%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Yüklemin Türüne Göre Cümleler Soruları

Aşağıdaki ad cümlelerinden hangisi olumsuz soru
cümlesidir?
A) Sabahları kapımı çalan sen misin?
B) Soruları çözemeyen kimdi?
C) Dün akşam evde miydin?
D) Öteki sultanlar da böyle değil midir?
E) Nedir yaşam, bunun cevabı var mıdır?
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
Aşağıdaki ad cümlelerinden hangisi olumsuz soru cümlesidir? A) Sabahları kapımı çalan sen misin? B) Soruları çözemeyen kimdi? C) Dün akşam evde miydin? D) Öteki sultanlar da böyle değil midir? E) Nedir yaşam, bunun cevabı var mıdır?
13. Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi çekimli bir fiil
değildir?
A) Bu kadar yemeği tek başına yapamazdı.
B) Kitabımı sana sadece bir günlüğüne verebilirim.
C) Gençlerin kitapla geçirdiği süre oldukça kısaydı.
D) Her yaz mutlaka ailesiyle birlikte tatile gidiyor.
E) Doktorun söyleyecekleri hasta yakınlarını üzecek.
3.
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
13. Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi çekimli bir fiil değildir? A) Bu kadar yemeği tek başına yapamazdı. B) Kitabımı sana sadece bir günlüğüne verebilirim. C) Gençlerin kitapla geçirdiği süre oldukça kısaydı. D) Her yaz mutlaka ailesiyle birlikte tatile gidiyor. E) Doktorun söyleyecekleri hasta yakınlarını üzecek. 3.
5. (1) Namık Kemal'in tiyatrolarının hepsi de dram-
dır. (II) O, Vatan Yahut Silistre ve Celaleddin Har-
zemşah adlı oyunların vakalarını tarihi olaylardan
seçer. (III) Dönemde "sosyal fayda" ilkesine bağlı
kalarak tiyatro yazan Ahmet Mithat ise tiyatro tek-
niğini ikinci plana atar. (IV) Çok Bilen Çok Yanılır
tiyatrosunda Recaizade Mahmut, modern tiyatro-
nun tüm özelliklerini gerçekleştirir. (V) Abdülhak
Hamit, Vuslat oyunuyla tiyatroya egzotizm eğilim-
lerini getirmiştir.
Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cümle-
lerden hangisinin türü farklıdır?
(A)
B) II. C) III. D) IV. E) V.
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
5. (1) Namık Kemal'in tiyatrolarının hepsi de dram- dır. (II) O, Vatan Yahut Silistre ve Celaleddin Har- zemşah adlı oyunların vakalarını tarihi olaylardan seçer. (III) Dönemde "sosyal fayda" ilkesine bağlı kalarak tiyatro yazan Ahmet Mithat ise tiyatro tek- niğini ikinci plana atar. (IV) Çok Bilen Çok Yanılır tiyatrosunda Recaizade Mahmut, modern tiyatro- nun tüm özelliklerini gerçekleştirir. (V) Abdülhak Hamit, Vuslat oyunuyla tiyatroya egzotizm eğilim- lerini getirmiştir. Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cümle- lerden hangisinin türü farklıdır? (A) B) II. C) III. D) IV. E) V.
Biliyorum, kolay değil yaşamak
Ama işte;
Bir ölünün hâlâ yatağı sıcak
Birinin saati işliyor kolunda
Yaşamak kolay değil ya kardeşler
Ölmek de kolay değil
Kolay değil bu dünyadan ayrılmak
Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Devrik cümle vardır.
B) İsim cümlesi vardır.
C) Parçada dört yan cümlecik vardır.
D) Dördüncü dize fiil cümlesidir.
Bütün dizeler anlamca olumsuzdur.
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
Biliyorum, kolay değil yaşamak Ama işte; Bir ölünün hâlâ yatağı sıcak Birinin saati işliyor kolunda Yaşamak kolay değil ya kardeşler Ölmek de kolay değil Kolay değil bu dünyadan ayrılmak Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Devrik cümle vardır. B) İsim cümlesi vardır. C) Parçada dört yan cümlecik vardır. D) Dördüncü dize fiil cümlesidir. Bütün dizeler anlamca olumsuzdur.
10. (1) Olanı reddetmek ve olmayanı açıklamak, aslında yapıt-
larının çoğunda Poe'nun yaptığıdır. (II) Şiirin amacının şiir-
den başka bir şey olmadığını söylemesine karşın Poe'nun
öykülerinde gizemli olana yönelmek alttan alta kendini hep
hissettirir. (III) Çözümleme gücüne sahip olmanın insana
bambaşka bir zevk verdiğinin farkındadır. (IV) Bu zevk,
yaratıcı süreçle ilgili olsa da yaratıcılığın kendisi değildir.
