%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Kuvvet Soruları

22
Şekildeki sürtünmesiz eğik
düzlemde, P cismi F kuvveti
ile sabit hızla çekiliyor. Buna
göre;
HT.
açısını azaltmak
P.M
h ve s'yi birlikte azaltmak
h
oranını artırmak
Işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa, P
cismini çıkarabilmek için kesinlikle daha az bir
kuvvet yeterli olur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) I ve II
E) II ve III
Fizik
Kuvvet
22 Şekildeki sürtünmesiz eğik düzlemde, P cismi F kuvveti ile sabit hızla çekiliyor. Buna göre; HT. açısını azaltmak P.M h ve s'yi birlikte azaltmak h oranını artırmak Işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa, P cismini çıkarabilmek için kesinlikle daha az bir kuvvet yeterli olur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) I ve II E) II ve III
111
Cemal usta surtünmeli yatay düzlem uzerindeki bir merme
bloğu kas gücüyle yere paralel olarak şekildeki gibi çekerken
blok hizlanarak hareket ediyor fakat kendisi yerinden oynam
yor. Düzenekteki kuvvetler aşağıdaki gibi tanımlanıyor.
1,: yatay düzlemin Cemal ustaya uyguladığı sürtünme ku
vetinin büyüklüğü,
F₁: halatın Cemal ustaya uyguladığı yatay doğrultulu kuvve
tin büyüklüğü,
F₂: halatın mermere uyguladığı yatay doğrultulu kuvvetin bu
yüklüğü,
1: yatay düzlemin mermer bloğa uyguladığı sürtünme kuv
vetinin büyüklüğü,
Mermer
blagu
F₂F₁
A) 1₁ = F₁ = F₂ > 1₂
C) 1₂ > F₂ > F₁ > 1₁
Cemal usta
2
Buna göre; f₁, 12, F ve kuvvetlerinin büyüklükleri ara-
sındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
Yer
(Yatay)
B) 1₂ > F₁ = F₂ > 1₁
D) 1₂2 = F₂ > F₁ = f
E) 1₁ = F₁ = F₂ = 1₂
Fizik
Kuvvet
111 Cemal usta surtünmeli yatay düzlem uzerindeki bir merme bloğu kas gücüyle yere paralel olarak şekildeki gibi çekerken blok hizlanarak hareket ediyor fakat kendisi yerinden oynam yor. Düzenekteki kuvvetler aşağıdaki gibi tanımlanıyor. 1,: yatay düzlemin Cemal ustaya uyguladığı sürtünme ku vetinin büyüklüğü, F₁: halatın Cemal ustaya uyguladığı yatay doğrultulu kuvve tin büyüklüğü, F₂: halatın mermere uyguladığı yatay doğrultulu kuvvetin bu yüklüğü, 1: yatay düzlemin mermer bloğa uyguladığı sürtünme kuv vetinin büyüklüğü, Mermer blagu F₂F₁ A) 1₁ = F₁ = F₂ > 1₂ C) 1₂ > F₂ > F₁ > 1₁ Cemal usta 2 Buna göre; f₁, 12, F ve kuvvetlerinin büyüklükleri ara- sındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Yer (Yatay) B) 1₂ > F₁ = F₂ > 1₁ D) 1₂2 = F₂ > F₁ = f E) 1₁ = F₁ = F₂ = 1₂
1
SSERE
VE
3. DENEME
3. Bir ucu açık kap içerisinde X, Y Sıvıları ile gaz şekildeki gibi
dengededir.
K
has
Gaz
A) PK > PL > P
M
C) PM PR=PL
X SIVISI
udg
E) PAP APK
M
Pandg
Y SIVISI
K'
Kabin K, L, M noktalarındaki toplam basınçlar Pk, PL¹
PM olduğuna göre bunlar arasındaki büyüklük ilişkisi
aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
udis
BYP>PM>PL
K
D) PK=PL = PM
E
?
Fizik
Kuvvet
1 SSERE VE 3. DENEME 3. Bir ucu açık kap içerisinde X, Y Sıvıları ile gaz şekildeki gibi dengededir. K has Gaz A) PK > PL > P M C) PM PR=PL X SIVISI udg E) PAP APK M Pandg Y SIVISI K' Kabin K, L, M noktalarındaki toplam basınçlar Pk, PL¹ PM olduğuna göre bunlar arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? udis BYP>PM>PL K D) PK=PL = PM E ?
capli
öre
VOF
Kenar uzunlukları 2r olan türdeş kare levhadan, yarıçapı
r olan şekildeki dairesel levha kesilip atılmaktadır.
