Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Aromatik Bileşikler ve Fonksiyonel Gruplar Soruları

6
5.Aşağıdaki bileşikleri içerdikleri fonksiyonel gruba göre sınıflandırınız. (10 Puan)
Bileşik Formü10
Sınıfı
OH
CH₂-CH-CH₂
CH₂-C-C₂H,
ÅCH₂
CH, CH CH-NH,
C₂H₂-CH
Br
CH₂-CH-C₂H₂
A co
Bileşik Formül0
CH₂-CH-CH₂-C-OH
CH,
CH₂-O-C₂H
C₂H-NO₂
CH₂-CH=CH₂
Sinifi
Kimya
Aromatik Bileşikler ve Fonksiyonel Gruplar
6 5.Aşağıdaki bileşikleri içerdikleri fonksiyonel gruba göre sınıflandırınız. (10 Puan) Bileşik Formü10 Sınıfı OH CH₂-CH-CH₂ CH₂-C-C₂H, ÅCH₂ CH, CH CH-NH, C₂H₂-CH Br CH₂-CH-C₂H₂ A co Bileşik Formül0 CH₂-CH-CH₂-C-OH CH, CH₂-O-C₂H C₂H-NO₂ CH₂-CH=CH₂ Sinifi
1) CnH2n+2On alkol bileşiğinin 0,02 molü 2,44 gramdır.
Buna göre,
a) Verilen bileşiğin genel formülü nedir?
b) Hidroksinin bağlı olduğu karbon atomuna göre
hangi tür alkoldür.
c)Açık formülünü yazınız. (10 Puan)
Kimya
Aromatik Bileşikler ve Fonksiyonel Gruplar
1) CnH2n+2On alkol bileşiğinin 0,02 molü 2,44 gramdır. Buna göre, a) Verilen bileşiğin genel formülü nedir? b) Hidroksinin bağlı olduğu karbon atomuna göre hangi tür alkoldür. c)Açık formülünü yazınız. (10 Puan)
3-metil - 1 butin
24 dimetil. Penton
11. Aşağıda IUPAC ve yaygın adları verilen eterleri doğru şekilde eşleştiriniz.
1) Metoksimetan
A) Di etil eter
2) Etoksipropan
B) Etil metil eter
3) Metoksietan
C) Etil propil eter
4) Etoksietan
D) Di metil eter
5) Metoksi propan
E) Metil propil eter
12. Aşağıda verilen tepkimeyi tamamlayarak oluşacak bileşiğin formülünü ve sistemati
Kimya
Aromatik Bileşikler ve Fonksiyonel Gruplar
3-metil - 1 butin 24 dimetil. Penton 11. Aşağıda IUPAC ve yaygın adları verilen eterleri doğru şekilde eşleştiriniz. 1) Metoksimetan A) Di etil eter 2) Etoksipropan B) Etil metil eter 3) Metoksietan C) Etil propil eter 4) Etoksietan D) Di metil eter 5) Metoksi propan E) Metil propil eter 12. Aşağıda verilen tepkimeyi tamamlayarak oluşacak bileşiğin formülünü ve sistemati
7.
Organik bir bileşikle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.
1. Bileşik molce % 20 O içermektedir.
II. Bileşikteki C kütlesinin H kütlesine oranı 4'tür.
Buna göre, bu bileşik aşağıdakilerden hangisidir?
(C: 12, O: 16, H: 1)
A) CH₂OH
B) C₂H₂OH
O
11
D) CH3 -C- CH3
C) CH₂ – OH
2
-
CH₂-OH
E) C₂H₂OH
Kimya
Aromatik Bileşikler ve Fonksiyonel Gruplar
7. Organik bir bileşikle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. 1. Bileşik molce % 20 O içermektedir. II. Bileşikteki C kütlesinin H kütlesine oranı 4'tür. Buna göre, bu bileşik aşağıdakilerden hangisidir? (C: 12, O: 16, H: 1) A) CH₂OH B) C₂H₂OH O 11 D) CH3 -C- CH3 C) CH₂ – OH 2 - CH₂-OH E) C₂H₂OH
26.e
Aşağıdaki bileşiklerden hangisi IUPAC siste-
mine göre yanlış adlandırılmıştır?