(V) Yaratıcılığın insana verdiği doyum başkadır, entelektüel
çözümlemenin verdiği doyum başka.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangilerinin
yüklemi, türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Yalnız I
ve Il
BY
D) IV ve V
C) Yalnız II
E) Yalnız IV
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
10. (1) Olanı reddetmek ve olmayanı açıklamak, aslında yapıt- larının çoğunda Poe'nun yaptığıdır. (II) Şiirin amacının şiir- den başka bir şey olmadığını söylemesine karşın Poe'nun öykülerinde gizemli olana yönelmek alttan alta kendini hep hissettirir. (III) Çözümleme gücüne sahip olmanın insana bambaşka bir zevk verdiğinin farkındadır. (IV) Bu zevk, yaratıcı süreçle ilgili olsa da yaratıcılığın kendisi değildir. (V) Yaratıcılığın insana verdiği doyum başkadır, entelektüel çözümlemenin verdiği doyum başka. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangilerinin yüklemi, türü bakımından diğerlerinden farklıdır? A) Yalnız I ve Il BY D) IV ve V C) Yalnız II E) Yalnız IV
Soru No 1
ve son hikâye
Burun'dur. (II) Hikâye üç bölümden oluşur.
(III) Birinci
(1) Kitaptaki üçüncü 49799
201
Jakovleolümde Berber Ivan
bir sabah, karısının
yaptığı
ekmeği yerken ekmeğin arasında bir burun
1/249799
oynolduğunu fark eder. (IV) Fakat Jakovleviç
buna anlam
numaralanmış
hangisi isim cümlesidir?
Bu parçad emak
6x14
A) I
A
B) II
byng 54hgckmecibc49799
C) III
Bu soruyu boş bırakmak istiyorum
byng5dx acking
$49799
D) IV
byng5dx
ackmydq3cibc49799
mydq3cibc49799 *
Kaydet ve İlerle
byng5dxj 14
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
Soru No 1 ve son hikâye Burun'dur. (II) Hikâye üç bölümden oluşur. (III) Birinci (1) Kitaptaki üçüncü 49799 201 Jakovleolümde Berber Ivan bir sabah, karısının yaptığı ekmeği yerken ekmeğin arasında bir burun 1/249799 oynolduğunu fark eder. (IV) Fakat Jakovleviç buna anlam numaralanmış hangisi isim cümlesidir? Bu parçad emak 6x14 A) I A B) II byng 54hgckmecibc49799 C) III Bu soruyu boş bırakmak istiyorum byng5dx acking $49799 D) IV byng5dx ackmydq3cibc49799 mydq3cibc49799 * Kaydet ve İlerle byng5dxj 14
3.
1.. (1) Sıcaklığın 15 derece olduğu bir günde açık ha-
vada yürüdüğünüzü düşünün. (II) Bir de aynı sıcak-
lıktaki suyla duş aldığınızı... (III) Termodinamik ya-
saları gereği vücudumuz, kendisinden daha soğuk
bir maddeyle karşılaştığında ısı kaybetmek zorunda.
(IV) Hayal ederken yapılan karşılaştırmada dahi üşü-
me hissi uyandıran bu büyük farklılığın sebebini anla-
mak için su ve havanın ısıl özelliklerini birkaç açıdan
kıyaslamak gerekiyor. (V) İlk olarak su ve hava ısıyı
iletme hızları bakımından karşılaştırıldığında, aynı
sıcaklıktaki suyun havaya göre 24 kat daha iyi bir
iletken olduğu görülür.
Numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdaki-
lerden yanlıştır?
A) 1. cümle birleşik bir fiil cümlesidir.
B) II. cümlede ilgi eki alan sözcük sıfat görevinde
kullanılmıştır.
C) II. cümlenin yüklemi ek fiilin geniş zamanıyla çe-
kimlenmiş bir isimdir.
D) IV. cümlenin öznesi isim-fiil grubundan oluşmuş-
tur.
E) V. cümlenin yüklemi dönüşlü fiildir.
