Soru:

111 Cemal usta surtünmeli yatay düzlem uzerindeki bir merme bloğu kas gücüyle yere paralel olarak şekildeki gibi çekerken blok h

111
Cemal usta surtünmeli yatay düzlem uzerindeki bir merme
bloğu kas gücüyle yere paralel olarak şekildeki gibi çekerken
blok hizlanarak hareket ediyor fakat kendisi yerinden oynam
yor. Düzenekteki kuvvetler aşağıdaki gibi tanımlanıyor.
1,: yatay düzlemin

111 Cemal usta surtünmeli yatay düzlem uzerindeki bir merme bloğu kas gücüyle yere paralel olarak şekildeki gibi çekerken blok hizlanarak hareket ediyor fakat kendisi yerinden oynam yor. Düzenekteki kuvvetler aşağıdaki gibi tanımlanıyor. 1,: yatay düzlemin Cemal ustaya uyguladığı sürtünme ku vetinin büyüklüğü, F₁: halatın Cemal ustaya uyguladığı yatay doğrultulu kuvve tin büyüklüğü, F₂: halatın mermere uyguladığı yatay doğrultulu kuvvetin bu yüklüğü, 1: yatay düzlemin mermer bloğa uyguladığı sürtünme kuv vetinin büyüklüğü, Mermer blagu F₂F₁ A) 1₁ = F₁ = F₂ > 1₂ C) 1₂ > F₂ > F₁ > 1₁ Cemal usta 2 Buna göre; f₁, 12, F ve kuvvetlerinin büyüklükleri ara- sındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Yer (Yatay) B) 1₂ > F₁ = F₂ > 1₁ D) 1₂2 = F₂ > F₁ = f E) 1₁ = F₁ = F₂ = 1₂

Soru Çözümünü Göster