Aromatik Bileşikler ve Fonksiyonel Gruplar Soruları

10)
X
Bileşiğinde "X" yerine
a) Hidroksil (-OH) bağlanırsa
b) Metil (-CH3) bağlanırsa
c) Amino (-NH₂) bağlanırsa
oluşacak bileşiklerin formüllerini yazarak sistematik ve yaygın adlandırmasını yapınız.
Kimya
Aromatik Bileşikler ve Fonksiyonel Gruplar
10) X Bileşiğinde "X" yerine a) Hidroksil (-OH) bağlanırsa b) Metil (-CH3) bağlanırsa c) Amino (-NH₂) bağlanırsa oluşacak bileşiklerin formüllerini yazarak sistematik ve yaygın adlandırmasını yapınız.
10)
X
Bileşiğinde "X" yerine
a) Hidroksil (-OH) bağlanırsa
b) Metil (-CH3) bağlanırsa
c) Amino (-NH₂) bağlanırsa
oluşacak bileşiklerin formüllerini yazarak sistematik ve yaygın adlandırmasını yapınız.
Kimya
Aromatik Bileşikler ve Fonksiyonel Gruplar
10) X Bileşiğinde "X" yerine a) Hidroksil (-OH) bağlanırsa b) Metil (-CH3) bağlanırsa c) Amino (-NH₂) bağlanırsa oluşacak bileşiklerin formüllerini yazarak sistematik ve yaygın adlandırmasını yapınız.
3.
Molekül
Şekli
Üçgen piramit
Düzgün dört yüzlü
Düzlem üçgen
1. BH3
II. CCl4
III. C₂H4
Yukarıdaki moleküllerden hangilerinin şekli yan-
lış verilmiştir? (5B, H, 6C, 17CI)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
HOD) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
Kimya
Aromatik Bileşikler ve Fonksiyonel Gruplar
3. Molekül Şekli Üçgen piramit Düzgün dört yüzlü Düzlem üçgen 1. BH3 II. CCl4 III. C₂H4 Yukarıdaki moleküllerden hangilerinin şekli yan- lış verilmiştir? (5B, H, 6C, 17CI) A) Yalnız I B) Yalnız II HOD) I ve II C) Yalnız III E) II ve III
26.
HCC H
Yukarıda Lewis formülü verilen organik bileşikle ilgili,
I. C atomları sp hibritleşmesi yapmıştır.
II. 3 tane sigma 1 tane pi bağı içerir.
III. Bağ oluşumuna katılan 5 çift elektron içerir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız III
E) I, II ve III
C) I ve II
Kimya
Aromatik Bileşikler ve Fonksiyonel Gruplar
26. HCC H Yukarıda Lewis formülü verilen organik bileşikle ilgili, I. C atomları sp hibritleşmesi yapmıştır. II. 3 tane sigma 1 tane pi bağı içerir. III. Bağ oluşumuna katılan 5 çift elektron içerir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız III E) I, II ve III C) I ve II
e ait toplam 60 soru vardır. Cevaplarınızı cevap kağıdının 1-40'a kadar olan
CE, 41-60 olan kısmı SOSYAL BİLİMLER kısmına işaretleyiniz.
56.
I.
A) 1
II.
III.
IV.
V.
CO2
CCI4
NaOH
NH3
CH3COOH
Organik
Bileşik
B) 2
X
Anorganik
Bileşik
C) 3
x
X
Yukarıdaki tabloya göre bileşik sınıflandırmasından
kaç tanesi doğru işaretlenmiştir?
X
4
<<ees
E) 5
Kimya
Aromatik Bileşikler ve Fonksiyonel Gruplar
e ait toplam 60 soru vardır. Cevaplarınızı cevap kağıdının 1-40'a kadar olan CE, 41-60 olan kısmı SOSYAL BİLİMLER kısmına işaretleyiniz. 56. I. A) 1 II. III. IV. V. CO2 CCI4 NaOH NH3 CH3COOH Organik Bileşik B) 2 X Anorganik Bileşik C) 3 x X Yukarıdaki tabloya göre bileşik sınıflandırmasından kaç tanesi doğru işaretlenmiştir? X 4 <<ees E) 5
19. HCOOH bileşiğindeki karbon atomu ile ilgili,
1. 2 tane tekli ve 1 tane ikili kovalent bağ içerir. L
3
II. sp³ hibritleşmesi yapar.X
III. Ortaklanmış elektron sayısı 10'dur. L
yargılarından hangileri doğrudur?
