Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

12. Aşağıda verilen sütun grafiğinde Elif'in derslere göre çözdüğü test sayıları verilmiştir. Grafik: Derslere Göre Çözülen Test

12. Aşağıda verilen sütun grafiğinde Elif'in derslere göre çözdüğü test sayıları verilmiştir.
Grafik: Derslere Göre Çözülen Test Sayıları
Test sayısı (Adet)
3x + 5
30
25
X
Türkçe Matematik İngilizce
B) 40
Elif'in çözdüğü test sayılarının derslere göre dağı

12. Aşağıda verilen sütun grafiğinde Elif'in derslere göre çözdüğü test sayıları verilmiştir. Grafik: Derslere Göre Çözülen Test Sayıları Test sayısı (Adet) 3x + 5 30 25 X Türkçe Matematik İngilizce B) 40 Elif'in çözdüğü test sayılarının derslere göre dağılımı daire grafiğinde gösterildiğinde fen bilimleri dersine ait daire dilimi aşağıdaki gibi oluyor. Fen bilimleri Buna göre, Elif'in İngilizce dersinden çözdüğü test sayısı, Türkçe dersinden çözdüğü test sayısından kaç fazladır? A) 35 5 → Dersler C) 45 D) 50 8. Sınıf Matematik