Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

11. Büyük Taarruz 26 Ağustos 1922'de başlamıştır. 30 Ağus- tos'ta Mustafa Kemal Dumlupınar'da orduya bizzat komuta etmiş ve bu s

11. Büyük Taarruz 26 Ağustos 1922'de başlamıştır. 30 Ağus-
tos'ta Mustafa Kemal Dumlupınar'da orduya bizzat
komuta etmiş ve bu savaşa Başkomutanlık Meydan
Savaşı veya Dumlupınar Meydan Savaşı denmiştir.
Bozguna uğrayan düşman ordusunu takip eden orduya
Mus

11. Büyük Taarruz 26 Ağustos 1922'de başlamıştır. 30 Ağus- tos'ta Mustafa Kemal Dumlupınar'da orduya bizzat komuta etmiş ve bu savaşa Başkomutanlık Meydan Savaşı veya Dumlupınar Meydan Savaşı denmiştir. Bozguna uğrayan düşman ordusunu takip eden orduya Mustafa Kemal "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" emrini vermiştir. Türk ordusu 9 Eylül'de İzmir'e girmiş, 18 Eylül'de ise düşmanı yurttan tamamen çıkarmıştır. Milli Mücadele'deki son çarpışma bu olup daha sonra ise müzakere ve anlaşma aşamasına geçilmiştir. Bu bilgilere göre Büyük Taarruz ile ilgili olarak aşa- ğıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Türklerin son savunma savaşıdır. B) I. Dünya Savaşı'nın son muharebesidir. C) Türk ordusunun stratejik bir müdafaasıdır. D) Milli Mücadele'nin diplomasi aşamasını sona erdiren gelişmedir. E) Kurtuluş Savaşı'nın silahlı mücadele aşamasını biti- ren olaydır.