Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Grafikler Arası Dönüşüm Soruları

13e
10
4. Bir okul kantininde satılan 3 farklı içeceğin satış sayı-
larının dağılımı aşağıdaki kareli düzlemde verilen
daire grafiğinde, bu 3 içeceğin satış fiyatları ise tab-
loda gösterilmiştir.
Grafik: İçeceklerin Satış Sayıları
15X
SX 225°
459
X
x=4
Su
Meyve Suyu
Ayran
gö
2X
Tablo: İçecek Fiyatları
İçecek
Fiyat (TL)
3
7
5
: Su
: Meyve Suyu
: Ayran
→15X
→ 7x
- 10x
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
ZÜHTÜ INCEKARA
700 750
225
Buna göre bu kantinden gün içinde içeceklerden
elde edilen gelir TL birimi ile aşağıdakilerden han-
gisi olabilir?
A) 640
32x
900
<<<<
3
Ortaokul Matematik
Grafikler Arası Dönüşüm
13e 10 4. Bir okul kantininde satılan 3 farklı içeceğin satış sayı- larının dağılımı aşağıdaki kareli düzlemde verilen daire grafiğinde, bu 3 içeceğin satış fiyatları ise tab- loda gösterilmiştir. Grafik: İçeceklerin Satış Sayıları 15X SX 225° 459 X x=4 Su Meyve Suyu Ayran gö 2X Tablo: İçecek Fiyatları İçecek Fiyat (TL) 3 7 5 : Su : Meyve Suyu : Ayran →15X → 7x - 10x <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ZÜHTÜ INCEKARA 700 750 225 Buna göre bu kantinden gün içinde içeceklerden elde edilen gelir TL birimi ile aşağıdakilerden han- gisi olabilir? A) 640 32x 900 <<<< 3
b
Satış Yüzdesi (%)
Badem
Fıstık
Kaju
Ürün Çeşidi
200
Satış Miktarı (kg)
180
120+
0
Badem
Fıstık
Kaju
Ürün Çeşidi
Bune
Yukarıda sütun gratiğinde bir kuruyemişçinin aylık satmış olduğu kuruyemiş miktarlarının kilogram cinsinden yüzdesi
verilmiştir. Çizgi grafiğinde ise bu kuruyemişçinin satmış olduğu kuruyemişlerin miktarı verilmiştir.
Bu kuruyemişçide badem, fıstık ve kajudan başka ürün satılmadığına göre a - b farkı kaçtır?
A) 60
B) 36
C) 32
D) 12
A)
Ortaokul Matematik
Grafikler Arası Dönüşüm
b Satış Yüzdesi (%) Badem Fıstık Kaju Ürün Çeşidi 200 Satış Miktarı (kg) 180 120+ 0 Badem Fıstık Kaju Ürün Çeşidi Bune Yukarıda sütun gratiğinde bir kuruyemişçinin aylık satmış olduğu kuruyemiş miktarlarının kilogram cinsinden yüzdesi verilmiştir. Çizgi grafiğinde ise bu kuruyemişçinin satmış olduğu kuruyemişlerin miktarı verilmiştir. Bu kuruyemişçide badem, fıstık ve kajudan başka ürün satılmadığına göre a - b farkı kaçtır? A) 60 B) 36 C) 32 D) 12 A)
12. Aşağıda verilen sütun grafiğinde Elif'in derslere göre çözdüğü test sayıları verilmiştir.
Grafik: Derslere Göre Çözülen Test Sayıları
Test sayısı (Adet)
3x + 5
30
25
X
Türkçe Matematik İngilizce
B) 40
Elif'in çözdüğü test sayılarının derslere göre dağılımı daire grafiğinde gösterildiğinde fen bilimleri dersine ait daire
dilimi aşağıdaki gibi oluyor.
Fen
bilimleri
Buna göre, Elif'in İngilizce dersinden çözdüğü test sayısı, Türkçe dersinden çözdüğü test sayısından kaç
fazladır?
