Soru:

12. Bir insan devletin yasalarını beğenmeyebilir, ama yine de onlara karşı duramaz. Birey, devletin buyruğuna her zaman uymalıdır ya da yasanın kabul ettiği yollardan gi- dip o yasaları değiştirmeye ç

12. Bir insan devletin yasalarını beğenmeyebilir, ama yine
de onlara karşı duramaz. Birey, devletin buyruğuna her
zaman uymalıdır ya da yasanın kabul ettiği yollardan gi-
dip o yasaları değiştirmeye çalışmalı, insanları uyandır-
malıdır.
Parçada aşağıdakil

12. Bir insan devletin yasalarını beğenmeyebilir, ama yine de onlara karşı duramaz. Birey, devletin buyruğuna her zaman uymalıdır ya da yasanın kabul ettiği yollardan gi- dip o yasaları değiştirmeye çalışmalı, insanları uyandır- malıdır. Parçada aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulan- maktadır? A) Yargı denetiminin B Yasaların dilinin C) Özgürlüğün sınırsızlığının Yasalara uyulmasının E) Yasaların meşruiyetinin

Soru Çözümünü Göster