Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

11. "İnsanları yabancıların saldırısından ve birbirlerinin zarar- larından koruyabilecek ve böylece, kendi emekleriyle ve yeryüz

11. "İnsanları yabancıların saldırısından ve birbirlerinin zarar-
larından koruyabilecek ve böylece, kendi emekleriyle ve
yeryüzünün meyveleriyle kendilerini besleyebilmelerini ve
mutluluk içinde yaşayabilmelerini sağlayacak böylesi bir ge-
nel gücü kurman

11. "İnsanları yabancıların saldırısından ve birbirlerinin zarar- larından koruyabilecek ve böylece, kendi emekleriyle ve yeryüzünün meyveleriyle kendilerini besleyebilmelerini ve mutluluk içinde yaşayabilmelerini sağlayacak böylesi bir ge- nel gücü kurmanın tek yolu; bütün kudret ve güçlerini, tek bir kişiye veya hepsinin iradesini oyların çokluğu ile tek bir iradeye indirgeyecek bir heyete devretmeleridir. Yani, kendi kişiliklerini taşıyacak tek bir kişi veya bir heyet tayin etmeleri ve herkesin, bu kişi veya heyetin, ortak barış ve güvenlikle ilgili işlerde yapacağı veya yaptıracağı şeylerin amili olmayı kabul etmesi ve kendi iradesini o kişi veya heyetin iradesine ve muhakemesini de onun muhakemesine tabi kılmasıdır." T.Hobbes'un "Leviathan" adlı eserinden alınan bu parça- ya göre, devletin oluşumu aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A) İnsanların doğa durumunu devam ettirmek istemesiyle B) İnsan organizmasındaki bölümlü yapının devletle so- mutlaşmasıyla C) Toplumda eşitlikçi bir yapının sağlanmak istenmesiyle Herkesin herkesle savaşımına son verme isteğiyle E) Kişisel çıkarların özgürce sürdürülmek istenmesiyle YKS EK Deneme 05 TYT