Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

12. III. Selim askeri ve kültürel alanda pek çok islahatlar yap- mıştır. Bu islahat hareketlerine genel anlamda Nizamice- dit ad

12. III. Selim askeri ve kültürel alanda pek çok islahatlar yap-
mıştır. Bu islahat hareketlerine genel anlamda Nizamice-
dit adı verilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi III. Selim dönemine ait Niza-
micedit islahatlarının başarılı olamamasının nedenle-
rinde

12. III. Selim askeri ve kültürel alanda pek çok islahatlar yap- mıştır. Bu islahat hareketlerine genel anlamda Nizamice- dit adı verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi III. Selim dönemine ait Niza- micedit islahatlarının başarılı olamamasının nedenle- rinden biri değildir? A) Yeniçerilerin çıkarlarına ters düşmesi B) İradicedit hazinesi için konulan vergilerin halkta hu- zursuzluk yaratması C) Bazı çevrelerin yapılan çalışmalardan rahatsızlık duy- masi D) Kabakçı Mustafa İsyanı sonucunda III. Selim'in taht- tan indirilmesi E) Nizamicedit Islatahlarının halk tarafından desteklen- mesi