Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

11. Ziya Paşa, önce Şiir ve İnşa adlı makalesinde divan şiiri- ni Türk şiiri kabul etmez; halk şiirini asıl Türk şiiri olarak ka

11. Ziya Paşa, önce Şiir ve İnşa adlı makalesinde divan şiiri-
ni Türk şiiri kabul etmez; halk şiirini asıl Türk şiiri olarak
kabul eder. 1874'te yayımladığı Harabat antolojisinin ön
sözünde ise divan şiirini savunur; halk şairlerinin şiirlerini
eleştirir,

11. Ziya Paşa, önce Şiir ve İnşa adlı makalesinde divan şiiri- ni Türk şiiri kabul etmez; halk şiirini asıl Türk şiiri olarak kabul eder. 1874'te yayımladığı Harabat antolojisinin ön sözünde ise divan şiirini savunur; halk şairlerinin şiirlerini eleştirir, onları aşağılar. Bu parçadan hareketle Ziya Paşa ile ilgili olarak aşa- ğıdakilerden hangisi söylenebilir? (A) Geleneksel şiire tarafsız bir şekilde bakmaktadır. B Şiirde ölçü ve uyağın gerekli olduğunu savunmuştur. Şiirde yeniliklerin öncüsü olmuştur. D) Geleneksel Türk şiiriyle ilgili düşüncelerinde tutarsızlık- lar vardır. E) Türk şiirindeki değişimleri yansıtmaya çalışmıştır.