%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Denge ve Denge Şartları Soruları

etten
most gerk
tu-
7-
e,
6.
K
Eşit bölmeli türdeş KL çubuğu ve eşit kütleli makaralarla
oluşan sistem şekildeki gibi dengededir.
KL çubuğunun ağırlığı G olduğuna göre, bir makara-
nın ağırlığı kaç G dir?
A) 2²/2 B) /
C) 1/3
D)
E) 1
Fizik Plantı Ders Foyu > 23
Fizik
Denge ve Denge Şartları
etten most gerk tu- 7- e, 6. K Eşit bölmeli türdeş KL çubuğu ve eşit kütleli makaralarla oluşan sistem şekildeki gibi dengededir. KL çubuğunun ağırlığı G olduğuna göre, bir makara- nın ağırlığı kaç G dir? A) 2²/2 B) / C) 1/3 D) E) 1 Fizik Plantı Ders Foyu > 23
doğru
ağır-
AVVET VE HAREKET
2 M
12m
M
K
N
3m
E
Birim kare sistemine şekildeki gibi yerleşti-
rilen m, 2m, 3m ve 12m kütleli noktasal
cisimlerin kütle merkezi hangi noktadır?
A) K
B) L
C) M
D) N
E) P
3.
E
Fizik
Denge ve Denge Şartları
doğru ağır- AVVET VE HAREKET 2 M 12m M K N 3m E Birim kare sistemine şekildeki gibi yerleşti- rilen m, 2m, 3m ve 12m kütleli noktasal cisimlerin kütle merkezi hangi noktadır? A) K B) L C) M D) N E) P 3. E
2. m, 3m ve 4m kütleli noktasal cisimler koordi-
nat sistemine şekildeki gibi yerleştirilmiştir.
X
3m
10
D) (0, 2)
4m
>X
E
Buna göre, cisimlerin kütle merkezinin
koordinatları nedir?
A) (2, 1)
B) (0, 0)
C) (0, 1)
E) (2, 0)
4.
Fizik
Denge ve Denge Şartları
2. m, 3m ve 4m kütleli noktasal cisimler koordi- nat sistemine şekildeki gibi yerleştirilmiştir. X 3m 10 D) (0, 2) 4m >X E Buna göre, cisimlerin kütle merkezinin koordinatları nedir? A) (2, 1) B) (0, 0) C) (0, 1) E) (2, 0) 4.
KESİŞEN KUVVETLERİN DENGESİ - 4
4.
37°
X
01589
1539 With
K
0.
0₂
L
2
Küreler şekildeki gibi dengedeyken, 0₂ merkezli
küreye bağlı ipteki gerilme kuvveti kaç N dur?
(sin 37° = cos 53° = 0.6: sin 53° = cos 37° = 0,8 ve
sürtünmeler önemsizdir.)
A) 24
B) 30
C) 36 D) 40
0₂
KAZANIM
TESTI
Z
0₁ ve O₂ merkezli öz
deş kürelerin her birinin
ağırlığı 48N dur.
96
E) 80
Bir kutu içine yerleştirilmiş
özdeş ve homojen K ve L
küreleri şekildeki gibi den-
gededir.
when an B
Fizik
Denge ve Denge Şartları
KESİŞEN KUVVETLERİN DENGESİ - 4 4. 37° X 01589 1539 With K 0. 0₂ L 2 Küreler şekildeki gibi dengedeyken, 0₂ merkezli küreye bağlı ipteki gerilme kuvveti kaç N dur? (sin 37° = cos 53° = 0.6: sin 53° = cos 37° = 0,8 ve sürtünmeler önemsizdir.) A) 24 B) 30 C) 36 D) 40 0₂ KAZANIM TESTI Z 0₁ ve O₂ merkezli öz deş kürelerin her birinin ağırlığı 48N dur. 96 E) 80 Bir kutu içine yerleştirilmiş özdeş ve homojen K ve L küreleri şekildeki gibi den- gededir. when an B
13. Düzgün, türdeş ve özdeş 4 çubuk düşey düzlemde
olacak biçimde şekildeki gibi birbirine eklenmiştir.
Asılma
nok:
K.M:
K
A
B
K
L
7,5 5,7
TH
12
Buna göre, cisim nereden bir iple tavana asılırsa
şekildeki konumunu korur? Kütle merkezinin koordinatı
nedir?
C
M
M
7,5
P
X
D
E
N
P
8,5 8,6
Fizik
Denge ve Denge Şartları
13. Düzgün, türdeş ve özdeş 4 çubuk düşey düzlemde olacak biçimde şekildeki gibi birbirine eklenmiştir. Asılma nok: K.M: K A B K L 7,5 5,7 TH 12 Buna göre, cisim nereden bir iple tavana asılırsa şekildeki konumunu korur? Kütle merkezinin koordinatı nedir? C M M 7,5 P X D E N P 8,5 8,6
1
yatay
T₂
10.
m
4m
10m
Kütleleri m, 4m ve 10m olan daire biçimindeki türdeş
ince levhalardan oluşmuş şekildeki cismin ağırlık
merkezi nerededir? (Noktalar arası uzaklık eşittir.)
