Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

11. SINIF Örnek: 9 eis Yayınları A) 2/3 Düşey duvar K Örnek: (10) O ip O noktası etrafında düşey düzlemde dönebilen P ağırlığınd

11. SINIF
Örnek: 9
eis
Yayınları
A)
2/3
Düşey
duvar
K
Örnek: (10)
O
ip
O noktası etrafında düşey düzlemde dönebilen P ağırlığında-
ki eşit bölmeli, türdeş X çubuğu K noktasına bağlı ip yardımıy-
la şekildeki gibi dengededir.
B)
Buna göre, ipte oluşan geril

11. SINIF Örnek: 9 eis Yayınları A) 2/3 Düşey duvar K Örnek: (10) O ip O noktası etrafında düşey düzlemde dönebilen P ağırlığında- ki eşit bölmeli, türdeş X çubuğu K noktasına bağlı ip yardımıy- la şekildeki gibi dengededir. B) Buna göre, ipte oluşan gerilme kuvveti kaç P büyüklüğün- dedir? 37° (Sürtünmeler önemsizdir; sin 37° = 0,6; cos 37° = 0,8) 7 8 X C) FİZİK S 9 D) 1 10 T Örne 20 cis ma Bu N A eis Yayınlan *****