Hikâye yazma Soruları

H
I
Z
V
E
R
E
N
K
4.
190
Tan atmak üzereydi. Dışarıda birtakım gürültüler
duyuluyor, hiç kimse uyumuyordu. Herkes çok te-
dirgindi. Çok geçmeden büyük bir gürültüyle kapı
vuruldu. Kapıyı babam açtı. Hiçbir şey söylemeden
babamın göğsünden itekleyerek içeriye askerler gir.
di.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi söylenebilir?
A) Kişileştirmeden yararlanılmıştır.
B) Öyküleyici anlatıma başvurulmuştur.
C) Tanık göstermeye başvurulmuştur.
D) Karşılaştırmadan yararlanılmıştır.
E) Mecazlı anlatım ağır basmaktadır.
6.
Lise Türkçe
Hikâye yazma
H I Z V E R E N K 4. 190 Tan atmak üzereydi. Dışarıda birtakım gürültüler duyuluyor, hiç kimse uyumuyordu. Herkes çok te- dirgindi. Çok geçmeden büyük bir gürültüyle kapı vuruldu. Kapıyı babam açtı. Hiçbir şey söylemeden babamın göğsünden itekleyerek içeriye askerler gir. di. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdaki- lerden hangisi söylenebilir? A) Kişileştirmeden yararlanılmıştır. B) Öyküleyici anlatıma başvurulmuştur. C) Tanık göstermeye başvurulmuştur. D) Karşılaştırmadan yararlanılmıştır. E) Mecazlı anlatım ağır basmaktadır. 6.
- Aşağıdakilerin hangisinde kahraman bakış
açısı kullanılmıştır?
A) Yabancı adam, yazgısına yenik düşmüş
hâlde kendiliğinden duvara yaslandı. Islak
şapkası ve buruşuk giysilerinden sular
akarak yere damlıyordu. Ama o, ne ken-
dini ne şapkasını silkelemek için en ufak
bir çaba sarf ediyordu. Yağmur damlaları
durmadan alnından ve yüzünden aşağı
akıyordu. Tamamen kayıtsızdı duruşu.
B) Yan yana dar bir şerit hâlindeki kuru yerde
ayakta duruyorlardı. Ahşap büfenin kapalı
kepenginin önündeki sundurmanın altın-
daydılar. İkisi de çok sıkılmıştı. Doymak
bilmeyen yağmur haince faaliyetini sür-
dürürken birden patlayan firtina, nemli
soğuğun boşluğa savrulan paçavralarını
durmadan çarptı.
C) Böyle amaçsızca durdu bir süre. Sonra
deri kaplı sandalyeye oturup masadaki
kitapları karıştırdı. Bir şeyler okuyası
yoktu. Sonra önüne bir defter açıp kalemi
eline aldı ve bir şeyler yazmaya başladı.
Yazılarla kurduğu dünyanın, hoşuna gittiği
yüzünden okunuyordu.
1090
D) Burnumun dibinde genç, aklı başında,
canlı, nefes alan bir insan duruyordu.
Bütün gücünüzü toplamadığınız takdirde,
düşünen, konuşan, bu gencin iki saat
içinde neye dönüşeceğini biliyorsunuz.
Onun anlamsız direncini kırma çabam, o
an âdeta öfkelenmeme ve hiddetlenmeme
neden oldu.
Lise Türkçe
Hikâye yazma
- Aşağıdakilerin hangisinde kahraman bakış açısı kullanılmıştır? A) Yabancı adam, yazgısına yenik düşmüş hâlde kendiliğinden duvara yaslandı. Islak şapkası ve buruşuk giysilerinden sular akarak yere damlıyordu. Ama o, ne ken- dini ne şapkasını silkelemek için en ufak bir çaba sarf ediyordu. Yağmur damlaları durmadan alnından ve yüzünden aşağı akıyordu. Tamamen kayıtsızdı duruşu. B) Yan yana dar bir şerit hâlindeki kuru yerde ayakta duruyorlardı. Ahşap büfenin kapalı kepenginin önündeki sundurmanın altın- daydılar. İkisi de çok sıkılmıştı. Doymak bilmeyen yağmur haince faaliyetini sür- dürürken birden patlayan firtina, nemli soğuğun boşluğa savrulan paçavralarını durmadan çarptı. C) Böyle amaçsızca durdu bir süre. Sonra deri kaplı sandalyeye oturup masadaki kitapları karıştırdı. Bir şeyler okuyası yoktu. Sonra önüne bir defter açıp kalemi eline aldı ve bir şeyler yazmaya başladı. Yazılarla kurduğu dünyanın, hoşuna gittiği yüzünden okunuyordu. 1090 D) Burnumun dibinde genç, aklı başında, canlı, nefes alan bir insan duruyordu. Bütün gücünüzü toplamadığınız takdirde, düşünen, konuşan, bu gencin iki saat içinde neye dönüşeceğini biliyorsunuz. Onun anlamsız direncini kırma çabam, o an âdeta öfkelenmeme ve hiddetlenmeme neden oldu.
6. 1. Edebiyata müzik alanından geçen bir kavram-
dır. Esası, bir müzik parçasının tekrarlanan na-
karatıdır.
II. Kişinin aklından geçenlerin birinci kişi ağzın-
dan yansıtılmasıdır. Bu teknikle yazar; kahra-
manın, hayatı, nesneleri, etrafında gördüğü
şeyleri nasıl algıladığını, bir bilinç yansıması
eşliğinde aktarır. Burada kişinin önceden yaşa-
dıklarının aktarılması yer alır.
III. Anlatıya bağlı eser, kişilerinin duygu ve düşün-
celerini, herhangi mantiki bir bağ ve gramer ku-
ralı endişesi taşımaksızın, düzensiz bir şekilde
ve çağrışım ilkesi paralelinde doğrudan doğru-
ya okuyucuya aktarmaktan ibarettir.
IV. Kahramanın söylenmemiş düşüncelerinin, zih-
nin serbest bir ürünü olarak fakat mantıklı bir
sıra içinde, gramer kurallarına uygun ve konuş-
ma diline yakın bir şekilde, doğrudan doğruya
okuyucuya anlatması bu tekniğin belirgin özel-
liklerini oluşturur. Burada insanın iç dünyası
aracısız bir şekilde aktarılır.
