Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Cümle Çeşitleri Soruları

D
18.
GENEL DENEME-12
(
Yüklemi sonda bulunmayan cümlelere "devrik cümle" denir.
Bir eylemin, durumun gerçekleştiğini, gerçekleşeceğini; olduğunu,
olacağını bildiren cümlelere "olumlu cümle" denir.
A Çalışmadan başarıya ulaşamazsın.
B) Bir derdi var ki böyle davranıyor.
C) Her zaman onun yardımına koşardı insanlar.
D) Evimiz iş yerine çok uzak.
TÜRKÇE
Sen istersen ben de gelirim Izmir'e.
Bu bilgilere göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bildirilen yargı gerçekleşmiştir ve cümlenin yüklemi son.
dadır?
Duyduğum en etkileyici sözdü bu.
Ortaokul Türkçe
Cümle Çeşitleri
D 18. GENEL DENEME-12 ( Yüklemi sonda bulunmayan cümlelere "devrik cümle" denir. Bir eylemin, durumun gerçekleştiğini, gerçekleşeceğini; olduğunu, olacağını bildiren cümlelere "olumlu cümle" denir. A Çalışmadan başarıya ulaşamazsın. B) Bir derdi var ki böyle davranıyor. C) Her zaman onun yardımına koşardı insanlar. D) Evimiz iş yerine çok uzak. TÜRKÇE Sen istersen ben de gelirim Izmir'e. Bu bilgilere göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bildirilen yargı gerçekleşmiştir ve cümlenin yüklemi son. dadır? Duyduğum en etkileyici sözdü bu.
4.
T
3
4
1.
skrgsdne biraz daha da
yakmadan önce perdeler kapatrean ly ch
Eve geldiğinde tom para b
Opera ancak gece yansa doğru ba
Sabaha kadar çatigmaktan bin, tend
Dokkandaki tüm gofreder bitmi
Numaralanmış cümlelerden hangisinde bitmek sözcgo
mecaz anlarda kullanimetr
AH
Soldan sağa:
A) ASA
C) ARA
4
7
Koruma, saklama
2.
Proje
3. Yaşam
Verilen sözcüklerin eş anlamlıları (anlamdaşları) bulma-
caya sağdan sola yazıldığında 5. sütunda hangi sözcük
yer alır?
Duvara bir titiz örümcek gibi
Ince dertlerimle işledim bir ağ
A) Benzetme - Kişileştirme
e) Benzetme-Abartma
0) 4
B) FAY
D) ZIT
ALC
Maka sentonon me
Buna göre ekin ye
(Necip Fazıl Kısakürek)
Bu dizelerdeki söz sanatları aşağıdakilerin hangisinde
birlikte verilmiştir?
6. Aşağıdaki com
ye abart an
A Digans
B) Kişilestirme - Karşıtlık
D) Abartma - Konuşturma
Güngsin
Temizli
Yatak o
7. Aşağıda
işareti,
habe
otom
mut
kita
Bur
A)
Ortaokul Türkçe
Cümle Çeşitleri
4. T 3 4 1. skrgsdne biraz daha da yakmadan önce perdeler kapatrean ly ch Eve geldiğinde tom para b Opera ancak gece yansa doğru ba Sabaha kadar çatigmaktan bin, tend Dokkandaki tüm gofreder bitmi Numaralanmış cümlelerden hangisinde bitmek sözcgo mecaz anlarda kullanimetr AH Soldan sağa: A) ASA C) ARA 4 7 Koruma, saklama 2. Proje 3. Yaşam Verilen sözcüklerin eş anlamlıları (anlamdaşları) bulma- caya sağdan sola yazıldığında 5. sütunda hangi sözcük yer alır? Duvara bir titiz örümcek gibi Ince dertlerimle işledim bir ağ A) Benzetme - Kişileştirme e) Benzetme-Abartma 0) 4 B) FAY D) ZIT ALC Maka sentonon me Buna göre ekin ye (Necip Fazıl Kısakürek) Bu dizelerdeki söz sanatları aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? 6. Aşağıdaki com ye abart an A Digans B) Kişilestirme - Karşıtlık D) Abartma - Konuşturma Güngsin Temizli Yatak o 7. Aşağıda işareti, habe otom mut kita Bur A)
11. Dünyanın en büyük karbondioksit toplama te-
sisi, İzlanda'da faaliyete geçti. Bu tesis, fanlar
ve filtre sistemleriyle havadaki karbondioksidi
toplamak için kurulmuş. Toplanan karbon-
dioksit suyla karıştırılarak yerin 1000 metre
altında depolanıyor. Yer altında depolanan
karbondioksit burada taşlaşıyor. Tesisin bir
yılda yaklaşık 4000 ton karbondioksidi hava-
dan toplayacağı düşünülüyor. Bu neredeyse
870 otomobilin bir yılda yaydığı karbondiok-
side eşit.
