Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Atomun Yapısı Soruları

29
10. Aşağıda bazı bileşiklerin yaygın adları verilmiştir.
X: Nişadır
Y: Sönmüş kireç
Z: Zaç yağı
Buna göre X, Y ve Z olarak belirtilen bileşiklerin formülleri
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
X
NHẠCI
HCI
NH3
NH4CI
HNO3
Y
Ca(OH)2
HNO3
Ca(OH) 2
CaQ
CaSO4
Z
H₂SO4
NH3
HCOOH
H₂SO4
CH3COOH
Kimya
Atomun Yapısı
29 10. Aşağıda bazı bileşiklerin yaygın adları verilmiştir. X: Nişadır Y: Sönmüş kireç Z: Zaç yağı Buna göre X, Y ve Z olarak belirtilen bileşiklerin formülleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) B) C) D) E) X NHẠCI HCI NH3 NH4CI HNO3 Y Ca(OH)2 HNO3 Ca(OH) 2 CaQ CaSO4 Z H₂SO4 NH3 HCOOH H₂SO4 CH3COOH
(10./H₂O-
ISI
ISI
A) Yalnız I
CaCO3
KCIO3
KCI + O₂
Yukarıda üç farklı bileşiğin ayrıştırılması verilmiştir.
Buna göre,
1. Bileşikler Isı ile bileşenlerine ayrıştırılabilir.
II. Bileşikler isi ile her zaman elementlerine ayrışırlar.
III. Bileşikler, bileşenlerinin içerdikleri atom türlerini içe-
rirler.
yargılarından hangileri doğrudur?
H₂ + O₂
→ CaO + CO,
ISI
D) II ve III
TYT Deneme Sınavı - 6
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve III
A) Ya
12.
29
Kimya
Atomun Yapısı
(10./H₂O- ISI ISI A) Yalnız I CaCO3 KCIO3 KCI + O₂ Yukarıda üç farklı bileşiğin ayrıştırılması verilmiştir. Buna göre, 1. Bileşikler Isı ile bileşenlerine ayrıştırılabilir. II. Bileşikler isi ile her zaman elementlerine ayrışırlar. III. Bileşikler, bileşenlerinin içerdikleri atom türlerini içe- rirler. yargılarından hangileri doğrudur? H₂ + O₂ → CaO + CO, ISI D) II ve III TYT Deneme Sınavı - 6 B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve III A) Ya 12. 29
24. Bohr atom modeli hakkında aşağıda verilen bilgiler-
den hangisi yanlıştır?
A) Tek elektronlu atom ve iyonların spektrumlarını açık-
lamıştır.
B) Elektronlar belirli yörüngelerde hareket etmektedir.
C) Yörüngelere K, L, M, N gibi harf ya da 1, 2, 3, 4 gibi
numaralar verilmiştir.
D) Uyarılmış ve temel hal hakkında bilgi vererek atom-
ların ışın yayma özelliklerine açıklık getirmiştir.
E) Belirli bir yörüngedeki elektronun aynı anda hem h
zının hem konumunun tespit edilemeyeceğini beli
miştir.
Kimya
Atomun Yapısı
24. Bohr atom modeli hakkında aşağıda verilen bilgiler- den hangisi yanlıştır? A) Tek elektronlu atom ve iyonların spektrumlarını açık- lamıştır. B) Elektronlar belirli yörüngelerde hareket etmektedir. C) Yörüngelere K, L, M, N gibi harf ya da 1, 2, 3, 4 gibi numaralar verilmiştir. D) Uyarılmış ve temel hal hakkında bilgi vererek atom- ların ışın yayma özelliklerine açıklık getirmiştir. E) Belirli bir yörüngedeki elektronun aynı anda hem h zının hem konumunun tespit edilemeyeceğini beli miştir.
10.
= CH = Na+
1. etkileşim
H atomu
Metal
katyonu
= 0 atomu
3. etkileşim
eneme-6
2. etkileşim
Elektron
A) 1. etkileşimde iyonik bağ etkindir.
B) 2. etkileşimde metalik bağ etkindir.
C) 3. etkileşimde hidrojen bağı etkindir.
D) 1. etkileşim güçlü, 3. etkileşim zayıftır.
E) 2 ve 3. etkileşimler zayıftır.
Görsellerde verilen kimyasal türler arasındaki etki-
leşimlerin türü ve sınıflandırılması ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır? (3. etkileşimde moleküller
arası etkileşim dikkate alınmalıdır.)
