Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

11. Kimi yazarlar vardır, dönemleri onları bağrına basar, kimileri vardır, yaşadıkları zamanın ötesini beklemek zorundadırlar, g

11. Kimi yazarlar vardır, dönemleri onları bağrına basar,
kimileri vardır, yaşadıkları zamanın ötesini beklemek
zorundadırlar, göremeseler de... Örneğin ----, kendi
döneminin yazarıydı. Okurun beklentiler yelpazesine
cevap veren romanları, yazdığı yılların

11. Kimi yazarlar vardır, dönemleri onları bağrına basar, kimileri vardır, yaşadıkları zamanın ötesini beklemek zorundadırlar, göremeseler de... Örneğin ----, kendi döneminin yazarıydı. Okurun beklentiler yelpazesine cevap veren romanları, yazdığı yılların zevkine uygun- du ve bundan ötürü de çok sevilen bir yazar olmuştu. Millî mücadeleyi desteklemiş, inkilapçı, aydın öğret- menler, modern kadınlar, temiz sevgiler... Kuvvetli bir idealizm... Buna karşılık romanları modernist ögeler taşıyan döneminin ilerisinde bir sanatçıydı ve bun- dan ötürü yapıtları, 1970'lerin gerçekçi ve toplumcu yapıtlar bekleyen, karmaşık biçim oyunlarına kuşkuyla bakan okurunca pek anlaşılmadı. Diyebiliriz ki yazar, 1980 döneminin habercisiydi. HANS PAN ‒‒‒‒ Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağı- dakilerin hangisi getirilmelidir? pys A) H. Edip Adıvar - Sabahattin Ali B) Peyami Safa - Kemal Tahir Nuri Güntekin - Oğuz Atay D) Y. Kadri Karaosmanoğlu - Orhan Pamuk E) Yaşar Kemal - Peyami Safa