%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980) Soruları

10. I. Konunun günlük hayattan, sosyal olaylardan se-
çilmesi
II. Diyalog ve koroya yer verilmesi
III. Üç birlik kuralına uyulması
IV. İşlenmiş, kusursuz bir üslupla yazılması
V. Kahramanların tanrılar ya da soylu kimselerden
oluşması
Yukarıda verilenlerden hangileri trajedi ve kome-
dide ortaktır?
A) I ve III
D) III ve V
B) II ve III
E) IV ve V
C) II ve IV
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980)
10. I. Konunun günlük hayattan, sosyal olaylardan se- çilmesi II. Diyalog ve koroya yer verilmesi III. Üç birlik kuralına uyulması IV. İşlenmiş, kusursuz bir üslupla yazılması V. Kahramanların tanrılar ya da soylu kimselerden oluşması Yukarıda verilenlerden hangileri trajedi ve kome- dide ortaktır? A) I ve III D) III ve V B) II ve III E) IV ve V C) II ve IV
23. Millî Edebiyat Dönemi'nde ortaya konan eserlerde Türk sos-
yal hayatı ve halkın sorunları çeşitli yönlerden ve derinlikli ola-
ve Refik Halit'in Mem-
rak ele alınmıştır. Ebubekir Hâzım'ın
leket Hikâyeleri gibi eserlerde olaylar İstanbul dışına çıkarıl-
mış, sosyal sorunlar daha geniş ve değişik çevreler içinde iş-
lenmiştir. Halide Edip'in Yeni Turan, Ahmet Hikmet Müftüoğ-
lu'nun ---- romanları gibi eserlerde milliyetçilik siyasi bir ide-
ve Yakup Kadri Ka-
oloji olarak ele alınmıştır. Halide Edip'in -
raosmanoğlu'nun Yaban gibi eserlerinde Kurtuluş Savaşı ger-
çekleri dile getirilmiştir. Yakup Kadri'nin ----, Reşat Nuri Gün-
tekin'in Yaprak Dökümü gibi eserlerinde halkın Tanzimat'tan
başlayarak üç nesil boyunca geçirdiği sosyal değişiklikler ana-
liz edilmiştir.
====
Bu parçada boş bırakılan yerlerden birine aşağıdakilerden
hangisi getirilemez?
A) Ateşten Gömlek
B) Kiralık Konak
C) Küçük Paşa
D) Handan
E) Gönül Hanım
Ame
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980)
23. Millî Edebiyat Dönemi'nde ortaya konan eserlerde Türk sos- yal hayatı ve halkın sorunları çeşitli yönlerden ve derinlikli ola- ve Refik Halit'in Mem- rak ele alınmıştır. Ebubekir Hâzım'ın leket Hikâyeleri gibi eserlerde olaylar İstanbul dışına çıkarıl- mış, sosyal sorunlar daha geniş ve değişik çevreler içinde iş- lenmiştir. Halide Edip'in Yeni Turan, Ahmet Hikmet Müftüoğ- lu'nun ---- romanları gibi eserlerde milliyetçilik siyasi bir ide- ve Yakup Kadri Ka- oloji olarak ele alınmıştır. Halide Edip'in - raosmanoğlu'nun Yaban gibi eserlerinde Kurtuluş Savaşı ger- çekleri dile getirilmiştir. Yakup Kadri'nin ----, Reşat Nuri Gün- tekin'in Yaprak Dökümü gibi eserlerinde halkın Tanzimat'tan başlayarak üç nesil boyunca geçirdiği sosyal değişiklikler ana- liz edilmiştir. ==== Bu parçada boş bırakılan yerlerden birine aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A) Ateşten Gömlek B) Kiralık Konak C) Küçük Paşa D) Handan E) Gönül Hanım Ame
D. Zurna: Pişekâr havası çalarken Pişekâr gelir ve mey-
danı bir defa dolaştıktan sonra iki eliyle te-
menna ederek
Pişekâr: Bu akşam, taklidini aldığım "Gülme Kom-
şuna" namındaki oyunu temsil edeceğiz
(der ve bir kenara çekilir).
Zurna: Kavuklu havası çalmaya başlar. Kavuklu,
arkasında Cüce ile gelir ve bir defa mey-
danı dolaşır.
