%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Soruları

Bistuuletinskienet asbabae nineemlige nin MMET
atsvoquaiQ in
2. İstanbul'un resmen işgali sonrasında Temsil Heyeti
tarafından gerçekleştirilen aşağıdaki faaliyetlerden
hangisi işgallerin Anadolu içlerine doğru yaygınlaşmasını
doğrudan önlemeye yöneliktir?
A) İstanbul ile olan her türlü haberleşmenin kesilmesi
B) Istanbul Hükümeti'nin her türlü faaliyetinin yok sayılması
Geyve ve Ulukışla demir yollarının tahrip edilmesi
D) Yapılan tutuklamalara karşı Anadolu'da bulunan İtilaf
Devletleri subaylarının tutuklanması
E) İstanbul'a her türlü mal ve para akışının durdurulması
YAYINLARI
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
Bistuuletinskienet asbabae nineemlige nin MMET atsvoquaiQ in 2. İstanbul'un resmen işgali sonrasında Temsil Heyeti tarafından gerçekleştirilen aşağıdaki faaliyetlerden hangisi işgallerin Anadolu içlerine doğru yaygınlaşmasını doğrudan önlemeye yöneliktir? A) İstanbul ile olan her türlü haberleşmenin kesilmesi B) Istanbul Hükümeti'nin her türlü faaliyetinin yok sayılması Geyve ve Ulukışla demir yollarının tahrip edilmesi D) Yapılan tutuklamalara karşı Anadolu'da bulunan İtilaf Devletleri subaylarının tutuklanması E) İstanbul'a her türlü mal ve para akışının durdurulması YAYINLARI
5
10. Hava yolları ilk olarak Fransa'da ticari amaçla yapılan sefer-
ler şeklinde ortaya çıkmış ve diğer ulaşım sistemlerinden da-
ha geç başlamasına rağmen hızlı bir gelişme göstermiştir.
Önceleri askeri alanda kullanılan uçakların daha sonra sivil
alanda kullanımı yaygınlaşmıştır. Özellikle II. Dünya Savaşı
sonrasında hava yollarının gelişimi daha da hızlanmıştır.
(Blic 1: Che
Hava yollarının bu hızlı gelişiminin aşağıdakilerden han-
gisine dayandığı söylenemez?
A) Uçak sanayisinin gelişmesine
gelişmesine
B) Petrol üretiminin artmasına
C) Havacılık anlaşmalarının yapılmasına
D) Modern havaalanlarının inşa edilmesine
E) Uçakların en hızlı ulaşım aracı olmasına
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
5 10. Hava yolları ilk olarak Fransa'da ticari amaçla yapılan sefer- ler şeklinde ortaya çıkmış ve diğer ulaşım sistemlerinden da- ha geç başlamasına rağmen hızlı bir gelişme göstermiştir. Önceleri askeri alanda kullanılan uçakların daha sonra sivil alanda kullanımı yaygınlaşmıştır. Özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında hava yollarının gelişimi daha da hızlanmıştır. (Blic 1: Che Hava yollarının bu hızlı gelişiminin aşağıdakilerden han- gisine dayandığı söylenemez? A) Uçak sanayisinin gelişmesine gelişmesine B) Petrol üretiminin artmasına C) Havacılık anlaşmalarının yapılmasına D) Modern havaalanlarının inşa edilmesine E) Uçakların en hızlı ulaşım aracı olmasına
4.
XIX. yüzyılda Kutsal Yerler Sorunu'nu Osmanlı Devle-
ti'ne karşı,
I. Fransa,
II. Rusya,
III. İspanya
devletlerinden hangilerinin etkin bir şekilde kullandı-
ğı söylenebilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
4. XIX. yüzyılda Kutsal Yerler Sorunu'nu Osmanlı Devle- ti'ne karşı, I. Fransa, II. Rusya, III. İspanya devletlerinden hangilerinin etkin bir şekilde kullandı- ğı söylenebilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II
elik Tehditler - II
eleri-
ecek
stir.
nda
ek
1815 Viyana Kongresi'nde prensipte alınan karara göre
bir yerde milliyetçi ayaklanmaların yaşanması durumun-
da kongreye katılan devletler, bu isyanın bastırılmasında
birlikte hareket edeceklerdir. Meternik sistemi
Verilen bilgiler Viyana Kongresi'ne katılan devletler
için,
1. Monarşilerin korunmasıyla ilgili ortak bir bakış açısı-
na sahiplerdir.
