Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

12. Bir kimsenin şu şekilde akıl yürüttüğünü varsayın: "Bütün inekler yeşildir. Ben bir ineğim. O halde, ben de yeşilim." Onu dinleyenlerden birisi, "Bu doğru değildir, diye- bilir. İkinci bir kişiyse

12. Bir kimsenin şu şekilde akıl yürüttüğünü varsayın:
"Bütün inekler yeşildir.
Ben bir ineğim.
O halde, ben de yeşilim."
Onu dinleyenlerden birisi, "Bu doğru değildir, diye-
bilir. İkinci bir kişiyse: "Evet, akıl yürütme doğru, son
derece yerindedir." diy

12. Bir kimsenin şu şekilde akıl yürüttüğünü varsayın: "Bütün inekler yeşildir. Ben bir ineğim. O halde, ben de yeşilim." Onu dinleyenlerden birisi, "Bu doğru değildir, diye- bilir. İkinci bir kişiyse: "Evet, akıl yürütme doğru, son derece yerindedir." diyebilir. Buna göre ikinci kişinin doğruluk kabulünün aşa- ğıdakilerden hangisini temel aldığı söylenebilir? A) Tümel uzlaşım B) Mantik doğrusu C) Uygunluk D) Bilgi doğrusu E) Temellendirme Palme Yayınevi