Buna göre, kütle merkezi O noktasından kaç r yer
değiştirir?
A) Sıfır
D) 1
B) = 1/2
E) 2
C) -1/13
Fizik
Kuvvet
capli öre VOF Kenar uzunlukları 2r olan türdeş kare levhadan, yarıçapı r olan şekildeki dairesel levha kesilip atılmaktadır. Buna göre, kütle merkezi O noktasından kaç r yer değiştirir? A) Sıfır D) 1 B) = 1/2 E) 2 C) -1/13
11. Ağırlığı önemsiz kap içerisinde bulunan sıvı, destekler
üzerine yatay olarak yerleştirilen türdeş çubuk üzerinde
şekildeki gibi dengededir. Bu durumda X desteğinin tepkisi Y
desteğinin iki katıdır.
X desteği
A) K noktası
C) L noktası
E) M noktası
KLM
Yer (yatay)
F
Buna göre, kütlesi önemsiz musluk açılıp su yavaşça
akarken su seviyesi nereyi geçtiği anda çubuğun den-
gesi bozulur?
6
SIVI
Y desteği
B) K - L arası
D) L - M arası
Fizik
Kuvvet
11. Ağırlığı önemsiz kap içerisinde bulunan sıvı, destekler üzerine yatay olarak yerleştirilen türdeş çubuk üzerinde şekildeki gibi dengededir. Bu durumda X desteğinin tepkisi Y desteğinin iki katıdır. X desteği A) K noktası C) L noktası E) M noktası KLM Yer (yatay) F Buna göre, kütlesi önemsiz musluk açılıp su yavaşça akarken su seviyesi nereyi geçtiği anda çubuğun den- gesi bozulur? 6 SIVI Y desteği B) K - L arası D) L - M arası
3. Depremin şiddeti ve büyüklüğü aynı kavramlar değildir.
Buna göre, depremin şiddeti ile ilgili,
1. Bir bölgedeki deprem şiddeti, o bölgenin deprem üssü-
ne uzaklığına bağlıdır.
II. Deprem bölgesindeki yapıların depreme dayanıklılığı, dep-
remin şiddetini belirleyen faktörlerden biridir.
III. Depremin büyüklüğünün hesaplanabilmesi için depremin
şiddeti bilinmek zorundadır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
TYT102223
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve III
2
Fizik
Kuvvet
3. Depremin şiddeti ve büyüklüğü aynı kavramlar değildir. Buna göre, depremin şiddeti ile ilgili, 1. Bir bölgedeki deprem şiddeti, o bölgenin deprem üssü- ne uzaklığına bağlıdır. II. Deprem bölgesindeki yapıların depreme dayanıklılığı, dep- remin şiddetini belirleyen faktörlerden biridir. III. Depremin büyüklüğünün hesaplanabilmesi için depremin şiddeti bilinmek zorundadır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II TYT102223 D) II ve III E) I, II ve III C) I ve III 2
2. K ve L hareketlileri belirtilen yönlerde aynı anda
şekildeki konumdan çember üzerinde birim
zamanda eşit yollar alacak şekilde harekete
geçiyorlar. K hareketlisi A noktasına geldiği anda
L hareketlisi de B noktasına geliyor.
A) Yalnız I
B
23_TYT-1211
K
Buna göre, hareketleri esnasında, her an
I. yer değiştirmeleri,
II. O noktasına göre konumları,
III. hareket yönleri
durumlarından hangileri zıt yönde olmuştur?
D) II ve III
O
L
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
34
Fizik
Kuvvet
2. K ve L hareketlileri belirtilen yönlerde aynı anda şekildeki konumdan çember üzerinde birim zamanda eşit yollar alacak şekilde harekete geçiyorlar. K hareketlisi A noktasına geldiği anda L hareketlisi de B noktasına geliyor. A) Yalnız I B 23_TYT-1211 K Buna göre, hareketleri esnasında, her an I. yer değiştirmeleri, II. O noktasına göre konumları, III. hareket yönleri durumlarından hangileri zıt yönde olmuştur? D) II ve III O L B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III 34
Soru 17:
10 N
20 N-
X
1
30 N
25 N -
Batı Doğu
15 N-
X
60 N
X
→35 N
.40 N
30 N
Sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan X cismine I, II
ve III durumlarından hangilerinde etki eden net
kuvvet doğu yönünde 10 N' dur?