II. Milliyetçi isyanların tümünü birlikte bastırmışlardır.
III. Avrupa'nın mevcut siyasi yapısını korumuşlardır.
yargılarından hangilerini doğrular?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) II ve III
C) I ve II
u
daki
an-
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
elik Tehditler - II eleri- ecek stir. nda ek 1815 Viyana Kongresi'nde prensipte alınan karara göre bir yerde milliyetçi ayaklanmaların yaşanması durumun- da kongreye katılan devletler, bu isyanın bastırılmasında birlikte hareket edeceklerdir. Meternik sistemi Verilen bilgiler Viyana Kongresi'ne katılan devletler için, 1. Monarşilerin korunmasıyla ilgili ortak bir bakış açısı- na sahiplerdir. II. Milliyetçi isyanların tümünü birlikte bastırmışlardır. III. Avrupa'nın mevcut siyasi yapısını korumuşlardır. yargılarından hangilerini doğrular? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) II ve III C) I ve II u daki an-
6. Türklerle Çinliler arasında uzun mücadelelere neden olan ticaret yolu aşağıdakilerden hangisidir? (5p
A) Süveyş Kanal Yolu
B) Kürk Yolu
C) Baharat Yolu
D) Kral Yolu
E) İpek Yolu
7. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ekonomisini olumsuz etkileyen gelişmelerden biri değildir?
A) Kapitülasyonların sürekli hale getirilmesi
B) İpek ve Baharat Yolu'nun Osmanlı Devleti'ne geçmesi
C) Duyun-u Umumiye İdaresi'nin kurulması
D) Balta Limanı Antlaşması'nın imzalanması
E) İngiltere'de Sanayi İnkılabı'nın başlaması
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
6. Türklerle Çinliler arasında uzun mücadelelere neden olan ticaret yolu aşağıdakilerden hangisidir? (5p A) Süveyş Kanal Yolu B) Kürk Yolu C) Baharat Yolu D) Kral Yolu E) İpek Yolu 7. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ekonomisini olumsuz etkileyen gelişmelerden biri değildir? A) Kapitülasyonların sürekli hale getirilmesi B) İpek ve Baharat Yolu'nun Osmanlı Devleti'ne geçmesi C) Duyun-u Umumiye İdaresi'nin kurulması D) Balta Limanı Antlaşması'nın imzalanması E) İngiltere'de Sanayi İnkılabı'nın başlaması
2. 1. Siyasi yalnızlıktan kurtulma
Son yıllarda kaybedilen toprakları geri alabilme
II.
III. İttihat ve Terakki'nin, savaşı Almanya'nın kaza-
nacağına inanma
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nin Al- P
manya'nın yanında I. Dünya Savaşı'na girmek iste-
1ste [
mesinin nedenleri arasında yer alır?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) Yalnız III
(0
E) I, II ve III
gam
5.
ludnatal (3
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
2. 1. Siyasi yalnızlıktan kurtulma Son yıllarda kaybedilen toprakları geri alabilme II. III. İttihat ve Terakki'nin, savaşı Almanya'nın kaza- nacağına inanma Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nin Al- P manya'nın yanında I. Dünya Savaşı'na girmek iste- 1ste [ mesinin nedenleri arasında yer alır? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III C) Yalnız III (0 E) I, II ve III gam 5. ludnatal (3
13. III. Selim döneminde Osmanlı Devleti'nin siyasi, askeri
ve ekonomik dengeleri bozulmuş durumdaydı. XVII. ve
XVIII. yüzyıl boyunca Avrupa devletlerine karşı alınan
yenilgiler ve toprak kayıpları devlet ve toplum yapısın-
da islahat yapılmasını zorunlu kılmıştır. III. Selim, Fransız
İhtilali'nin Avrupa'yı etkilediği dönemde, devletin güven-
liğini ve devamlılığını sağlamaya yönelik islahatlar yap-
mıştır.
