Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

11. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Kapıkulu askerlerinin isyanlan ve istekleri doğrultusunda bazı devlet adamları görevden a

11. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Kapıkulu askerlerinin
isyanlan ve istekleri doğrultusunda bazı devlet adamları
görevden alınmıştır.
Bu durumun Osmanlı Devleti'nde,
1. devletin saygınlığının azalması,
II. köklü islahatlara duyulan ihtiyacın artması,

11. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Kapıkulu askerlerinin isyanlan ve istekleri doğrultusunda bazı devlet adamları görevden alınmıştır. Bu durumun Osmanlı Devleti'nde, 1. devletin saygınlığının azalması, II. köklü islahatlara duyulan ihtiyacın artması, III. benzer nitelikli isyanların çıkması gelişmelerinden hangilerine yol açtığı söylenebilir? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III C) I, II ve III E) Yalnız II