İndirimi Kaçıranlar İçin Son Şans Bugün! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Sanat Felsefesi Soruları

15. Sanata bilgi açısından bakıldığında, her ciddi vs
büyük sanat eserinde bir düşünsel bildirinin bulun-
duğu görülür. Sanat, bu bildiriyi sanatsal bir dille,
hayal gücü ve imgelerle, öznel olarak yapar. For
sefe ise akla dayalı, kavram dilini kullanır, sanatın
varlık alanı, güzellik, yüce, hoe gibi estetik değer
lerdir.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada yer verilen
düşüncelerden biri değildir?
A) Her sanatsal eserde düşünsel bir bildiri vardır.
7. "Hepini.
olmayın
Ayette
mana a
B) Sanatçı, eserlerindeki bildiriyi sanatsal bir dille
ortaya koyar.
A) Allah
B) Ang
C) Her sanat eseri ozneldir.
D) Akla dayalı kavram dilini kullanan felsefe,
yüce, hoş gibi estetik değerleri araştırır.
C/ kura
D) DON
E) Sem
E) Felsefe, sanatın varlık alanını inceler.
-
14
Felsefe
Sanat Felsefesi
15. Sanata bilgi açısından bakıldığında, her ciddi vs büyük sanat eserinde bir düşünsel bildirinin bulun- duğu görülür. Sanat, bu bildiriyi sanatsal bir dille, hayal gücü ve imgelerle, öznel olarak yapar. For sefe ise akla dayalı, kavram dilini kullanır, sanatın varlık alanı, güzellik, yüce, hoe gibi estetik değer lerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada yer verilen düşüncelerden biri değildir? A) Her sanatsal eserde düşünsel bir bildiri vardır. 7. "Hepini. olmayın Ayette mana a B) Sanatçı, eserlerindeki bildiriyi sanatsal bir dille ortaya koyar. A) Allah B) Ang C) Her sanat eseri ozneldir. D) Akla dayalı kavram dilini kullanan felsefe, yüce, hoş gibi estetik değerleri araştırır. C/ kura D) DON E) Sem E) Felsefe, sanatın varlık alanını inceler. - 14
TYT
14. Bentham'a göre insan hayatında değerli olan biricik
şey Gazdır. Bu nedenle haz veren davranış iyi, acı ve-
ren davranış ise kötüdür. İnsan akıllı davrandığı takdir-
de en büyük hazza ulaşmayı amaç ediniyor demektir.
Bazı durumlarda a ve haz veren davranış birlikte bu-
lunabilir. Bu durumda insan büyük hazlar için küçük
acılara katlanmalı veya büyük acılardan kaçınmak için
küçük hazlardan vazgeçmelidir. Kişi böyle davrandı-
ğında mümkün olduğunca diğer insanların mutluluğu-
nu da amaç edinmiş olur. Böylece ortaya evrensel ah-
lak yasası çıkmış olur.
Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Ahlak yasasını her bireyin kendisi belirler.
B) İnsan için en değerli şey haz elde etmektir.
C) İnsan hazza yönelmeli, acıdan kaçınmalıdır.
D) Her insan için geçerli bir ahlak yasası mümkündür.
E) Insan davranışlarında diğer insanların da mutlulu-
ğunu esas almalıdır.
- Descartes, felsofiniu
Felsefe
Sanat Felsefesi
TYT 14. Bentham'a göre insan hayatında değerli olan biricik şey Gazdır. Bu nedenle haz veren davranış iyi, acı ve- ren davranış ise kötüdür. İnsan akıllı davrandığı takdir- de en büyük hazza ulaşmayı amaç ediniyor demektir. Bazı durumlarda a ve haz veren davranış birlikte bu- lunabilir. Bu durumda insan büyük hazlar için küçük acılara katlanmalı veya büyük acılardan kaçınmak için küçük hazlardan vazgeçmelidir. Kişi böyle davrandı- ğında mümkün olduğunca diğer insanların mutluluğu- nu da amaç edinmiş olur. Böylece ortaya evrensel ah- lak yasası çıkmış olur. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A) Ahlak yasasını her bireyin kendisi belirler. B) İnsan için en değerli şey haz elde etmektir. C) İnsan hazza yönelmeli, acıdan kaçınmalıdır. D) Her insan için geçerli bir ahlak yasası mümkündür. E) Insan davranışlarında diğer insanların da mutlulu- ğunu esas almalıdır. - Descartes, felsofiniu
karşı saygılı olmak iyi bir davranıştır.
D) Erdemli olmak için kötülüğe iyilikle karşılık verilmelidir.
E) Ahlak kurallarının temelinde ahlaki sorumluluk vardır.