A) 35
5
→ Dersler
C) 45
D) 50
8. Sınıf Matematik
Ortaokul Matematik
Grafikler Arası Dönüşüm
12. Aşağıda verilen sütun grafiğinde Elif'in derslere göre çözdüğü test sayıları verilmiştir. Grafik: Derslere Göre Çözülen Test Sayıları Test sayısı (Adet) 3x + 5 30 25 X Türkçe Matematik İngilizce B) 40 Elif'in çözdüğü test sayılarının derslere göre dağılımı daire grafiğinde gösterildiğinde fen bilimleri dersine ait daire dilimi aşağıdaki gibi oluyor. Fen bilimleri Buna göre, Elif'in İngilizce dersinden çözdüğü test sayısı, Türkçe dersinden çözdüğü test sayısından kaç fazladır? A) 35 5 → Dersler C) 45 D) 50 8. Sınıf Matematik
15.
HiT
Yağız Murat
120
80
120°
60
1209
Neslihan
40
20
0
Grafik Öğrencinin Haftalik Çözdüğü Soru Sayısı
Soru sayısı
Yağız
Yukarıdaki grafik Yağız, Neslihan ve Murat isimli üç öğrencinin matematik, Türkçe ve fen bilimleri derslerinden bir
haftada çözdükleri soru sayıları verilmiştir.
B)
Buna göre, bu üç arkadaşın toplamda çözdükleri soru sayılarının daire grafiğinde gösterilişi aşağıdakiler-
den hangisidir?
A)
Yağız
Neslihan
Neslihan
Murat
135⁰
Murat
Yağız
Murat
Türkçe
Matematik
140
Fen Bilimleri
60°
Neslihan
Öğrenciler
D)
Murat Yağız
100%
130
130°
Neslihan
Ortaokul Matematik
Grafikler Arası Dönüşüm
15. HiT Yağız Murat 120 80 120° 60 1209 Neslihan 40 20 0 Grafik Öğrencinin Haftalik Çözdüğü Soru Sayısı Soru sayısı Yağız Yukarıdaki grafik Yağız, Neslihan ve Murat isimli üç öğrencinin matematik, Türkçe ve fen bilimleri derslerinden bir haftada çözdükleri soru sayıları verilmiştir. B) Buna göre, bu üç arkadaşın toplamda çözdükleri soru sayılarının daire grafiğinde gösterilişi aşağıdakiler- den hangisidir? A) Yağız Neslihan Neslihan Murat 135⁰ Murat Yağız Murat Türkçe Matematik 140 Fen Bilimleri 60° Neslihan Öğrenciler D) Murat Yağız 100% 130 130° Neslihan
7. Köy ürünleri satan bir markette 3 litrelik şişelere doldurularak satışa sunulan zeytinyağlarının markalarına göre şişe
sayılarının dağılımı daire grafiğinde, satılan zeytinyağı şişelerinin sayısı ise sütun grafiğinde verilmiştir.
Grafik: Markalarına Göre Zeytinyağı
Grafik: Markalarına Göre Satış Yapılan
Şişe Sayısının Dağılımı
Şişe Sayısı
Satılan şişe sayısı (Adet)
B
D
60°
120°
A
C
32
24
10
6
IL
B
A
Bu markette bir ay boyunca satılamayan zeytinyağı şişe sayısı toplam 36 adettir.
Buna göre, markette B marka zeytinyağının kaç litresi satılmamıştır?