(1) Açık
nuzu c
sürdür
bulun
bilme
ceğin
(IV)
lirle
insa
tak
Bu
ra
A
F
N
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
3. 1.. (1) Sıcaklığın 15 derece olduğu bir günde açık ha- vada yürüdüğünüzü düşünün. (II) Bir de aynı sıcak- lıktaki suyla duş aldığınızı... (III) Termodinamik ya- saları gereği vücudumuz, kendisinden daha soğuk bir maddeyle karşılaştığında ısı kaybetmek zorunda. (IV) Hayal ederken yapılan karşılaştırmada dahi üşü- me hissi uyandıran bu büyük farklılığın sebebini anla- mak için su ve havanın ısıl özelliklerini birkaç açıdan kıyaslamak gerekiyor. (V) İlk olarak su ve hava ısıyı iletme hızları bakımından karşılaştırıldığında, aynı sıcaklıktaki suyun havaya göre 24 kat daha iyi bir iletken olduğu görülür. Numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdaki- lerden yanlıştır? A) 1. cümle birleşik bir fiil cümlesidir. B) II. cümlede ilgi eki alan sözcük sıfat görevinde kullanılmıştır. C) II. cümlenin yüklemi ek fiilin geniş zamanıyla çe- kimlenmiş bir isimdir. D) IV. cümlenin öznesi isim-fiil grubundan oluşmuş- tur. E) V. cümlenin yüklemi dönüşlü fiildir. (1) Açık nuzu c sürdür bulun bilme ceğin (IV) lirle insa tak Bu ra A F N
14. (1) İkindiye doğru siyah zeytin ağaçlarının arasında yükselen açık renkli çınar ve kavaklar dikkatimi çekti. (II) Burası
küçük bir değirmendi. (III) Suyu bol bir çay küçük söğüt ağaçlarının arasından geçtikten sonra dar ve taş bir mecraya
giriyor. (IV) Oradan da dört tane tahta oluğa taksim oluyor. (V) İhtiyar çınarlar çukura gömülen eski değirmenin siyah
kiremitli çatısını örtüyor ve ön tarafındaki geniş meydanı gölgeliyordu.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 1. cümle birleşik yapılı bir cümledir.
B) II. cümle yüklemi isim olan basit bir cümledir.
C) III. cümle sıralı bir cümledir.
D) IV. cümle basit bir fiil cümlesidir.
E) V. cümle öznesi ortak bağlı bir cümledir.
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
14. (1) İkindiye doğru siyah zeytin ağaçlarının arasında yükselen açık renkli çınar ve kavaklar dikkatimi çekti. (II) Burası küçük bir değirmendi. (III) Suyu bol bir çay küçük söğüt ağaçlarının arasından geçtikten sonra dar ve taş bir mecraya giriyor. (IV) Oradan da dört tane tahta oluğa taksim oluyor. (V) İhtiyar çınarlar çukura gömülen eski değirmenin siyah kiremitli çatısını örtüyor ve ön tarafındaki geniş meydanı gölgeliyordu. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) 1. cümle birleşik yapılı bir cümledir. B) II. cümle yüklemi isim olan basit bir cümledir. C) III. cümle sıralı bir cümledir. D) IV. cümle basit bir fiil cümlesidir. E) V. cümle öznesi ortak bağlı bir cümledir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu
yoktur? Tamlama
A Kitabın yazılması bitince satışa çıkacak.
BY Beni en çok üzen şey senin zamanında işini yapma-
dığındır.
C) Bazıları her ödevi iyice hazırlanarak yapıyorlar
D) Yeni kayıt döneminde öğrencilerimizin sıkıntı yaşa-
maması için tedbirlerimizi aldık.
E) Her insan ihtiyacı olan malzemeleri burada rahatlıkla
bulabilirsiniz.
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur? Tamlama A Kitabın yazılması bitince satışa çıkacak. BY Beni en çok üzen şey senin zamanında işini yapma- dığındır. C) Bazıları her ödevi iyice hazırlanarak yapıyorlar D) Yeni kayıt döneminde öğrencilerimizin sıkıntı yaşa- maması için tedbirlerimizi aldık. E) Her insan ihtiyacı olan malzemeleri burada rahatlıkla bulabilirsiniz.
6-Aşağıdaki cümleler yapıları bakımından ne tür cümledir? 10 PUAN
1-"Dünyayı savaşlardan kurtaracak olan toplumların birbirine duyacağı saygıdır."
a-Yükleminin yeri bakımından:
b-Yükleminin türü bakımından:
2-"Babasını karşısında görünce sevincinden ne yapacağını bilemedi."
a-Yapısı bakımından:
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
6-Aşağıdaki cümleler yapıları bakımından ne tür cümledir? 10 PUAN 1-"Dünyayı savaşlardan kurtaracak olan toplumların birbirine duyacağı saygıdır." a-Yükleminin yeri bakımından: b-Yükleminin türü bakımından: 2-"Babasını karşısında görünce sevincinden ne yapacağını bilemedi." a-Yapısı bakımından:
15) "Parasını alamayan işçiler, yaptıkları villanın
kiremitlerini söktükleri videoyu paylaştı." Bu cümlenin
özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru
sıralanmıştır?
