Yarı İletken Teknolojisi Soruları

20.
Buna göre, çubuk üzerindeki K, L ve O noktala-
rının toprağa göre, yük cinsi ne olur?
ARGOE
x/+*+
+11
"?
a
(31) -
Jo
A) Yalnız II
N
O
o/₁8+8²² + +
D) II ve III
P
¹4
Fut
Şekildeki elektronik devreye göre;
I.
a noktasında akım II yönündedir.
II. b noktasında akım I yönündedir.
III. c noktasında akım I yönündedir.
yargılarından hangileri doğrudur?
N
B) Yalnız III
= 96
b
C) I ve III
E) I, II ve III
22.
23
Fizik
Yarı İletken Teknolojisi
20. Buna göre, çubuk üzerindeki K, L ve O noktala- rının toprağa göre, yük cinsi ne olur? ARGOE x/+*+ +11 "? a (31) - Jo A) Yalnız II N O o/₁8+8²² + + D) II ve III P ¹4 Fut Şekildeki elektronik devreye göre; I. a noktasında akım II yönündedir. II. b noktasında akım I yönündedir. III. c noktasında akım I yönündedir. yargılarından hangileri doğrudur? N B) Yalnız III = 96 b C) I ve III E) I, II ve III 22. 23
R
R direnci ile bir diyot alternatif akım üreten bir kaynağa
şekildeki gibi bağlanmıştır.
(A) Gerilim
R direncinin uçları arasındaki gerilimin zamana bağlı
grafiği aşağıdakileden hangisi gibidir?
C) Gerilim
Zaman
Diyot
Zaman
E) Gerilim
B) Gerilim
D) Gerilim
HA
Zaman
Zaman
Zaman
te
Fizik
Yarı İletken Teknolojisi
R R direnci ile bir diyot alternatif akım üreten bir kaynağa şekildeki gibi bağlanmıştır. (A) Gerilim R direncinin uçları arasındaki gerilimin zamana bağlı grafiği aşağıdakileden hangisi gibidir? C) Gerilim Zaman Diyot Zaman E) Gerilim B) Gerilim D) Gerilim HA Zaman Zaman Zaman te
6
S
R
M
A
341
8,
LED
Transistor
Diyot
D)
Yukarıda verilen elektronik devre elemanları ile bu ele-
manların şematik gösterimleri aşağıdakilerden hangi-
sinde doğru gösterilmiştir?
A)
B)
"Z
#44
IX
işık
C)
°*
E)
"X
kate alınarak
Fizik
Yarı İletken Teknolojisi
6 S R M A 341 8, LED Transistor Diyot D) Yukarıda verilen elektronik devre elemanları ile bu ele- manların şematik gösterimleri aşağıdakilerden hangi- sinde doğru gösterilmiştir? A) B) "Z #44 IX işık C) °* E) "X kate alınarak
la
arı
DI-
gin
lir.
sta
a iki
n bir
çok
Bili-
2. Yarı iletken teknolojisini öğrencilerine anlatmak isteyen
fizik öğretmeni bir grup öğrencisini ülkemizin en büyük
yarı iletken üretim ve geliştirme tesisi olan Gazi Üniversi-
tesi bünyesinde bulunan "Fotonik Uygulama ve Araştırma
Merkezi'ne bir gezi düzenlemiştir. Öğrenciler burada çeşitli
öğretim üyelerinden bilgiler almışlardır. Öğrenciler sınıfla-
rına döndüklerinde öğretmenleri öğrencilere öğrendiklerini
arkadaşları ile paylaşmalarını istemiştir.
Söz alan öğrencilerden;
Taha: Yarı iletkenlekin elektroniğe katkısı çok büyükmüş.
Bir çok elektronik/devre elemanı yarı iletken malze-
meden üretiliyormuş.