Kavuklu: (Cüce'ye) Kapıyı kilitledin mi? Anahta-
ri aldın mı?
Cüce: Kapıyı kilitledim ama anahtarı üstünde bi-
raktım.
Kavuklu: Anahtar kapı üstünde bırakılır mı?
Cüce: Geçen akşam hırsız, komşuya girerken kapı-
da zahmet çekmiş, kırmış. Kolaylık olsun diye
ben de anahtarı üstünde bıraktım.
Kavuklu: Hay Allah müstahakını versin! Anahtar hır-
sız girmesin diyedir, hırsıza kolaylık ver-
mek için değil.
Pişekâr: (Arkalarından) Hay gidi abdallar hay! Anah-
tarlarını kaybetmişler, kilitli kalmışlar.
İçerik özellikleri dikkate alındığında bu parça, or-
ta oyununun hangi bölümünden alınmış olabilir?
A) Muhavere
D) Bitiş
B) Tekerleme
E) Giriş
C) Fasii
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980)
D. Zurna: Pişekâr havası çalarken Pişekâr gelir ve mey- danı bir defa dolaştıktan sonra iki eliyle te- menna ederek Pişekâr: Bu akşam, taklidini aldığım "Gülme Kom- şuna" namındaki oyunu temsil edeceğiz (der ve bir kenara çekilir). Zurna: Kavuklu havası çalmaya başlar. Kavuklu, arkasında Cüce ile gelir ve bir defa mey- danı dolaşır. Kavuklu: (Cüce'ye) Kapıyı kilitledin mi? Anahta- ri aldın mı? Cüce: Kapıyı kilitledim ama anahtarı üstünde bi- raktım. Kavuklu: Anahtar kapı üstünde bırakılır mı? Cüce: Geçen akşam hırsız, komşuya girerken kapı- da zahmet çekmiş, kırmış. Kolaylık olsun diye ben de anahtarı üstünde bıraktım. Kavuklu: Hay Allah müstahakını versin! Anahtar hır- sız girmesin diyedir, hırsıza kolaylık ver- mek için değil. Pişekâr: (Arkalarından) Hay gidi abdallar hay! Anah- tarlarını kaybetmişler, kilitli kalmışlar. İçerik özellikleri dikkate alındığında bu parça, or- ta oyununun hangi bölümünden alınmış olabilir? A) Muhavere D) Bitiş B) Tekerleme E) Giriş C) Fasii
&
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - SOSYAL BİLİMLER - 1
11. Tanzimat Dönemi Türk tiyatrosuyla ilgili aşağıda ve-
rilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Namık Kemal; Vatan Yahut Silistre, Celaleddin Har-
zemşah oyunlarında tarihsel konuları; Gülnihal, Za-
vallı Çocuk, Akif Bey adlı oyunlarında ise toplumsal
konuları işlemiştir.
B) Osmanlı Tiyatrosu, Ahmet Mithat'ın, Çerkez Özden-
ler adlı dramının hürriyet duygularını aşıladığı ge-
rekçesiyle II. Abdülhamit tarafından kapatılmıştır.
C) Batılı anlamda ilk tiyatro eserimiz, Şinasî'nin 1860
yılında Tercüman-ı Ahvâl'de tefrika ettiği Şair Evlen-
mesidir.
D) Ahmet Vefik Paşa, Moliere'den çevirdiği Zor Nikâh
ve Zoraki Tabip gibi adaptasyon tarzında eserler
vermiştir.
Manzum ve mensur oyunlar yazan Abdülhak Hamit
Tarhan'ın Afife Anjelik komedisi Batılı anlamda ti-
yatronun bütün özelliklerini taşır.
