Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

12. Diyotlar, iletken üzerinde tek yönde akım geçirmek için kullanılan ve elektronik endüstrisinde farklı işlevleri bu- lunan de

12. Diyotlar, iletken üzerinde tek yönde akım geçirmek için
kullanılan ve elektronik endüstrisinde farklı işlevleri bu-
lunan devre elemanıdır.
Diyotlarla ilgili olarak,
I. Alternatif akımı doğru akıma çevirmek için kullanı-
labilir.
II. Üretiminde germany

12. Diyotlar, iletken üzerinde tek yönde akım geçirmek için kullanılan ve elektronik endüstrisinde farklı işlevleri bu- lunan devre elemanıdır. Diyotlarla ilgili olarak, I. Alternatif akımı doğru akıma çevirmek için kullanı- labilir. II. Üretiminde germanyum ve silisyuma farklı katkı maddeleri eklenerek elde edilen yarı iletkenler kul lanılır. III. Yapılarında iki adet P bir adet N tipi yarı iletken bu- lunur. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız III CN ve 11 A) Yalnız! D) Il ve III E) I, II ve III DİĞER SAYFAYA GEÇİNİZ