Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

12. İnsanın en belirgin özelliği, yaşadığı çevreyi sanatla değiştirip dönüştürebilmesidir. Özellikle de Türk sa- natçısı bu dönüşümü gerçekleştirirken ortaya çıkan şeylerin doğada çiğ ve çirkin durmam

12. İnsanın en belirgin özelliği, yaşadığı çevreyi sanatla
değiştirip dönüştürebilmesidir. Özellikle de Türk sa-
natçısı bu dönüşümü gerçekleştirirken ortaya çıkan
şeylerin doğada çiğ ve çirkin durmaması için dai-
ma doğal temalar seçmiştir. Kullandığı mal

12. İnsanın en belirgin özelliği, yaşadığı çevreyi sanatla değiştirip dönüştürebilmesidir. Özellikle de Türk sa- natçısı bu dönüşümü gerçekleştirirken ortaya çıkan şeylerin doğada çiğ ve çirkin durmaması için dai- ma doğal temalar seçmiştir. Kullandığı malzemeler çoğunlukla ahşap, taş ve tuğladır. İç mekân çoğun- lukla çiçekli çini bezemeler ile canlı hâle getirilmiştir. Bu yüzden Türk sanatçısı doğayı tahrip ederek de- ğil, taklit ederek sanat üretme yolunu seçmiştir. A Buna göre parçada sözü edilen Türk sanatçısı- en nin, 1. Mimesis II. Oyun u- III. Yaratma kavramlarından hangilerine daha yakın olduğu söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) Il ve III CAP