Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

12. (1) Ayrıntıya yer vermeden mizahi bir olayı aktaran kısa anlatımlardır. (II) Olaya dayalı türlerde görü- len kişi, yer, zama

12. (1) Ayrıntıya yer vermeden mizahi bir olayı aktaran
kısa anlatımlardır. (II) Olaya dayalı türlerde görü-
len kişi, yer, zaman, olay örgüsü gibi ögelerden
yararlanılır. (III) Nükte yapma, ders verme, düşün-
dürme amaçlanır. (IV) Kahramanlar genellikle k

12. (1) Ayrıntıya yer vermeden mizahi bir olayı aktaran kısa anlatımlardır. (II) Olaya dayalı türlerde görü- len kişi, yer, zaman, olay örgüsü gibi ögelerden yararlanılır. (III) Nükte yapma, ders verme, düşün- dürme amaçlanır. (IV) Kahramanlar genellikle ka- rakter özelliği gösterir. (V) Halk edebiyatı içinde değerlendirilen bu anlatılarda bazı gerçek olay ve- ya gerçek hayatta yaşamış kişilerin yer aldığı da görülür. Bu parçada fıkra ile ilgili olarak numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır? AYI B) 11 C) HI D) IV E) V