Numaralanmış cümlelerde aşağıdakilerden han-
gisinin tanımına yer verilmemiştir?
A) Montaj tekniği
C) Bilinç akışı
E) Geriye dönüş
B) Leitmotif
D) İç monolog
(A
Lise Türkçe
Hikâye yazma
6. 1. Edebiyata müzik alanından geçen bir kavram- dır. Esası, bir müzik parçasının tekrarlanan na- karatıdır. II. Kişinin aklından geçenlerin birinci kişi ağzın- dan yansıtılmasıdır. Bu teknikle yazar; kahra- manın, hayatı, nesneleri, etrafında gördüğü şeyleri nasıl algıladığını, bir bilinç yansıması eşliğinde aktarır. Burada kişinin önceden yaşa- dıklarının aktarılması yer alır. III. Anlatıya bağlı eser, kişilerinin duygu ve düşün- celerini, herhangi mantiki bir bağ ve gramer ku- ralı endişesi taşımaksızın, düzensiz bir şekilde ve çağrışım ilkesi paralelinde doğrudan doğru- ya okuyucuya aktarmaktan ibarettir. IV. Kahramanın söylenmemiş düşüncelerinin, zih- nin serbest bir ürünü olarak fakat mantıklı bir sıra içinde, gramer kurallarına uygun ve konuş- ma diline yakın bir şekilde, doğrudan doğruya okuyucuya anlatması bu tekniğin belirgin özel- liklerini oluşturur. Burada insanın iç dünyası aracısız bir şekilde aktarılır. Numaralanmış cümlelerde aşağıdakilerden han- gisinin tanımına yer verilmemiştir? A) Montaj tekniği C) Bilinç akışı E) Geriye dönüş B) Leitmotif D) İç monolog (A
elmill8 isveo2-itsyideba v NOTAT 1
31. Medeniyetler arasında görülen savaşların önemli
nedenlerinden biri, güclenen bazı devletlerin zengin
coğrafya bölgelerini ve ham madde kaynaklarını ele
geçirmeyi amaçlamalarıdır.
Aşağıdaki savaşlardan hangisinin bu amaçla yapıl-
dığı söylenemez?
A) 1. Dünya Savaşı
B) II. Balkan Savaşı
C) Türk Kurtuluş Savaşı
D) Trablusgarp Savaşı
E) II. Dünya Savaşı ✓
Lise Türkçe
Hikâye yazma
elmill8 isveo2-itsyideba v NOTAT 1 31. Medeniyetler arasında görülen savaşların önemli nedenlerinden biri, güclenen bazı devletlerin zengin coğrafya bölgelerini ve ham madde kaynaklarını ele geçirmeyi amaçlamalarıdır. Aşağıdaki savaşlardan hangisinin bu amaçla yapıl- dığı söylenemez? A) 1. Dünya Savaşı B) II. Balkan Savaşı C) Türk Kurtuluş Savaşı D) Trablusgarp Savaşı E) II. Dünya Savaşı ✓
ek
Yazarların çoğunda romantizmin izlerini gör
kündür.
D) Milli Mücadele en fazla işlenen konulardan biridir.
E) Gözleme önem verilmiş, gerçekçi gözlemler yapılmıştır.
9.
Maupassant tarzı öyküler; giriş, gelişme ve sonuç bağlamında
salt olaya yaslanır ve okuyucunun merak duygusunu canlı
Türk yazınında bu türde öykü veren en tanınmış
yazarlarımızdandır.
tutar.
----
Bu parçada boş bırakılan yere
Sait Faik Abasıyanık
Ömer Seyfettin
III. Memduh Şevket Esendal
IV. Refik Halit Karay
V. Selim İleri
sanatçılarından hangileri getirilmelidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
N ve IV
D)/III ve V
E) IV ve
Yanıt
394
Lise Türkçe
Hikâye yazma
ek Yazarların çoğunda romantizmin izlerini gör kündür. D) Milli Mücadele en fazla işlenen konulardan biridir. E) Gözleme önem verilmiş, gerçekçi gözlemler yapılmıştır. 9. Maupassant tarzı öyküler; giriş, gelişme ve sonuç bağlamında salt olaya yaslanır ve okuyucunun merak duygusunu canlı Türk yazınında bu türde öykü veren en tanınmış yazarlarımızdandır. tutar. ---- Bu parçada boş bırakılan yere Sait Faik Abasıyanık Ömer Seyfettin III. Memduh Şevket Esendal IV. Refik Halit Karay V. Selim İleri sanatçılarından hangileri getirilmelidir? A) Yalnız I B) Yalnız II N ve IV D)/III ve V E) IV ve Yanıt 394
C
19. Tramvay hâlâ yok. Biraz daha yerimde yatağımı, uy-
kuyu düşünsem belki de uyuyuvereceğim. Donmak
üzere olan insanların tatlılığını içimde duymaya başla-
dim. "Bari gideyim şu açık pastanede bir ıhlamur içe-
yim de sonra yatarım." dedim. Bir iki adım atmamıştım
ki önüme bir adam dikildi. Rüzgârdan yalnız bir karaltı
gördüm. Sonra yüzüne doğru bir hortumdan çıkar gibi
bir duman yayıldı: Adam konuşuyordu. Tatlı, munis bir
Anadolu şivesiyle,
Ağabey, dedi, buradan bana benzer birtakım
adamlar geçti mi?
Paltomun yakası içinde yarı yarıya kaybolmuş kafamı çı-
kardım. Kafamı bir iki defa salladım. Soğuğa alışmamış,
mukavemete hazırlanmış gibiydim. Kulaklarımı keskin
bir rüzgâr ısırdı. Adama baktım:
Bana benzer adamlar... Bütün insanlar birbirine aşağı
yukarı benzemez mi? "Bana benzer adamlar" ne de-
mekti?
Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?