Aşağıdakilerden hangisi III. Selim döneminde yapılan
islahat çalışmalarından biri değildir?
A) Tanzimat Fermanı'nın yayımlanması
B) Nizamicedit adını taşıyan ordunun kurulması
C) Türk ve yabancı uzmanlara layiha adı verilen raporlar
hazırlatılması ve Meclisimeşveret'in kurulması
D) Avrupa devletlerinin önemli başkentlerinde daimi elçi-
liklerin açılması
E) Kara ve Deniz mühendishanelerinin geliştirilmesi
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
13. III. Selim döneminde Osmanlı Devleti'nin siyasi, askeri ve ekonomik dengeleri bozulmuş durumdaydı. XVII. ve XVIII. yüzyıl boyunca Avrupa devletlerine karşı alınan yenilgiler ve toprak kayıpları devlet ve toplum yapısın- da islahat yapılmasını zorunlu kılmıştır. III. Selim, Fransız İhtilali'nin Avrupa'yı etkilediği dönemde, devletin güven- liğini ve devamlılığını sağlamaya yönelik islahatlar yap- mıştır. Aşağıdakilerden hangisi III. Selim döneminde yapılan islahat çalışmalarından biri değildir? A) Tanzimat Fermanı'nın yayımlanması B) Nizamicedit adını taşıyan ordunun kurulması C) Türk ve yabancı uzmanlara layiha adı verilen raporlar hazırlatılması ve Meclisimeşveret'in kurulması D) Avrupa devletlerinin önemli başkentlerinde daimi elçi- liklerin açılması E) Kara ve Deniz mühendishanelerinin geliştirilmesi
12. III. Selim askeri ve kültürel alanda pek çok islahatlar yap-
mıştır. Bu islahat hareketlerine genel anlamda Nizamice-
dit adı verilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi III. Selim dönemine ait Niza-
micedit islahatlarının başarılı olamamasının nedenle-
rinden biri değildir?
A) Yeniçerilerin çıkarlarına ters düşmesi
B) İradicedit hazinesi için konulan vergilerin halkta hu-
zursuzluk yaratması
C) Bazı çevrelerin yapılan çalışmalardan rahatsızlık duy-
masi
D) Kabakçı Mustafa İsyanı sonucunda III. Selim'in taht-
tan indirilmesi
E) Nizamicedit Islatahlarının halk tarafından desteklen-
mesi
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
12. III. Selim askeri ve kültürel alanda pek çok islahatlar yap- mıştır. Bu islahat hareketlerine genel anlamda Nizamice- dit adı verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi III. Selim dönemine ait Niza- micedit islahatlarının başarılı olamamasının nedenle- rinden biri değildir? A) Yeniçerilerin çıkarlarına ters düşmesi B) İradicedit hazinesi için konulan vergilerin halkta hu- zursuzluk yaratması C) Bazı çevrelerin yapılan çalışmalardan rahatsızlık duy- masi D) Kabakçı Mustafa İsyanı sonucunda III. Selim'in taht- tan indirilmesi E) Nizamicedit Islatahlarının halk tarafından desteklen- mesi
/benimhocam
5. XVI. yüzyıl sonlarından itibaren korsanlık amacıyla Akdeniz'e
gelen İngiltere ve Hollanda'nın kalyonları, kadırgalara üstün-
lük sağlayarak Akdeniz'e hâkim olmaya başlamıştı Girit
kuşatmasında Venedik kalyonları karşısında Osmanlı kadır-
galarının yetersiz kalması sonucu Osmanlı devlet adamları
kalyon inşasına karar vermiş ve böylece kadırgadan kalyona
geçiş süreci Osmanlı donanması için de başlamıştır.