C) 21
A) 12
B) 18
C D
D) 63
Zeytinyağı
markası
8. Sınıf Matematik
Ortaokul Matematik
Grafikler Arası Dönüşüm
7. Köy ürünleri satan bir markette 3 litrelik şişelere doldurularak satışa sunulan zeytinyağlarının markalarına göre şişe sayılarının dağılımı daire grafiğinde, satılan zeytinyağı şişelerinin sayısı ise sütun grafiğinde verilmiştir. Grafik: Markalarına Göre Zeytinyağı Grafik: Markalarına Göre Satış Yapılan Şişe Sayısının Dağılımı Şişe Sayısı Satılan şişe sayısı (Adet) B D 60° 120° A C 32 24 10 6 IL B A Bu markette bir ay boyunca satılamayan zeytinyağı şişe sayısı toplam 36 adettir. Buna göre, markette B marka zeytinyağının kaç litresi satılmamıştır? C) 21 A) 12 B) 18 C D D) 63 Zeytinyağı markası 8. Sınıf Matematik
22
Dönüşümler
bir öğrencinin bir haftada
derslere göre sayıları ve-
e Çözülen Soru Sayıları
Çözülen Soru Sayısı
180
220
190
130
cinin bir haftada çöz-
erslere göre dağılımını
aşağıdakilerden han-
B)
5)
T
10°
tik
F
T
100⁰
F
M
80°
60°
S.
920
720
M
D) 8
S
çe, matematik ve
en öğretmenlerin
grafiği verilmiştir.
n Derslere Göre
360
60°
ğretmen sa-
ersine giren
12 eksik ol-
me giren kaç
Adı
Soyadı:..
3. Aşağıdaki daire grafiğinde bir kutuda bulunan
mavi, sarı ve kırmızı topların renklerine göre
dağılımları gösterilmiştir.
Grafik: Topların Renklerine Göre Dağılımlan
Lo
200 LO
120 69
ud
Kırmızı
200°
Sarı
Kareli zeminde verilen sütun grafiklerin-
den hangisi yukarıdaki daire grafiğine uy-
gun oluşturulmuştur?
A) Grafik: Topların Renklerine Göre Sayıları
Top sayısı
120°
Mavi
Kırmızı Sarı Mavi
B) Grafik: Topların Renklerine Göre Sayıları
Top sayısı
Renkler
II
Kırmızı Sarı Mavi
Renkler
Kırmızı Sarı Mavi
C) Grafik: Topların Renklerine Göre Sayıları
Top sayısı
Renkler
Kırmızı Sarı Mavi
D) Grafik: Topların Renklerine Göre Sayıları
Top sayısı
Renkler
8. Sınıf Matematik
DE
BA21L
de
Ortaokul Matematik
Grafikler Arası Dönüşüm
22 Dönüşümler bir öğrencinin bir haftada derslere göre sayıları ve- e Çözülen Soru Sayıları Çözülen Soru Sayısı 180 220 190 130 cinin bir haftada çöz- erslere göre dağılımını aşağıdakilerden han- B) 5) T 10° tik F T 100⁰ F M 80° 60° S. 920 720 M D) 8 S çe, matematik ve en öğretmenlerin grafiği verilmiştir. n Derslere Göre 360 60° ğretmen sa- ersine giren 12 eksik ol- me giren kaç Adı Soyadı:.. 3. Aşağıdaki daire grafiğinde bir kutuda bulunan mavi, sarı ve kırmızı topların renklerine göre dağılımları gösterilmiştir. Grafik: Topların Renklerine Göre Dağılımlan Lo 200 LO 120 69 ud Kırmızı 200° Sarı Kareli zeminde verilen sütun grafiklerin- den hangisi yukarıdaki daire grafiğine uy- gun oluşturulmuştur? A) Grafik: Topların Renklerine Göre Sayıları Top sayısı 120° Mavi Kırmızı Sarı Mavi B) Grafik: Topların Renklerine Göre Sayıları Top sayısı Renkler II Kırmızı Sarı Mavi Renkler Kırmızı Sarı Mavi C) Grafik: Topların Renklerine Göre Sayıları Top sayısı Renkler Kırmızı Sarı Mavi D) Grafik: Topların Renklerine Göre Sayıları Top sayısı Renkler 8. Sınıf Matematik DE BA21L de
GRAFIKLER ARASINDA UYGUN DÖNÜŞÜMLER YAPMA (TEST-18)
(5) Aşağıda bir sonuç çıkarmak ya da çözüme ulaşabilmek için gözlem, deney ve araştırma gibi yöntemlerle
elde edilen verilerin gösterilebileceği grafik türlerini anlatan bir afiş verilmiştir.bommon
onog
-o
de niv Abb
tomana
VERİLERİN GRAFİKLE GÖSTERİLMESİ
kostand th
onstag blablghing nut
Subie
11
Que rigti
Sütun Grafiği:
Veri gruplarını, temsil ettikleri değerleri yüksek-
likleri veya uzunlukları orantılı olacak şekilde
dikdörtgen çubuklarla gösteren bir grafik türüdür.