Fizik
Kuvvet
Soru 17: 10 N 20 N- X 1 30 N 25 N - Batı Doğu 15 N- X 60 N X →35 N .40 N 30 N Sürtünmesiz yatay düzlemde bulunan X cismine I, II ve III durumlarından hangilerinde etki eden net kuvvet doğu yönünde 10 N' dur?
9. SINIF SARMAL FIZIK
8. Temas gerektiren ve gerektirmeyen kuvvetler ile
ilgili olarak,
I. Yalnız temas gerektiren kuvvetler harekete se-
bep olabilir.
II. Temas gerektiren kuvvetlerde temas kesildiğinde
kuvvetler temas gerektirmeyen kuvvetlere dönü-
şür.
III. Aralarında alan kuvveti etkin olan iki cisim te-
masa geçerse alan kuvvetleri temas kuvvetine
dönüşür.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız t
DI ve II
B
-C) Yalnız ttt
E) I, II ve H
S 11.
A
R
M
116
Fizik
Kuvvet
9. SINIF SARMAL FIZIK 8. Temas gerektiren ve gerektirmeyen kuvvetler ile ilgili olarak, I. Yalnız temas gerektiren kuvvetler harekete se- bep olabilir. II. Temas gerektiren kuvvetlerde temas kesildiğinde kuvvetler temas gerektirmeyen kuvvetlere dönü- şür. III. Aralarında alan kuvveti etkin olan iki cisim te- masa geçerse alan kuvvetleri temas kuvvetine dönüşür. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız t DI ve II B -C) Yalnız ttt E) I, II ve H S 11. A R M 116
9.
2 kg kütleli bir cisme düşey doğrultulu 10 N'lik kuvvet şe-
kildeki gibi uygulanmaktadır.
10 N
2 kg
zemin (yatay)
Buna göre, yatay zeminin cisme uyguladığı tepki
kuvvetinin büyüklüğü kaç newtondir?
(g = 10 m/s²)
12
Fizik
Kuvvet
9. 2 kg kütleli bir cisme düşey doğrultulu 10 N'lik kuvvet şe- kildeki gibi uygulanmaktadır. 10 N 2 kg zemin (yatay) Buna göre, yatay zeminin cisme uyguladığı tepki kuvvetinin büyüklüğü kaç newtondir? (g = 10 m/s²) 12
ek
Bulunduğu noktadan kuzeye doğru gitmek isteyen
bir uçak, batıdan doğuya doğru esen bir rüzgara
maruz kalıyor.
Buna göre uçak;
I. Yōnūnū batıya çevirir
II. Yōnünü kuzeybatıya çevirir.\
III. Hızını arttior.
yukarıdakilerden hangilerini tek başına yapabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) U ve III
Fizik
Kuvvet
ek Bulunduğu noktadan kuzeye doğru gitmek isteyen bir uçak, batıdan doğuya doğru esen bir rüzgara maruz kalıyor. Buna göre uçak; I. Yōnūnū batıya çevirir II. Yōnünü kuzeybatıya çevirir.\ III. Hızını arttior. yukarıdakilerden hangilerini tek başına yapabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) U ve III
5.
F
TK
L
A) Yalnız K
D) K ve L
F
fret
Yatay sürtünmeli düzlemde sabit F şiddetindeki kuvvetin
etkisi ile K, L, M cisimleri gösterilen oklar yönünde hareket
etmektedir.
B) Yalnız L
Buna göre cisimlerden hangileri kesinlikle ivmeli
hareket yapmaktadır?
FA
M
E) L ve M
C) Yalnız M
Fizik
Kuvvet
5. F TK L A) Yalnız K D) K ve L F fret Yatay sürtünmeli düzlemde sabit F şiddetindeki kuvvetin etkisi ile K, L, M cisimleri gösterilen oklar yönünde hareket etmektedir. B) Yalnız L Buna göre cisimlerden hangileri kesinlikle ivmeli hareket yapmaktadır? FA M E) L ve M C) Yalnız M
Özdeş X, Y cisimleri Şekil I ve Şekil Il'deki gibi K, L, M ipleri
ile dengelenmiştir.