A) Anlatımda gösterme yönteminin kullanıldığı
B) Olay hikâyesine özgü nitelikler taşıdığı
CDüşüncelerin, iç çözümleme yöntemiyle aktarıldığı
D) Anlatının kahraman bakış açısıyla sunulduğu
E) Sade, samimi ve anlaşılır bir dil kullanıldığı
AYT TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SOSYAL BİLİMLER-1 TES
20. Bilir
lerin
bell
ede
ler.
lar
al
EYG
X
B
bi
Lise Türkçe
Hikâye yazma
C 19. Tramvay hâlâ yok. Biraz daha yerimde yatağımı, uy- kuyu düşünsem belki de uyuyuvereceğim. Donmak üzere olan insanların tatlılığını içimde duymaya başla- dim. "Bari gideyim şu açık pastanede bir ıhlamur içe- yim de sonra yatarım." dedim. Bir iki adım atmamıştım ki önüme bir adam dikildi. Rüzgârdan yalnız bir karaltı gördüm. Sonra yüzüne doğru bir hortumdan çıkar gibi bir duman yayıldı: Adam konuşuyordu. Tatlı, munis bir Anadolu şivesiyle, Ağabey, dedi, buradan bana benzer birtakım adamlar geçti mi? Paltomun yakası içinde yarı yarıya kaybolmuş kafamı çı- kardım. Kafamı bir iki defa salladım. Soğuğa alışmamış, mukavemete hazırlanmış gibiydim. Kulaklarımı keskin bir rüzgâr ısırdı. Adama baktım: Bana benzer adamlar... Bütün insanlar birbirine aşağı yukarı benzemez mi? "Bana benzer adamlar" ne de- mekti? Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene- mez? A) Anlatımda gösterme yönteminin kullanıldığı B) Olay hikâyesine özgü nitelikler taşıdığı CDüşüncelerin, iç çözümleme yöntemiyle aktarıldığı D) Anlatının kahraman bakış açısıyla sunulduğu E) Sade, samimi ve anlaşılır bir dil kullanıldığı AYT TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SOSYAL BİLİMLER-1 TES 20. Bilir lerin bell ede ler. lar al EYG X B bi
11. Acemice yazıldığını düşündüğümüz, başı sonu olmayan
öyküleriyle okurların belleğinde yer etmiştir. Öyküleri, biçim,
teknik, dil ve anlatım özellikleri bakımından "olay
öykücülüğü"nden ayrılır. "Olay öykücülüğü" nü yaygınlaştırmaya
çalışan etkilenmekle birlikte, kendi çizgisini geliştiren, yeni bir
öykücülük akımının öncüsü olan
****
---- Cumhuriyet Döneminde klasik öykü tekniğini yıkmıştır.
Böylece Türk öykücülüğünde bir devrim gerçekleştirmiştir..
Bu parçada boş bırakılan yerlere, verilen bilgilere göre
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Gustave Flaubert'den - Ömer Seyfettin
B) Anton Çehov'dan - Sabahattin Ali
C) Franz Kafka'dan - Memduh Şevket Esendal
D) Guy De Mauppassant'dan - Sait Faik Abasıyanık
E) Alphonse Daudet'den - Haldun Taner.
12. Türk öykücülüğünün özelliklerini kavramak istiyorsak öncelikle
bu üç yazarımızı çok iyi tanımamız gerekir. Abdullah Efendinin
Rüyaları'yla, Ekmek Kavgası'yla ---, Şişhane'ye Yağmur
Yağıyordu'yla ----, Cumhuriyet Dönemi öykücülüğünde önemli yeri
olan sanatçılar arasında sayılır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere getirilmesi gereken yazar adları
aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Orhan Kemal - Ahmet Hamdi Tanpınar - Haldun Taner
B) Haldun Taner - Ahmet Hamdi Tanpınar - Orhan Kemal
C) Ahmet Hamdi Tanpınar - Orhan Kemal - Haldun Taner
D) Ahmet Hamdi Tanpınar - Haldun Taner - Orhan Kemal
E) Haldun Taner - Orhan Kemal - Ahmet Hamdi Tanpınar
1. Peyami Safa
II. Sait Faik Abasıyanık
III. Nurullah Ataç
13. Yukarıdaki edebiyatçıların eserleri sırasıyla aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Saatleri Ayarlama Enstitüsü - Son Kuşlar - Şiir Üzerine
Düşünceler
B) Fatih-Harbiye - Alemdağ'da Var Bir Yılan - Karalama Defteri
C) Sözde Kızlar - Semaver - On ikiye Bir Var
D) Saatleri Ayarlama Enstitüsü - Havuzbaşı - Keşanlı Ali Destanı
E) Ayaşlı ve Kiracıları - Kiralık Konak - Sebil ve Güvercinler
14. Aşağıdakilerden hangisi tiyatrodur?
A) Tüneldeki Çocuk
B) Karalama Defteri
C) Keşanlı Ali Destani
D) On ikiye Bir Var
E) Ben Sana Mecburum
1. Huzur
II. Han Duvarları
III. Otuz Beş Yaş
IV. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
15. Yukarıdaki eserler sırasıyla hangi edebiyatçılara aittir?
A) A. H. Tanpinar-F. N. Çamlıbel - C. S. Tarancı - Peyami Safa
B) Peyami Safa - F. N. Çamlıbel - C. S. Tarancı - F. H. Dağlarca
C) A. M. Dranas - F. N. Çamlıbel - N. F. Kısakürek M. Ş. Esendal
D) A. H. Tanpınar - F. N. Çamlıbel - F. H. Dağlarca - Behçet Necatigil
E) Behçet Necatigil - F. N. Çamlibel-C. S. Tarancı-Peyami Safa
16. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) Yedi Meşaleciler, memleketçi edebiyat anlayışına tepki olarak
doğmuştur.
B) Toplumsal gerçekçiler, edebiyatı toplumu politik olarak
bilinçlendirme aracı olarak görmüşlerdir.
C) Oktay Rifat, Melih Cevdet Anday ve Orhan Veli, Garip akımının
öncüleridir.
D) İkinci Yenicilere tepki olarak doğan Garipçiler soyutlaşan bir
şiirden yanadır.
E) "Mavi" adlı dergi etrafında toplanan Maviciler, Garip şiirine
karşıdırlar.
17. Aşağıdaki eşleştirmelerin hangisinde ismi anılan edebiyatçıyla
eser verdiği edebi tür arasında bir uygunluk yoktur?
