Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

12. Çarşamba, 25 Şubat 1920 Annemle beraber erkençe Ömer'e gittik. Hasta- lığından korkuyor. Fazla heyecan gösteriyor. Te- selli

12.
Çarşamba, 25 Şubat 1920
Annemle beraber erkençe Ömer'e gittik. Hasta-
lığından korkuyor. Fazla heyecan gösteriyor. Te-
selli ettim. İstanbul'a gitmek mecburiyetindeydim.
Vapurda Doktor Tevfik Rüştü'ye rast geldim. Hali-
ni anlattım. Geç vakit döndü. Ga

12. Çarşamba, 25 Şubat 1920 Annemle beraber erkençe Ömer'e gittik. Hasta- lığından korkuyor. Fazla heyecan gösteriyor. Te- selli ettim. İstanbul'a gitmek mecburiyetindeydim. Vapurda Doktor Tevfik Rüştü'ye rast geldim. Hali- ni anlattım. Geç vakit döndü. Gazete getirmiştim. Okudu. Havadan sudan konuştuk. Öyle sanıyorum ki hastalığı ehemmiyetli bir şey değil. Bir iki güne kadar geçecek fakat kendisinde heyecanlanma faz- la. Ali Canip YÖNTEM Yukarıdaki günlükte kaç tane fillimsi vardır? A) 1 B) 2 D) 4 E 6 lorin hangisinde filimsi kullanıl 17. Sr A) B G 18. A