A)Basit-kurallı-fiil-olumlu
B)Basit-kurallı-isim-olumlu
C)Birleşik-kurallı-fiil-olumlu
D)Birleşik-devrik-isim-olumsuz
E)Sıralı-kurallı-fiil-olumlu
a
F
I
F
2
y
F
E
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
15) "Parasını alamayan işçiler, yaptıkları villanın kiremitlerini söktükleri videoyu paylaştı." Bu cümlenin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır? A)Basit-kurallı-fiil-olumlu B)Basit-kurallı-isim-olumlu C)Birleşik-kurallı-fiil-olumlu D)Birleşik-devrik-isim-olumsuz E)Sıralı-kurallı-fiil-olumlu a F I F 2 y F E
korlar.
1. Yüklemlerinin türüne göre cümleler ikiye ayrılır. Yüklemi fiil olan cümleler fiil cümlesi
, isim olanlar
ise isim cümlesi olarak adlandırılır. Buna göre okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki cümleleri,
yüklemlerinin türüne göre çeşitlerini belirleyerek karşılarındaki yay ayraçlarına işaretleyiniz.
Fiil Cümlesi İsim Cümlesi
Benim bilmecelere karnım tok.
( )
İşkembenin üstüne tekerlecik, yuvarlacık bir şey
Neye çalıyoruz kapıyı?
A Karagözüm öyle değil.
Bilme çabuk be!
Boğazını sıkayım arada sırada.
Efendim, bilirim ben onu.
( )
( )
Sen de benden tokatları ye avuç!
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
korlar. 1. Yüklemlerinin türüne göre cümleler ikiye ayrılır. Yüklemi fiil olan cümleler fiil cümlesi , isim olanlar ise isim cümlesi olarak adlandırılır. Buna göre okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki cümleleri, yüklemlerinin türüne göre çeşitlerini belirleyerek karşılarındaki yay ayraçlarına işaretleyiniz. Fiil Cümlesi İsim Cümlesi Benim bilmecelere karnım tok. ( ) İşkembenin üstüne tekerlecik, yuvarlacık bir şey Neye çalıyoruz kapıyı? A Karagözüm öyle değil. Bilme çabuk be! Boğazını sıkayım arada sırada. Efendim, bilirim ben onu. ( ) ( ) Sen de benden tokatları ye avuç!
10.
8
Egitimim boyunca yerli ve yabancı hocalarımla aramda
çok güzel dostluklar doğdu, öğrencilerime de tiyatrocu
olmanın sorumluluğunu yaşamak üzere çalıştıkları için
hayran oldum
Bu cümleyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Bağımlı sıralı yapıda bir cümledir.
B) Birden fazla sözcükten oluşan yüklem vardır.
C) Biçimce ve anlamca olumlu bir cümledir.
D) Virgülden sonraki sözcük yer tamlayıcısıdır.
E) Yüklemine göre fiil cümlesidir.
SB01-SS.33TYT07
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
10. 8 Egitimim boyunca yerli ve yabancı hocalarımla aramda çok güzel dostluklar doğdu, öğrencilerime de tiyatrocu olmanın sorumluluğunu yaşamak üzere çalıştıkları için hayran oldum Bu cümleyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bağımlı sıralı yapıda bir cümledir. B) Birden fazla sözcükten oluşan yüklem vardır. C) Biçimce ve anlamca olumlu bir cümledir. D) Virgülden sonraki sözcük yer tamlayıcısıdır. E) Yüklemine göre fiil cümlesidir. SB01-SS.33TYT07
10. Evrende görebildiğimiz tüm o galaksiler, yıldızlar,
I
gezegenler ve diğer gök cisimlerinden geri kalan
12.
bölümde ne var? Bunu henüz bilmiyoruz ama tabii
ki bilim insanlarının bu konuda tahminleri var. Ancak
11
emin olamıyorlar çünkü görünmeyen, ölçülemeyen bir
III
içerikten bahsediyoruz. Evrenin yüzde 23'ünü karanlık
IV
madde dolduruyor. Geriye kalan bölümdeyse karanlık
V
enerji mevcut. Karanlık enerji, evrenin hızlanarak
er genişlemesinden sorumlu.
Bu parçada altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdakiler-
den hangisi yanlıştır?
A) I. sözcük bulunma durumu eki almıştır.
B) II. sözcük üçüncü tekil kişi iyelik eki almıştır.
C) III. sözcük sıfat-fiil eki almıştır.
IV. sözcük tamlayan eki almıştır
E) V. sözcük ek fiil almıştır.
