Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

11- 7- 5- 1) | 8. I || ||| Bileşik CO₂ NH KNO3 Bilgi Kovalent bağ içerip apolar yapılıdır. Kovalent bağ içerip polar yapılıdır.

11-
7-
5-
1)
|
8.
I
||
|||
Bileşik
CO₂
NH
KNO3
Bilgi
Kovalent bağ içerip apolar yapılıdır.
Kovalent bağ içerip polar yapılıdır.
İyonik bağ içerir.
I, II ve III'te verilen bileşiklere göre aşağıdakilerden han.
gisi yanlıştır? (₁H, 6C, 7N, 8O, 19K)
A) Suda ç

11- 7- 5- 1) | 8. I || ||| Bileşik CO₂ NH KNO3 Bilgi Kovalent bağ içerip apolar yapılıdır. Kovalent bağ içerip polar yapılıdır. İyonik bağ içerir. I, II ve III'te verilen bileşiklere göre aşağıdakilerden han. gisi yanlıştır? (₁H, 6C, 7N, 8O, 19K) A) Suda çözünürlüğü en az olan NH₂ tür. allep B) Aynı koşullarda kaynama sıcaklığı en yüksek olan KNO tür. yimicalelogio-log Hov H.O C) NH3 gazı suda çözündüğünde H₂O molekülleri ile hid- rojen bağı oluşturur. V Hev Os D) KNO3 ün suda çözünmesi fizikseldir. E) Suda çözünürlüğü en az olan CO₂ dir. ||ev|11@ Hi ev #1 (0 2. Kimy Tabloda yanlıştır A) Kile B) K, b C) Kile ği il- D) Kil E) Kil