Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

11. Dünyanın en büyük karbondioksit toplama te- sisi, İzlanda'da faaliyete geçti. Bu tesis, fanlar ve filtre sistemleriyle havad

11. Dünyanın en büyük karbondioksit toplama te-
sisi, İzlanda'da faaliyete geçti. Bu tesis, fanlar
ve filtre sistemleriyle havadaki karbondioksidi
toplamak için kurulmuş. Toplanan karbon-
dioksit suyla karıştırılarak yerin 1000 metre
altında depolanıyor. Y

11. Dünyanın en büyük karbondioksit toplama te- sisi, İzlanda'da faaliyete geçti. Bu tesis, fanlar ve filtre sistemleriyle havadaki karbondioksidi toplamak için kurulmuş. Toplanan karbon- dioksit suyla karıştırılarak yerin 1000 metre altında depolanıyor. Yer altında depolanan karbondioksit burada taşlaşıyor. Tesisin bir yılda yaklaşık 4000 ton karbondioksidi hava- dan toplayacağı düşünülüyor. Bu neredeyse 870 otomobilin bir yılda yaydığı karbondiok- side eşit. Bu metinde sözü edilen tesisle ilgili aşağı- dakilerden hangisine değinilmemiştir? 16.5/16 A) Bulunduğu yere B) Çalışma biçimine Dünyadaki benzerlerine D) Kurulma amacına