A) Haldun Taner - Tiyatro
B) Sait Faik Abasıyanık - Öykü
C) Suut Kemal Yetkin Deneme
D) Necip Fazıl Kısakürek - Şiir
E) Ahmet Muhip Dıranas - Roman
Şiirlerinde bir imge ve müzik kaygısı taşıdığı, hikâye ve
romanlarında da, başta "zaman" teması olmak üzere, psikolojik
anları, bilinçaltını aradığı, yansıttığı görülür. Sahnenin Dışındakiler,
Mahur Beste, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi eserlerinden
bazılarıdır.
18. Bu parçada aşağıdaki sanatçılardan hangisinden
bahsedilmektedir?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Kemal Tahir
C) Sait Faik Abasıyanık
D) Orhan Kemal
E) Sabahattin Ali
19. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı'nı konu
edinmektedir?
A) Bereketli Topraklar Üzerinde
B) Küçük Ağa
C) Saatleri Ayarlama Enstitüsü
D) İnce Memed
E) Aganta Burma Burinatal
20. Aşağıdakilerden hangisi "tiyatro" türünde yazılmış bir
eserdir?
A) Bingöl Çobanları
B) Kaldırımlar
C) Çile
D) Devlet Ana
E) Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım
SINAV SÜRESİ 40 DAKİKADIR. BAŞARILAR DİLERİZ.
Lise Türkçe
Hikâye yazma
11. Acemice yazıldığını düşündüğümüz, başı sonu olmayan öyküleriyle okurların belleğinde yer etmiştir. Öyküleri, biçim, teknik, dil ve anlatım özellikleri bakımından "olay öykücülüğü"nden ayrılır. "Olay öykücülüğü" nü yaygınlaştırmaya çalışan etkilenmekle birlikte, kendi çizgisini geliştiren, yeni bir öykücülük akımının öncüsü olan **** ---- Cumhuriyet Döneminde klasik öykü tekniğini yıkmıştır. Böylece Türk öykücülüğünde bir devrim gerçekleştirmiştir.. Bu parçada boş bırakılan yerlere, verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Gustave Flaubert'den - Ömer Seyfettin B) Anton Çehov'dan - Sabahattin Ali C) Franz Kafka'dan - Memduh Şevket Esendal D) Guy De Mauppassant'dan - Sait Faik Abasıyanık E) Alphonse Daudet'den - Haldun Taner. 12. Türk öykücülüğünün özelliklerini kavramak istiyorsak öncelikle bu üç yazarımızı çok iyi tanımamız gerekir. Abdullah Efendinin Rüyaları'yla, Ekmek Kavgası'yla ---, Şişhane'ye Yağmur Yağıyordu'yla ----, Cumhuriyet Dönemi öykücülüğünde önemli yeri olan sanatçılar arasında sayılır. Bu parçada boş bırakılan yerlere getirilmesi gereken yazar adları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? A) Orhan Kemal - Ahmet Hamdi Tanpınar - Haldun Taner B) Haldun Taner - Ahmet Hamdi Tanpınar - Orhan Kemal C) Ahmet Hamdi Tanpınar - Orhan Kemal - Haldun Taner D) Ahmet Hamdi Tanpınar - Haldun Taner - Orhan Kemal E) Haldun Taner - Orhan Kemal - Ahmet Hamdi Tanpınar 1. Peyami Safa II. Sait Faik Abasıyanık III. Nurullah Ataç 13. Yukarıdaki edebiyatçıların eserleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? A) Saatleri Ayarlama Enstitüsü - Son Kuşlar - Şiir Üzerine Düşünceler B) Fatih-Harbiye - Alemdağ'da Var Bir Yılan - Karalama Defteri C) Sözde Kızlar - Semaver - On ikiye Bir Var D) Saatleri Ayarlama Enstitüsü - Havuzbaşı - Keşanlı Ali Destanı E) Ayaşlı ve Kiracıları - Kiralık Konak - Sebil ve Güvercinler 14. Aşağıdakilerden hangisi tiyatrodur? A) Tüneldeki Çocuk B) Karalama Defteri C) Keşanlı Ali Destani D) On ikiye Bir Var E) Ben Sana Mecburum 1. Huzur II. Han Duvarları III. Otuz Beş Yaş IV. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu 15. Yukarıdaki eserler sırasıyla hangi edebiyatçılara aittir? A) A. H. Tanpinar-F. N. Çamlıbel - C. S. Tarancı - Peyami Safa B) Peyami Safa - F. N. Çamlıbel - C. S. Tarancı - F. H. Dağlarca C) A. M. Dranas - F. N. Çamlıbel - N. F. Kısakürek M. Ş. Esendal D) A. H. Tanpınar - F. N. Çamlıbel - F. H. Dağlarca - Behçet Necatigil E) Behçet Necatigil - F. N. Çamlibel-C. S. Tarancı-Peyami Safa 16. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır? A) Yedi Meşaleciler, memleketçi edebiyat anlayışına tepki olarak doğmuştur. B) Toplumsal gerçekçiler, edebiyatı toplumu politik olarak bilinçlendirme aracı olarak görmüşlerdir. C) Oktay Rifat, Melih Cevdet Anday ve Orhan Veli, Garip akımının öncüleridir. D) İkinci Yenicilere tepki olarak doğan Garipçiler soyutlaşan bir şiirden yanadır. E) "Mavi" adlı dergi etrafında toplanan Maviciler, Garip şiirine karşıdırlar. 17. Aşağıdaki eşleştirmelerin hangisinde ismi anılan edebiyatçıyla eser verdiği edebi tür arasında bir uygunluk yoktur? A) Haldun Taner - Tiyatro B) Sait Faik Abasıyanık - Öykü C) Suut Kemal Yetkin Deneme D) Necip Fazıl Kısakürek - Şiir E) Ahmet Muhip Dıranas - Roman Şiirlerinde bir imge ve müzik kaygısı taşıdığı, hikâye ve romanlarında da, başta "zaman" teması olmak üzere, psikolojik anları, bilinçaltını aradığı, yansıttığı görülür. Sahnenin Dışındakiler, Mahur Beste, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi eserlerinden bazılarıdır. 18. Bu parçada aşağıdaki sanatçılardan hangisinden bahsedilmektedir? A) Ahmet Hamdi Tanpınar B) Kemal Tahir C) Sait Faik Abasıyanık D) Orhan Kemal E) Sabahattin Ali 19. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı'nı konu edinmektedir? A) Bereketli Topraklar Üzerinde B) Küçük Ağa C) Saatleri Ayarlama Enstitüsü D) İnce Memed E) Aganta Burma Burinatal 20. Aşağıdakilerden hangisi "tiyatro" türünde yazılmış bir eserdir? A) Bingöl Çobanları B) Kaldırımlar C) Çile D) Devlet Ana E) Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım SINAV SÜRESİ 40 DAKİKADIR. BAŞARILAR DİLERİZ.