Bu metinde sözü edilen tesisle ilgili aşağı-
dakilerden hangisine değinilmemiştir?
16.5/16
A) Bulunduğu yere
B) Çalışma biçimine
Dünyadaki benzerlerine
D) Kurulma amacına
Ortaokul Türkçe
Cümle Çeşitleri
11. Dünyanın en büyük karbondioksit toplama te- sisi, İzlanda'da faaliyete geçti. Bu tesis, fanlar ve filtre sistemleriyle havadaki karbondioksidi toplamak için kurulmuş. Toplanan karbon- dioksit suyla karıştırılarak yerin 1000 metre altında depolanıyor. Yer altında depolanan karbondioksit burada taşlaşıyor. Tesisin bir yılda yaklaşık 4000 ton karbondioksidi hava- dan toplayacağı düşünülüyor. Bu neredeyse 870 otomobilin bir yılda yaydığı karbondiok- side eşit. Bu metinde sözü edilen tesisle ilgili aşağı- dakilerden hangisine değinilmemiştir? 16.5/16 A) Bulunduğu yere B) Çalışma biçimine Dünyadaki benzerlerine D) Kurulma amacına
18933
1.
ÇÖZÜM
için
KODU
YAZ
ya da
OKUT
TATS
Çatı yüklemi fiil olan cümlelerde aranır.
Buna göre,
(1) Gökkuşağı, yağmurdan sonra güneş çıktığında
gökyüzünde görünen yarım daire biçimindeki renk-
li görüntünün adıdır. (II) Bildiğimiz üzere güneş ışı-
ğı beyaz renkte değildir. (III) Yedi rengin karışma-
sıyla meydana gelmiştir. (IV) Gökkuşağında görülen
yedi renk; kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert
ve mordur.
Fiil Çatısı C
metnindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde
çatı özelliği aranır?
A) I.
B) II.
C) III.
5
D) IV.
1
8
3. C
Ortaokul Türkçe
Cümle Çeşitleri
18933 1. ÇÖZÜM için KODU YAZ ya da OKUT TATS Çatı yüklemi fiil olan cümlelerde aranır. Buna göre, (1) Gökkuşağı, yağmurdan sonra güneş çıktığında gökyüzünde görünen yarım daire biçimindeki renk- li görüntünün adıdır. (II) Bildiğimiz üzere güneş ışı- ğı beyaz renkte değildir. (III) Yedi rengin karışma- sıyla meydana gelmiştir. (IV) Gökkuşağında görülen yedi renk; kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mordur. Fiil Çatısı C metnindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranır? A) I. B) II. C) III. 5 D) IV. 1 8 3. C
2021-2022 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TURKCEDERSİNET ORTAOKULU
8.SINIFLAR 2.DÖNEM 1. YAZILI SINAVIDIR.
ADI SOYADI:
SINIFI: NUMARASI:
(DTürkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı sırasında, Türk ordusu cephede
düşmanla savaşırken&azılan istiklal Marşı'yla ilgili düşüncelerini şu cümlelerle açıklamıştır
"Bu marş bizim inkılabımızı anlatır, inkılabımızın ruhunu anlatır. Bunu ne unutmak ne de unutturmak lazımdır. (II)istiklal
Marşı'nda istiklal davamızı anlatması bakımından büyük manası olan misralar vardır Benim en beğendiğim yeri de
burasıdır:
Y
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal!
Benim, bu milletten asla unutmamasını istediğim misralar işte bunlardır."
NOT:(1.2 ve 3. soruları yukarıdaki metne göre yanıtlayınız.)
L.Yukarıdaki altı çizili kelimenin ifade ettiği anlam hangisidir?
En önemli noktası, özü.
B) Özeti, en kısa biçimi.
C) Hatırda tutulması, unutulmaması gereken yer.
D) Önceliği, diğerinden üstün yönü.
2. Yukarıdaki altı çizili (I) numaralı cümlenin yapıca özdeşi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gayret edenler, karşılığını alır bir gün elbette.
Beni aramasını çok istemiştim, şimdiye dek aramadı.
C) LGS'ye sayılı günler kaldı artık.