8
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980)
& TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - SOSYAL BİLİMLER - 1 11. Tanzimat Dönemi Türk tiyatrosuyla ilgili aşağıda ve- rilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Namık Kemal; Vatan Yahut Silistre, Celaleddin Har- zemşah oyunlarında tarihsel konuları; Gülnihal, Za- vallı Çocuk, Akif Bey adlı oyunlarında ise toplumsal konuları işlemiştir. B) Osmanlı Tiyatrosu, Ahmet Mithat'ın, Çerkez Özden- ler adlı dramının hürriyet duygularını aşıladığı ge- rekçesiyle II. Abdülhamit tarafından kapatılmıştır. C) Batılı anlamda ilk tiyatro eserimiz, Şinasî'nin 1860 yılında Tercüman-ı Ahvâl'de tefrika ettiği Şair Evlen- mesidir. D) Ahmet Vefik Paşa, Moliere'den çevirdiği Zor Nikâh ve Zoraki Tabip gibi adaptasyon tarzında eserler vermiştir. Manzum ve mensur oyunlar yazan Abdülhak Hamit Tarhan'ın Afife Anjelik komedisi Batılı anlamda ti- yatronun bütün özelliklerini taşır. 8
17. Bir konunun fazla derinleştirilmeden, okuyucuyla ko-
nuşuyormuş gibi anlatıldığı ve yazarın kişisel duygu
ve düşüncelerini dile getirdiği fikir yazılarıdır.
Yukarıda bahsedilen türün Cumhuriyet edebiya-
tındaki ünlenen ismi aşağıdakilerden hangisi-
dir?
A) Suut Kemal Yetkin
B) Orhan Pamuk
C) Kemalettin Kamu
D) Faruk Nafız Çamlıbel
E) Necip Fazıl Kısakürek
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980)
17. Bir konunun fazla derinleştirilmeden, okuyucuyla ko- nuşuyormuş gibi anlatıldığı ve yazarın kişisel duygu ve düşüncelerini dile getirdiği fikir yazılarıdır. Yukarıda bahsedilen türün Cumhuriyet edebiya- tındaki ünlenen ismi aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Suut Kemal Yetkin B) Orhan Pamuk C) Kemalettin Kamu D) Faruk Nafız Çamlıbel E) Necip Fazıl Kısakürek
9
B) Hikâyeler Dede Korkut tarafından kaleme alınmıştır.
éciliğine geçişin ilk ürünüdür.
C) Müslüman Oğuzların kendileriyle ve komşularıyla mü-
cadelelerini anlatır.
D) Manzum ve mensur anlatım iç içedir.
E) Anlatım son derece canlı ve hareketlidir.
V
V
Hüsrev :-(Tatlı ve hüzünlü bir sükûnet içinde. Mansur'a
bakmadan konuşur.) Mansur!
Mansur: - (Tehalükle) Kardeşim!
Hüsrev : -Sen benim dostumsun, değil mi?
Mansur: -Dostunum Hüsrev!
Hüsrev : - Mansur, sana inanıyorum.
(Mansur'un başı teessürle göğsüne düşer. Cevap vermez.)
Hüsrev : - Senin yanında gömleğimi yırtabilirim. Göğsümü
parçalayabilirim. Senin yanında ağlayabilirim.
(Mansur, büsbütün ezilir. Teessürünü göstermemek için
arkasını döner.)
Hüsrev : Mansur, çok fenayım. Düşüyorum.
(Mansur, dehşet içinde tekrar Hüsrev'e döner.)
Hüsrev : - Dipsiz bir uçuruma sarkıyorum. Yakalayabil-
diğim bir iki ot tutuyor beni.Bu otlar sökülüyor.
Yumuşak toprağın içinden kökleriyle beraber
geliyor. Düşüyorum.
(Bir Adam Yaratmak)
Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?
A) Necip Fazıl tarafından yazılmıştır. ✓
B) Göstermeye bağlı edebi bir metinden alınmıştır.
C) Cumhuriyet edebiyatı ürünlerindendir.
D) Hüsrev'in içinde bulunduğu ruhsal durum yansıtılmıştır.
E) Geleneksel Türk tiyatrosunun özelliklerini taşımaktadır.