15. Croce'ye göre sanat eseri ruhsal bir edimdir, bu yüzden
dışsal, fiziksel bir olgu olarak var olamaz. Ona göre bilim
insanları bir heykeli tartabilir, bir resimde kullanılan
renklerin tonlarını sayabilir çünkü onlar için tarttıkları,
saydıkları o dış şeylerin ruhsal anlamının bir önemi
yoktur. Oysa estetikçi için tartılan, sayılan şeyler yoktur
sadece imgeler yani ruhsal edimler vardır. Bu da
sanatçının estetik yaşantısının öznel olduğu anlamına
gelir. Dolayısıyla sanat eseri de sanatçının öznel
yaşantısının dışa yansımış hâlidir.
Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine
ulaşılamaz?
Estetik yaşantr biriciktir.
B) Sanat eseri Kişiye özgü bir duygunun ifadesidir.
C) Sanat eseri herkeste aynı duygulara karşılık
gelmeyebilir.
D) Sanat yapıtı aklın bir dışa vurumudur.
E Sanat eseri kişisel bir yaratmadır.
Felsefe
Sanat Felsefesi
karşı saygılı olmak iyi bir davranıştır. D) Erdemli olmak için kötülüğe iyilikle karşılık verilmelidir. E) Ahlak kurallarının temelinde ahlaki sorumluluk vardır. 15. Croce'ye göre sanat eseri ruhsal bir edimdir, bu yüzden dışsal, fiziksel bir olgu olarak var olamaz. Ona göre bilim insanları bir heykeli tartabilir, bir resimde kullanılan renklerin tonlarını sayabilir çünkü onlar için tarttıkları, saydıkları o dış şeylerin ruhsal anlamının bir önemi yoktur. Oysa estetikçi için tartılan, sayılan şeyler yoktur sadece imgeler yani ruhsal edimler vardır. Bu da sanatçının estetik yaşantısının öznel olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla sanat eseri de sanatçının öznel yaşantısının dışa yansımış hâlidir. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz? Estetik yaşantr biriciktir. B) Sanat eseri Kişiye özgü bir duygunun ifadesidir. C) Sanat eseri herkeste aynı duygulara karşılık gelmeyebilir. D) Sanat yapıtı aklın bir dışa vurumudur. E Sanat eseri kişisel bir yaratmadır.
14. Sanat, uygulamaya yönelik düşünsel bir erdemdir, her
şeyden önce gerçekliğin taklit edilmesiyle ilgilidir. Ancak
sanatçıyı taklitçi diye belirlerken onu tam anlamında bir
kopyacı olarak görmek doğru değildir. O, bir şeyleri özel
olarak göstermekle, öne çıkarmakla yükümlüdür. Bu yolda
en yüksek düzeyde sanat ya da trajedi, acıma ve korku
duyguları yaratarak arınmayı sağlayacaktır.
Bu parçada görüşleri verilen filozof aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Plotinos
B) Croce
C) Kant
D) Schiller
E) Aristoteles
Felsefe
Sanat Felsefesi
14. Sanat, uygulamaya yönelik düşünsel bir erdemdir, her şeyden önce gerçekliğin taklit edilmesiyle ilgilidir. Ancak sanatçıyı taklitçi diye belirlerken onu tam anlamında bir kopyacı olarak görmek doğru değildir. O, bir şeyleri özel olarak göstermekle, öne çıkarmakla yükümlüdür. Bu yolda en yüksek düzeyde sanat ya da trajedi, acıma ve korku duyguları yaratarak arınmayı sağlayacaktır. Bu parçada görüşleri verilen filozof aşağıdakilerden hangisidir? A) Plotinos B) Croce C) Kant D) Schiller E) Aristoteles
2.
Sanat, alışılmışın dışında olan bir et-
kinliktir.\ Sanatçının özgün olan bir şe-
yi arama durumu alışıımışın dışına çık-
ma durumunu zorunlu kılar. Ayrıca sa-
natçi atışılmışın dışına çıkarken alı-
şılmamış biçimler kurmaya da dikkat
eder. Sanatçı dış dünyaya duygular-
la yönelir. Bunu yaparken de duygu ve
sezgisiyle dış dünyanın derinine iner.
Bu parçada aşağıdaki yargılardan
hangisi vurgulanmaktądır?
A) Sanatın kaynağı şadece sanatçı-
nin sezgisidir.
B) Sanatçı doğayı/kendine göre algı-
lar.
C) Sahat eseri ôzgün olma özelliğine
sahiptir.
D) Estetik nesneyi algılamak duygu-
sal derinliğe bağlıdır.
E) Estetik nesne her kişide farklı du-
rumlara neden olur.
5.