CH₂
A) CH₂-C=CH-CH₂
B)
H₂C
H₂C
E)
Br
-
H₂C-CH₂
CH
CH
H₂C CH
1
9-94
C) H₂C=CH-CH=CH-CH=CH₂ 1,3,5-hekzatrien
D) CH₂=CH-CH=C-CH₂
CH₂
2-metil-2-büten
H₂C - CH-CH₂
1-bromosiklohekzen
4-metil-1,3-
pentadien
1-metilsiklopenten
Kimya
Aromatik Bileşikler ve Fonksiyonel Gruplar
26.e Aşağıdaki bileşiklerden hangisi IUPAC siste- mine göre yanlış adlandırılmıştır? CH₂ A) CH₂-C=CH-CH₂ B) H₂C H₂C E) Br - H₂C-CH₂ CH CH H₂C CH 1 9-94 C) H₂C=CH-CH=CH-CH=CH₂ 1,3,5-hekzatrien D) CH₂=CH-CH=C-CH₂ CH₂ 2-metil-2-büten H₂C - CH-CH₂ 1-bromosiklohekzen 4-metil-1,3- pentadien 1-metilsiklopenten
13. Metil alkol ile ilgili;
1. Odun ruhu olarak adlandırılır.
II. Içildiğinde ölüme neden olabilir.
III. Primer alkoldür.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) 1, Il ve Ill
B) I ve III
D) Yalnız I
C) I ve Il
E) Yalnız II
Kimya
Aromatik Bileşikler ve Fonksiyonel Gruplar
13. Metil alkol ile ilgili; 1. Odun ruhu olarak adlandırılır. II. Içildiğinde ölüme neden olabilir. III. Primer alkoldür. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) 1, Il ve Ill B) I ve III D) Yalnız I C) I ve Il E) Yalnız II
3. Aşağıdaki bileşiklerin karşısındaki boşluğa (Alkan, Alken, Alkin, Alkol ) hangi sınıfa ait olduğunu yazınız.
a) Siklobutanol :
b) 3-Pentin-2-ol:
c) 4-bromo 1-bütin :
d) Metan
e) 2-Büten :
f) 2-Pentin
Kimya
Aromatik Bileşikler ve Fonksiyonel Gruplar
3. Aşağıdaki bileşiklerin karşısındaki boşluğa (Alkan, Alken, Alkin, Alkol ) hangi sınıfa ait olduğunu yazınız. a) Siklobutanol : b) 3-Pentin-2-ol: c) 4-bromo 1-bütin : d) Metan e) 2-Büten : f) 2-Pentin
10)
X
Bileşiğinde "X" yerine
a) Hidroksil (-OH) bağlanırsa
b) Metil (-CH3) bağlanırsa
c) Amino (-NH₂) bağlanırsa
oluşacak bileşiklerin formüllerini yazarak sistematik ve yaygın adlandırmasını yapınız.
Kimya
Aromatik Bileşikler ve Fonksiyonel Gruplar
10) X Bileşiğinde "X" yerine a) Hidroksil (-OH) bağlanırsa b) Metil (-CH3) bağlanırsa c) Amino (-NH₂) bağlanırsa oluşacak bileşiklerin formüllerini yazarak sistematik ve yaygın adlandırmasını yapınız.
10)
X
Bileşiğinde "X" yerine
a) Hidroksil (-OH) bağlanırsa
b) Metil (-CH3) bağlanırsa
c) Amino (-NH₂) bağlanırsa
oluşacak bileşiklerin formüllerini yazarak sistematik ve yaygın adlandırmasını yapınız.
Kimya
Aromatik Bileşikler ve Fonksiyonel Gruplar
10) X Bileşiğinde "X" yerine a) Hidroksil (-OH) bağlanırsa b) Metil (-CH3) bağlanırsa c) Amino (-NH₂) bağlanırsa oluşacak bileşiklerin formüllerini yazarak sistematik ve yaygın adlandırmasını yapınız.
3.
Molekül
Şekli
Üçgen piramit
Düzgün dört yüzlü
Düzlem üçgen
1. BH3
II. CCl4
III. C₂H4
Yukarıdaki moleküllerden hangilerinin şekli yan-
lış verilmiştir? (5B, H, 6C, 17CI)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
HOD) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
Kimya
Aromatik Bileşikler ve Fonksiyonel Gruplar
3. Molekül Şekli Üçgen piramit Düzgün dört yüzlü Düzlem üçgen 1. BH3 II. CCl4 III. C₂H4 Yukarıdaki moleküllerden hangilerinin şekli yan- lış verilmiştir? (5B, H, 6C, 17CI) A) Yalnız I B) Yalnız II HOD) I ve II C) Yalnız III E) II ve III
26.
