Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

11. • ● Saray yaşamını, sosyal dramları anlatmıştır. nob Yakın tarih ve Türk dünyası konuları arasındadır. Oyunları teknik yönde

11. •
●
Saray yaşamını, sosyal dramları anlatmıştır. nob
Yakın tarih ve Türk dünyası konuları arasındadır.
Oyunları teknik yönden başarılı değildir.
Kişileri döneminin dil özellikleriyle konuşturmuştur.
Eserleri Bir Kavuk Devrildi, Aynaroz Kadısı, Pazartes

11. • ● Saray yaşamını, sosyal dramları anlatmıştır. nob Yakın tarih ve Türk dünyası konuları arasındadır. Oyunları teknik yönden başarılı değildir. Kişileri döneminin dil özellikleriyle konuşturmuştur. Eserleri Bir Kavuk Devrildi, Aynaroz Kadısı, Pazartesi Perşembe, Kafes Arkasında, Selma, Fermanlı Deli Hazret- leri, Atlı Ases, Macun Hokkası, Balaban Ağa ● Sosyal eleştiriye büyük önem vermiştir. Oyunları siyasal ve belgesel niteliktedir. ● Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki sanatçılardan han- gisi ile ilgilidir? A) Reşat Nuri Güntekin C) Faruk Nafiz Çamlıbel B) Yusuf Ziya Ortaç D) Musahipzade Celal E) Halit Fahri Ozansoy OGA S