3
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
10. Evrende görebildiğimiz tüm o galaksiler, yıldızlar, I gezegenler ve diğer gök cisimlerinden geri kalan 12. bölümde ne var? Bunu henüz bilmiyoruz ama tabii ki bilim insanlarının bu konuda tahminleri var. Ancak 11 emin olamıyorlar çünkü görünmeyen, ölçülemeyen bir III içerikten bahsediyoruz. Evrenin yüzde 23'ünü karanlık IV madde dolduruyor. Geriye kalan bölümdeyse karanlık V enerji mevcut. Karanlık enerji, evrenin hızlanarak er genişlemesinden sorumlu. Bu parçada altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdakiler- den hangisi yanlıştır? A) I. sözcük bulunma durumu eki almıştır. B) II. sözcük üçüncü tekil kişi iyelik eki almıştır. C) III. sözcük sıfat-fiil eki almıştır. IV. sözcük tamlayan eki almıştır E) V. sözcük ek fiil almıştır. 3
BÜnlü düşmesi
CÜnlü daralması
D. Ünsüz benzeşmesi
E) Ünsüz yumuşamas
10. Evrende görebildiğimiz tüm o galaksiler, yıldızlar,
I
gezegenler ve diğer gök cisimlerinden geri kalan.
bölümde ne var? Bunu henüz bilmiyoruz ama tabii
ki bilim insanlarının bu konuda tahminleri var. Ancak
11
emin olamıyorlar çünkü görünmeyen, ölçülemeyen bir
|||
içerikten bahsediyoruz. Evrenin yüzde 23'ünü karanlık
IV
madde dolduruyor. Geriye kalan bölümdeyse karanlık
V
enerji mevcut
mevcut k
Karanlık enerji, evrenin hızlanarak
genişlemesinden sorumlu.
Bu parçada altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdakiler-
den hangisi yanlıştır?
A) I. sözcük bulunma durumu eki almıştır.
B) II. sözcük üçüncü tekil kişi iyelik eki almıştır.
kekj²
C) III. sözcük sıfat-fiil eki almıştır.
DIV. sözcük tamlayan eki almıştır.
EV. sözcük ek fiil almıştır.
D) IL
12. Ye
nu
g
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
BÜnlü düşmesi CÜnlü daralması D. Ünsüz benzeşmesi E) Ünsüz yumuşamas 10. Evrende görebildiğimiz tüm o galaksiler, yıldızlar, I gezegenler ve diğer gök cisimlerinden geri kalan. bölümde ne var? Bunu henüz bilmiyoruz ama tabii ki bilim insanlarının bu konuda tahminleri var. Ancak 11 emin olamıyorlar çünkü görünmeyen, ölçülemeyen bir ||| içerikten bahsediyoruz. Evrenin yüzde 23'ünü karanlık IV madde dolduruyor. Geriye kalan bölümdeyse karanlık V enerji mevcut mevcut k Karanlık enerji, evrenin hızlanarak genişlemesinden sorumlu. Bu parçada altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdakiler- den hangisi yanlıştır? A) I. sözcük bulunma durumu eki almıştır. B) II. sözcük üçüncü tekil kişi iyelik eki almıştır. kekj² C) III. sözcük sıfat-fiil eki almıştır. DIV. sözcük tamlayan eki almıştır. EV. sözcük ek fiil almıştır. D) IL 12. Ye nu g
2.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi eylem cümlesi
değildir?
A) Afrika seyahatimde çok sıcak karşıladı beni yerel
kabilenin reisi.
B) Doğumdan tut ölüme kadar meğer sanat doğruyu,
iyiyi, güzeli aramakmis.
C) Yeğenim görmeyeli öyle akıllanmış, uslanmış ki
şaşırdım doğrusu.
D) Biz düğün salonuna varana kadar çocuklar her yeri
bir güzel süslemis.
E) Abasıyanık Adapazarı'nda doğmuş olsa da gençlik
çağlarından itibaren Burgazada'da yaşar.
nikanımıza atlayarak
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi eylem cümlesi değildir? A) Afrika seyahatimde çok sıcak karşıladı beni yerel kabilenin reisi. B) Doğumdan tut ölüme kadar meğer sanat doğruyu, iyiyi, güzeli aramakmis. C) Yeğenim görmeyeli öyle akıllanmış, uslanmış ki şaşırdım doğrusu. D) Biz düğün salonuna varana kadar çocuklar her yeri bir güzel süslemis. E) Abasıyanık Adapazarı'nda doğmuş olsa da gençlik çağlarından itibaren Burgazada'da yaşar. nikanımıza atlayarak