Bu grafik türü, veriler arasında karşılaştırma
yapmak için kullanılır.
E
Çizgi Grafiği:
Sürekli verilerin dik koordinat sistemi üzerinde
işaretlenerek bulunan noktaların düz çizgilerle
birleştirilmesi ile elde edilen grafik türüdür. Bu
grafik türü verilerin zaman içerisindeki değişimini
göstermek için kullanılır.
ortal
Daire Grafiği:
Eldeki verilerin bütün içindeki oranını daire
noy Unitnin dilimleri şeklinde gösteren grafik türüdür. Tüm
veriler, daire grafiğine merkez açıyla orantılı
olacak şekilde yerleştirilir. Bu grafik türü bir
bütünün parçalarını kıyaslamak için kullanılır.
Yukarıdaki bilgilere göre, "En sevdiğiniz renk nedir?" sorusunun sorulduğu bir anket ile elde edilen
veriler hangi grafik türü ile gösterilirse en çok sevilen iki renk arasındaki fark sayısal bir değerle
ifade edilebilir?
ore
A) Çetele Tablosuhim maleols enshrogstad in B) Sütun Grafiği
Cizgi Grafiği
92
doop w
D) Daire Grafiğing nogva nosal
Hooldat mo
ehm
Ortaokul Matematik
Grafikler Arası Dönüşüm
GRAFIKLER ARASINDA UYGUN DÖNÜŞÜMLER YAPMA (TEST-18) (5) Aşağıda bir sonuç çıkarmak ya da çözüme ulaşabilmek için gözlem, deney ve araştırma gibi yöntemlerle elde edilen verilerin gösterilebileceği grafik türlerini anlatan bir afiş verilmiştir.bommon onog -o de niv Abb tomana VERİLERİN GRAFİKLE GÖSTERİLMESİ kostand th onstag blablghing nut Subie 11 Que rigti Sütun Grafiği: Veri gruplarını, temsil ettikleri değerleri yüksek- likleri veya uzunlukları orantılı olacak şekilde dikdörtgen çubuklarla gösteren bir grafik türüdür. Bu grafik türü, veriler arasında karşılaştırma yapmak için kullanılır. E Çizgi Grafiği: Sürekli verilerin dik koordinat sistemi üzerinde işaretlenerek bulunan noktaların düz çizgilerle birleştirilmesi ile elde edilen grafik türüdür. Bu grafik türü verilerin zaman içerisindeki değişimini göstermek için kullanılır. ortal Daire Grafiği: Eldeki verilerin bütün içindeki oranını daire noy Unitnin dilimleri şeklinde gösteren grafik türüdür. Tüm veriler, daire grafiğine merkez açıyla orantılı olacak şekilde yerleştirilir. Bu grafik türü bir bütünün parçalarını kıyaslamak için kullanılır. Yukarıdaki bilgilere göre, "En sevdiğiniz renk nedir?" sorusunun sorulduğu bir anket ile elde edilen veriler hangi grafik türü ile gösterilirse en çok sevilen iki renk arasındaki fark sayısal bir değerle ifade edilebilir? ore A) Çetele Tablosuhim maleols enshrogstad in B) Sütun Grafiği Cizgi Grafiği 92 doop w D) Daire Grafiğing nogva nosal Hooldat mo ehm
6,7,
6-A sınıfındaki kız ve erkek öğrencilerin boy uzunlukları (cm) aşağıdaki gibidir.
