Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

12) Cumhuriyetin ilk yıllarında özel sektörde sermaye yetersizliğinin olması özellikle aşağıdaki sonuçlardan hangisini doğurmuşt

12) Cumhuriyetin ilk yıllarında özel sektörde sermaye
yetersizliğinin olması özellikle aşağıdaki sonuçlardan
hangisini doğurmuştur?
A)İzmir İktisat Kongresi'nin yapılması
B)Yatırımların tüketime yönelik olması
C)Devletçilik ilkesinin ortaya çıkması
D Ekono

12) Cumhuriyetin ilk yıllarında özel sektörde sermaye yetersizliğinin olması özellikle aşağıdaki sonuçlardan hangisini doğurmuştur? A)İzmir İktisat Kongresi'nin yapılması B)Yatırımların tüketime yönelik olması C)Devletçilik ilkesinin ortaya çıkması D Ekonominin azınlıkların eline geçmesi E) Yabancı sermayenin teşvik edilmesi