A) O₁K arasında B) K noktası C) L noktası
D) O₂L arası
ELO3 arası
A) M nok
Œ
2. Boyut
lerind
ve N
yapıs
asılı
Fizik
Denge ve Denge Şartları
1 yatay T₂ 10. m 4m 10m Kütleleri m, 4m ve 10m olan daire biçimindeki türdeş ince levhalardan oluşmuş şekildeki cismin ağırlık merkezi nerededir? (Noktalar arası uzaklık eşittir.) A) O₁K arasında B) K noktası C) L noktası D) O₂L arası ELO3 arası A) M nok Œ 2. Boyut lerind ve N yapıs asılı
diezg
6. Eşit karelere bölünmüş düz-
gün ve türdeş levhanın kütle
merkezi O noktasıdır. Levha
üzerinde taralı kısımlar kesi-
lip atılıyor.
Y X
O
N
T
P
C) Y ve R
R
20
Kütle merkezinin yine O
noktasında kalması için harflerle belirtilen kare-
lerden hangileri de çıkarılmalıdır?
A) Z ve T
B) Z ve P
D) Y ve P
E) X ve R
Nihat Bilgin Yayıncılık
Fizik
Denge ve Denge Şartları
diezg 6. Eşit karelere bölünmüş düz- gün ve türdeş levhanın kütle merkezi O noktasıdır. Levha üzerinde taralı kısımlar kesi- lip atılıyor. Y X O N T P C) Y ve R R 20 Kütle merkezinin yine O noktasında kalması için harflerle belirtilen kare- lerden hangileri de çıkarılmalıdır? A) Z ve T B) Z ve P D) Y ve P E) X ve R Nihat Bilgin Yayıncılık
18. G ağırlıklı homojen küre
tahtalar arasına şekildeki
gibi konunca, tahtalara
etkiyen kuvvetler F₁ ve
F₂ olmaktadır.
a açısı azaltılırsa F, ve F₂ nasıl değişir?
(Sürtünmeler önemsenmiyor.)
F₁
Düşey
Değişmez
B) Değişmez
C) Azalır
D) Azalır
E) Azalır
F₁
F₂
Değişmez
Artar
Artar
Azalır
Değişmez
Fizik
Denge ve Denge Şartları
18. G ağırlıklı homojen küre tahtalar arasına şekildeki gibi konunca, tahtalara etkiyen kuvvetler F₁ ve F₂ olmaktadır. a açısı azaltılırsa F, ve F₂ nasıl değişir? (Sürtünmeler önemsenmiyor.) F₁ Düşey Değişmez B) Değişmez C) Azalır D) Azalır E) Azalır F₁ F₂ Değişmez Artar Artar Azalır Değişmez
K-
gebnis av mejora a
olts som
3a
Vi ev
10
(13
E
3
-L
Düzgün ve türdeş KL teli bükülerek iple asıldığında
şekildeki konumda dengede kalıyor.
Telin yalnız x uzunluğu bilinmediğine göre, te-
lin toplam uzunluğu kaç a dir?
Fizik
Denge ve Denge Şartları
K- gebnis av mejora a olts som 3a Vi ev 10 (13 E 3 -L Düzgün ve türdeş KL teli bükülerek iple asıldığında şekildeki konumda dengede kalıyor. Telin yalnız x uzunluğu bilinmediğine göre, te- lin toplam uzunluğu kaç a dir?
steet
T₁+T₂=X+Y
47₁ +27₂ = 4+ SX
X2
Sed 20
T= AG
Lut
2P ağırlığındaki eşit bölmeli düzgün ve türdeş KL çubu-
ğu ve P ağırlığındaki cisim, ağırlıkları önemsenmeyen
özdeş yaylar ile şekildeki gibi dengededir.
Buna göre;
1. x, yayındaki uzama en büyüktür.
II. x₂ ve x, yaylarındaki uzamalar eşittir..
III. Yaylardaki yay potansiyel enerjileri eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yatmız 1
D) I ve lil
X3
E) I, II ve III
C) I ve II
Eşit böl
ve türde
ağırlığı
cismi ile
dengede
ların a
sürtünm
sizdir.
Buna
ğun ağ
dir?
A) 2
Fizik
Denge ve Denge Şartları
steet T₁+T₂=X+Y 47₁ +27₂ = 4+ SX X2 Sed 20 T= AG Lut 2P ağırlığındaki eşit bölmeli düzgün ve türdeş KL çubu- ğu ve P ağırlığındaki cisim, ağırlıkları önemsenmeyen özdeş yaylar ile şekildeki gibi dengededir. Buna göre; 1. x, yayındaki uzama en büyüktür. II. x₂ ve x, yaylarındaki uzamalar eşittir.. III. Yaylardaki yay potansiyel enerjileri eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yatmız 1 D) I ve lil X3 E) I, II ve III C) I ve II Eşit böl ve türde ağırlığı cismi ile dengede ların a sürtünm sizdir. Buna ğun ağ dir? A) 2
Bir kenarı 6 cm olan düz-
gün ve türdeş kareden T,
şekildeki kısım kesilip
yan tarafa ilave edilmiş-
ken sistem dengede dur-
maktadır.
