Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

12. Edebiyatımızda, tabiat ve mizacını şiirlerine onun gibi yansıta- bilen pek az şair vardır. Sevgi ve nefretleri, kırgınlık ve

12. Edebiyatımızda, tabiat ve mizacını şiirlerine onun gibi yansıta-
bilen pek az şair vardır. Sevgi ve nefretleri, kırgınlık ve sevinç-
||
|||
3
leri elle tutulurcasına şiirlerinde sezilir. Gerçekten de onun çok
IV
etkili ve mağrur bir kişiliği olduğu, an

12. Edebiyatımızda, tabiat ve mizacını şiirlerine onun gibi yansıta- bilen pek az şair vardır. Sevgi ve nefretleri, kırgınlık ve sevinç- || ||| 3 leri elle tutulurcasına şiirlerinde sezilir. Gerçekten de onun çok IV etkili ve mağrur bir kişiliği olduğu, anı yazan bütün arkadaşla- V rının ortak yargısıdır. Bu parçadaki altı çizili sözlerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I.si, kişi adılıdır. B) .si, niteleme sıfatıdır. Csü, soyut isimdir. DIV.sü, miktar zarfıdır. E V.si, belgisiz sıfattır.