Oğuz: Yarı iletkenlerin temiz enerjiye katkısı çok büyük-
müş güneş pilleri ve güneş enerjisi santrallerinde
yarı iletken teknolojisi kullanılıyormuş.
Kadir: Yarı iletkenler enerji dağıtımında da önemli rol oy-
nuyormuş. Elektrik dağıtımında kullanılan tellerde
yarı iletkenden yapılıyormuş.
öğrencilerin yarı iletkenler üzerine yaptıkları paylaşım-
lardan hangilerinin ifadeleri doğrudur?
A) Taha
B) Oğuz
C) Kadir
D) Taha ve Oğuz
E) Taha, Oğuz ve Kadir
Fizik
Yarı İletken Teknolojisi
la arı DI- gin lir. sta a iki n bir çok Bili- 2. Yarı iletken teknolojisini öğrencilerine anlatmak isteyen fizik öğretmeni bir grup öğrencisini ülkemizin en büyük yarı iletken üretim ve geliştirme tesisi olan Gazi Üniversi- tesi bünyesinde bulunan "Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne bir gezi düzenlemiştir. Öğrenciler burada çeşitli öğretim üyelerinden bilgiler almışlardır. Öğrenciler sınıfla- rına döndüklerinde öğretmenleri öğrencilere öğrendiklerini arkadaşları ile paylaşmalarını istemiştir. Söz alan öğrencilerden; Taha: Yarı iletkenlekin elektroniğe katkısı çok büyükmüş. Bir çok elektronik/devre elemanı yarı iletken malze- meden üretiliyormuş. Oğuz: Yarı iletkenlerin temiz enerjiye katkısı çok büyük- müş güneş pilleri ve güneş enerjisi santrallerinde yarı iletken teknolojisi kullanılıyormuş. Kadir: Yarı iletkenler enerji dağıtımında da önemli rol oy- nuyormuş. Elektrik dağıtımında kullanılan tellerde yarı iletkenden yapılıyormuş. öğrencilerin yarı iletkenler üzerine yaptıkları paylaşım- lardan hangilerinin ifadeleri doğrudur? A) Taha B) Oğuz C) Kadir D) Taha ve Oğuz E) Taha, Oğuz ve Kadir
14. Şekildeki devre yalıtılmış iletken teller, diyotlar ve R
direnci ile oluşturulmuştur. Bu devreye etkin değeri
V olan alternatif gerilim uygulanıyor.
v2
+
Buna göre, R direncinden geçen akımın zamana
bağlı grafiği aşağıdakilerden hangisi olur?
A) Akım
B) Akım
0
0
Zaman
Zaman
D) + Akım
0
Zaman
Zaman
Zaman
R
0
CY Akım
E) Akım
0
R
G
Nitelik Yayıncılık
1
Fizik
Yarı İletken Teknolojisi
14. Şekildeki devre yalıtılmış iletken teller, diyotlar ve R direnci ile oluşturulmuştur. Bu devreye etkin değeri V olan alternatif gerilim uygulanıyor. v2 + Buna göre, R direncinden geçen akımın zamana bağlı grafiği aşağıdakilerden hangisi olur? A) Akım B) Akım 0 0 Zaman Zaman D) + Akım 0 Zaman Zaman Zaman R 0 CY Akım E) Akım 0 R G Nitelik Yayıncılık 1
K
4
AMAL
M
A
F
tr
fine
||
|||
Alimi
Şekildeki diyotlu I, II, III devrelerinde K, L, M lambalarından
hangileri ışık verir?
A) Yalnız K
Yalnız L
Yalnız M
D) K ve L
E) K ve M
ters
yönü
A)
ve diyotun 6.
yönü
Fizik
Yarı İletken Teknolojisi
K 4 AMAL M A F tr fine || ||| Alimi Şekildeki diyotlu I, II, III devrelerinde K, L, M lambalarından hangileri ışık verir? A) Yalnız K Yalnız L Yalnız M D) K ve L E) K ve M ters yönü A) ve diyotun 6. yönü
IN KARMA
Deneme - 8
12. Yanı iletken maddelerle ilgili olarak,
Elektrik akımını taşıyanlar elektronlar ise N tipi yarı ilet-
kendir.
