Yüklemin Türüne Göre Cümleler Soruları

J.
362
Aşağıdakilerden hangisi olumlu, kurallı isim
cümlesidir?
Başarılıydı bence geçen günkü tiyatro eseri.
B) Dolabımda beş takım elbise vardı.
C) Konuşmayı senin yapman uygun olur.
DY Bence bu renk seçimi uygun değil.
E) Sakindi araç trafiği düne göre.
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
J. 362 Aşağıdakilerden hangisi olumlu, kurallı isim cümlesidir? Başarılıydı bence geçen günkü tiyatro eseri. B) Dolabımda beş takım elbise vardı. C) Konuşmayı senin yapman uygun olur. DY Bence bu renk seçimi uygun değil. E) Sakindi araç trafiği düne göre.
11. Van Gogh ve Cezanne gibi ressamlara ilham vermiş bu
Floransa şehri.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle yapısı, öge di-
zilişi ve yüklemine göre özdeştir?
A) Temmuz ve Ağustos ayları, koklama ve görme du-
yularına festival yaşatan lavantaların doruğa çıktığı
dönemdir.
B) Yıl boyunca Zürih'ten Interlaken'e gidebilirsiniz Dağ
sporları için.
C) Hollanda'nın başkenti, bisikletle keşif adına dünya-
nın en iyi şehirlerinden biri aynı zamanda.
D) Burada çocuklarınız antik dünyaya hayranlık duya-
bilir, çöl kültürleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
E) Aileler dinlendirici bir molanın yanında geleneksel
plaj tatillerinin ötesinde deneyimler arıyor.
arıyor
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
11. Van Gogh ve Cezanne gibi ressamlara ilham vermiş bu Floransa şehri. Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle yapısı, öge di- zilişi ve yüklemine göre özdeştir? A) Temmuz ve Ağustos ayları, koklama ve görme du- yularına festival yaşatan lavantaların doruğa çıktığı dönemdir. B) Yıl boyunca Zürih'ten Interlaken'e gidebilirsiniz Dağ sporları için. C) Hollanda'nın başkenti, bisikletle keşif adına dünya- nın en iyi şehirlerinden biri aynı zamanda. D) Burada çocuklarınız antik dünyaya hayranlık duya- bilir, çöl kültürleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. E) Aileler dinlendirici bir molanın yanında geleneksel plaj tatillerinin ötesinde deneyimler arıyor. arıyor
zlık
zlık
gisi
det
fir-
ni da
si
TEST -10
7. (1) Yeni bir spor olarak sabahları ormanda
dağ bisikletimle iki üç saatlik turlar at-
maya kararlıyım. (II) Benim gibi her sabah
06.45'te kalkıp farklı bir spor yapan biri
için bu çok da özel bir durum değil. (III) Bu
alışkanlığımı, vücudumu şaşırtmak için her
sabah farklı bir spor yapmamı öneren ar-
kadaşıma borçluyum. (IV) Mükemmel bir
öneriydi benim gibi bir değişim tutkunu için.
(V) Bunu siz de uygularsanız tekdüzelikten
kurtulursunuz.
Bu parçadaki numaralanmış cümleler-
den hangisi yükleminin türüne göre di-
ğerlerinden farklıdır?
A) I B) II C) III D) IV
Lev
Boğlee
E) V
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
zlık zlık gisi det fir- ni da si TEST -10 7. (1) Yeni bir spor olarak sabahları ormanda dağ bisikletimle iki üç saatlik turlar at- maya kararlıyım. (II) Benim gibi her sabah 06.45'te kalkıp farklı bir spor yapan biri için bu çok da özel bir durum değil. (III) Bu alışkanlığımı, vücudumu şaşırtmak için her sabah farklı bir spor yapmamı öneren ar- kadaşıma borçluyum. (IV) Mükemmel bir öneriydi benim gibi bir değişim tutkunu için. (V) Bunu siz de uygularsanız tekdüzelikten kurtulursunuz. Bu parçadaki numaralanmış cümleler- den hangisi yükleminin türüne göre di- ğerlerinden farklıdır? A) I B) II C) III D) IV Lev Boğlee E) V
12. (1) Uyandığımda üzerine yattığım sol kolum uyuşmuştu.