Buna göre, iplerdeki
gerilme kuvvetlerinin
büyüklüklerinin T₁/T₂ 2
oranı kaçtır?
Gcm
T,
K
Fizik
Denge ve Denge Şartları
Bir kenarı 6 cm olan düz- gün ve türdeş kareden T, şekildeki kısım kesilip yan tarafa ilave edilmiş- ken sistem dengede dur- maktadır. Buna göre, iplerdeki gerilme kuvvetlerinin büyüklüklerinin T₁/T₂ 2 oranı kaçtır? Gcm T, K
r yarıçaplı çember biçimindeki telin kalınlığı k,, 4r uzun-
luğundaki LM telinin kalınlığı k₂ olup, sistem şekildeki
gibi ip ile asıldığında düşey olarak dengede kalıyor.
Teller homojen ve aynı tür maddeden yapılmış ol-
duğuna göre, oranı kaçtır? (n = 3 aliniz.)
k₂
K₂
C) ³/
A) 1/32
AUDI
2/3
D) 1
E)
Fizik
Denge ve Denge Şartları
r yarıçaplı çember biçimindeki telin kalınlığı k,, 4r uzun- luğundaki LM telinin kalınlığı k₂ olup, sistem şekildeki gibi ip ile asıldığında düşey olarak dengede kalıyor. Teller homojen ve aynı tür maddeden yapılmış ol- duğuna göre, oranı kaçtır? (n = 3 aliniz.) k₂ K₂ C) ³/ A) 1/32 AUDI 2/3 D) 1 E)
Bir kenarı 2a olan eş-
kenar üçgen şeklin-
deki türdeş levhanın
içinde a kenarlı eşke-
nar üçgen şeklindeki
levha kesilerek I par-
çasının üzerine ya-
pıştırılıyor.
43
Buna göre, elde
edilen yeni sistemlik ağırlık merkezi nerededir?
(XY = YZ = ZT)
Fizik
Denge ve Denge Şartları
Bir kenarı 2a olan eş- kenar üçgen şeklin- deki türdeş levhanın içinde a kenarlı eşke- nar üçgen şeklindeki levha kesilerek I par- çasının üzerine ya- pıştırılıyor. 43 Buna göre, elde edilen yeni sistemlik ağırlık merkezi nerededir? (XY = YZ = ZT)
37°
T
Zemin
Kare biçimindeki özdeş ve homojen parçalardan olu-
şan levhanın ağırlığı 40 N olup sistem şekildeki gibi
dengededir.
Buna göre, ipteki T gerilme kuvveti kaç N dur?
(sin53° 0,8; cos53°=0,6)
A) 10
B) 20
C) 25
D) 30
E) 40
Fizik
Denge ve Denge Şartları
37° T Zemin Kare biçimindeki özdeş ve homojen parçalardan olu- şan levhanın ağırlığı 40 N olup sistem şekildeki gibi dengededir. Buna göre, ipteki T gerilme kuvveti kaç N dur? (sin53° 0,8; cos53°=0,6) A) 10 B) 20 C) 25 D) 30 E) 40
P
eve th
Do
sekildeki dengede olan
sistemde askı iplerde
oluşan gerilme kuvvetle-
iT ve T₂'nin değerleri
kaçar N olur? 18/24
(g = 10 N/kg, sin53-0,8;
sin37 = 0,6)
T₁06
= 0,67
32
(1
37°
T₁
T₂
2 kg
BON
1 kg
181
B
le
12.
Fizik
Denge ve Denge Şartları
P eve th Do sekildeki dengede olan sistemde askı iplerde oluşan gerilme kuvvetle- iT ve T₂'nin değerleri kaçar N olur? 18/24 (g = 10 N/kg, sin53-0,8; sin37 = 0,6) T₁06 = 0,67 32 (1 37° T₁ T₂ 2 kg BON 1 kg 181 B le 12.
1. Şekildeki KLM teline uygulanan F, ve F₂ kuv-
vetlerinin büyüklükleri eşittir.
2
K....
AM
A) TK > TL > TM
C) TK = TL = TM
M
TEST A
L
Bu kuvvetlerin bileşke torkunun büyüklüğü K nokta-
sına göre TK, L noktasına göre T₁, M noktasına gö-
re TM dir.
E) TL > TK > TM
Buna göre, TK, TL ve TM arasındaki büyüklük
ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?
TL > TK = TM
D) TK > TL = TM
3.
INLARI..
Fizik
Denge ve Denge Şartları
1. Şekildeki KLM teline uygulanan F, ve F₂ kuv- vetlerinin büyüklükleri eşittir. 2 K.... AM A) TK > TL > TM C) TK = TL = TM M TEST A L Bu kuvvetlerin bileşke torkunun büyüklüğü K nokta- sına göre TK, L noktasına göre T₁, M noktasına gö- re TM dir. E) TL > TK > TM Buna göre, TK, TL ve TM arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? TL > TK = TM D) TK > TL = TM 3. INLARI..