D) Hediyenin en güzelini sona saklamış,
3. Yukarıdaki altı çizili (II) numaralı cümlenin ögelerinin dizilişi hangi seçenektedir?
A) Nesne/Özne/Yüklem
(B)Yer Tamlayıcı/Özne/Yüklem
Ortaokul Türkçe
Cümle Çeşitleri
2021-2022 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TURKCEDERSİNET ORTAOKULU 8.SINIFLAR 2.DÖNEM 1. YAZILI SINAVIDIR. ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: (DTürkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı sırasında, Türk ordusu cephede düşmanla savaşırken&azılan istiklal Marşı'yla ilgili düşüncelerini şu cümlelerle açıklamıştır "Bu marş bizim inkılabımızı anlatır, inkılabımızın ruhunu anlatır. Bunu ne unutmak ne de unutturmak lazımdır. (II)istiklal Marşı'nda istiklal davamızı anlatması bakımından büyük manası olan misralar vardır Benim en beğendiğim yeri de burasıdır: Y Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal! Benim, bu milletten asla unutmamasını istediğim misralar işte bunlardır." NOT:(1.2 ve 3. soruları yukarıdaki metne göre yanıtlayınız.) L.Yukarıdaki altı çizili kelimenin ifade ettiği anlam hangisidir? En önemli noktası, özü. B) Özeti, en kısa biçimi. C) Hatırda tutulması, unutulmaması gereken yer. D) Önceliği, diğerinden üstün yönü. 2. Yukarıdaki altı çizili (I) numaralı cümlenin yapıca özdeşi aşağıdakilerden hangisidir? A) Gayret edenler, karşılığını alır bir gün elbette. Beni aramasını çok istemiştim, şimdiye dek aramadı. C) LGS'ye sayılı günler kaldı artık. D) Hediyenin en güzelini sona saklamış, 3. Yukarıdaki altı çizili (II) numaralı cümlenin ögelerinin dizilişi hangi seçenektedir? A) Nesne/Özne/Yüklem (B)Yer Tamlayıcı/Özne/Yüklem
■. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapıca diğerlerinden
farklıdır?
A) Aydınlığı seven insanlar, karanlığa katlanamaz.
B) Mutsuz olmadan mutlu olduğunu anlayamazsın.
C) Merdivenleri yavaş çıkmak düşmekten iyidir.
D) Her karanlığın ardında bir aydınlık vardır.
Ortaokul Türkçe
Cümle Çeşitleri
■. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır? A) Aydınlığı seven insanlar, karanlığa katlanamaz. B) Mutsuz olmadan mutlu olduğunu anlayamazsın. C) Merdivenleri yavaş çıkmak düşmekten iyidir. D) Her karanlığın ardında bir aydınlık vardır.
3. Ben bir buçuk yaşındaydım geldiklerinde Türkiye'ye.
Aşağıdakilerden hangisi, yapısı bakımından bu
cümleyle özdeştir?
A) Onu pek kolladıklarını zannetmiyorum.
(B) Bir kampta zaman geçirdik.
Onların yanına uğradım ardından da eve gittim.
D) Sinemaya gidecektim ama salonu açmamışlar.
1
1
1
1
1
6.
Ortaokul Türkçe
Cümle Çeşitleri
3. Ben bir buçuk yaşındaydım geldiklerinde Türkiye'ye. Aşağıdakilerden hangisi, yapısı bakımından bu cümleyle özdeştir? A) Onu pek kolladıklarını zannetmiyorum. (B) Bir kampta zaman geçirdik. Onların yanına uğradım ardından da eve gittim. D) Sinemaya gidecektim ama salonu açmamışlar. 1 1 1 1 1 6.
ETKINLIK S
Aşağıdaki cümlelerde ünsüz türemesine uğrayan sözcüklerin altlarını çizip sözcüğün oluşumunu örnekteki
gibi karşılarına yazınız.
Cümle
Örn. Nihayet annem bizi affetmişti.
1.
Ödevlerin yarın teslim edileceğini zannetmiştim.
2. Böyle genç kalmanın sırrını bana da söyler misiniz?
3.
Maalesef ona yaptığım tüm teklifleri reddetti.
4. Başımıza bir felaket geleceğini hissetmiştim aslında.
5. Cevabı buldum ama yanlışlıkla başka şıkkı işaretledim.
6. Bütün işleri kısa sürede halledip yanımıza geldi.
7. Senin hakkında herkes güzel şeyler söylüyor.
ETKINLIK
Aşağıdaki cümlelerde görülen ses olaylarını karşılarına işaretleyiniz.