Buna göre;
1. Osmanlı Devleti'nde kullanılan kadırgaların zamanla öne-
mini yitirdiği,
II. Avrupalı korsanların Akdeniz'de üstünlüğü ele geçirmeye
başladığı,
III. Osmanlı donanmasının Akdeniz'deki egemenliğinin sona
erdiği
ifadelerinden hangilerinin doğru olduğu söylenebilir?
B) Yalnız
A) Yalnız I
-D) Ivett
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
/benimhocam 5. XVI. yüzyıl sonlarından itibaren korsanlık amacıyla Akdeniz'e gelen İngiltere ve Hollanda'nın kalyonları, kadırgalara üstün- lük sağlayarak Akdeniz'e hâkim olmaya başlamıştı Girit kuşatmasında Venedik kalyonları karşısında Osmanlı kadır- galarının yetersiz kalması sonucu Osmanlı devlet adamları kalyon inşasına karar vermiş ve böylece kadırgadan kalyona geçiş süreci Osmanlı donanması için de başlamıştır. Buna göre; 1. Osmanlı Devleti'nde kullanılan kadırgaların zamanla öne- mini yitirdiği, II. Avrupalı korsanların Akdeniz'de üstünlüğü ele geçirmeye başladığı, III. Osmanlı donanmasının Akdeniz'deki egemenliğinin sona erdiği ifadelerinden hangilerinin doğru olduğu söylenebilir? B) Yalnız A) Yalnız I -D) Ivett C) Yalnız III E) I, II ve III
7.
YT-TARIH Soru Ba
I. Dünya Savaşı'nın sonunda yaşanan;
I. imparatorlukların yıkılması ve yeni bağımsız devletlerin
ortaya çıkması,
II. Milletler Cemiyetinin kurulması,
III. manda ve himaye sisteminin uygulanması
gelişmelerden hangilerinin milliyetçilik düşüncesinin
etkisiyle ortaya çıktığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I ve III
C) Yalnız III
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
7. YT-TARIH Soru Ba I. Dünya Savaşı'nın sonunda yaşanan; I. imparatorlukların yıkılması ve yeni bağımsız devletlerin ortaya çıkması, II. Milletler Cemiyetinin kurulması, III. manda ve himaye sisteminin uygulanması gelişmelerden hangilerinin milliyetçilik düşüncesinin etkisiyle ortaya çıktığı söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III E) I ve III C) Yalnız III
3. Türk devletlerinin ekserisi ordunun temel gücü olarak boy
ve obalara bağlı atlı göçebe Türkmen kuvvetlerini kullanır-
ken Osmanlı Devleti bu güçler yerine toprağa bağlı eyalet
askerleri ve devşirme sistemine dayanan maaşlı Kapıkulu
Ocağı'na mensup askerleri kullanmıştır.
Osmanlı Devleti'nin askerî yapıda eski geleneklerden
farklı bir yol izlemesinde;
1. daimî ve düzenli ordu teşkilatı kurmak,
II. devlet otoritesini güçlü tutmak,
III. fetihlere dayalı büyümeyi devam ettirmek,
IV. sınırları içerisinde yer alan nüfus gücünü kullanmak,
V. Türkmenler'i idari alanda değerlendirmek
amaçlarından hangisi etkili değildir?
C) III
A) I
B) II
D) IV
E) V
6.
62
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
3. Türk devletlerinin ekserisi ordunun temel gücü olarak boy ve obalara bağlı atlı göçebe Türkmen kuvvetlerini kullanır- ken Osmanlı Devleti bu güçler yerine toprağa bağlı eyalet askerleri ve devşirme sistemine dayanan maaşlı Kapıkulu Ocağı'na mensup askerleri kullanmıştır. Osmanlı Devleti'nin askerî yapıda eski geleneklerden farklı bir yol izlemesinde; 1. daimî ve düzenli ordu teşkilatı kurmak, II. devlet otoritesini güçlü tutmak, III. fetihlere dayalı büyümeyi devam ettirmek, IV. sınırları içerisinde yer alan nüfus gücünü kullanmak, V. Türkmenler'i idari alanda değerlendirmek amaçlarından hangisi etkili değildir? C) III A) I B) II D) IV E) V 6. 62
YKS Tarih Genel Tekrar Videoları - G...
