%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Sembolik Mantık Soruları

2.
4
Anaximenes kozmolojik olayları, havanın seyrelme-
si ve yoğunlaşmasıyla açıklamıştır. Ona göre, hava-
nin yoğunlaşması yeryüzünü meydana getirmiştir.
Yeryüzünden çıkan sisin seyrelerek ateş haline dö-
nüşmesiyle ay güneş ve yıldızlar oluşmuştur.
Şimşek, rüzgarlar tarafından bulutların birbirinden
zorla ayrılmasıyla, depremler de kuraklıktan sonra
toprağın ufalanıp parçalanmasıyla meydana gelmiş-
tir.
Buna göre Anaximenes'in felsefesi için aşağıda-
kilerden hangisi söylenebilir?
Al Felsefi sorunlara bilimsel açıklamalar getirdiği
B) Doğa olayların doğadan hareketle açıkladığı
Daha önce bilinenlerden yararlanarak yeni bilgi-
lere ulaştığı
D) Değişmeyen bir ana madde anlayışı geliştirdiği
ET Evrenin temeline değişmeyi yerleştirdiği
25
Felsefe
Sembolik Mantık
2. 4 Anaximenes kozmolojik olayları, havanın seyrelme- si ve yoğunlaşmasıyla açıklamıştır. Ona göre, hava- nin yoğunlaşması yeryüzünü meydana getirmiştir. Yeryüzünden çıkan sisin seyrelerek ateş haline dö- nüşmesiyle ay güneş ve yıldızlar oluşmuştur. Şimşek, rüzgarlar tarafından bulutların birbirinden zorla ayrılmasıyla, depremler de kuraklıktan sonra toprağın ufalanıp parçalanmasıyla meydana gelmiş- tir. Buna göre Anaximenes'in felsefesi için aşağıda- kilerden hangisi söylenebilir? Al Felsefi sorunlara bilimsel açıklamalar getirdiği B) Doğa olayların doğadan hareketle açıkladığı Daha önce bilinenlerden yararlanarak yeni bilgi- lere ulaştığı D) Değişmeyen bir ana madde anlayışı geliştirdiği ET Evrenin temeline değişmeyi yerleştirdiği 25
sem
ce
11. Bir zamanlar felsete ile bilim arasında hichi agrum yoktu. Hetta
filozof ile bilim insanı ayru Kistydi. Zamanla problemlerin giderek
karmaşıklaşması onlan szlimo le lig teknikletin ortaya gare
sına yol açtı. Boyle problemlerin ozumunde uzmanlk smita
felsefenin işlevini azaltarak özel bilimlerin dolması ve gelişmesi
ne yol açtı.
Bu parçaya göre felseleden diğer bilimlerin ortaya qlaması
nin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Problemlerin zamanla karmaşıklaşması
e Toplumların zamanla demokratikleşmesi
Felsefede soruların cevaplardan önemli olması
Felsefenin birikimli olarak ilerlemesi
Felsefede filozofun kişiliğinin önemli rol oynaması
Felsefe
Sembolik Mantık
sem ce 11. Bir zamanlar felsete ile bilim arasında hichi agrum yoktu. Hetta filozof ile bilim insanı ayru Kistydi. Zamanla problemlerin giderek karmaşıklaşması onlan szlimo le lig teknikletin ortaya gare sına yol açtı. Boyle problemlerin ozumunde uzmanlk smita felsefenin işlevini azaltarak özel bilimlerin dolması ve gelişmesi ne yol açtı. Bu parçaya göre felseleden diğer bilimlerin ortaya qlaması nin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Problemlerin zamanla karmaşıklaşması e Toplumların zamanla demokratikleşmesi Felsefede soruların cevaplardan önemli olması Felsefenin birikimli olarak ilerlemesi Felsefede filozofun kişiliğinin önemli rol oynaması
12. Aristoteles, varlıkların görünüşlerinin sürekli değiştiğini belir-
tir. Değişime uğrayan maddelerin değişim süresince özlerini
koruduğunu düşünür. Aristoteles, değişim problemini madde
ve form arasında kurduğu ilişkiyle açıklar. Ona göre duyularla
fark edilen her nesne, form kazanmış maddedir. Her madde,
bir maddenin veya birden fazla maddenin birleşmesi sonu-
cunda oluşmuş formdur. Aynı zamanda kendinden oluşan
başka bir formun da maddesidir.
Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulasılır?
A) Form, maddenin özünde gizlidir.
B) Gerçek varlık, idealardadır.
sy Madde, formu oluşturur. ✓
D) Aristoteles varlığı iki ayrı dünya üzerinden kategorize eder.
E) Değişim, varlıkların özüdür.
Felsefe
Sembolik Mantık
12. Aristoteles, varlıkların görünüşlerinin sürekli değiştiğini belir- tir. Değişime uğrayan maddelerin değişim süresince özlerini koruduğunu düşünür. Aristoteles, değişim problemini madde ve form arasında kurduğu ilişkiyle açıklar. Ona göre duyularla fark edilen her nesne, form kazanmış maddedir. Her madde, bir maddenin veya birden fazla maddenin birleşmesi sonu- cunda oluşmuş formdur. Aynı zamanda kendinden oluşan başka bir formun da maddesidir. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulasılır? A) Form, maddenin özünde gizlidir. B) Gerçek varlık, idealardadır. sy Madde, formu oluşturur. ✓ D) Aristoteles varlığı iki ayrı dünya üzerinden kategorize eder. E) Değişim, varlıkların özüdür.
1