Oluşum
af + etmek
Zan+etmek.
Ünsüz Benzeşmesi
Ortaokul Türkçe
Cümle Çeşitleri
ETKINLIK S Aşağıdaki cümlelerde ünsüz türemesine uğrayan sözcüklerin altlarını çizip sözcüğün oluşumunu örnekteki gibi karşılarına yazınız. Cümle Örn. Nihayet annem bizi affetmişti. 1. Ödevlerin yarın teslim edileceğini zannetmiştim. 2. Böyle genç kalmanın sırrını bana da söyler misiniz? 3. Maalesef ona yaptığım tüm teklifleri reddetti. 4. Başımıza bir felaket geleceğini hissetmiştim aslında. 5. Cevabı buldum ama yanlışlıkla başka şıkkı işaretledim. 6. Bütün işleri kısa sürede halledip yanımıza geldi. 7. Senin hakkında herkes güzel şeyler söylüyor. ETKINLIK Aşağıdaki cümlelerde görülen ses olaylarını karşılarına işaretleyiniz. Oluşum af + etmek Zan+etmek. Ünsüz Benzeşmesi
6.
Uzun bir aradan sonra arkadaşlarla
toplandığımız için mutluyum.
Herkes önce kendi düşüncesini dile
getirirse daha iyi olur.
İngilizce öğrenmek için İngiltere'ye
gidiyor.
Yanan ateş karşı köyden
görünüyordu.
Bu yapbozun hangi parçasında amaç-sonuç bildiren cümle vardır?
BY
Ortaokul Türkçe
Cümle Çeşitleri
6. Uzun bir aradan sonra arkadaşlarla toplandığımız için mutluyum. Herkes önce kendi düşüncesini dile getirirse daha iyi olur. İngilizce öğrenmek için İngiltere'ye gidiyor. Yanan ateş karşı köyden görünüyordu. Bu yapbozun hangi parçasında amaç-sonuç bildiren cümle vardır? BY
15. (1) Kuş Cenneti Millî Parkı, Balıkesir kent sınırları
içinde yer alır, 1959 yılında millî park ilan edilmiştir.
(II) Kuş Cenneti Millî Parkı'nda tepeli pelikan çeltikçi,
gece balıkçılı, kaşıkçı karabatak, flamingo, sakarme-
ke ve bıyıklı sumru gibi birçok kuş türü görülür. (III)
Burada her yıl yüz binlerce kuş yaşar,ürer, göç döne-
minde konaklar ya da kışı geçirir. (IV) Bu parkta 17,5
metre yüksekliğinde kırk kişilik bir kuş gözetleme ku-
lesi vardır.
Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
hangisi söylenemez?
A) I cümle öznesi ortak bağlı bir cümledir.
B) II. cümlede eş görevli sözcükleri virgül ayırmıştır.
C) III. cümlede tüm fiiler etkendir.
D) IV. cümlede özne, bir söz öbeğinden oluşmakta-
V
dır.
Ortaokul Türkçe
Cümle Çeşitleri
15. (1) Kuş Cenneti Millî Parkı, Balıkesir kent sınırları içinde yer alır, 1959 yılında millî park ilan edilmiştir. (II) Kuş Cenneti Millî Parkı'nda tepeli pelikan çeltikçi, gece balıkçılı, kaşıkçı karabatak, flamingo, sakarme- ke ve bıyıklı sumru gibi birçok kuş türü görülür. (III) Burada her yıl yüz binlerce kuş yaşar,ürer, göç döne- minde konaklar ya da kışı geçirir. (IV) Bu parkta 17,5 metre yüksekliğinde kırk kişilik bir kuş gözetleme ku- lesi vardır. Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili olarak hangisi söylenemez? A) I cümle öznesi ortak bağlı bir cümledir. B) II. cümlede eş görevli sözcükleri virgül ayırmıştır. C) III. cümlede tüm fiiler etkendir. D) IV. cümlede özne, bir söz öbeğinden oluşmakta- V dır.
an
üt
re
2.
Oyun
E oynamaya
bayılırım!
"Robotu Devir" adlı bilgisayar oyununda ekrandaki
robotun elinde kurallı bir cümle yazıyor.
Bu kurallı cümleyi devrik cümleye çeviren oyuncu,
robotu deviriyor ve oyunu kazanıyor.
Buna göre oyunu hangi oyuncu kazanır?
A) Bayılıyorum oyuna.