Kiz 111, 112, 111, 113, 112, 113, 112, 111, 112, 112, 113, 113, 111, 112
Erkek 113, 112, 112, 113, 112, 113, 112, 112, 112, 113, 113, 113, 111, 112
lad, fakat diğerlerini nasıl yerleştireceğine karar veremedi.
Mert, bu verileri aşağıdaki sıklık tablosuna yerleştirmek istedi. Öğrencilerin boylarını bir sütuna küçükten büyüğe doğru sıra-
Boy
Kiz, Erkek, 113
...C...
...D..
...E...
Tabloya göre, A, B ve E yerine sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?
www.A
B) Erkek, 111, Kız
C) 111, 112, Kız
D) Erkek, Kız, 112
Ortaokul Matematik
Grafikler Arası Dönüşüm
6,7, 6-A sınıfındaki kız ve erkek öğrencilerin boy uzunlukları (cm) aşağıdaki gibidir. Kiz 111, 112, 111, 113, 112, 113, 112, 111, 112, 112, 113, 113, 111, 112 Erkek 113, 112, 112, 113, 112, 113, 112, 112, 112, 113, 113, 113, 111, 112 lad, fakat diğerlerini nasıl yerleştireceğine karar veremedi. Mert, bu verileri aşağıdaki sıklık tablosuna yerleştirmek istedi. Öğrencilerin boylarını bir sütuna küçükten büyüğe doğru sıra- Boy Kiz, Erkek, 113 ...C... ...D.. ...E... Tabloya göre, A, B ve E yerine sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılabilir? www.A B) Erkek, 111, Kız C) 111, 112, Kız D) Erkek, Kız, 112
√2 metreka-
lov
14. Aşağıdaki dairesel grafikte sadece helva yapıp satan bir işletmenin elinde bulunan malzemelerin miktarına
göre dağılımı, sütun grafiğinde ise 1 porsiyon helva yapımında kullanılan malzemelerin miktarları verilmiştir.
Grafik: İşletmede Bulunan Malzemelerin Grafik: Bir Porsiyon Helvada Bulunan Ürünlerin Miktarı
Miktarlarına Göre Dağılımı
Un
160°
A) 25
Yağ
100°
(3a-1)²
60-2 = 12:30-1
x
100°
Şeker
A
*
A Miktar (gram
50
40
30
20
10
$
D) (6a-1) (3a-2)
C) 35
-ODIONY
120 gr
Un Yağ Şeker
İşletme elinde bulunan malzemelerden bir tanesi bitene kadar helva yapmıştır. Helva yapımını tamamladığın-
da elinde 600 gram malzeme kaldığını hesaplamıştır.
Buna göre işletme kaç porsiyon helva yapmıştır?
B) 30
→→ Malzeme
07
D) 40
38
Diğer sayfaya ge
Ortaokul Matematik
Grafikler Arası Dönüşüm
√2 metreka- lov 14. Aşağıdaki dairesel grafikte sadece helva yapıp satan bir işletmenin elinde bulunan malzemelerin miktarına göre dağılımı, sütun grafiğinde ise 1 porsiyon helva yapımında kullanılan malzemelerin miktarları verilmiştir. Grafik: İşletmede Bulunan Malzemelerin Grafik: Bir Porsiyon Helvada Bulunan Ürünlerin Miktarı Miktarlarına Göre Dağılımı Un 160° A) 25 Yağ 100° (3a-1)² 60-2 = 12:30-1 x 100° Şeker A * A Miktar (gram 50 40 30 20 10 $ D) (6a-1) (3a-2) C) 35 -ODIONY 120 gr Un Yağ Şeker İşletme elinde bulunan malzemelerden bir tanesi bitene kadar helva yapmıştır. Helva yapımını tamamladığın- da elinde 600 gram malzeme kaldığını hesaplamıştır. Buna göre işletme kaç porsiyon helva yapmıştır? B) 30 →→ Malzeme 07 D) 40 38 Diğer sayfaya ge
deki 8.
