Soru:

11. CH₂ 1 CH₂ CH₂-CH₂ OLCH, O III || Yukarıdaki bileşikler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) 1. bileşik toluen ol

11.
CH₂
1
CH₂
CH₂-CH₂
OLCH, O
III
||
Yukarıdaki bileşikler ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) 1. bileşik toluen olarak adlandırılır.
B) II. bileşik m-keiten olarak adlandırılabilir.
C) III. bileşik aromatik hidrokarbondur.
DII. ve III. bileşi

11. CH₂ 1 CH₂ CH₂-CH₂ OLCH, O III || Yukarıdaki bileşikler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) 1. bileşik toluen olarak adlandırılır. B) II. bileşik m-keiten olarak adlandırılabilir. C) III. bileşik aromatik hidrokarbondur. DII. ve III. bileşikler birbirinin izomeri değildir. E) Üçü de karbosiklik bileşiktir.

Soru Çözümünü Göster