HCC H
Yukarıda Lewis formülü verilen organik bileşikle ilgili,
I. C atomları sp hibritleşmesi yapmıştır.
II. 3 tane sigma 1 tane pi bağı içerir.
III. Bağ oluşumuna katılan 5 çift elektron içerir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız III
E) I, II ve III
C) I ve II
Kimya
Aromatik Bileşikler ve Fonksiyonel Gruplar
26. HCC H Yukarıda Lewis formülü verilen organik bileşikle ilgili, I. C atomları sp hibritleşmesi yapmıştır. II. 3 tane sigma 1 tane pi bağı içerir. III. Bağ oluşumuna katılan 5 çift elektron içerir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız III E) I, II ve III C) I ve II
e ait toplam 60 soru vardır. Cevaplarınızı cevap kağıdının 1-40'a kadar olan
CE, 41-60 olan kısmı SOSYAL BİLİMLER kısmına işaretleyiniz.
56.
I.
A) 1
II.
III.
IV.
V.
CO2
CCI4
NaOH
NH3
CH3COOH
Organik
Bileşik
B) 2
X
Anorganik
Bileşik
C) 3
x
X
Yukarıdaki tabloya göre bileşik sınıflandırmasından
kaç tanesi doğru işaretlenmiştir?
X
4
<<ees
E) 5
Kimya
Aromatik Bileşikler ve Fonksiyonel Gruplar
e ait toplam 60 soru vardır. Cevaplarınızı cevap kağıdının 1-40'a kadar olan CE, 41-60 olan kısmı SOSYAL BİLİMLER kısmına işaretleyiniz. 56. I. A) 1 II. III. IV. V. CO2 CCI4 NaOH NH3 CH3COOH Organik Bileşik B) 2 X Anorganik Bileşik C) 3 x X Yukarıdaki tabloya göre bileşik sınıflandırmasından kaç tanesi doğru işaretlenmiştir? X 4 <<ees E) 5
19. HCOOH bileşiğindeki karbon atomu ile ilgili,
1. 2 tane tekli ve 1 tane ikili kovalent bağ içerir. L
3
II. sp³ hibritleşmesi yapar.X
III. Ortaklanmış elektron sayısı 10'dur. L
yargılarından hangileri doğrudur?
(H, 6C, 8O)
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Aromatik Bileşikler ve Fonksiyonel Gruplar
19. HCOOH bileşiğindeki karbon atomu ile ilgili, 1. 2 tane tekli ve 1 tane ikili kovalent bağ içerir. L 3 II. sp³ hibritleşmesi yapar.X III. Ortaklanmış elektron sayısı 10'dur. L yargılarından hangileri doğrudur? (H, 6C, 8O) A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III I ve III E) I, II ve III
C=C
H-C-H
Molekül formülüne sahip olan formaldehit zehirli
bir gazdır.
A) Yalnız I
Buna göre formaldehit;
I. dezenfektan üretimi,
II. laminant parke yapımı,
III. yiyeceklerin saklanması
işlemlerinden hangilerinde kullanılabilir?
B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Kimya
Aromatik Bileşikler ve Fonksiyonel Gruplar
C=C H-C-H Molekül formülüne sahip olan formaldehit zehirli bir gazdır. A) Yalnız I Buna göre formaldehit; I. dezenfektan üretimi, II. laminant parke yapımı, III. yiyeceklerin saklanması işlemlerinden hangilerinde kullanılabilir? B) Yalnız III D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III
Birer tane toluen ve ksilen molekülü ile ilgili;
1. Aromatik hidrokarbonlardır.
II. Karbon sayıları aynıdır.
III. Benzen halkası içerirler.
IV. Hidrojen sayıları arasındaki fark 2'dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnızl
B) I ve Il
D) I, II ve III
C) I ve IV
E) I, III ve IV
Kimya
Aromatik Bileşikler ve Fonksiyonel Gruplar
Birer tane toluen ve ksilen molekülü ile ilgili; 1. Aromatik hidrokarbonlardır. II. Karbon sayıları aynıdır. III. Benzen halkası içerirler. IV. Hidrojen sayıları arasındaki fark 2'dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnızl B) I ve Il D) I, II ve III C) I ve IV E) I, III ve IV
8. Eşit sayıda karbon atomu içeren aşağıda verilen
organik bileşik çiftlerinin hangisi birbirinin izome-
ri değildir?
A) Aldehitler - Ketonlar
B) Alkoller - Alkinler
C) Karboksilik asitler - Esterler
D) Alkenler - Sikloalkanlar
E) Eterler - Alkoller
Kimya
Aromatik Bileşikler ve Fonksiyonel Gruplar
8. Eşit sayıda karbon atomu içeren aşağıda verilen organik bileşik çiftlerinin hangisi birbirinin izome- ri değildir? A) Aldehitler - Ketonlar B) Alkoller - Alkinler C) Karboksilik asitler - Esterler D) Alkenler - Sikloalkanlar E) Eterler - Alkoller