Benim Hocam - 1/6
2 x
3
4
51
YKS TARİH
GENEL TEKRAR
2:26:48
2023
YKS TARİH
GENEL TEKRAR
2:51:13
2023
YKS TARİH
GENEL TEKRAR
1:57:51
2023
YKS TARİH
GENEL TEKRAR
2:04:39
3) YKS Tarih Genel Tekrar - 3.
Gün - Gökhan ÖZ
Benim Hocam
4) YKS Tarih Genel Tekrar - 4.
Gün - Gökhan ÖZ
Benim Hocam
X
-
:
5) YKS Tarih Genel Tekrar - 5.
Gün - Gökhan ÖZ
Beni 5) YKS Tarih Genel Tekrar - 5. Gün - Gökhan ÖZ
6) YKS Tarih Genel Tekrar - 6.
Gün Gökhan ÖZ
Benim Hocam
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
YKS Tarih Genel Tekrar Videoları - G... Benim Hocam - 1/6 2 x 3 4 51 YKS TARİH GENEL TEKRAR 2:26:48 2023 YKS TARİH GENEL TEKRAR 2:51:13 2023 YKS TARİH GENEL TEKRAR 1:57:51 2023 YKS TARİH GENEL TEKRAR 2:04:39 3) YKS Tarih Genel Tekrar - 3. Gün - Gökhan ÖZ Benim Hocam 4) YKS Tarih Genel Tekrar - 4. Gün - Gökhan ÖZ Benim Hocam X - : 5) YKS Tarih Genel Tekrar - 5. Gün - Gökhan ÖZ Beni 5) YKS Tarih Genel Tekrar - 5. Gün - Gökhan ÖZ 6) YKS Tarih Genel Tekrar - 6. Gün Gökhan ÖZ Benim Hocam
2.
playin tek sebebi
Erzurum Kongresi'ni Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve Trabzon Muhafazaa-i Hukuk
Cemiyeti kendi bölgelerindeki faaliyetleri engellemek üzere toplamış, Atatürk'ün katılımıyla tüm
yurdu ilgilendiren kararlar alınmıştır.
Bu Kongrede;
◆ Manda ve Himaye reddedilmiştir
◆ Kuvá-yi Milliye'nin etkin, milli iradenin hâkim olacağı kararı alınmıştır.
◆ Doğu Anadolu'daki illerden gelen delegeler arasından seçilerek Temsil Heyeti oluşturulmuştur.
Milli sınırlar içinde vatanın bölünmez bir bütün olduğu vurgulanmıştır.
Buna göre Erzurum Kongresi'nde,
1. Milli egemenlik ve milli bağımsızlık kavramları vurgulanmıştır
II. Mondros ve işgaller reddedilmişth
III. Toplanış amacı bölgeseldir ancak ulusal kararlar da alınmıştır.
IV. Mücadelenin halka mål edileceği ilk kez vurgulanmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılır?
A) I ve II
B) Il ve IV
"DIN YAYINLARI
12
CI, II ve III
DII, III ve IV
Diğer sayfaya geçin
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
2. playin tek sebebi Erzurum Kongresi'ni Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve Trabzon Muhafazaa-i Hukuk Cemiyeti kendi bölgelerindeki faaliyetleri engellemek üzere toplamış, Atatürk'ün katılımıyla tüm yurdu ilgilendiren kararlar alınmıştır. Bu Kongrede; ◆ Manda ve Himaye reddedilmiştir ◆ Kuvá-yi Milliye'nin etkin, milli iradenin hâkim olacağı kararı alınmıştır. ◆ Doğu Anadolu'daki illerden gelen delegeler arasından seçilerek Temsil Heyeti oluşturulmuştur. Milli sınırlar içinde vatanın bölünmez bir bütün olduğu vurgulanmıştır. Buna göre Erzurum Kongresi'nde, 1. Milli egemenlik ve milli bağımsızlık kavramları vurgulanmıştır II. Mondros ve işgaller reddedilmişth III. Toplanış amacı bölgeseldir ancak ulusal kararlar da alınmıştır. IV. Mücadelenin halka mål edileceği ilk kez vurgulanmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılır? A) I ve II B) Il ve IV "DIN YAYINLARI 12 CI, II ve III DII, III ve IV Diğer sayfaya geçin
4) Aşağıdakilerden hangisi 1926'da kabul edilen Medeni
Kanun'la kadınlara tanınan haklardan biri değildir?