Kipi
X
Şekil 1
REN
2
A) TK = T₁ = TM
C) TK > T₁ = TM
30°
HARMOR
E) TM > TK = T₁
Mipi
Y
Şekil II
İplerde oluşan gerilme kuvveti sırasıyla T T T oldu-
ğuna göre, bunların arasındaki ilişki nedir?
1
(sin30°
sin30°=-; cos30° = 3)
30°
Lipi
B) TK = TL > TM
D) T₁ > TK = TM
Fizik
Kuvvet
Özdeş X, Y cisimleri Şekil I ve Şekil Il'deki gibi K, L, M ipleri ile dengelenmiştir. Kipi X Şekil 1 REN 2 A) TK = T₁ = TM C) TK > T₁ = TM 30° HARMOR E) TM > TK = T₁ Mipi Y Şekil II İplerde oluşan gerilme kuvveti sırasıyla T T T oldu- ğuna göre, bunların arasındaki ilişki nedir? 1 (sin30° sin30°=-; cos30° = 3) 30° Lipi B) TK = TL > TM D) T₁ > TK = TM
en-
6.
X, Y cisimleri, şekildeki sürtün-
mesiz düzenekte düşey doğrul-
tuda uygulanan F kuvveti ile
dengede tutuluyor. Bu durumda
K yayındaki gerilme kuvveti Tk,
L'deki de TL oluyor.
X
F'nin büyüklüğü bir miktar
artırılarak denge yeniden sağ-
lanırsa TK, T₁ için ne söylenebilir?
A) Tk artar, Tartar.
C) Tk artar, TL değişmez.
wwwwwwwww
K yayı
tu
E) Tk azalır Tartar.
F
Düşey
L yayı
Y
B) Tk değişmez, TL değişmez.
D) Tk değişmez, T₁ artar.
147
Fizik
Kuvvet
en- 6. X, Y cisimleri, şekildeki sürtün- mesiz düzenekte düşey doğrul- tuda uygulanan F kuvveti ile dengede tutuluyor. Bu durumda K yayındaki gerilme kuvveti Tk, L'deki de TL oluyor. X F'nin büyüklüğü bir miktar artırılarak denge yeniden sağ- lanırsa TK, T₁ için ne söylenebilir? A) Tk artar, Tartar. C) Tk artar, TL değişmez. wwwwwwwww K yayı tu E) Tk azalır Tartar. F Düşey L yayı Y B) Tk değişmez, TL değişmez. D) Tk değişmez, T₁ artar. 147
7.
FEN LİSELERİ İÇİN
A) 25
16°
yatay
Ağırlığı 30 N olan türdeş silindir, iple sürtünmesiz eğik
düzlemde şekildeki gibi dengededir.
Buna göre, T ip gerilme kuvveti kaç N dur?
(sin53° = cos37° = 0,8; sin37° = cos53° = 0,6)
B) 24
53°
240
ter 104
19232
C) 20
32
32ennello
D) 18
104
E) 16
9.
bryRPE bry PLE
Fizik
Kuvvet
7. FEN LİSELERİ İÇİN A) 25 16° yatay Ağırlığı 30 N olan türdeş silindir, iple sürtünmesiz eğik düzlemde şekildeki gibi dengededir. Buna göre, T ip gerilme kuvveti kaç N dur? (sin53° = cos37° = 0,8; sin37° = cos53° = 0,6) B) 24 53° 240 ter 104 19232 C) 20 32 32ennello D) 18 104 E) 16 9. bryRPE bry PLE
5. O noktasından ge-
çen dik eksen etra-
finda serbestçe dö-
nebilen çubuğa F
kuvveti şekildeki gi-
bi etki ediyor.
25 cm
37"
13
F kuvvetinin O
noktasına göre torku 20 N-m olduğuna göre,
F kuvveti kaç N dur? (cos 37° = sin 53° = 0,8)
A) 100 B) 200 C) 300 D) 400 E) 500
Fizik
Kuvvet
5. O noktasından ge- çen dik eksen etra- finda serbestçe dö- nebilen çubuğa F kuvveti şekildeki gi- bi etki ediyor. 25 cm 37" 13 F kuvvetinin O noktasına göre torku 20 N-m olduğuna göre, F kuvveti kaç N dur? (cos 37° = sin 53° = 0,8) A) 100 B) 200 C) 300 D) 400 E) 500