Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

12. Bir hidrokarbon bileşiğinde karbon elementinin hidrojen ele- mentine kütlece birleşme oranı (C/H) 4'tür. Hidrokarbonun molek

12. Bir hidrokarbon bileşiğinde karbon elementinin hidrojen ele-
mentine kütlece birleşme oranı (C/H) 4'tür.
Hidrokarbonun molekül ağırlığı 30 g/mol olduğuna göre,
1. Formülü C₂H'dir.
II. İzomeri yoktur.
III. Yapısındaki polar kovalent bağ sayısı 6'dır.
ya

12. Bir hidrokarbon bileşiğinde karbon elementinin hidrojen ele- mentine kütlece birleşme oranı (C/H) 4'tür. Hidrokarbonun molekül ağırlığı 30 g/mol olduğuna göre, 1. Formülü C₂H'dir. II. İzomeri yoktur. III. Yapısındaki polar kovalent bağ sayısı 6'dır. yargılarından hangileri doğrudur? (C = 12, H= 1) A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III