(II) İçinde olduğum zamanı ve mekânı algılamam dakikalar
aldı. (III) Üst kattan ne müzik sesi ne de terlikli ayakların
sürükleniş sesi geliyordu. (IV) Uyanmama sebep olan rüyayı
hatırlamaya çalıştım. (V) Her zamanki kâbuslarımdan
farklıydı.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıda
söylenenlerden hangisi yanlıştır?
A) 1. cümle kurallı, olumlu, birleşik, eylem cümlesidir.
B) II. cümle yalnızca özne ve yüklemden oluşmuştur.
C) III. cümle biçimce olumlu anlamca olumsuzdur.
D) IV. cümlede yan cümle özne görevindedir.
E) V. cümle kurallı, olumlu, basit ad cümlesidir.
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
12. (1) Uyandığımda üzerine yattığım sol kolum uyuşmuştu. (II) İçinde olduğum zamanı ve mekânı algılamam dakikalar aldı. (III) Üst kattan ne müzik sesi ne de terlikli ayakların sürükleniş sesi geliyordu. (IV) Uyanmama sebep olan rüyayı hatırlamaya çalıştım. (V) Her zamanki kâbuslarımdan farklıydı. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır? A) 1. cümle kurallı, olumlu, birleşik, eylem cümlesidir. B) II. cümle yalnızca özne ve yüklemden oluşmuştur. C) III. cümle biçimce olumlu anlamca olumsuzdur. D) IV. cümlede yan cümle özne görevindedir. E) V. cümle kurallı, olumlu, basit ad cümlesidir.
Şair, insanlık için yazmıyorsa boşluğa düşmüştür
bana göre; bir yer edinemez edebiyatta."
Bu cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene-
bilir?
Tç içe geçmiş birleşik cümledir
By Oznesi ortak bağlı cümledin Besh desil
Anlamca olumlu sıralı cümlelerden oluşmuştur
D) Şartlı birleşik cümledi
CE Devrik sıralı cümlelerden oluşmuştur.
* Cümlelerin hangisinde
lainde
-fiilimsi
11.
>yozmıyorsa dern
ek fiil yazsa
yapı bekiminden sideaix
Besit
Birlevik comie
Comie
0130487
Birleşik Comle hepsinin genel
doho Cozia cümle bulunduras denek.
ki
Grisik
odi birlesik come in-
Voto
Bir bilgisayar programında, cümle türleri aşağıdaki
simgelerle kodlanıyor:
Kurallı cümle
Birleşik cümle
Sıralı cümle
Fiil cümlesi
İsim cümlesi
21 Namık Kemal, birkaçı dışında, eserlerinin tamamı-
ni sürgün döneminde verir, Ecally
Vid
... ckla kim Selisse La
Sanatçının sürgünden önceki döhemde şiirleri di-
şında verdiği tek edebiyat eseri Vatan yahut Silist-
re'dir. 1sim, Birleriky kuroth
D) II, IV ve V
2. III. Bu sürgün dönemi bize edebiyatçı Namık Kemal'i
kazandırmıştır. Fid C., Ewen, C
big-ive
Scotyl
IV. Birçok kez hastalanmasına, ailesinden özellikle
çocuklarından ayrılmasına yol açan bu sürgün el-
bette Namık Kemal'i çok üzmüş, yıpratmıştır.
V. Onun edebiyatla uğraşmasına yol açtığı için de iki yerguve
hayırlı olmuş ve edebiyatçı Namık Kemal'i yarat-
Kurell, besh,
mıştır.
breated 800
unsur but dede
ve busted
desir Lau alge
Buna göre yukarıda verilen numaralanmış cümle-
lerden hangilerinin kodlamasında , , ,
simgelerinden herhangi üçü kullanılamaz?