2210TG0422
3
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980)
9 B) Hikâyeler Dede Korkut tarafından kaleme alınmıştır. éciliğine geçişin ilk ürünüdür. C) Müslüman Oğuzların kendileriyle ve komşularıyla mü- cadelelerini anlatır. D) Manzum ve mensur anlatım iç içedir. E) Anlatım son derece canlı ve hareketlidir. V V Hüsrev :-(Tatlı ve hüzünlü bir sükûnet içinde. Mansur'a bakmadan konuşur.) Mansur! Mansur: - (Tehalükle) Kardeşim! Hüsrev : -Sen benim dostumsun, değil mi? Mansur: -Dostunum Hüsrev! Hüsrev : - Mansur, sana inanıyorum. (Mansur'un başı teessürle göğsüne düşer. Cevap vermez.) Hüsrev : - Senin yanında gömleğimi yırtabilirim. Göğsümü parçalayabilirim. Senin yanında ağlayabilirim. (Mansur, büsbütün ezilir. Teessürünü göstermemek için arkasını döner.) Hüsrev : Mansur, çok fenayım. Düşüyorum. (Mansur, dehşet içinde tekrar Hüsrev'e döner.) Hüsrev : - Dipsiz bir uçuruma sarkıyorum. Yakalayabil- diğim bir iki ot tutuyor beni.Bu otlar sökülüyor. Yumuşak toprağın içinden kökleriyle beraber geliyor. Düşüyorum. (Bir Adam Yaratmak) Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy- lenemez? A) Necip Fazıl tarafından yazılmıştır. ✓ B) Göstermeye bağlı edebi bir metinden alınmıştır. C) Cumhuriyet edebiyatı ürünlerindendir. D) Hüsrev'in içinde bulunduğu ruhsal durum yansıtılmıştır. E) Geleneksel Türk tiyatrosunun özelliklerini taşımaktadır. 2210TG0422 3
Pa.
sıralanışı "özne-zari tümler
A) I
B) II
C) III
yuklem
D) IV
Kitaplardan doğan edebiyat, bulduğu en doğru yolun a
üstünde kendi izlerini bırakarak zaman içinde yol alforsa
doğru yoldadır. Yaşananları hemen yansıtma telaşındaki
doğrudan anlam, zamanın gelecege dönük ruhuna ters
D) III. ve IV
E) V
Sifet tombros
dovil
düşer, romanı okurun düzeyinin altına düşürür. Ne dediğini
JEIS
y
hemen ele veren, kurmaca olarak romanın yerine geçen
romanlar okumak yerine içine çekerek düşündüren,
3D YAYINLARI
dolayısıyla okurun alımlama yetilerini harekete geçiren
V
roman, zamanın ruhunu yakalamış demektir. Yoksa
okuduklarımızın üstünde durmaya gerek kalmaz.
Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi hem
yapım hem de çekim eki almamıştır?
A) I. ve II
B) I. ve IV
E) IV. ve V
C) II. ve III
yetilerin
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980)
Pa. sıralanışı "özne-zari tümler A) I B) II C) III yuklem D) IV Kitaplardan doğan edebiyat, bulduğu en doğru yolun a üstünde kendi izlerini bırakarak zaman içinde yol alforsa doğru yoldadır. Yaşananları hemen yansıtma telaşındaki doğrudan anlam, zamanın gelecege dönük ruhuna ters D) III. ve IV E) V Sifet tombros dovil düşer, romanı okurun düzeyinin altına düşürür. Ne dediğini JEIS y hemen ele veren, kurmaca olarak romanın yerine geçen romanlar okumak yerine içine çekerek düşündüren, 3D YAYINLARI dolayısıyla okurun alımlama yetilerini harekete geçiren V roman, zamanın ruhunu yakalamış demektir. Yoksa okuduklarımızın üstünde durmaya gerek kalmaz. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi hem yapım hem de çekim eki almamıştır? A) I. ve II B) I. ve IV E) IV. ve V C) II. ve III yetilerin
ayacak
rebili
1. Tolstoy'un eserlerinin günümüzde de çok okunmasının en
önemli nedeni seçtiği konuların bütün insanlığa hitap eden
konular olmasıdır.
a tra
Yaşadığı çağa damga vuran sanatçı, zaman çarkının dişlileri
arasında kaybolmuştu.
Sanatta kültürel birikime önem vermek tek başına yeterli de-
ğildir.
lukeyler o
IV. Mevlana'nın şiirleri genel mesajlar içerdiğinden Asya'dan Ame-
rika'ya kadar bütün kıtalarda okunur.
V. Ömer Seyfettin, toplumsal sorunlara ve tarihî olaylara yer ve-
rir hikâyelerinde.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde "evrensellik" söz ko-
nusudur?