23. Eleştirmen:
- Yaptığı tahlillerle Türk edebiyatının psikolojik roman
türündeki en özgün eserlerinden birini vermiştir Peya-
mi Safa.
Yazar:
Kesinlikle katılıyorum. Otobiyografik olan bu eser,
belki de Türk edebiyatının en başarılı psikolojik roma-
ni sayılabilir. Ancak yazarın bütün eserleri içinde en
üst düzey olanı parapsikoloji, metapsişik ve ispritizma
gibi düşüncelere ilgi duymaya başladığı bir dönemde
yazdığı; karşılaştığı birtakım olayları materyalist ve
pozitivist dünya görüşü ile açıklamaya çalışan Ferit
adlı gencin yaşadıklarını anlattığı eseridir. Onun ka-
dar başarılı olmasa da ana karakter Samim'in Sime-
ranya ütopyasını anlatan eseri de çok sevdiğim eser-
leri arasındadır.
Eleştirmen:
-
Peki, Server Bedi takma adıyla yazdıkları hakkın-
daki düşünceleriniz neler? Ben bu takma adla yazdığı
romanlarını, ticari kaygı güttüğü için sanatsal olarak
yavan buluyorum.
Yazar:
- Hepsini okudum ve bu romanların da onun sanatçı
kişiliğine gölge düşürmediğini düşünüyorum.
Bu diyalogdan hareketle aşağıdakilerden hangisi-
ne ulaşılamaz?
A) Yazar, "Cumba'dan Rumbaya" kitabını Peyami Sa-
fa'nın sanatçı kişiliğine uygun bulur.
B) Eleştirmen, "Cingöz Recai" adlı romanı sanatsal
olarak yeterli düzeyde görmemektedir.
Yazar, "Matmazel Noraliya'nm Koltuğu" adlı eseri,
bütün eserleri içinde en başarılısı olarak değerlen-
dirmiştir.
Eleştirmen, "Dokuzuncu Hariciye Koğuşu" adlı
eseri en özgün psikolojik romanlardan biri olarak
kabul etmektedir.
E) Yazar, "Bir Tereddütün Romanı" adlı eserin Pe-
yami Safa'nın çok sevdiği eserleri arasında oldu-
ğunu dile getirmiştir.
neviGASYon
Lise Türkçe
Hikâye yazma
23. Eleştirmen: - Yaptığı tahlillerle Türk edebiyatının psikolojik roman türündeki en özgün eserlerinden birini vermiştir Peya- mi Safa. Yazar: Kesinlikle katılıyorum. Otobiyografik olan bu eser, belki de Türk edebiyatının en başarılı psikolojik roma- ni sayılabilir. Ancak yazarın bütün eserleri içinde en üst düzey olanı parapsikoloji, metapsişik ve ispritizma gibi düşüncelere ilgi duymaya başladığı bir dönemde yazdığı; karşılaştığı birtakım olayları materyalist ve pozitivist dünya görüşü ile açıklamaya çalışan Ferit adlı gencin yaşadıklarını anlattığı eseridir. Onun ka- dar başarılı olmasa da ana karakter Samim'in Sime- ranya ütopyasını anlatan eseri de çok sevdiğim eser- leri arasındadır. Eleştirmen: - Peki, Server Bedi takma adıyla yazdıkları hakkın- daki düşünceleriniz neler? Ben bu takma adla yazdığı romanlarını, ticari kaygı güttüğü için sanatsal olarak yavan buluyorum. Yazar: - Hepsini okudum ve bu romanların da onun sanatçı kişiliğine gölge düşürmediğini düşünüyorum. Bu diyalogdan hareketle aşağıdakilerden hangisi- ne ulaşılamaz? A) Yazar, "Cumba'dan Rumbaya" kitabını Peyami Sa- fa'nın sanatçı kişiliğine uygun bulur. B) Eleştirmen, "Cingöz Recai" adlı romanı sanatsal olarak yeterli düzeyde görmemektedir. Yazar, "Matmazel Noraliya'nm Koltuğu" adlı eseri, bütün eserleri içinde en başarılısı olarak değerlen- dirmiştir. Eleştirmen, "Dokuzuncu Hariciye Koğuşu" adlı eseri en özgün psikolojik romanlardan biri olarak kabul etmektedir. E) Yazar, "Bir Tereddütün Romanı" adlı eserin Pe- yami Safa'nın çok sevdiği eserleri arasında oldu- ğunu dile getirmiştir. neviGASYon
k-
ve
te
k,
e
a
12. (1) Sözlü Dönem'de ölçü, millî ölçümüz olan hece
ölçüsüdür ve bunların 7'li, 8'li ve 11'li olanları ter-
cih edilmiştir. (II) Sığır, şölen, yuğ adı verilen tö--
renlerde oluşmuştur. (III) Dildeki kelime sayısı Si-
nırlı kalmıştır, yabancı dillerin etkisi yoktur, saf bir
Türkçe kullanılmıştır. (IV) Dizelerde genel olarak
yarım uyak ve redif kullanılmıştır. (V) Daha çok do-
ğa, aşk, kahramanlık, tasavvuf, yiğitlik ve ölüm ko-
nuları işlenmiştir.
Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde
bir bilgi yanlışı söz konusudur?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
Lise Türkçe
Hikâye yazma
k- ve te k, e a 12. (1) Sözlü Dönem'de ölçü, millî ölçümüz olan hece ölçüsüdür ve bunların 7'li, 8'li ve 11'li olanları ter- cih edilmiştir. (II) Sığır, şölen, yuğ adı verilen tö-- renlerde oluşmuştur. (III) Dildeki kelime sayısı Si- nırlı kalmıştır, yabancı dillerin etkisi yoktur, saf bir Türkçe kullanılmıştır. (IV) Dizelerde genel olarak yarım uyak ve redif kullanılmıştır. (V) Daha çok do- ğa, aşk, kahramanlık, tasavvuf, yiğitlik ve ölüm ko- nuları işlenmiştir. Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı söz konusudur? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
8. Düşünürlerden şairlere, mimarlardan ressamlara,
krallardan papalara ve hatta sıradan insanlara kadar
1
hepimiz dünyayı değiştirebileceğimize inandık. Ben de
||
Rönesans Dönemi'nde doğmuş biri olarak böyle bir fırsatı
IV
kaçıracak değildim. Bu nedenle kendimi resme, heykel
yapmaya, kale ve savaş makineleri tasarlamaya adadım.