A) İstedikleri mesleğe girebilme
C) Mirastan eşit pay alma
E) Mahkemede tanıklıkta eşitlik
B) Boşanma
D) Seçme ve seçilme
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
4) Aşağıdakilerden hangisi 1926'da kabul edilen Medeni Kanun'la kadınlara tanınan haklardan biri değildir? A) İstedikleri mesleğe girebilme C) Mirastan eşit pay alma E) Mahkemede tanıklıkta eşitlik B) Boşanma D) Seçme ve seçilme
4. Türk-İslam yönetim anlayışının oluşmaya başladığı Kara-
hanlılar Dönemi eserlerinden olan Kutadgu Bilig'de devlet
teşkilatının özellikleri şu şekilde dile getirilmiştir: "Memle-
ket tutmak için çok asker ve ordu lazımdır, askeri besle-
mek için de çok mal ve servete ihtiyaç vardır. Bu mali
elde etmek için halkın zengin olması gerektir, halkın
zengin olması için de doğru kanunlar konulmalıdır.
Paragrafta verilen bilgilere göre aşağıdaki kavramlar-
dan hangisi Türk-İslam yönetim anlayışında yer
almaz?
VA) Güçlü ordu
C) Halkın refahı
E) Meşrutiyet
B) Adalet
D) Fetih
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
4. Türk-İslam yönetim anlayışının oluşmaya başladığı Kara- hanlılar Dönemi eserlerinden olan Kutadgu Bilig'de devlet teşkilatının özellikleri şu şekilde dile getirilmiştir: "Memle- ket tutmak için çok asker ve ordu lazımdır, askeri besle- mek için de çok mal ve servete ihtiyaç vardır. Bu mali elde etmek için halkın zengin olması gerektir, halkın zengin olması için de doğru kanunlar konulmalıdır. Paragrafta verilen bilgilere göre aşağıdaki kavramlar- dan hangisi Türk-İslam yönetim anlayışında yer almaz? VA) Güçlü ordu C) Halkın refahı E) Meşrutiyet B) Adalet D) Fetih
10 13 Nisan 1909'da çıkan ve tarihte "31 Mart Olayı" olarak
adlandırılan isyan, Makedonya'dan gelen Hareket Ordusu
tarafından bastırılmış, böylece parlamenter sisteme yönelik
tehdit önlenmiştir.
Bu bilgiler doğrultusunda 31 Mart Olayı ile ilgili olarak,
L. Meşrutiyet rejimini hedef almıştır.
H. Anadolu'da çıkan en önemli isyandır.
Monarşi düzenini yıkmayı amaçlamıştır.
yargılarından hangileri savunulabilir?
A Yalnız I
B) Yalnız II
D) Ive II
EX, II ve III
1 ve ll
Tarih
Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi
10 13 Nisan 1909'da çıkan ve tarihte "31 Mart Olayı" olarak adlandırılan isyan, Makedonya'dan gelen Hareket Ordusu tarafından bastırılmış, böylece parlamenter sisteme yönelik tehdit önlenmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda 31 Mart Olayı ile ilgili olarak, L. Meşrutiyet rejimini hedef almıştır. H. Anadolu'da çıkan en önemli isyandır. Monarşi düzenini yıkmayı amaçlamıştır. yargılarından hangileri savunulabilir? A Yalnız I B) Yalnız II D) Ive II EX, II ve III 1 ve ll