B) Oynamaya oyun bayılırım!
C) Bayılırım oyun oynamaya!
29
TÜRKÇE-2
Ortaokul Türkçe
Cümle Çeşitleri
an üt re 2. Oyun E oynamaya bayılırım! "Robotu Devir" adlı bilgisayar oyununda ekrandaki robotun elinde kurallı bir cümle yazıyor. Bu kurallı cümleyi devrik cümleye çeviren oyuncu, robotu deviriyor ve oyunu kazanıyor. Buna göre oyunu hangi oyuncu kazanır? A) Bayılıyorum oyuna. B) Oynamaya oyun bayılırım! C) Bayılırım oyun oynamaya! 29 TÜRKÇE-2
_-)
D) V
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "belgisiz adıl
(zamir)" kullanılmıştır?
A) Onunla bir gün karşılaşacağımı umuyorum.
B) İstanbul'da bazı günler trafik, içinden çıkılmaz bir
hal alıyor. P₁
C) Öğrencilerin çoğu düzenli çalışmayı bilmiyor.
D) Kimi zamanlar yaşam iyice anlam kazanır.
Benim
Ortaokul Türkçe
Cümle Çeşitleri
_-) D) V Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "belgisiz adıl (zamir)" kullanılmıştır? A) Onunla bir gün karşılaşacağımı umuyorum. B) İstanbul'da bazı günler trafik, içinden çıkılmaz bir hal alıyor. P₁ C) Öğrencilerin çoğu düzenli çalışmayı bilmiyor. D) Kimi zamanlar yaşam iyice anlam kazanır. Benim
8. Anlam (kip, zaman) kayması, bir kipin kendi zaman anlamı dışında kullanılmasıdır. Örneğin "Yarın size
geliyorum." cümlesinde kullanılan kip şimdiki zamanken kastedilen gelecek zamandır.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam kayması vardır?
A) Eski zamanlarda yeni bir tarz denemeye yönelik çalışmalar yapar.
B) Tuz Gölü, bazı yıllar tamamen kuruma ile karşı karşıya kaldığından göldeki birçok canlı da yaşam
alanlarını kaybetmiş
C) Bir bisikletçinin yaşadıklarını, düşüncelerini ve korkularını bu kadar güzel anlatan bir kitap okumamıştım.
D) Bazı sözler vardır ki söylendiği anda kalmaz, çağları aşarak günümüze gelir ve tüm dillerde kullanılan
bir hâl alır.
Sınıf/Liselere Geçiş Deneme Sınavı / Sözel Bölüm - 74105
4
Diğer sayfaya geçiniz.
Ortaokul Türkçe
Cümle Çeşitleri
8. Anlam (kip, zaman) kayması, bir kipin kendi zaman anlamı dışında kullanılmasıdır. Örneğin "Yarın size geliyorum." cümlesinde kullanılan kip şimdiki zamanken kastedilen gelecek zamandır. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam kayması vardır? A) Eski zamanlarda yeni bir tarz denemeye yönelik çalışmalar yapar. B) Tuz Gölü, bazı yıllar tamamen kuruma ile karşı karşıya kaldığından göldeki birçok canlı da yaşam alanlarını kaybetmiş C) Bir bisikletçinin yaşadıklarını, düşüncelerini ve korkularını bu kadar güzel anlatan bir kitap okumamıştım. D) Bazı sözler vardır ki söylendiği anda kalmaz, çağları aşarak günümüze gelir ve tüm dillerde kullanılan bir hâl alır. Sınıf/Liselere Geçiş Deneme Sınavı / Sözel Bölüm - 74105 4 Diğer sayfaya geçiniz.
11. Her yeni çeviri, bildiğimiz bir eseri daha iyi bir gözle değer-
lendirmemize fırsat verir. Bazı durumlarda, pek sevmediğimizi
||
sandığımız bir romana çılgınca bağlanmamızı bile sağlayabilir.
|||
Yıllarca saklayacağınız bir kitaba tıpkı kıymetli bir saat ya da bir
IV
AND
dolma kalem alır gibi fazladan para vermeyi göze alanlar var.
Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi türü yönüyle
ötekilerden farklıdır?
A) I
B) II
ublay
boindo mid deshid
beimão #d
DİL BİLGİSİ
C) III
D) IV
E) V
(0
alde
13.