II. Transistorier NNN ya de PPP şeklinde üç yanı iletkenin
birleşimi ile elde edilirler.
peklinde gösterilen devre elemanı fotodi-
yottur.
x led
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
L
Ft
E), II ve III
M
Fizik
Yarı İletken Teknolojisi
IN KARMA Deneme - 8 12. Yanı iletken maddelerle ilgili olarak, Elektrik akımını taşıyanlar elektronlar ise N tipi yarı ilet- kendir. II. Transistorier NNN ya de PPP şeklinde üç yanı iletkenin birleşimi ile elde edilirler. peklinde gösterilen devre elemanı fotodi- yottur. x led yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III L Ft E), II ve III M
14. LED kısaltması, ışık yayan diyot anlamına gelmektedir.
LED lambalarla ilgili ifade edilen,
Vi
LED lambaların yapısında yarı iletken malzemeler
kullanılmaktadır.
XII.
XIII.
II. Aydınlatmada LED teknolojisinin kullanımının
yaygınlaşması enerji tasarufu sağlar.
III. LED lambalarla beyaz ışık elde edilemez.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Fizik
Yarı İletken Teknolojisi
14. LED kısaltması, ışık yayan diyot anlamına gelmektedir. LED lambalarla ilgili ifade edilen, Vi LED lambaların yapısında yarı iletken malzemeler kullanılmaktadır. XII. XIII. II. Aydınlatmada LED teknolojisinin kullanımının yaygınlaşması enerji tasarufu sağlar. III. LED lambalarla beyaz ışık elde edilemez. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III
dik
miş,
ser-
ge-
arti-
en
+
AYT/Fen Bilimleri
8. Yüzeyine gelen Güneş ışınlarının enerjisini elektrik
enerjisine dönüştüren, günümüzde yıl boyunca güneş
ışığı alan bölgelerin vazgeçilmezi hâline gelen güneş
pilleri fotovoltaik araçlardır. Güneş ışınları güneş pilleri
üzerine düşürüldüğünde ışık veren bir lamba aşağıdaki
gibi modellenmiştir.
-XA->> +X
Güneş ışınları
N tipi yarı iletken
P-N temas yüzeyi
→P tipi yarı iletken
Lamba
Dend
Bu modelleme ile ilgili olarak;
1. Devrede oluşan akım-x yönündedir,
II. Güneş panellerinin yüzey alanı artırıldığında lam-
banın parlaklığı artar,
III. Devrede oluşan akım alternatif akımdır
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Dve
9.
O, merkezinden
0₂
200
C) Yalnız III
E) II ve III
endemik-
Fizik
Yarı İletken Teknolojisi
dik miş, ser- ge- arti- en + AYT/Fen Bilimleri 8. Yüzeyine gelen Güneş ışınlarının enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren, günümüzde yıl boyunca güneş ışığı alan bölgelerin vazgeçilmezi hâline gelen güneş pilleri fotovoltaik araçlardır. Güneş ışınları güneş pilleri üzerine düşürüldüğünde ışık veren bir lamba aşağıdaki gibi modellenmiştir. -XA->> +X Güneş ışınları N tipi yarı iletken P-N temas yüzeyi →P tipi yarı iletken Lamba Dend Bu modelleme ile ilgili olarak; 1. Devrede oluşan akım-x yönündedir, II. Güneş panellerinin yüzey alanı artırıldığında lam- banın parlaklığı artar, III. Devrede oluşan akım alternatif akımdır yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II Dve 9. O, merkezinden 0₂ 200 C) Yalnız III E) II ve III endemik-
10 AYT FEN BİLİMLERİ
99. 1. Normal hâlde yalıtkandırlar.