(H, 6C, 8O)
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Aromatik Bileşikler ve Fonksiyonel Gruplar
19. HCOOH bileşiğindeki karbon atomu ile ilgili, 1. 2 tane tekli ve 1 tane ikili kovalent bağ içerir. L 3 II. sp³ hibritleşmesi yapar.X III. Ortaklanmış elektron sayısı 10'dur. L yargılarından hangileri doğrudur? (H, 6C, 8O) A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III I ve III E) I, II ve III
C=C
H-C-H
Molekül formülüne sahip olan formaldehit zehirli
bir gazdır.
A) Yalnız I
Buna göre formaldehit;
I. dezenfektan üretimi,
II. laminant parke yapımı,
III. yiyeceklerin saklanması
işlemlerinden hangilerinde kullanılabilir?
B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Kimya
Aromatik Bileşikler ve Fonksiyonel Gruplar
C=C H-C-H Molekül formülüne sahip olan formaldehit zehirli bir gazdır. A) Yalnız I Buna göre formaldehit; I. dezenfektan üretimi, II. laminant parke yapımı, III. yiyeceklerin saklanması işlemlerinden hangilerinde kullanılabilir? B) Yalnız III D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III
13:58 •
a)
b)
c)
d)
1
O
(15 Puan)
a
Yukarıdaki reaksiyona göre A,B,C ve D aşağıdakilerden hangisi olabilir?
b
O
O d
forms.office.com/Pac
C
CH₂/AIC13
A
10:00 10:0
A
CH₂
B
Cl₂/FeCl3
Ch₂/FeCl3
B
KMnO4
Cl₂/FeCl3
C
Ch₂/FeCl3
C
CH3
CH₂
CI
CI
COOH
CH3
COOH
D
CI
Vo) 4.5G
LTE 1
:D
D
COOH
KMnO4
KMnO4
Cl₂/FeCl3
KMnO4
KMnO4
CI
Kimya
Aromatik Bileşikler ve Fonksiyonel Gruplar
13:58 • a) b) c) d) 1 O (15 Puan) a Yukarıdaki reaksiyona göre A,B,C ve D aşağıdakilerden hangisi olabilir? b O O d forms.office.com/Pac C CH₂/AIC13 A 10:00 10:0 A CH₂ B Cl₂/FeCl3 Ch₂/FeCl3 B KMnO4 Cl₂/FeCl3 C Ch₂/FeCl3 C CH3 CH₂ CI CI COOH CH3 COOH D CI Vo) 4.5G LTE 1 :D D COOH KMnO4 KMnO4 Cl₂/FeCl3 KMnO4 KMnO4 CI
Birer tane toluen ve ksilen molekülü ile ilgili;
1. Aromatik hidrokarbonlardır.
II. Karbon sayıları aynıdır.
III. Benzen halkası içerirler.
IV. Hidrojen sayıları arasındaki fark 2'dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnızl
B) I ve Il
D) I, II ve III
C) I ve IV
E) I, III ve IV
Kimya
Aromatik Bileşikler ve Fonksiyonel Gruplar
Birer tane toluen ve ksilen molekülü ile ilgili; 1. Aromatik hidrokarbonlardır. II. Karbon sayıları aynıdır. III. Benzen halkası içerirler. IV. Hidrojen sayıları arasındaki fark 2'dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnızl B) I ve Il D) I, II ve III C) I ve IV E) I, III ve IV
8. Eşit sayıda karbon atomu içeren aşağıda verilen
organik bileşik çiftlerinin hangisi birbirinin izome-
ri değildir?
A) Aldehitler - Ketonlar
B) Alkoller - Alkinler
C) Karboksilik asitler - Esterler
D) Alkenler - Sikloalkanlar
E) Eterler - Alkoller
Kimya
Aromatik Bileşikler ve Fonksiyonel Gruplar
8. Eşit sayıda karbon atomu içeren aşağıda verilen organik bileşik çiftlerinin hangisi birbirinin izome- ri değildir? A) Aldehitler - Ketonlar B) Alkoller - Alkinler C) Karboksilik asitler - Esterler D) Alkenler - Sikloalkanlar E) Eterler - Alkoller
Hidrokarbonlar
Doymuş Doymamış
Alken
IV
Yukarıdaki sınıflandırmaya göre I, II, III ve IV
numaralı yerlere aşağıdakilerden hangileri getiri-
lebilir?
1
A) Aromatik Alifatik
B) Alifatik
C) Alifatik
D) Aromatik
E) Alifatik
Aromatik
Aromatik
Alifatik
Aromatik
Alkin
Alkadien
Alkan
IV
Alkan
Sikloalken
Alkin
Sikloalkan Alkin
Sikloalkan Alkan
Kimya
Aromatik Bileşikler ve Fonksiyonel Gruplar
Hidrokarbonlar Doymuş Doymamış Alken IV Yukarıdaki sınıflandırmaya göre I, II, III ve IV numaralı yerlere aşağıdakilerden hangileri getiri- lebilir? 1 A) Aromatik Alifatik B) Alifatik C) Alifatik D) Aromatik E) Alifatik Aromatik Aromatik Alifatik Aromatik Alkin Alkadien Alkan IV Alkan Sikloalken Alkin Sikloalkan Alkin Sikloalkan Alkan
eğik düz-
şki nedir?