B) Il ve Ill
A) I ve Il
C) Il ve IV
wy
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
Şair, insanlık için yazmıyorsa boşluğa düşmüştür bana göre; bir yer edinemez edebiyatta." Bu cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene- bilir? Tç içe geçmiş birleşik cümledir By Oznesi ortak bağlı cümledin Besh desil Anlamca olumlu sıralı cümlelerden oluşmuştur D) Şartlı birleşik cümledi CE Devrik sıralı cümlelerden oluşmuştur. * Cümlelerin hangisinde lainde -fiilimsi 11. >yozmıyorsa dern ek fiil yazsa yapı bekiminden sideaix Besit Birlevik comie Comie 0130487 Birleşik Comle hepsinin genel doho Cozia cümle bulunduras denek. ki Grisik odi birlesik come in- Voto Bir bilgisayar programında, cümle türleri aşağıdaki simgelerle kodlanıyor: Kurallı cümle Birleşik cümle Sıralı cümle Fiil cümlesi İsim cümlesi 21 Namık Kemal, birkaçı dışında, eserlerinin tamamı- ni sürgün döneminde verir, Ecally Vid ... ckla kim Selisse La Sanatçının sürgünden önceki döhemde şiirleri di- şında verdiği tek edebiyat eseri Vatan yahut Silist- re'dir. 1sim, Birleriky kuroth D) II, IV ve V 2. III. Bu sürgün dönemi bize edebiyatçı Namık Kemal'i kazandırmıştır. Fid C., Ewen, C big-ive Scotyl IV. Birçok kez hastalanmasına, ailesinden özellikle çocuklarından ayrılmasına yol açan bu sürgün el- bette Namık Kemal'i çok üzmüş, yıpratmıştır. V. Onun edebiyatla uğraşmasına yol açtığı için de iki yerguve hayırlı olmuş ve edebiyatçı Namık Kemal'i yarat- Kurell, besh, mıştır. breated 800 unsur but dede ve busted desir Lau alge Buna göre yukarıda verilen numaralanmış cümle- lerden hangilerinin kodlamasında , , , simgelerinden herhangi üçü kullanılamaz? B) Il ve Ill A) I ve Il C) Il ve IV wy
Lonu Pekiştirme
I
3.
u
a
r-
11-
ari
gili
tir.
12 d
13
4. (1) Türküler genellikle bir olay, bir arzu ve bir heyecan
üzerine doğar. (II) Dilden dile söylenen türküler, baş-
langıçta sahipleri belli ürünlerdir (III) Zamanla türkü-
nün asıl sahipleri unutulur ve sonraki nesiller tarafından
halkın dilinde dolaşa dolaşa farklı coğrafyalara yayılır.
(IV) Türküler böylelikle anonimleşirler. (V) Önceleri
mahallî hüviyetler gösteren türküler, zamanla millî hüvi-
yete bürünürler.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi
birleşik, kurallı fiil cümlesidir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
TYT
E) V
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
Lonu Pekiştirme I 3. u a r- 11- ari gili tir. 12 d 13 4. (1) Türküler genellikle bir olay, bir arzu ve bir heyecan üzerine doğar. (II) Dilden dile söylenen türküler, baş- langıçta sahipleri belli ürünlerdir (III) Zamanla türkü- nün asıl sahipleri unutulur ve sonraki nesiller tarafından halkın dilinde dolaşa dolaşa farklı coğrafyalara yayılır. (IV) Türküler böylelikle anonimleşirler. (V) Önceleri mahallî hüviyetler gösteren türküler, zamanla millî hüvi- yete bürünürler. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi birleşik, kurallı fiil cümlesidir? A) I B) II C) III D) IV TYT E) V
Aşağıdaki cümlelerden hangisi yükleminin türü
bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Dinlediği her müzik parçasını enine boyuna
değerlendiriyordu. isim
C)
B) Atilla, bu konuyu sınıfta en iyi kavrayan arkadaşımdı.