e ve
aşa-
kenar
met ise
luğu en
120
80
40
Grafik 1: Bölümlere Göre İşçi Sayıları
İşçi sayısı
Mekanik Elektrik İnşaat Bilgisayar
80
Bölüm
72
210. Ker
DENEME - 1
Grafik 2: Elektrik Bölümünde Çalışan İşçilerin
Cinsiyetlere göre Dağılımı
34/3
1-
150° bro
Yukarıda verilen grafiklere göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Elektrik bölümünde çalışan 70 kız işçi vardır.
B) Bölümlere göre işçi sayıları daire grafiğinde gösterilirse mekanik bölümüne ait merkez açı 80° olur.
Elektrik bölümünde çalışan 50 erkek işçi vardır.
D) Mekanik bölümünde çalışan işçi sayısı, inşaat bölümünde çalışan işçi sayısının % 50'sidir.
360°-106
360°
120 kişi
210²³ C²
Kız
Erkek
360° -166ti
365.82
to
1
w
Ortaokul Matematik
Grafikler Arası Dönüşüm
deki 8. e ve aşa- kenar met ise luğu en 120 80 40 Grafik 1: Bölümlere Göre İşçi Sayıları İşçi sayısı Mekanik Elektrik İnşaat Bilgisayar 80 Bölüm 72 210. Ker DENEME - 1 Grafik 2: Elektrik Bölümünde Çalışan İşçilerin Cinsiyetlere göre Dağılımı 34/3 1- 150° bro Yukarıda verilen grafiklere göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Elektrik bölümünde çalışan 70 kız işçi vardır. B) Bölümlere göre işçi sayıları daire grafiğinde gösterilirse mekanik bölümüne ait merkez açı 80° olur. Elektrik bölümünde çalışan 50 erkek işçi vardır. D) Mekanik bölümünde çalışan işçi sayısı, inşaat bölümünde çalışan işçi sayısının % 50'sidir. 360°-106 360° 120 kişi 210²³ C² Kız Erkek 360° -166ti 365.82 to 1 w
AYAKitap sayısı
Kerem (K)
12
18
16
Yukarıda 4 arkadaşın bir yılda okudukları kitap
sayıları verilmiştir.
Tabloya uygun sütun grafiği hangisidir?
12
10
16
C) Kitap sayısı
18
12
10
Mehmet (M)
KMBH
18
KMBH
Kişiler
B) Kitap sayısı
18
16
12
10
16
Betül (B) Hülya
Kişiler
16
12
D) A Kitap sayısı
18
10
KMBH
10
1
KMBH
Kişiler
Kişiler
Ortaokul Matematik
Grafikler Arası Dönüşüm
AYAKitap sayısı Kerem (K) 12 18 16 Yukarıda 4 arkadaşın bir yılda okudukları kitap sayıları verilmiştir. Tabloya uygun sütun grafiği hangisidir? 12 10 16 C) Kitap sayısı 18 12 10 Mehmet (M) KMBH 18 KMBH Kişiler B) Kitap sayısı 18 16 12 10 16 Betül (B) Hülya Kişiler 16 12 D) A Kitap sayısı 18 10 KMBH 10 1 KMBH Kişiler Kişiler
hit
SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM
KURUMLARINA İLİŞKİN DENEME SINAVI
Grafik: Kuru yemişlerin kilogram fiyatları
Satış fiyatı (TL)
250-
200
150-
Ceviz
13. Bir kuru yemişçinin sattığı ürünlerin kilogram fiyatları sütun grafiğinde, bir hafta boyunca sattığı miktarlar ise dai-
resel grafikte verilmiştir.