Kimya
Atomun Yapısı
10. = CH = Na+ 1. etkileşim H atomu Metal katyonu = 0 atomu 3. etkileşim eneme-6 2. etkileşim Elektron A) 1. etkileşimde iyonik bağ etkindir. B) 2. etkileşimde metalik bağ etkindir. C) 3. etkileşimde hidrojen bağı etkindir. D) 1. etkileşim güçlü, 3. etkileşim zayıftır. E) 2 ve 3. etkileşimler zayıftır. Görsellerde verilen kimyasal türler arasındaki etki- leşimlerin türü ve sınıflandırılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (3. etkileşimde moleküller arası etkileşim dikkate alınmalıdır.)
6
3'
28. XO3, YO! ve zo maddelerindeki X, Y, Z atomları ala-
bilecekleri en yüksek yükseltgenme basamaklarına
sahip ise a + b + c kaçtır? (X, Y, 172)
A)-6
B)-5 C) -4
D) +4
20
E) +5
Horun ocağıdaki tabloda verilen bilesiklerdeki altı çizili
Kimya
Atomun Yapısı
6 3' 28. XO3, YO! ve zo maddelerindeki X, Y, Z atomları ala- bilecekleri en yüksek yükseltgenme basamaklarına sahip ise a + b + c kaçtır? (X, Y, 172) A)-6 B)-5 C) -4 D) +4 20 E) +5 Horun ocağıdaki tabloda verilen bilesiklerdeki altı çizili
20 Ca ve 16S elementleri arasında oluşan bileşik ile
Ilgili;
(a 2) 8) 8). 2) 5 2) 8) (6)
1. Her iki tanecik de oktede ulaşmıştır.
II. Bileşiğin oluşumu sırasında Snin atom çapı küçül-
müştür.
III/Lewis yapısı
My Le
Ca²+ [:S:1²-
şeklindedir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız
D) () ve III
B) Lve #t
Eve ill
CLIve
NaCl
pisi y
miştir.
Bu b
ifade
liştir
AHK
BK
LETC
DIS
EX
Kimya
Atomun Yapısı
20 Ca ve 16S elementleri arasında oluşan bileşik ile Ilgili; (a 2) 8) 8). 2) 5 2) 8) (6) 1. Her iki tanecik de oktede ulaşmıştır. II. Bileşiğin oluşumu sırasında Snin atom çapı küçül- müştür. III/Lewis yapısı My Le Ca²+ [:S:1²- şeklindedir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız D) () ve III B) Lve #t Eve ill CLIve NaCl pisi y miştir. Bu b ifade liştir AHK BK LETC DIS EX
10. X+, Y2+ ye Z3+ iyonlarının elektron dağılımları 2. periyo-
dun soygaz elektron düzeni ile aynıdır.
Buna göre, temel hâldeki X, Y ve Z atomları ile ilgili,
I. Birbirinin izoelektroniğidirler.
II. Üçü de baş grup elementidir.
2/8)1
III. Elektron bulunduran katman sayıları eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) I ve II
A) Yalnız II
ve III
(E) I, II ve III
12
C) I ve III
Kimya
Atomun Yapısı
10. X+, Y2+ ye Z3+ iyonlarının elektron dağılımları 2. periyo- dun soygaz elektron düzeni ile aynıdır. Buna göre, temel hâldeki X, Y ve Z atomları ile ilgili, I. Birbirinin izoelektroniğidirler. II. Üçü de baş grup elementidir. 2/8)1 III. Elektron bulunduran katman sayıları eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? B) I ve II A) Yalnız II ve III (E) I, II ve III 12 C) I ve III
11.
B)
C)
Co
E)
N₂
Atom
1,4
1,4
1
NH3
5
Yukarıda verilen kimyasal türlerin sınıflandırılması
için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
4
1
CO2
4
NH
2
İyon
2,6
3, 5, 6
3, 5, 6
3,5
3,5
HCO3
Molekül
3,5
2
2,4
1, 2, 6
2, 4, 6
3
6
Kimya
Atomun Yapısı
11. B) C) Co E) N₂ Atom 1,4 1,4 1 NH3 5 Yukarıda verilen kimyasal türlerin sınıflandırılması için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 4 1 CO2 4 NH 2 İyon 2,6 3, 5, 6 3, 5, 6 3,5 3,5 HCO3 Molekül 3,5 2 2,4 1, 2, 6 2, 4, 6 3 6
X₁0
12. Xiyonu Ym+ iyonundan bir elektron alırsa, her iki taneci.
ğin iyon yükleri eşit oluyor.