Atve Il
+B) Ive V
nex D) HI ve IV
C)veill
E) IV ve Vidhat
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980)
ayacak rebili 1. Tolstoy'un eserlerinin günümüzde de çok okunmasının en önemli nedeni seçtiği konuların bütün insanlığa hitap eden konular olmasıdır. a tra Yaşadığı çağa damga vuran sanatçı, zaman çarkının dişlileri arasında kaybolmuştu. Sanatta kültürel birikime önem vermek tek başına yeterli de- ğildir. lukeyler o IV. Mevlana'nın şiirleri genel mesajlar içerdiğinden Asya'dan Ame- rika'ya kadar bütün kıtalarda okunur. V. Ömer Seyfettin, toplumsal sorunlara ve tarihî olaylara yer ve- rir hikâyelerinde. Numaralanmış cümlelerin hangisinde "evrensellik" söz ko- nusudur? Atve Il +B) Ive V nex D) HI ve IV C)veill E) IV ve Vidhat
7. 1. Koymuşum havana bu garip seri
Sefa mı sürülür ah şimden geri
Ağniya olursan derler gel beri
Fukaraya yoktur rağbet bu sene
II. Yavrunun yaylaşı sulaklı otlu
Söyle kömür gözlüm dilleri tatlı
Bir yanı ekinli bir yanı otlu
Bu dünyada murat almaz mı sandın
Aşağıdakilerden hangisi numaralanmış dizelerin or-
tak özelliklerinden biri değildir?
A) Nazım birimleri
C) Durak düzenleri
E) Nazım türleri
B) Ölçüleri
D) Uyak örgüleri
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980)
7. 1. Koymuşum havana bu garip seri Sefa mı sürülür ah şimden geri Ağniya olursan derler gel beri Fukaraya yoktur rağbet bu sene II. Yavrunun yaylaşı sulaklı otlu Söyle kömür gözlüm dilleri tatlı Bir yanı ekinli bir yanı otlu Bu dünyada murat almaz mı sandın Aşağıdakilerden hangisi numaralanmış dizelerin or- tak özelliklerinden biri değildir? A) Nazım birimleri C) Durak düzenleri E) Nazım türleri B) Ölçüleri D) Uyak örgüleri
B
Lider Plus
24.
adid
kahramann
Manas, destanın kahramanı değil, destanı der-
leyen bilge kisinin adıdır.
II. Halk arasında Manas destanı söyleyen ozanla-
ra ırçı, comokçu veva manasçı denir.
III. Manas destanında ağırlıklı olarak kahramanlık
konusu yer tutar.
IV. Manas destanının dize sayısı net olmamakla
beraber dünyanın en uzun destanı olduğu bili-
nir.
V. Bu destanda, Şamanizm'in detayları, gelenek,
görenek, düğün gibi kültürel unsurlar da yer
alır,
Yukarıdakilerin hangisinde "Manas Destanı"
ile ilgili bilgi yanlısı vardır?
A) L
B) II.
C) III.
D) IV. E) V.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980)
B Lider Plus 24. adid kahramann Manas, destanın kahramanı değil, destanı der- leyen bilge kisinin adıdır. II. Halk arasında Manas destanı söyleyen ozanla- ra ırçı, comokçu veva manasçı denir. III. Manas destanında ağırlıklı olarak kahramanlık konusu yer tutar. IV. Manas destanının dize sayısı net olmamakla beraber dünyanın en uzun destanı olduğu bili- nir. V. Bu destanda, Şamanizm'in detayları, gelenek, görenek, düğün gibi kültürel unsurlar da yer alır, Yukarıdakilerin hangisinde "Manas Destanı" ile ilgili bilgi yanlısı vardır? A) L B) II. C) III. D) IV. E) V.
B
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
B
18. Çok yönlü bir sanatçı olan----; şiir, hikâye, tiyatro, ro-
man ve deneme türlerinde eserler verdi. Yazdığı bütün
türlerde sözü uzatmaktan kaçınan sanatçı, eserlerinde
şiirsel bir dil kullandı. Tiyatro eserlerinin filme çekilen
konularıyla Türk sinemasına da katkıda bulundu. Türk
tiyatrosunun gelişme aşamasında tiyatroya yeni konular
ve kişiler getiren, yerli gerçekleri işleyen ve tiyatronun
ilgi alanını genişleten sanatçı, "ulusal tiyatro"nun oluş-
masına katkıda bulundu. Nalınlar, Derya Gülü, Gömü,
Devetabanı, Boş Beşik tiyatro türündeki eserlerinden
bazılarıdır.