lL
Kaju Badem
B) 15
7
36
lo
→→Kuru yemiş
BİLİM ANAHTARI
3150
YAYINLARI
Ceviz
Kaju
Badem
MATEMATİK
8500
Grafik: Satılan kuru yemiş miktarı
Kuru yemişçi bir hafta boyunca yaptığı satıştan 8500 TL gelir elde ettiğine göre, kaç kilogram ceviz satmış-
tır?
A) 10
360
120
80°
120°
Xbo
googing
260
D
D) 25
Ortaokul Matematik
Grafikler Arası Dönüşüm
hit SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN DENEME SINAVI Grafik: Kuru yemişlerin kilogram fiyatları Satış fiyatı (TL) 250- 200 150- Ceviz 13. Bir kuru yemişçinin sattığı ürünlerin kilogram fiyatları sütun grafiğinde, bir hafta boyunca sattığı miktarlar ise dai- resel grafikte verilmiştir. lL Kaju Badem B) 15 7 36 lo →→Kuru yemiş BİLİM ANAHTARI 3150 YAYINLARI Ceviz Kaju Badem MATEMATİK 8500 Grafik: Satılan kuru yemiş miktarı Kuru yemişçi bir hafta boyunca yaptığı satıştan 8500 TL gelir elde ettiğine göre, kaç kilogram ceviz satmış- tır? A) 10 360 120 80° 120° Xbo googing 260 D D) 25
720
62
/
Fiş no: 003
Yoğurt
Sivi sabun
Zeytin
Deterjan
TOPLAM
KR Market
B) 16
03.08.2022 S
09.53
12,00 TL
30,00 TL
52,00 TL
26,00 TL
120,00 TL
16
C) 24
186
56
Görselde verilen alışveriş fişindeki harcamalara ait
daire grafik çiziliyor.
Buna göre, grafikte gıda ürünlerine ait dilimle-
rin merkez açılarının toplamı temizlik ürünleri-
ne ait dilimlerin merkez açılarının toplamından
kaç fazladır?
A) 8
018
D) 32
3.
Ortaokul Matematik
Grafikler Arası Dönüşüm
720 62 / Fiş no: 003 Yoğurt Sivi sabun Zeytin Deterjan TOPLAM KR Market B) 16 03.08.2022 S 09.53 12,00 TL 30,00 TL 52,00 TL 26,00 TL 120,00 TL 16 C) 24 186 56 Görselde verilen alışveriş fişindeki harcamalara ait daire grafik çiziliyor. Buna göre, grafikte gıda ürünlerine ait dilimle- rin merkez açılarının toplamı temizlik ürünleri- ne ait dilimlerin merkez açılarının toplamından kaç fazladır? A) 8 018 D) 32 3.
14. Yoğunluk, bir cismin kütlesinin hacmine bölünmesi elde edilir.
Hacim (L)
30-
25
20
15-
A) A
10+
5+
A B C D
B) B
C) C
Sıvı türü
D) D
B
C
Daire Grafiği: Sıvı Kütleleri
Yukarıdaki sütun grafiğinde sıvı türlerinin hacimleri, daire grafiğinde ise kütleleri gösterilmiştir.
Buna göre, yoğunluğu en fazla olan sıvı hangisidir?
D
80°
120°
A
Ortaokul Matematik
Grafikler Arası Dönüşüm
14. Yoğunluk, bir cismin kütlesinin hacmine bölünmesi elde edilir. Hacim (L) 30- 25 20 15- A) A 10+ 5+ A B C D B) B C) C Sıvı türü D) D B C Daire Grafiği: Sıvı Kütleleri Yukarıdaki sütun grafiğinde sıvı türlerinin hacimleri, daire grafiğinde ise kütleleri gösterilmiştir. Buna göre, yoğunluğu en fazla olan sıvı hangisidir? D 80° 120° A
9. Aşağıdaki 1. grafikte bir trendeki yetişkin ve çocukların dağılımı, 2. grafikte ise yetişkinlerin cinsiyetlerine göre dağılımı gösteril-
miştir.