A)n-m=2
C) m+n=-2
N₁
Buna göre, n ve m sayıları arasındaki bağıntıi hangi se
çenekte doğru verilmiştir?
#/3
10
E) n = m
B)n + m = 2
TUU
D) n - m = -2
Kimya
Atomun Yapısı
X₁0 12. Xiyonu Ym+ iyonundan bir elektron alırsa, her iki taneci. ğin iyon yükleri eşit oluyor. A)n-m=2 C) m+n=-2 N₁ Buna göre, n ve m sayıları arasındaki bağıntıi hangi se çenekte doğru verilmiştir? #/3 10 E) n = m B)n + m = 2 TUU D) n - m = -2
Nötr X, Y ve z element atomlarına ait, temel håldeki katman
elektron dağılımları aşağıda verilmiştir.
x.
X: 2)8) 2)
Y: 2) 7)
2:2) He
Buna göre, X, Y ve z element atomlan lle ligi aşağıda-
ki ifadelerden hangiel yanlıştır?ad spammed
P
Z.
ve
A) Elektron ilgisi en büyük olan Y'dir.
B) X ve Z atomlannin Lewis nokta yapısı aynıdır.
C) 1. lyonlaşma enerjisi en büyük olan Z'dir. 8 A
D) X Ile Y atomlan arasında oluşan XY, bileşiğindeki iyon-
lar Izoelektroniktir.
E) Atom çapı en büyük olan X'tir.
Kimya
Atomun Yapısı
Nötr X, Y ve z element atomlarına ait, temel håldeki katman elektron dağılımları aşağıda verilmiştir. x. X: 2)8) 2) Y: 2) 7) 2:2) He Buna göre, X, Y ve z element atomlan lle ligi aşağıda- ki ifadelerden hangiel yanlıştır?ad spammed P Z. ve A) Elektron ilgisi en büyük olan Y'dir. B) X ve Z atomlannin Lewis nokta yapısı aynıdır. C) 1. lyonlaşma enerjisi en büyük olan Z'dir. 8 A D) X Ile Y atomlan arasında oluşan XY, bileşiğindeki iyon- lar Izoelektroniktir. E) Atom çapı en büyük olan X'tir.
Modern Atom Teorisi
kim
(28.) O atomu ile ilgili aşağıdaki denklemler veriliyor.
O(g) + e→O(g) +E₁₁
O(g) + e + E₂ 0²-(g)
O(g) + E30(g) + e¯
1.
2.
3.
Bu denklemler ile ilgili;
1. 1.si ekzotermik, 2.si ve 3.sü endotermiktir.
II. E₁ ve E₂ elektron ilgisi, E3 ise iyonlaşma enerjisidir.
III. Tanecik hacimleri arasında,
349 350 ilişkisi vardır.
(8)
yargılardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
KİMYA
D) I ve III
EXI, II ve III
₁,
C) I ve It
Kimya
Atomun Yapısı
Modern Atom Teorisi kim (28.) O atomu ile ilgili aşağıdaki denklemler veriliyor. O(g) + e→O(g) +E₁₁ O(g) + e + E₂ 0²-(g) O(g) + E30(g) + e¯ 1. 2. 3. Bu denklemler ile ilgili; 1. 1.si ekzotermik, 2.si ve 3.sü endotermiktir. II. E₁ ve E₂ elektron ilgisi, E3 ise iyonlaşma enerjisidir. III. Tanecik hacimleri arasında, 349 350 ilişkisi vardır. (8) yargılardan hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II KİMYA D) I ve III EXI, II ve III ₁, C) I ve It
ir kaynaktan çıkan
üzerine göndermesi
** MM
eyinden aşağıdaki
ATOM VE PERİYODİK SİST
6+24+2=32
3. CO-ve HCO3 iyonları ile ilgili,
1+6728=31
toplam proton sayıları,
II. toplam elektron sayıları,
III. toplam nötron sayıları
D) Ilve III
A) XVe Y izotoptur
B)
XVe Z izotondur.
niceliklerinden hangileri aynıdır? (H, ¹2c, 160C) ve Z izobardır.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
2A grubunda
2n+1Z
2nx, 2n+1y ve
hangisinin doğruluğu
C/D)
E) 1, II ve III
E) X ve Y aynı eler
Kimya
Atomun Yapısı
ir kaynaktan çıkan üzerine göndermesi ** MM eyinden aşağıdaki ATOM VE PERİYODİK SİST 6+24+2=32 3. CO-ve HCO3 iyonları ile ilgili, 1+6728=31 toplam proton sayıları, II. toplam elektron sayıları, III. toplam nötron sayıları D) Ilve III A) XVe Y izotoptur B) XVe Z izotondur. niceliklerinden hangileri aynıdır? (H, ¹2c, 160C) ve Z izobardır. A) Yalnız I B) Yalnız II 2A grubunda 2n+1Z 2nx, 2n+1y ve hangisinin doğruluğu C/D) E) 1, II ve III E) X ve Y aynı eler
12.
