Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

12 9. Yüklemi bulmak için herhangi bir soru yoktur. Fiiller ya da ek eylem almış isim soylu sözcükler cümlede yüklem görevini üs

12
9. Yüklemi bulmak için herhangi bir soru yoktur. Fiiller ya da ek
eylem almış isim soylu sözcükler cümlede yüklem görevini
üstlenirler.
Bu açıklamaya göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde
yüklem farklı bir sözcük türünden oluşmuştur?
A) Tür olarak tiyat

12 9. Yüklemi bulmak için herhangi bir soru yoktur. Fiiller ya da ek eylem almış isim soylu sözcükler cümlede yüklem görevini üstlenirler. Bu açıklamaya göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem farklı bir sözcük türünden oluşmuştur? A) Tür olarak tiyatro ile söylev aynı dönemlerde gelişme gösteriyor. B) Destanlar, mesneviler edebiyatımızda roman türünün oluşumuna zemin hazırlamıştır. C) Servetifünun Dönemi'nde romanlar teknik ve yapı bakı- mindan olgunluğa erişmiştir. D) Millî Edebiyat romancısı kendini, dönemini yansıtmakla görevlendirmiştir. E) Bu konuda anlattıklarım, işin püf noktasıydı aslında.