A) 540
MATEMATİK DENEME SINAVI - 1
Grafik 1: Trendeki Yetişkin ve Çocukların Dağılımı
Yetişkin
Çocuk
80°
B) 600
Grafik 2: Trendeki Yetişkinlerin Cinsiyetlerine Göre Dağılımı
Kadin
200 RAS
Trendeki erkek sayısı çocuk sayısından 50 fazla olduğuna göre, trendeki toplam yolcu sayısı kaçtır?
30
135
C) 660
Erkek
135/34 225/4 75 45 / 6
225
133
5
13
29 15
ST
45
3
D) 720
11. D
k
juz g
4
B
A
Ortaokul Matematik
Grafikler Arası Dönüşüm
9. Aşağıdaki 1. grafikte bir trendeki yetişkin ve çocukların dağılımı, 2. grafikte ise yetişkinlerin cinsiyetlerine göre dağılımı gösteril- miştir. A) 540 MATEMATİK DENEME SINAVI - 1 Grafik 1: Trendeki Yetişkin ve Çocukların Dağılımı Yetişkin Çocuk 80° B) 600 Grafik 2: Trendeki Yetişkinlerin Cinsiyetlerine Göre Dağılımı Kadin 200 RAS Trendeki erkek sayısı çocuk sayısından 50 fazla olduğuna göre, trendeki toplam yolcu sayısı kaçtır? 30 135 C) 660 Erkek 135/34 225/4 75 45 / 6 225 133 5 13 29 15 ST 45 3 D) 720 11. D k juz g 4 B A
5
başlayan Cem, C'de
bir
zinden kendisine
evam ediyor. Fakat
düşürdüğünü fark
7
'dan ne kadar
D) 5√5
7.
A)
Matematik öğretmeni öğrencilerin aşağıdaki şekilde ödev vermiştir.
İlk gün hepiniz 20 soru çözeceksiniz.
Sonraki her gün önceki günlerde çözdüğünüz toplam soru sayısından 10 fazla soru çözeceksiniz.
Ödeviniz 4 gün sürecek.
Ödevini yapan bir öğrencinin çözdüğü soru sayısını gösteren grafik hangisidir?
.
100
40
30
30
20
.
50
40
Soru
A
1
1 2 3 4
Soru
IL
2 3
4
Gün
Gün
İstenilen olası
B)
rin sayısı
Soru
A
70
50
30
20
D) Soru
120
60
30
1
20
2 3 4
1 2
3 4
1. DÖNEM
Gün
Gün
3. DENEME
Ortaokul Matematik
Grafikler Arası Dönüşüm
5 başlayan Cem, C'de bir zinden kendisine evam ediyor. Fakat düşürdüğünü fark 7 'dan ne kadar D) 5√5 7. A) Matematik öğretmeni öğrencilerin aşağıdaki şekilde ödev vermiştir. İlk gün hepiniz 20 soru çözeceksiniz. Sonraki her gün önceki günlerde çözdüğünüz toplam soru sayısından 10 fazla soru çözeceksiniz. Ödeviniz 4 gün sürecek. Ödevini yapan bir öğrencinin çözdüğü soru sayısını gösteren grafik hangisidir? . 100 40 30 30 20 . 50 40 Soru A 1 1 2 3 4 Soru IL 2 3 4 Gün Gün İstenilen olası B) rin sayısı Soru A 70 50 30 20 D) Soru 120 60 30 1 20 2 3 4 1 2 3 4 1. DÖNEM Gün Gün 3. DENEME