-admob 18.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han-
gisi getirilmelidir?
A) Turan Oflazoğlu
B) Sabahattin Kudret Aksal novel
C) Refik Erduran
D) Cevat Fehmi Başkut
E) Necati Cumalı
el McA
1.3
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980)
B Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 B 18. Çok yönlü bir sanatçı olan----; şiir, hikâye, tiyatro, ro- man ve deneme türlerinde eserler verdi. Yazdığı bütün türlerde sözü uzatmaktan kaçınan sanatçı, eserlerinde şiirsel bir dil kullandı. Tiyatro eserlerinin filme çekilen konularıyla Türk sinemasına da katkıda bulundu. Türk tiyatrosunun gelişme aşamasında tiyatroya yeni konular ve kişiler getiren, yerli gerçekleri işleyen ve tiyatronun ilgi alanını genişleten sanatçı, "ulusal tiyatro"nun oluş- masına katkıda bulundu. Nalınlar, Derya Gülü, Gömü, Devetabanı, Boş Beşik tiyatro türündeki eserlerinden bazılarıdır. -admob 18. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han- gisi getirilmelidir? A) Turan Oflazoğlu B) Sabahattin Kudret Aksal novel C) Refik Erduran D) Cevat Fehmi Başkut E) Necati Cumalı el McA 1.3
7.
Muhsin Ertuğrul, yazdığı Baykuş adlı oyunuyla
||
dönemin önemli isimlerinden biri oldu. Yasin Efendi
|
adında uyarlama bir eser yazdı. Oyuncu ve yönetmen
IV
olarak da görev yaptı. Cehennem, Baba gibi çevirileri
V
vardır.
Yukarıdaki numaralı ifadelerden hangisinde bir bil-
gi yanlışı vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
10.
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980)
7. Muhsin Ertuğrul, yazdığı Baykuş adlı oyunuyla || dönemin önemli isimlerinden biri oldu. Yasin Efendi | adında uyarlama bir eser yazdı. Oyuncu ve yönetmen IV olarak da görev yaptı. Cehennem, Baba gibi çevirileri V vardır. Yukarıdaki numaralı ifadelerden hangisinde bir bil- gi yanlışı vardır? A) I B) II C) III D) IV E) V 10.
17. (1) Buz üzerinde kaymak, en eski sporlardan biri ola-
rak biliniyor. (II) Bu sporun ilk kez MÖ 1000 yıllarında
İskandinavya'da yapıldığı düşünülüyor. (III) Geyik ya
da öküz gibi hayvanların uzun kemiklerinden yapılan
patenlerin 1500'lü yıllarda yerlerini metal patenlere
bıraktığı tahmin ediliyor. (IV) Patenle kaymak öylesi-
ne seviliyor ki 17. yüzyıla gelindiğinde birçok ülkede
paten kulüpleri kuruluyor. (V) Sporcular da daha hızlı
kayabilme fırsatı buluyor.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi
anlatımın akışını bozmaktadır?
A) I
B) II
C) III
b) IV
E) V
19
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980)
17. (1) Buz üzerinde kaymak, en eski sporlardan biri ola- rak biliniyor. (II) Bu sporun ilk kez MÖ 1000 yıllarında İskandinavya'da yapıldığı düşünülüyor. (III) Geyik ya da öküz gibi hayvanların uzun kemiklerinden yapılan patenlerin 1500'lü yıllarda yerlerini metal patenlere bıraktığı tahmin ediliyor. (IV) Patenle kaymak öylesi- ne seviliyor ki 17. yüzyıla gelindiğinde birçok ülkede paten kulüpleri kuruluyor. (V) Sporcular da daha hızlı kayabilme fırsatı buluyor. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi anlatımın akışını bozmaktadır? A) I B) II C) III b) IV E) V 19
Q
(23. 20. yüzyıl başlarından itibaren nitelik ve biçim değiş-
tiren fantastik, yüzyılın ikinci yarısından sonra Latin
Amerika edebiyatında büyülü gerçekçilik adını ala-
rak yeni bir edebi kategori oluşturmuştur. Fal, büyü,
tarot kartlanı, batıl inançlar, fantastik türün ve büyü-
lü gerçekçi anlatım tarzının önemli motiflerindendir.
