Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

11. Acemice yazıldığını düşündüğümüz, başı sonu olmayan öyküleriyle okurların belleğinde yer etmiştir. Öyküleri, biçim, teknik,

11. Acemice yazıldığını düşündüğümüz, başı sonu olmayan
öyküleriyle okurların belleğinde yer etmiştir. Öyküleri, biçim,
teknik, dil ve anlatım özellikleri bakımından "olay
öykücülüğü"nden ayrılır. "Olay öykücülüğü" nü yaygınlaştırmaya
çalışan etkilenmekle

11. Acemice yazıldığını düşündüğümüz, başı sonu olmayan öyküleriyle okurların belleğinde yer etmiştir. Öyküleri, biçim, teknik, dil ve anlatım özellikleri bakımından "olay öykücülüğü"nden ayrılır. "Olay öykücülüğü" nü yaygınlaştırmaya çalışan etkilenmekle birlikte, kendi çizgisini geliştiren, yeni bir öykücülük akımının öncüsü olan **** ---- Cumhuriyet Döneminde klasik öykü tekniğini yıkmıştır. Böylece Türk öykücülüğünde bir devrim gerçekleştirmiştir.. Bu parçada boş bırakılan yerlere, verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Gustave Flaubert'den - Ömer Seyfettin B) Anton Çehov'dan - Sabahattin Ali C) Franz Kafka'dan - Memduh Şevket Esendal D) Guy De Mauppassant'dan - Sait Faik Abasıyanık E) Alphonse Daudet'den - Haldun Taner. 12. Türk öykücülüğünün özelliklerini kavramak istiyorsak öncelikle bu üç yazarımızı çok iyi tanımamız gerekir. Abdullah Efendinin Rüyaları'yla, Ekmek Kavgası'yla ---, Şişhane'ye Yağmur Yağıyordu'yla ----, Cumhuriyet Dönemi öykücülüğünde önemli yeri olan sanatçılar arasında sayılır. Bu parçada boş bırakılan yerlere getirilmesi gereken yazar adları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? A) Orhan Kemal - Ahmet Hamdi Tanpınar - Haldun Taner B) Haldun Taner - Ahmet Hamdi Tanpınar - Orhan Kemal C) Ahmet Hamdi Tanpınar - Orhan Kemal - Haldun Taner D) Ahmet Hamdi Tanpınar - Haldun Taner - Orhan Kemal E) Haldun Taner - Orhan Kemal - Ahmet Hamdi Tanpınar 1. Peyami Safa II. Sait Faik Abasıyanık III. Nurullah Ataç 13. Yukarıdaki edebiyatçıların eserleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? A) Saatleri Ayarlama Enstitüsü - Son Kuşlar - Şiir Üzerine Düşünceler B) Fatih-Harbiye - Alemdağ'da Var Bir Yılan - Karalama Defteri C) Sözde Kızlar - Semaver - On ikiye Bir Var D) Saatleri Ayarlama Enstitüsü - Havuzbaşı - Keşanlı Ali Destanı E) Ayaşlı ve Kiracıları - Kiralık Konak - Sebil ve Güvercinler 14. Aşağıdakilerden hangisi tiyatrodur? A) Tüneldeki Çocuk B) Karalama Defteri C) Keşanlı Ali Destani D) On ikiye Bir Var E) Ben Sana Mecburum 1. Huzur II. Han Duvarları III. Otuz Beş Yaş IV. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu 15. Yukarıdaki eserler sırasıyla hangi edebiyatçılara aittir? A) A. H. Tanpinar-F. N. Çamlıbel - C. S. Tarancı - Peyami Safa B) Peyami Safa - F. N. Çamlıbel - C. S. Tarancı - F. H. Dağlarca C) A. M. Dranas - F. N. Çamlıbel - N. F. Kısakürek M. Ş. Esendal D) A. H. Tanpınar - F. N. Çamlıbel - F. H. Dağlarca - Behçet Necatigil E) Behçet Necatigil - F. N. Çamlibel-C. S. Tarancı-Peyami Safa 16. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır? A) Yedi Meşaleciler, memleketçi edebiyat anlayışına tepki olarak doğmuştur. B) Toplumsal gerçekçiler, edebiyatı toplumu politik olarak bilinçlendirme aracı olarak görmüşlerdir. C) Oktay Rifat, Melih Cevdet Anday ve Orhan Veli, Garip akımının öncüleridir. D) İkinci Yenicilere tepki olarak doğan Garipçiler soyutlaşan bir şiirden yanadır. E) "Mavi" adlı dergi etrafında toplanan Maviciler, Garip şiirine karşıdırlar. 17. Aşağıdaki eşleştirmelerin hangisinde ismi anılan edebiyatçıyla eser verdiği edebi tür arasında bir uygunluk yoktur? A) Haldun Taner - Tiyatro B) Sait Faik Abasıyanık - Öykü C) Suut Kemal Yetkin Deneme D) Necip Fazıl Kısakürek - Şiir E) Ahmet Muhip Dıranas - Roman Şiirlerinde bir imge ve müzik kaygısı taşıdığı, hikâye ve romanlarında da, başta "zaman" teması olmak üzere, psikolojik anları, bilinçaltını aradığı, yansıttığı görülür. Sahnenin Dışındakiler, Mahur Beste, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi eserlerinden bazılarıdır. 18. Bu parçada aşağıdaki sanatçılardan hangisinden bahsedilmektedir? A) Ahmet Hamdi Tanpınar B) Kemal Tahir C) Sait Faik Abasıyanık D) Orhan Kemal E) Sabahattin Ali 19. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı'nı konu edinmektedir? A) Bereketli Topraklar Üzerinde B) Küçük Ağa C) Saatleri Ayarlama Enstitüsü D) İnce Memed E) Aganta Burma Burinatal 20. Aşağıdakilerden hangisi "tiyatro" türünde yazılmış bir eserdir? A) Bingöl Çobanları B) Kaldırımlar C) Çile D) Devlet Ana E) Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım SINAV SÜRESİ 40 DAKİKADIR. BAŞARILAR DİLERİZ.