II.
Isı, ışık ve manyetik etki altında gerilim uygulandı-
ğında geçici iletken özelliği kazanırlar.
III. Kristal yapıya sahiptirler.
Yukarıdakilerden hangisi yarı iletkenlerin özelliklerin-
dendir?
A) Yalnızl
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
100. I. Diyot
II. Transistör
III. Akkor lamba
Yukarıdakilerden hangisinin yapısında yarı iletken
madde bulunur?
Fizik
Yarı İletken Teknolojisi
10 AYT FEN BİLİMLERİ 99. 1. Normal hâlde yalıtkandırlar. II. Isı, ışık ve manyetik etki altında gerilim uygulandı- ğında geçici iletken özelliği kazanırlar. III. Kristal yapıya sahiptirler. Yukarıdakilerden hangisi yarı iletkenlerin özelliklerin- dendir? A) Yalnızl B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 100. I. Diyot II. Transistör III. Akkor lamba Yukarıdakilerden hangisinin yapısında yarı iletken madde bulunur?
20.
E) I, II ve III
+q
K
M
Yalıtkan zemin
Şekil I
Yalıtkan zemin
Şekil II
Yalıtkan zemin
Şekil III
K, L, M diyotları Şekil I, II, III'te yük miktarları belirtilen küreler
arasındaki iletken tellere anahtarlarla birlikte bağlanıyor.
Anahtarlar kapatıldığında hangi diyotlar telden akım
geçmesine izin verir? (Küreler özdeştir.)
A) Yalnız K
B) Yalnız M
C) K ve L
D) K ve M
E) L ve M
+9
-q
-q
Nötr
+q
Fizik
Yarı İletken Teknolojisi
20. E) I, II ve III +q K M Yalıtkan zemin Şekil I Yalıtkan zemin Şekil II Yalıtkan zemin Şekil III K, L, M diyotları Şekil I, II, III'te yük miktarları belirtilen küreler arasındaki iletken tellere anahtarlarla birlikte bağlanıyor. Anahtarlar kapatıldığında hangi diyotlar telden akım geçmesine izin verir? (Küreler özdeştir.) A) Yalnız K B) Yalnız M C) K ve L D) K ve M E) L ve M +9 -q -q Nötr +q
nda aşağıda-
5.
bund
moni
D: Elekt
ISAYAR
kolay
2: ALIM
lega gealer
Vie
eniminí
Razideda NC₂
14
chan
DC
PU
bin yonde bimasina
your nervenieziyle PN
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
179
4.
Yarı iletken maddeler olan silisyum (Si) ve germanyum
(Ge) un son yörüngelerinde kaç tane elektron bulunur?
A) 2
B) 4
C) 5
D) 6
E) 8
adie.
Ptipi yoz
degeein
*
BÖLÜM
M
3
ev
12e
I bp-lloed
ce
netken
elekt!
dege
tar
er
Fizik
Yarı İletken Teknolojisi
nda aşağıda- 5. bund moni D: Elekt ISAYAR kolay 2: ALIM lega gealer Vie eniminí Razideda NC₂ 14 chan DC PU bin yonde bimasina your nervenieziyle PN Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları 179 4. Yarı iletken maddeler olan silisyum (Si) ve germanyum (Ge) un son yörüngelerinde kaç tane elektron bulunur? A) 2 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8 adie. Ptipi yoz degeein * BÖLÜM M 3 ev 12e I bp-lloed ce netken elekt! dege tar er
14. Günümüzde madde 10-9 metre boyutunda incelenebilmektedir.
Maddenin bu boyutta incelenebilmesi hem bilimsel hem teknolojik
olarak insanoğluna pek çok fayda sağlamaktadır. Maddeler nano
boyutta incelendiğinde sahip oldukları fiziksel özelliklerin bazıların-
da değişiklikler meydana gelir.