Ayrıca insanlığın işlerini kolaylaştıracak ufak tefek cihazlar
ve uçan makinelerde çizdim.
V
Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı
yanlıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
?
11
Lise Türkçe
Hikâye yazma
8. Düşünürlerden şairlere, mimarlardan ressamlara, krallardan papalara ve hatta sıradan insanlara kadar 1 hepimiz dünyayı değiştirebileceğimize inandık. Ben de || Rönesans Dönemi'nde doğmuş biri olarak böyle bir fırsatı IV kaçıracak değildim. Bu nedenle kendimi resme, heykel yapmaya, kale ve savaş makineleri tasarlamaya adadım. Ayrıca insanlığın işlerini kolaylaştıracak ufak tefek cihazlar ve uçan makinelerde çizdim. V Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V ? 11
aali-
klim
A) Kültür ve dil arasındaki ilişki benzetme yol
mutlanmıştır.
B) Kültür ve dil kavramları yansız bir söylemle karşılaştı-
rilmiştır
.
arim
bü-
mde
kile-
gibi
C) Kültür ve dilin bir ulus için önemi örneklendirme yapi-
tarak açıklanmıştır.
- Kültdir ve dil etkileşimi genelden özele giden bir yak-
laşınla tartışılmıştır.
E) Kültür ve dil üzerinde etkili olan sosyal unsurlar ob-
jektif bir bakış açısıyla sunulmuştur.
uğu
arim
:eis
Yaylon
7.
Halk hikâyeleriyle ilgili aşağıda verilen açıklamaların
hangisinde bilai yanlışı vardır?
bu-
diği
za-
bir
kim
nle-
ğini
an-
mi-
A) Oluşturuldukları çağdaki sosyal yapıyı kültürü, din
ve dil özelliklerin yanıstırlar.
B) Gerçeğe uyoun kisiler ve olayların yanında sınırlı da
sisa olağanüstü nitelikteki kişilere ve olaylara da rast-
lanır.
C) Türk edebiyatında İslamiyet öncesi dönemden itiba-
ren varlık gösteren, yiğitlik ve aşk konularının işlendi-
ği olay anlatımına dayalı ilk ürünlerdir.
D) Tasvirlerle duygusal olarak dink yoğunluktaki bö-
lümleri nesir biçiminde duygu yoğunluğunun arttığı
bölümler ise nam biçiminde dile getirilir.
E) Temel hikâyeye bagh kalmak cartıyla anlatıcı tarafın-
dan nesir bölümlerine eklemeler yapılabilir, sonradan
eklenen bu kısa hikâyelere karavelli adı verilir.
unu
Tya-
bi-
Diğer sayfaya geçiniz.
Lise Türkçe
Hikâye yazma
aali- klim A) Kültür ve dil arasındaki ilişki benzetme yol mutlanmıştır. B) Kültür ve dil kavramları yansız bir söylemle karşılaştı- rilmiştır . arim bü- mde kile- gibi C) Kültür ve dilin bir ulus için önemi örneklendirme yapi- tarak açıklanmıştır. - Kültdir ve dil etkileşimi genelden özele giden bir yak- laşınla tartışılmıştır. E) Kültür ve dil üzerinde etkili olan sosyal unsurlar ob- jektif bir bakış açısıyla sunulmuştur. uğu arim :eis Yaylon 7. Halk hikâyeleriyle ilgili aşağıda verilen açıklamaların hangisinde bilai yanlışı vardır? bu- diği za- bir kim nle- ğini an- mi- A) Oluşturuldukları çağdaki sosyal yapıyı kültürü, din ve dil özelliklerin yanıstırlar. B) Gerçeğe uyoun kisiler ve olayların yanında sınırlı da sisa olağanüstü nitelikteki kişilere ve olaylara da rast- lanır. C) Türk edebiyatında İslamiyet öncesi dönemden itiba- ren varlık gösteren, yiğitlik ve aşk konularının işlendi- ği olay anlatımına dayalı ilk ürünlerdir. D) Tasvirlerle duygusal olarak dink yoğunluktaki bö- lümleri nesir biçiminde duygu yoğunluğunun arttığı bölümler ise nam biçiminde dile getirilir. E) Temel hikâyeye bagh kalmak cartıyla anlatıcı tarafın- dan nesir bölümlerine eklemeler yapılabilir, sonradan eklenen bu kısa hikâyelere karavelli adı verilir. unu Tya- bi- Diğer sayfaya geçiniz.
4. Yazar:
Ömer Seyfettin'in kahramanı Koca Ali olan öyküsünü şu
anda okuyorum ancak onun haricindeki bütün öykülerini
okudum. Üzülerek söylüyorum ki henüz hiç romanını oku-
ma fırsatı bulamadım.
Eleştirmen:
Peki, Ömer Seyfettin'in en çok beğendiğiniz ve en az be-
ğendiğiniz öykülerini sorabilir miyim?
Yazar:
Yazarın çocukluk yıllarında yaptığı bir yaramazlık ve yetiş-
kin çağlarında bile geçmeyen bir vicdan azabını anlattığı
eseri en sevdiğim öyküsü. Çünkü insana kendini sorgula-
ma dürtüsü veriyor. Ancak Muhsin Çelebi adlı kahramanın
olduğu öyküsü çok hoşuma gitmedi. Çünkü öykü türünde
devletsel terimlerden pek hoşlanmıyorum.
Eleştirmen:
Bu konuda ben de sizinle aynı fikirdeyim. Ama gene de
bunca öyküyle akıllarımıza yer eden bir sanatçı olarak
Ömer Seyfettin'in yeri bende bambaşkadır. Onun olay
hikâyeciliğine katkıları göz ardı edilemeyecek seviyededir.
Zaten kaynaklarda da olay hikâyeciliğinin temsilcisi olarak
gösteriliyor.