Ortaokul Türkçe
Cümle Çeşitleri
11. Her yeni çeviri, bildiğimiz bir eseri daha iyi bir gözle değer- lendirmemize fırsat verir. Bazı durumlarda, pek sevmediğimizi || sandığımız bir romana çılgınca bağlanmamızı bile sağlayabilir. ||| Yıllarca saklayacağınız bir kitaba tıpkı kıymetli bir saat ya da bir IV AND dolma kalem alır gibi fazladan para vermeyi göze alanlar var. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi türü yönüyle ötekilerden farklıdır? A) I B) II ublay boindo mid deshid beimão #d DİL BİLGİSİ C) III D) IV E) V (0 alde 13.
7. İnsanlar Sultan Korusu'nda akşamın pembe kızıl göğünü seyre hazırlanırken, Ayşe üzerinde beyaz
tülden bir şal, bezgin bir gülümsemeyle denize bakıyordu uzaktan.
Kurum ve kuruluş
adlanna getirilen çe-
kim ekleri kesme
işareti ile ayrılmaz.
A) 1
Salona gelmişti.
2
B) 2
Anlamca
tamamlanmış olumlu
veya olumsuz
cümlenin sonuna
nokta getirilir.
Metin içinde zarf fiil
eki almış kelimeler-
den sonra virgül
konmaz.
Bu cümledeki noktalama yanlışı numaralanmış kuralların hangisine uyulmamasından kaynaklan-
maktadır?
C) 3
Bu soruyu çözmekte zorlanırsan tarihlerin vazade hangi pok
Birbiri ardınca
sıralanmış eş görevli
kelime ve kelime
gruplarından sonra
virgül konur.
D) 4
Ortaokul Türkçe
Cümle Çeşitleri
7. İnsanlar Sultan Korusu'nda akşamın pembe kızıl göğünü seyre hazırlanırken, Ayşe üzerinde beyaz tülden bir şal, bezgin bir gülümsemeyle denize bakıyordu uzaktan. Kurum ve kuruluş adlanna getirilen çe- kim ekleri kesme işareti ile ayrılmaz. A) 1 Salona gelmişti. 2 B) 2 Anlamca tamamlanmış olumlu veya olumsuz cümlenin sonuna nokta getirilir. Metin içinde zarf fiil eki almış kelimeler- den sonra virgül konmaz. Bu cümledeki noktalama yanlışı numaralanmış kuralların hangisine uyulmamasından kaynaklan- maktadır? C) 3 Bu soruyu çözmekte zorlanırsan tarihlerin vazade hangi pok Birbiri ardınca sıralanmış eş görevli kelime ve kelime gruplarından sonra virgül konur. D) 4
TURKÇE
MUBA
YAYINLARI
DENE
9. Denizler ve okyanuslar dünyamızdaki sula-
rin kaynağıdır. Denizdeki sular buharlaşır,
buharlaşan su atmosfere yükselerek yağ-
mur bulutlarının oluşmasına neden olur.
Oluşan yağmur suları nehirlerin, derelerin
yardımıyla tekrar denizlere, göllere ve ok-
yanuslara ulaşır.
Bu metinde aşağıdaki cümle türlerinden
hangisinin örneği yoktur?
A) Tek yüklemli cümle
B) Birden çok yüklemli cümle
C) Fiilimsi bulunan cümle
D) Bağlaçla bağlanmış cümle
11.
10. Bir kelime oyununda kişilerden, verilen
sözcüklerden belirtilen kurallara uygun ola-
rak anlamlı yeni sözcükler oluşturmaları
istenmektedir. Verilen sözcükten yola çı-
kılarak ikinci bir sözcük olusturulurken ou
Ortaokul Türkçe
Cümle Çeşitleri
TURKÇE MUBA YAYINLARI DENE 9. Denizler ve okyanuslar dünyamızdaki sula- rin kaynağıdır. Denizdeki sular buharlaşır, buharlaşan su atmosfere yükselerek yağ- mur bulutlarının oluşmasına neden olur. Oluşan yağmur suları nehirlerin, derelerin yardımıyla tekrar denizlere, göllere ve ok- yanuslara ulaşır. Bu metinde aşağıdaki cümle türlerinden hangisinin örneği yoktur? A) Tek yüklemli cümle B) Birden çok yüklemli cümle C) Fiilimsi bulunan cümle D) Bağlaçla bağlanmış cümle 11. 10. Bir kelime oyununda kişilerden, verilen sözcüklerden belirtilen kurallara uygun ola- rak anlamlı yeni sözcükler oluşturmaları istenmektedir. Verilen sözcükten yola çı- kılarak ikinci bir sözcük olusturulurken ou