O, ne kadar da dikkat çekici ve etkileyici bir tabloydu
böyle!
Günün en sevdiğim zamanı sabahtır.
Bu yörenin başlıca geçim kaynakları tarım ve
hayvancılıktır.
D)
E)
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
Aşağıdaki cümlelerden hangisi yükleminin türü bakımından diğerlerinden farklıdır? A) Dinlediği her müzik parçasını enine boyuna değerlendiriyordu. isim C) B) Atilla, bu konuyu sınıfta en iyi kavrayan arkadaşımdı. O, ne kadar da dikkat çekici ve etkileyici bir tabloydu böyle! Günün en sevdiğim zamanı sabahtır. Bu yörenin başlıca geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır. D) E)
29. (1) İşitme engelli bir annenin çocuğu olan Alexander Graham
Bell'in eşi de doğuştan işitme engelliydi. (II) İngiliz asıllı Ameri-
kalı fizikçi Bell, erken yaşlarından itibaren ses konusunda çalış-
ti. (III) İşitme engelliler için "görülebilir konuşma" tekniğini ge-
liştirdiği gibi onların hayatlarını kolaylaştıracak farklı çalışmalar
da yaptı. (IV) Ses ve sesin iletilmesi ile ilgili geniş bir bilgi biriki-
mi olan Bell'in en büyük hedefi, işitme engellilerin duyabilme-
stysli. (V) Bell'in telefonu icat etmesi, bir tel yardımıyla haberleş-
meyi sağlayan başka bir yöntem olan telgrafın geliştirilmesi ile
ilgili çalışmalara dayanır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağı-
daklerden hangisi söylenemez?
A) 1. cümle, biçimce olumlu bir isim cümlesidir.
B) II. cümle, üç ögeli basit yapılı bir cümledir.
C) III. cümle, birleşik yapılı bir fiil cümlesidir.
D) IV. cumle, iki ögeli bir isip cümlesidir.
E) V. cümle, öznesi yan cümle olan kurallı bir cümledir.
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
29. (1) İşitme engelli bir annenin çocuğu olan Alexander Graham Bell'in eşi de doğuştan işitme engelliydi. (II) İngiliz asıllı Ameri- kalı fizikçi Bell, erken yaşlarından itibaren ses konusunda çalış- ti. (III) İşitme engelliler için "görülebilir konuşma" tekniğini ge- liştirdiği gibi onların hayatlarını kolaylaştıracak farklı çalışmalar da yaptı. (IV) Ses ve sesin iletilmesi ile ilgili geniş bir bilgi biriki- mi olan Bell'in en büyük hedefi, işitme engellilerin duyabilme- stysli. (V) Bell'in telefonu icat etmesi, bir tel yardımıyla haberleş- meyi sağlayan başka bir yöntem olan telgrafın geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara dayanır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağı- daklerden hangisi söylenemez? A) 1. cümle, biçimce olumlu bir isim cümlesidir. B) II. cümle, üç ögeli basit yapılı bir cümledir. C) III. cümle, birleşik yapılı bir fiil cümlesidir. D) IV. cumle, iki ögeli bir isip cümlesidir. E) V. cümle, öznesi yan cümle olan kurallı bir cümledir.
5. Aşağıdaki dizelerden hangisinde hem isim cümlesi
hem eylem cümlesi vardır?
A) Gitti bütün güzeller
Sararmış biri kaldı
B) Bana bir yudum su ver
Çok uzak yerden geldim
C) Korkma, açıl şen yurdum
Dağlarda ordu kurdum
D) Bazı coşkun ırmakların
Ninni söyler akan suyu
E) Baskına uğramış gibi irkildim,
Dedim ki: Odamda gezinen kim?