Bu diyalogdan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşıla-
maz?
A) Yazar, şu anda Ömer Seyfettin'in Diyet adlı öyküsünü
okumaktadır.
B) Yazar, Ömer Seyfettin'in en çok Falaka adlı eserini sev-
mektedir.
C) Eleştirmen, Ömer Seyfettin'in Maupassant tarzı hikâye-
ciliğin öncüsü olduğunu vurgulamaktadır.
D) Yazar, Ömer Seyfettin'in Yalnız Efe adlı eserini henüz
okumamıştır.
E) Yazar, Ömer Seyfettin'in Pembe İncili Kaftan adlı öykü-
sünü pek beğenmemiştir.
Lise Türkçe
Hikâye yazma
4. Yazar: Ömer Seyfettin'in kahramanı Koca Ali olan öyküsünü şu anda okuyorum ancak onun haricindeki bütün öykülerini okudum. Üzülerek söylüyorum ki henüz hiç romanını oku- ma fırsatı bulamadım. Eleştirmen: Peki, Ömer Seyfettin'in en çok beğendiğiniz ve en az be- ğendiğiniz öykülerini sorabilir miyim? Yazar: Yazarın çocukluk yıllarında yaptığı bir yaramazlık ve yetiş- kin çağlarında bile geçmeyen bir vicdan azabını anlattığı eseri en sevdiğim öyküsü. Çünkü insana kendini sorgula- ma dürtüsü veriyor. Ancak Muhsin Çelebi adlı kahramanın olduğu öyküsü çok hoşuma gitmedi. Çünkü öykü türünde devletsel terimlerden pek hoşlanmıyorum. Eleştirmen: Bu konuda ben de sizinle aynı fikirdeyim. Ama gene de bunca öyküyle akıllarımıza yer eden bir sanatçı olarak Ömer Seyfettin'in yeri bende bambaşkadır. Onun olay hikâyeciliğine katkıları göz ardı edilemeyecek seviyededir. Zaten kaynaklarda da olay hikâyeciliğinin temsilcisi olarak gösteriliyor. Bu diyalogdan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşıla- maz? A) Yazar, şu anda Ömer Seyfettin'in Diyet adlı öyküsünü okumaktadır. B) Yazar, Ömer Seyfettin'in en çok Falaka adlı eserini sev- mektedir. C) Eleştirmen, Ömer Seyfettin'in Maupassant tarzı hikâye- ciliğin öncüsü olduğunu vurgulamaktadır. D) Yazar, Ömer Seyfettin'in Yalnız Efe adlı eserini henüz okumamıştır. E) Yazar, Ömer Seyfettin'in Pembe İncili Kaftan adlı öykü- sünü pek beğenmemiştir.
DENEME - 4
AYT
a dair
sal bir
zerine
Bu
ek bir
1.
bunu
23. Postmodern teknikleri başarıyla kullanmasına rağmen
modernizmin yozlaştırıcı etkilerine karşı insanları inanç
.
larını korumaya çalışan, metafizik yaklaşım sergileyen bir
sanatçıdır. Çok Sesli Ölüm, çözülme, Çarpılmışlar, Denize
Açılan Kapı gibi birçok hikâye kitabı olan sanatçının, Batı
kültürüne karşı direnen insanımızın bocalamasını anlattığı
Gül Yetiştiren Adam adlı bir romanı vardır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) İskender Pala
B) Rasim Özdenören
C) Samiha Ayverdi
D) Ayşe Kulinimasyon enginimas
E) Mustafa Kutlu
wa
a
lazım
k için
ırmak
Imali.
irme-
• şiire
toon
beim stronie het
od novog
Xo
les onesna
holdet med
arıyla
7.
eme-
mden
2.
orsu-
nmak
B
1
Dugü-
6
S
Lise Türkçe
Hikâye yazma
DENEME - 4 AYT a dair sal bir zerine Bu ek bir 1. bunu 23. Postmodern teknikleri başarıyla kullanmasına rağmen modernizmin yozlaştırıcı etkilerine karşı insanları inanç . larını korumaya çalışan, metafizik yaklaşım sergileyen bir sanatçıdır. Çok Sesli Ölüm, çözülme, Çarpılmışlar, Denize Açılan Kapı gibi birçok hikâye kitabı olan sanatçının, Batı kültürüne karşı direnen insanımızın bocalamasını anlattığı Gül Yetiştiren Adam adlı bir romanı vardır. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden han- gisidir? A) İskender Pala B) Rasim Özdenören C) Samiha Ayverdi D) Ayşe Kulinimasyon enginimas E) Mustafa Kutlu wa a lazım k için ırmak Imali. irme- • şiire toon beim stronie het od novog Xo les onesna holdet med arıyla 7. eme- mden 2. orsu- nmak B 1 Dugü- 6 S
TÜRKÇE TESTİ
31. Cemal Süreya'nın ders kitaplarında kendi metinlerine yer
verilmemesine yönelik serzenişinin geçici bir duygu olma-
dığını özellikle belirtmek gerekir. Bu konu Cemal Süreya'da
başlı başına bir meseledir ve şair bu konu etrafında edebi-
yat eğitiminin sorunlarını ciddi olarak düşünmüş hatta şiirle-
rinde de bu konuya temas etmiştir. Cemal Süreya şiirlerinin
okul kitaplarına girmemesinden dolayı bu dünyaya kirgin
gitmiştir. Öyle ki "Dikkat Okul Var!” adlı şiirinde "Sözgelimi
okul kitaplarına girmez şiirim / Bütün çocuklar anlar da” di-
zeleri bu durumun açık bir ifadesidir. Şair başka bir şiirinde
"Çok şükür büyük şair değilim / Ama bir sır söyleyeyim mi
kulağına: Cins şairim ben! / Nişancı bir şairim / Gözünden
haklarım imgeyi' demeyi de ihmal etmez. Dolayısıyla bu
dizeler, Cemal Süreya'nın kendisinin iyi bir şair olduğuna
yönelik bir özgüvene sahip olduğunun açık bir göstergesidir.
Bu parçada Cemal Süreya ile ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisine değinilmemiştir?
A) Cemal Süreya; öz güvenli, iyi bir şair olduğu hâlde kimi
zaman serzenişlerde bulunmuştur.
