Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

12. Elektron Enerji Çekirdek Çekirdek yükü 9 olan X-element atomunun yapısında mey- dana gelen değişimin sembolik gösterimi yuka

12.
Elektron
Enerji
Çekirdek
Çekirdek yükü 9 olan X-element atomunun yapısında mey-
dana gelen değişimin sembolik gösterimi yukarıda verilmiş-
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yan-
liştır?
A) Meydana gelen olay sırasında X elementi gaz h

12. Elektron Enerji Çekirdek Çekirdek yükü 9 olan X-element atomunun yapısında mey- dana gelen değişimin sembolik gösterimi yukarıda verilmiş- Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yan- liştır? A) Meydana gelen olay sırasında X elementi gaz halinde- dir. B) Olay sonucunda X in çekirdek çekim gücü azalmıştır. C) Açığa çıkan enerji X in elektron ilgisidir. D) Nötr X element atomu 1- yüklü anyonuna dönüşmüş- tür. E) X in ikinci katmanı tamamen dolmuştur.