Elektron
Enerji
Çekirdek
Çekirdek yükü 9 olan X-element atomunun yapısında mey-
dana gelen değişimin sembolik gösterimi yukarıda verilmiş-
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yan-
liştır?
A) Meydana gelen olay sırasında X elementi gaz halinde-
dir.
B) Olay sonucunda X in çekirdek çekim gücü azalmıştır.
C) Açığa çıkan enerji X in elektron ilgisidir.
D) Nötr X element atomu 1- yüklü anyonuna dönüşmüş-
tür.
E) X in ikinci katmanı tamamen dolmuştur.
Kimya
Atomun Yapısı
12. Elektron Enerji Çekirdek Çekirdek yükü 9 olan X-element atomunun yapısında mey- dana gelen değişimin sembolik gösterimi yukarıda verilmiş- Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yan- liştır? A) Meydana gelen olay sırasında X elementi gaz halinde- dir. B) Olay sonucunda X in çekirdek çekim gücü azalmıştır. C) Açığa çıkan enerji X in elektron ilgisidir. D) Nötr X element atomu 1- yüklü anyonuna dönüşmüş- tür. E) X in ikinci katmanı tamamen dolmuştur.
si yaptığı iş
yaptığı iş
şi yaptığı iş
kine eşittir
giz'inkinden
8. 20Ca²+ iyonunun katman elektron dizi-
limi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde
doğru verilmiştir?
co ioy1yt
q
288
D)
BY
www.fabrikamimarlik.com.tr
2 10 6 2
2882
)))
2 10 6
2 8 10
Kimya
Atomun Yapısı
si yaptığı iş yaptığı iş şi yaptığı iş kine eşittir giz'inkinden 8. 20Ca²+ iyonunun katman elektron dizi- limi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? co ioy1yt q 288 D) BY www.fabrikamimarlik.com.tr 2 10 6 2 2882 ))) 2 10 6 2 8 10
S8(K)
II.
H₂O(K)
II. H₂SO4
13. I.
-
4(suda)
Yukarıda verilen maddelerle ilgili olarak,
I.
Her üç madde de homojendir.
II. Her üç madde de aynı cins molekül içerir.
III. Her üç madde de formülle gösterilebili
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalniz I
D) I ve II
B) Yalnız II
Soru Kalesi Yayınları TYT Denemesi
E) II ve III
C) Yalnız III
Kimya
Atomun Yapısı
S8(K) II. H₂O(K) II. H₂SO4 13. I. - 4(suda) Yukarıda verilen maddelerle ilgili olarak, I. Her üç madde de homojendir. II. Her üç madde de aynı cins molekül içerir. III. Her üç madde de formülle gösterilebili yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalniz I D) I ve II B) Yalnız II Soru Kalesi Yayınları TYT Denemesi E) II ve III C) Yalnız III
16./Aşağıdaki tabloda bazı kimyasal türler ve bu türlere ait
açıklamalar verilmiştir.
Kimyasal Tür
1₁
9. Sinif D.
11.
Açıklama
Yapısında 2 tür atom
bulunur.
Element molekülüdür.
Buna göre tablodaki kimyasal türlerden hangilerinin
açıklaması doğrudur?
A) Yalnız II
ve III
Elementleri arasında sabit
bir kütle oranı bulunur.
B) ve Il
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Atomun Yapısı
16./Aşağıdaki tabloda bazı kimyasal türler ve bu türlere ait açıklamalar verilmiştir. Kimyasal Tür 1₁ 9. Sinif D. 11. Açıklama Yapısında 2 tür atom bulunur. Element molekülüdür. Buna göre tablodaki kimyasal türlerden hangilerinin açıklaması doğrudur? A) Yalnız II ve III Elementleri arasında sabit bir kütle oranı bulunur. B) ve Il C) I ve III E) I, II ve III