B) Cemal Süreya, öğrencilere yönelik şiirleriyle tanınmış
fakat bunlar okul kitaplarında yayımlanmamıştır.
C) Cemal Süreya, kendinin başarılı ve iyi bir şair olduğunu
düşünmektedir.
D) Cemal Süreya, edebiyat eğitiminin sorunları üzerine cid-
diyetle düşünmüş, bunu yazdığı şiirlerde de dile getir-
miştir.
E) Cemal Süreya'nın okul kitaplarında kendine yer bulama-
ması, onun için bir sorun hâline gelmiştir.
AYIN DENİZÍ PRO
Lise Türkçe
Hikâye yazma
TÜRKÇE TESTİ 31. Cemal Süreya'nın ders kitaplarında kendi metinlerine yer verilmemesine yönelik serzenişinin geçici bir duygu olma- dığını özellikle belirtmek gerekir. Bu konu Cemal Süreya'da başlı başına bir meseledir ve şair bu konu etrafında edebi- yat eğitiminin sorunlarını ciddi olarak düşünmüş hatta şiirle- rinde de bu konuya temas etmiştir. Cemal Süreya şiirlerinin okul kitaplarına girmemesinden dolayı bu dünyaya kirgin gitmiştir. Öyle ki "Dikkat Okul Var!” adlı şiirinde "Sözgelimi okul kitaplarına girmez şiirim / Bütün çocuklar anlar da” di- zeleri bu durumun açık bir ifadesidir. Şair başka bir şiirinde "Çok şükür büyük şair değilim / Ama bir sır söyleyeyim mi kulağına: Cins şairim ben! / Nişancı bir şairim / Gözünden haklarım imgeyi' demeyi de ihmal etmez. Dolayısıyla bu dizeler, Cemal Süreya'nın kendisinin iyi bir şair olduğuna yönelik bir özgüvene sahip olduğunun açık bir göstergesidir. Bu parçada Cemal Süreya ile ilgili olarak aşağıdakiler- den hangisine değinilmemiştir? A) Cemal Süreya; öz güvenli, iyi bir şair olduğu hâlde kimi zaman serzenişlerde bulunmuştur. B) Cemal Süreya, öğrencilere yönelik şiirleriyle tanınmış fakat bunlar okul kitaplarında yayımlanmamıştır. C) Cemal Süreya, kendinin başarılı ve iyi bir şair olduğunu düşünmektedir. D) Cemal Süreya, edebiyat eğitiminin sorunları üzerine cid- diyetle düşünmüş, bunu yazdığı şiirlerde de dile getir- miştir. E) Cemal Süreya'nın okul kitaplarında kendine yer bulama- ması, onun için bir sorun hâline gelmiştir. AYIN DENİZÍ PRO
Yayınları
Effective intrating System
OOOO
8.
Halk hikâyeleriyle ilgili aşağıda verilen açıklamaların
hangisinde bilgi yanlıştvardir?
A) Oluşturuldukları çağdaki sosyal yapıyı, kültürü, din
ve dil özelliklerini yansıtırlar.
B) Gerçeğe uygun kişiler ve olayların yanında sınırlı da
olsa olağanüstü nitelikteki kişilere ye olaylara da rast-
lanır.
C) Türk edebiyatında İslamiyet öncesi dönemden itiba-
ren varlık gösteren, yiğitlik ve aşk konularının işlendi-
ği olay anlatımına dayalı ilk ürünlerdir.
D) Tasvirlerle duygusal olarak düşük yoğunluktaki bö-
lümleri nesir biçiminde, duygu yoğunluğunun arttığı
bölümler ise nazım biçiminde dile getirilir.
E) Temel hikâyeye bağlı kalmak şartıyla anlatıcı tarafın-
dan nesir bölümlerine eklemeler yapılabilir, sonradan
eklenen bu kısa hikâyelere karavelli adı verilir.
Lise Türkçe
Hikâye yazma
Yayınları Effective intrating System OOOO 8. Halk hikâyeleriyle ilgili aşağıda verilen açıklamaların hangisinde bilgi yanlıştvardir? A) Oluşturuldukları çağdaki sosyal yapıyı, kültürü, din ve dil özelliklerini yansıtırlar. B) Gerçeğe uygun kişiler ve olayların yanında sınırlı da olsa olağanüstü nitelikteki kişilere ye olaylara da rast- lanır. C) Türk edebiyatında İslamiyet öncesi dönemden itiba- ren varlık gösteren, yiğitlik ve aşk konularının işlendi- ği olay anlatımına dayalı ilk ürünlerdir. D) Tasvirlerle duygusal olarak düşük yoğunluktaki bö- lümleri nesir biçiminde, duygu yoğunluğunun arttığı bölümler ise nazım biçiminde dile getirilir. E) Temel hikâyeye bağlı kalmak şartıyla anlatıcı tarafın- dan nesir bölümlerine eklemeler yapılabilir, sonradan eklenen bu kısa hikâyelere karavelli adı verilir.
2.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde istiare sanatı kul-
lanılmamıştır?
A) Yıldız kayar, ay susar geceye güldüğünde
Dağda çiğdem solarken çölde ceylan vurulur
B) Dün sabah seni görüp çarpılmış gökte güneş
Önce anlayamamış ona ne olduğunu
C) Yaşamak, sonsuzluğu tattı avuçlarından
Ölüm tomurcuklandı, kabir uyandı gülüm
D) Sevda suya karışır, sizar kan dağlarına
Köpüren yüreğimde zıpkınlanır umutlar
E) Inecek sanıyorsun bu bayrak gönderinden
Bu sevda tükenecek sönen bir alev gibi
Lise Türkçe
Hikâye yazma
2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde istiare sanatı kul- lanılmamıştır? A) Yıldız kayar, ay susar geceye güldüğünde Dağda çiğdem solarken çölde ceylan vurulur B) Dün sabah seni görüp çarpılmış gökte güneş Önce anlayamamış ona ne olduğunu C) Yaşamak, sonsuzluğu tattı avuçlarından Ölüm tomurcuklandı, kabir uyandı gülüm D) Sevda suya karışır, sizar kan dağlarına Köpüren yüreğimde zıpkınlanır umutlar E) Inecek sanıyorsun bu bayrak gönderinden Bu sevda tükenecek sönen bir alev gibi