> tx
>t₂
32
17.
I.
II.
III.
IV.
Organik
LPG (%70 C3H8, %30 C4H10)
CaCO3
PVC (-[C₂H3CI]n-)
CO₂
Yukarıda verilen organik ve anorganik bileşik örnekle-
rinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
Anorganik
NaCl
CH₂OH
NaOH
CaC₂
D) II ve IV
C) I ve III
E) I, II, III ve IV
Kimya
Aromatik Bileşikler ve Fonksiyonel Gruplar
eğik düz- şki nedir? > tx >t₂ 32 17. I. II. III. IV. Organik LPG (%70 C3H8, %30 C4H10) CaCO3 PVC (-[C₂H3CI]n-) CO₂ Yukarıda verilen organik ve anorganik bileşik örnekle- rinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II Anorganik NaCl CH₂OH NaOH CaC₂ D) II ve IV C) I ve III E) I, II, III ve IV
11. I. CH,−O−CH,
II. CH₂COOH
III. CH₂-OH
ISAA
CH₂-OH
STA
Formülleri verilen bileşiklerin eşit sayıda oksi-
jen atomu içeren örnekleri tam verimle yakıldı-
ğında oluşan H₂O miktarları arasındaki ilişki na-
sıldır?
A) | = || = |||
C) | > ||| > ||
E) || > | > |
B) | = || > |||
D) || > | = |||
Kimya
Aromatik Bileşikler ve Fonksiyonel Gruplar
11. I. CH,−O−CH, II. CH₂COOH III. CH₂-OH ISAA CH₂-OH STA Formülleri verilen bileşiklerin eşit sayıda oksi- jen atomu içeren örnekleri tam verimle yakıldı- ğında oluşan H₂O miktarları arasındaki ilişki na- sıldır? A) | = || = ||| C) | > ||| > || E) || > | > | B) | = || > ||| D) || > | = |||
KİMYA
SORU 1
TYT SORULARI
NH2-CH2-c=0
OH
Yukarıdaki formülü verilen glisin aminoasiti için,
I. Karboksil ve amino grubu taşır.
II. Apolar yapılı bir organik bileşiktir.
III. -COOH ve-NH₂ grupları arasında bağ oluş-
turarak proteinleri oluşturur.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I ve III
SORU 2
Aynı ortamda kaynama noktalarının altında v
eşit sıcaklıkta bulunan.
Kimya
Aromatik Bileşikler ve Fonksiyonel Gruplar
KİMYA SORU 1 TYT SORULARI NH2-CH2-c=0 OH Yukarıdaki formülü verilen glisin aminoasiti için, I. Karboksil ve amino grubu taşır. II. Apolar yapılı bir organik bileşiktir. III. -COOH ve-NH₂ grupları arasında bağ oluş- turarak proteinleri oluşturur. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız II A) Yalnız I D) I ve II C) Yalnız III E) I ve III SORU 2 Aynı ortamda kaynama noktalarının altında v eşit sıcaklıkta bulunan.
Karbon (C) elementi ile ilgili,
M. Değerlik elektron sayısı 4'tür.
nodis
Que II. Kendi atomları arasındaki bağ, dört bağ yapan diğer
atomların kendi atomları arasındaki bağlarına göre
daha kararlıdır.
III. Düz ve dallanmış zincirli, halkalı, aromatik yapıya
sahip bileşik oluşturur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
Kimya
Aromatik Bileşikler ve Fonksiyonel Gruplar
Karbon (C) elementi ile ilgili, M. Değerlik elektron sayısı 4'tür. nodis Que II. Kendi atomları arasındaki bağ, dört bağ yapan diğer atomların kendi atomları arasındaki bağlarına göre daha kararlıdır. III. Düz ve dallanmış zincirli, halkalı, aromatik yapıya sahip bileşik oluşturur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III E) I, II ve III C) I ve II
isi
5-
7.
O=C
C-H
bileşiği ile ilgili,
Kütlece % 40 lık sulu çözeltisine formalin denir.
Yükseltgenme ürünü benzoikasittir.
1.
II.
III. Karbonil grubu içermez.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
CAP
H
10
Kimya
Aromatik Bileşikler ve Fonksiyonel Gruplar
isi 5- 7. O=C C-H bileşiği ile ilgili, Kütlece % 40 lık sulu çözeltisine formalin denir. Yükseltgenme ürünü benzoikasittir. 1. II. III. Karbonil grubu içermez. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III C) Yalnız III E) I, II ve III CAP H 10