Mitler, halk anlatıları, efsaneler gibi diğer folklorik
unsurlarla birlikte Latin Amerika kökenli büyülü ger-
çekçilik, Türk edebiyatında da ---- gibi
gibi birçok yaza-
nn eserlerinde karşımıza çıkar.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilemez?
A) Nazlı Eray
B) Latife Tekin
C) ihsan Oktay Anar
B) Hasan Ali Toptaş
E) Cevat Şakir Kabaağaçlı
Prf Yayınlar
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980)
Q (23. 20. yüzyıl başlarından itibaren nitelik ve biçim değiş- tiren fantastik, yüzyılın ikinci yarısından sonra Latin Amerika edebiyatında büyülü gerçekçilik adını ala- rak yeni bir edebi kategori oluşturmuştur. Fal, büyü, tarot kartlanı, batıl inançlar, fantastik türün ve büyü- lü gerçekçi anlatım tarzının önemli motiflerindendir. Mitler, halk anlatıları, efsaneler gibi diğer folklorik unsurlarla birlikte Latin Amerika kökenli büyülü ger- çekçilik, Türk edebiyatında da ---- gibi gibi birçok yaza- nn eserlerinde karşımıza çıkar. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A) Nazlı Eray B) Latife Tekin C) ihsan Oktay Anar B) Hasan Ali Toptaş E) Cevat Şakir Kabaağaçlı Prf Yayınlar
3. Işıktan sonrasına hükmediyor
Rahat vermiyorsa suç ortağı değilim
Taş ondan duyarlıdır, ateş'kadar
Ucu açık ya alevin, taşın sınırlan da
Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisinin örneği
yoktur?
A) Ünlü düşmesi
B) Ünsüz düşmesi
C) Ünsüz yumuşaması-
D Ünlü daralması...
E) Ünsüz benzeşmesi
6.
Aşağıdaki altı çizili :
uymamaktadır?
A) Her sabah güne
Mahm gözleris
Uyan yârim, ses
Karanlık oynadı,
C-Siğ bataklarda d
Gözlerimizde şa
D) Yıldızlara çoban
Bozkırlara bulut
ESöndür bu ateşi
Seni tanımayanl
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980)
3. Işıktan sonrasına hükmediyor Rahat vermiyorsa suç ortağı değilim Taş ondan duyarlıdır, ateş'kadar Ucu açık ya alevin, taşın sınırlan da Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisinin örneği yoktur? A) Ünlü düşmesi B) Ünsüz düşmesi C) Ünsüz yumuşaması- D Ünlü daralması... E) Ünsüz benzeşmesi 6. Aşağıdaki altı çizili : uymamaktadır? A) Her sabah güne Mahm gözleris Uyan yârim, ses Karanlık oynadı, C-Siğ bataklarda d Gözlerimizde şa D) Yıldızlara çoban Bozkırlara bulut ESöndür bu ateşi Seni tanımayanl
9. Edebî metinlerde belirli bir mesleği, zihniyeti ya da çevreyi
temsil eden, kalıplaşmış davranışlar ve konuşmalar sergi-
leyen, aynısı veya benzeri başka eserlerde de karşımıza
çıkabilecek kahramanlara "tip" denir.
Buna göre,
1. Fabl kahramanları
✓
II. Masal kahramanları
III. Moliere'nin Cimri adlı eserindeki cimriliğiyle ünlü
kahraman Harpagon
belirlemelerinden hangileri "tip" özelliği gösterir?
A) Yalnız I
D) I vell
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Lise Türkçe
Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980)
9. Edebî metinlerde belirli bir mesleği, zihniyeti ya da çevreyi temsil eden, kalıplaşmış davranışlar ve konuşmalar sergi- leyen, aynısı veya benzeri başka eserlerde de karşımıza çıkabilecek kahramanlara "tip" denir. Buna göre, 1. Fabl kahramanları ✓ II. Masal kahramanları III. Moliere'nin Cimri adlı eserindeki cimriliğiyle ünlü kahraman Harpagon belirlemelerinden hangileri "tip" özelliği gösterir? A) Yalnız I D) I vell B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III