Buna göre,
Gümüşün nano boyutta iletkenliği azalır.
II. Alüminyumun nano boyutta yanıcılığı artar.
III. Bakır nano boyutta saydam hale gelir,
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve M
B) I ve III
D) Il ve Ill
E) II ve III
C) Yalnız il
Fizik
Yarı İletken Teknolojisi
14. Günümüzde madde 10-9 metre boyutunda incelenebilmektedir. Maddenin bu boyutta incelenebilmesi hem bilimsel hem teknolojik olarak insanoğluna pek çok fayda sağlamaktadır. Maddeler nano boyutta incelendiğinde sahip oldukları fiziksel özelliklerin bazıların- da değişiklikler meydana gelir. Buna göre, Gümüşün nano boyutta iletkenliği azalır. II. Alüminyumun nano boyutta yanıcılığı artar. III. Bakır nano boyutta saydam hale gelir, ifadelerinden hangileri doğrudur? A) I ve M B) I ve III D) Il ve Ill E) II ve III C) Yalnız il
EST
By öğretmen yarı iletkenleri açıkladıktan sonra yapısın-
da yan iletken bulunan elektronik devre elemanlarına
örnek vermek istemektedir.
Öğretmen, buna göre,
I. diyot,
II. direnç,
III. fotosel lamba,
IV. transistör,
V. transformatör
devre elemanlarından kaç tanesini örnek gösterebi-
lir?
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
ALARI
istör-
5.
Fizik
Yarı İletken Teknolojisi
EST By öğretmen yarı iletkenleri açıkladıktan sonra yapısın- da yan iletken bulunan elektronik devre elemanlarına örnek vermek istemektedir. Öğretmen, buna göre, I. diyot, II. direnç, III. fotosel lamba, IV. transistör, V. transformatör devre elemanlarından kaç tanesini örnek gösterebi- lir? B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 ALARI istör- 5.
1. Yarı iletken maddelerin özellikleriyle ilgili,
1. İletkenlik bakımından süper iletken ve
iletken arasındadır.
L
II. Kristal yapıya sahiptir.
III. Isi, işık ve manyetik gibi dış etkiler
kaldırıldığında yalıtkandırlar:
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve
E) I, II ve Ill
C) I ve II
Fizik
Yarı İletken Teknolojisi
1. Yarı iletken maddelerin özellikleriyle ilgili, 1. İletkenlik bakımından süper iletken ve iletken arasındadır. L II. Kristal yapıya sahiptir. III. Isi, işık ve manyetik gibi dış etkiler kaldırıldığında yalıtkandırlar: yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve E) I, II ve Ill C) I ve II
162. Güneş enerjisi, gelişen teknoloji ile birlikte güneş panelleri
ve fotovoltaik piller sayesinde elektrik enerjisine
dönüştürülmekte ve kullanılmaktadır.
Buna göre
1. Güneş pilleri P ve N tipi tabakaların üst üste getirilmesi
ile elde edilir.
II. Proton, güneşten gelen fotonlar sayesinde kazandığı
enerjiyle serbest hareket ederek elektrik akımını
oluşturur.
III. Birden fazla sayıda güneş pili birbirine paralel ya da
seri bağlanabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A-00113-
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
47
Fizik
Yarı İletken Teknolojisi
162. Güneş enerjisi, gelişen teknoloji ile birlikte güneş panelleri ve fotovoltaik piller sayesinde elektrik enerjisine dönüştürülmekte ve kullanılmaktadır. Buna göre 1. Güneş pilleri P ve N tipi tabakaların üst üste getirilmesi ile elde edilir. II. Proton, güneşten gelen fotonlar sayesinde kazandığı enerjiyle serbest hareket ederek elektrik akımını oluşturur. III. Birden fazla sayıda güneş pili birbirine paralel ya da seri bağlanabilir. yargılarından hangileri doğrudur? A-00113- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 47