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
5. Aşağıdaki dizelerden hangisinde hem isim cümlesi hem eylem cümlesi vardır? A) Gitti bütün güzeller Sararmış biri kaldı B) Bana bir yudum su ver Çok uzak yerden geldim C) Korkma, açıl şen yurdum Dağlarda ordu kurdum D) Bazı coşkun ırmakların Ninni söyler akan suyu E) Baskına uğramış gibi irkildim, Dedim ki: Odamda gezinen kim?
6. (1) İslamiyet öncesi Türk şiirinin en belirgin niteliği, yaban-
cı etkilerden uzak oluşudur. (II) Dil, düşünce ve duygu
bakımından toplumla tam bir anlaşma hâlindedir. (III) Dil,
dış etkilerden uzak olan Türkçe; ölçü, hecedir. (IV) Çeşitli
törenlerden doğan şiir, kopuz adı verilen sazla yoldaştır.
(V) İslamiyet öncesi Türk şiirinde koşuk, destan, deme gibi
nazım biçimleri bulunmaktadır.
Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisi, yüklemin
türüne göre ötekilerden farklıdır?
A) I
B) II
QN
C) III
D) IV
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
6. (1) İslamiyet öncesi Türk şiirinin en belirgin niteliği, yaban- cı etkilerden uzak oluşudur. (II) Dil, düşünce ve duygu bakımından toplumla tam bir anlaşma hâlindedir. (III) Dil, dış etkilerden uzak olan Türkçe; ölçü, hecedir. (IV) Çeşitli törenlerden doğan şiir, kopuz adı verilen sazla yoldaştır. (V) İslamiyet öncesi Türk şiirinde koşuk, destan, deme gibi nazım biçimleri bulunmaktadır. Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisi, yüklemin türüne göre ötekilerden farklıdır? A) I B) II QN C) III D) IV
M
14 (1) Halit Ziya, modern Türk romanının kurucusu olarak
tanınır. (II) Onun roman tekniği çok güçlüdür. (III) En
önemli eserlerini roman türünde veren yazar; tiyatro,
mensur şiir, ani, makale türlerinde de eserler kaleme
almıştır. (IV) Hikâyelerinin dili romanlarına göre daha
sadedir. (V) Romanlarında şiirsel ve ağır üslubu hissedilir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
A) I.si, yapıca birleşik bir cümledir.
BYII.si, olumlu isim cümlesidir.
O
CIII.sü, yapıca sıralı bir cümledir.
D) IV.sü, kurallı isim cümlesidir.
EXV.si, yapıca basit bir cümledir.
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
M 14 (1) Halit Ziya, modern Türk romanının kurucusu olarak tanınır. (II) Onun roman tekniği çok güçlüdür. (III) En önemli eserlerini roman türünde veren yazar; tiyatro, mensur şiir, ani, makale türlerinde de eserler kaleme almıştır. (IV) Hikâyelerinin dili romanlarına göre daha sadedir. (V) Romanlarında şiirsel ve ağır üslubu hissedilir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? A) I.si, yapıca birleşik bir cümledir. BYII.si, olumlu isim cümlesidir. O CIII.sü, yapıca sıralı bir cümledir. D) IV.sü, kurallı isim cümlesidir. EXV.si, yapıca basit bir cümledir.
Aşağıdaki ad cümlelerinden hangisi olumsuz soru
cümlesidir?
A) Sabahları kapımı çalan sen misin?
B) Soruları çözemeyen kimdi?
C) Dün akşam evde miydin?
D) Öteki sultanlar da böyle değil midir?
E) Nedir yaşam, bunun cevabı var mıdır?
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
Aşağıdaki ad cümlelerinden hangisi olumsuz soru cümlesidir? A) Sabahları kapımı çalan sen misin? B) Soruları çözemeyen kimdi? C) Dün akşam evde miydin? D) Öteki sultanlar da böyle değil midir? E) Nedir yaşam, bunun cevabı var mıdır?
13. Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi çekimli bir fiil
değildir?
A) Bu kadar yemeği tek başına yapamazdı.
B) Kitabımı sana sadece bir günlüğüne verebilirim.
C) Gençlerin kitapla geçirdiği süre oldukça kısaydı.
D) Her yaz mutlaka ailesiyle birlikte tatile gidiyor.
E) Doktorun söyleyecekleri hasta yakınlarını üzecek.
3.
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
13. Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi çekimli bir fiil değildir? A) Bu kadar yemeği tek başına yapamazdı. B) Kitabımı sana sadece bir günlüğüne verebilirim. C) Gençlerin kitapla geçirdiği süre oldukça kısaydı. D) Her yaz mutlaka ailesiyle birlikte tatile gidiyor. E) Doktorun söyleyecekleri hasta yakınlarını üzecek. 3.
16. Bitkilerde bulunan ve zincirli bir molekül olan selü-
lozun plastik elde etmek için az kullanılıyor olması,
plastiğin yalnızca petrol ürünlerinden elde edildiğini
düşünmemize neden oluyor.
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Sifat tamlaması
İsim-fiil
Les Bağlı cümle
D) İsim tamlaması
E) Sifat-fiil
LBJ
B)
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
16. Bitkilerde bulunan ve zincirli bir molekül olan selü- lozun plastik elde etmek için az kullanılıyor olması, plastiğin yalnızca petrol ürünlerinden elde edildiğini düşünmemize neden oluyor. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Sifat tamlaması İsim-fiil Les Bağlı cümle D) İsim tamlaması E) Sifat-fiil LBJ B)
5. (1) Namık Kemal'in tiyatrolarının hepsi de dram-
dır. (II) O, Vatan Yahut Silistre ve Celaleddin Har-
zemşah adlı oyunların vakalarını tarihi olaylardan
seçer. (III) Dönemde "sosyal fayda" ilkesine bağlı
kalarak tiyatro yazan Ahmet Mithat ise tiyatro tek-
niğini ikinci plana atar. (IV) Çok Bilen Çok Yanılır
tiyatrosunda Recaizade Mahmut, modern tiyatro-
nun tüm özelliklerini gerçekleştirir. (V) Abdülhak
Hamit, Vuslat oyunuyla tiyatroya egzotizm eğilim-
lerini getirmiştir.
Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cümle-
lerden hangisinin türü farklıdır?
(A)
B) II. C) III. D) IV. E) V.
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
5. (1) Namık Kemal'in tiyatrolarının hepsi de dram- dır. (II) O, Vatan Yahut Silistre ve Celaleddin Har- zemşah adlı oyunların vakalarını tarihi olaylardan seçer. (III) Dönemde "sosyal fayda" ilkesine bağlı kalarak tiyatro yazan Ahmet Mithat ise tiyatro tek- niğini ikinci plana atar. (IV) Çok Bilen Çok Yanılır tiyatrosunda Recaizade Mahmut, modern tiyatro- nun tüm özelliklerini gerçekleştirir. (V) Abdülhak Hamit, Vuslat oyunuyla tiyatroya egzotizm eğilim- lerini getirmiştir. Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cümle- lerden hangisinin türü farklıdır? (A) B) II. C) III. D) IV. E) V.
çisi olmasına
doğrularına
zliği tespit
cıkarmaya
ini sanat
ik değeri
leğerlenmez.
içim estetiği
şünce ile
ancak
ir, her
ri
için
bir
n
24. Hukuk, toplum düzenini sağlamak için çıkarılmış ve
devlet eliyle düzenlenip sağlamlaştırılmış kurallar
bütünüdür. Insanların toplum hâlinde yaşamaya
başlaması ve ilk siyasi teşkilatların oluşmasıyla birlikte
hukuka ihtiyaç duyulmuştur. İlk Çağ'da yapılan hukuk
kuralları kaynağını akıl, gelenek ve kutsal kitaplardan
almıştır. Yazının icadından önce hukuk kuralları, sözlü
olarak nesilden nesile aktarılmıştır. Ancak yazıyı
kullanmaya başlamalarına rağmen bazı milletler, hukuk
kurallarını sözlü olarak kullanmaya devam etmiştir.
Türkler de sözlü hukuk kurallannı uzun süre
uygulamıştır. Hukukun temelini, kaynağını toplumun
geleneklerinden alan sözlü hukuk kurallan yani töre
oluşturmuştur. Coğrafyanın, hayat tarzının ve birlikte
yaşama tecrübesinin etkisiyle oluşan töre; yazılı
olmamasına rağmen sistemli, dinamik, etkili ve ihtiyacı
karşılayacak bir yapıya sahiptir. Törenin toplumda çok
güçlü bir yaptırımı vardır.
Bu parçaya göre, hukukun töreden farklı özellikleri
arasında;
1. hayatın akışı içinde toplumsal düzeni sağlama
amacı taşımak,
II. yazılı halde bulunmak/
III. yönetim tarafından güçlendirilmiş olmak,
IV. geleneklerden doğmak,
V. hayat tarzını yansıtmak
şeklinde numaralanmış olanlardan hangileri vardır?
A) I vell
D) ve V
DÜŞÜNCE
B) Ive N
EV ve V
26. Bence ins
tarafını da
çıkarmalı-
bunu bac
C) II ve III
LIMIT YAYINLARI
gösterm-
değerinc
Kendini
gururda
beğenr
hoşlan
Bu pa
hangi
A) In
B) E
6
D)
E)
27.
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
çisi olmasına doğrularına zliği tespit cıkarmaya ini sanat ik değeri leğerlenmez. içim estetiği şünce ile ancak ir, her ri için bir n 24. Hukuk, toplum düzenini sağlamak için çıkarılmış ve devlet eliyle düzenlenip sağlamlaştırılmış kurallar bütünüdür. Insanların toplum hâlinde yaşamaya başlaması ve ilk siyasi teşkilatların oluşmasıyla birlikte hukuka ihtiyaç duyulmuştur. İlk Çağ'da yapılan hukuk kuralları kaynağını akıl, gelenek ve kutsal kitaplardan almıştır. Yazının icadından önce hukuk kuralları, sözlü olarak nesilden nesile aktarılmıştır. Ancak yazıyı kullanmaya başlamalarına rağmen bazı milletler, hukuk kurallarını sözlü olarak kullanmaya devam etmiştir. Türkler de sözlü hukuk kurallannı uzun süre uygulamıştır. Hukukun temelini, kaynağını toplumun geleneklerinden alan sözlü hukuk kurallan yani töre oluşturmuştur. Coğrafyanın, hayat tarzının ve birlikte yaşama tecrübesinin etkisiyle oluşan töre; yazılı olmamasına rağmen sistemli, dinamik, etkili ve ihtiyacı karşılayacak bir yapıya sahiptir. Törenin toplumda çok güçlü bir yaptırımı vardır. Bu parçaya göre, hukukun töreden farklı özellikleri arasında; 1. hayatın akışı içinde toplumsal düzeni sağlama amacı taşımak, II. yazılı halde bulunmak/ III. yönetim tarafından güçlendirilmiş olmak, IV. geleneklerden doğmak, V. hayat tarzını yansıtmak şeklinde numaralanmış olanlardan hangileri vardır? A) I vell D) ve V DÜŞÜNCE B) Ive N EV ve V 26. Bence ins tarafını da çıkarmalı- bunu bac C) II ve III LIMIT YAYINLARI gösterm- değerinc Kendini gururda beğenr hoşlan Bu pa hangi A) In B) E 6 D) E) 27.