Felsefe
Sanat Felsefesi
2. Sanat, alışılmışın dışında olan bir et- kinliktir.\ Sanatçının özgün olan bir şe- yi arama durumu alışıımışın dışına çık- ma durumunu zorunlu kılar. Ayrıca sa- natçi atışılmışın dışına çıkarken alı- şılmamış biçimler kurmaya da dikkat eder. Sanatçı dış dünyaya duygular- la yönelir. Bunu yaparken de duygu ve sezgisiyle dış dünyanın derinine iner. Bu parçada aşağıdaki yargılardan hangisi vurgulanmaktądır? A) Sanatın kaynağı şadece sanatçı- nin sezgisidir. B) Sanatçı doğayı/kendine göre algı- lar. C) Sahat eseri ôzgün olma özelliğine sahiptir. D) Estetik nesneyi algılamak duygu- sal derinliğe bağlıdır. E) Estetik nesne her kişide farklı du- rumlara neden olur. 5.
15. Platon için güzellik, meydana gelmeyen, yok olmayan, başka
bir şeye dönüşmeyen, tek ve kendinde var olan sonrasız bir
ideadır. O halde doğada gördüğümüz ve güzel dediğimiz var-
liklar bu ideadan aldıkları pay ölçüsünde bize güzel görünürler.
Platon'a göre doğada güzel olarak nitelendirilen varlıkların
temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Insana hoş duygular yaşatması
B) Gerçekliğin kopyası olmaları
Pratik bir amacının olmaması
D) İnsan doğasını yansıtması
E) Sir eşinin daha olmaması
Felsefe
Sanat Felsefesi
15. Platon için güzellik, meydana gelmeyen, yok olmayan, başka bir şeye dönüşmeyen, tek ve kendinde var olan sonrasız bir ideadır. O halde doğada gördüğümüz ve güzel dediğimiz var- liklar bu ideadan aldıkları pay ölçüsünde bize güzel görünürler. Platon'a göre doğada güzel olarak nitelendirilen varlıkların temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Insana hoş duygular yaşatması B) Gerçekliğin kopyası olmaları Pratik bir amacının olmaması D) İnsan doğasını yansıtması E) Sir eşinin daha olmaması
al
14. Kimi düşünürlere göre güzellik ve zevk duygula-
ri kişilere göre değişebilmektedir. Aynı tarz resmi
sevenler bile farklı sanatçıları ya da farklı üslupları
tercih edebilmekteler. Kimi düşünürler ise sanat
eserinin güzelliği ya da çirkinliği konusunda kişilere
göre değişmeyen ortak beğeni duygusunun oldu-
ğunu kabul ederler.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi dile geti-
rilmektedir?
A Güzellik ve yüce arasındaki ilişki
B) Güzelliğin doğada mi yoksa sanat eserinde mi
alduğu
C Ortak estetik yargıların olup olmadığı
) Estetik tavrin cikara dayanıp dayanmadığı
Sanat eserinin özelliklerinin neler
olduğu
** D06-1 - TYT Deneme - 6
16
luus
Felsefe
Sanat Felsefesi
al 14. Kimi düşünürlere göre güzellik ve zevk duygula- ri kişilere göre değişebilmektedir. Aynı tarz resmi sevenler bile farklı sanatçıları ya da farklı üslupları tercih edebilmekteler. Kimi düşünürler ise sanat eserinin güzelliği ya da çirkinliği konusunda kişilere göre değişmeyen ortak beğeni duygusunun oldu- ğunu kabul ederler. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi dile geti- rilmektedir? A Güzellik ve yüce arasındaki ilişki B) Güzelliğin doğada mi yoksa sanat eserinde mi alduğu C Ortak estetik yargıların olup olmadığı ) Estetik tavrin cikara dayanıp dayanmadığı Sanat eserinin özelliklerinin neler olduğu ** D06-1 - TYT Deneme - 6 16 luus
2. Picasso, yaptığı tabloya bakıp resimde gördükle-
rini gerçek hayattakilere bezetmeyen bir izleyicinin
"Ama bunlar balığa pek benzemiyor" demesi üzeri-
ne "O, zaten balık değil, resim." cevabını vermiştir.
Picasso'nun cevabı, aşağıdaki görüşlerden han-
gisine uygundur?
A) Sanat bir oyundur.
B) Sanat, doğanın taklididir.
to
C) Sanat güzelliğiyle doğa güzelliği farklıdır.
D) Güzel olan ve gerçek olan aynı şeydir.
E) Sanat güzelliğini görmek için eğitilmiş olmak ge-
rekir.
Felsefe
Sanat Felsefesi
2. Picasso, yaptığı tabloya bakıp resimde gördükle- rini gerçek hayattakilere bezetmeyen bir izleyicinin "Ama bunlar balığa pek benzemiyor" demesi üzeri- ne "O, zaten balık değil, resim." cevabını vermiştir. Picasso'nun cevabı, aşağıdaki görüşlerden han- gisine uygundur? A) Sanat bir oyundur. B) Sanat, doğanın taklididir. to C) Sanat güzelliğiyle doğa güzelliği farklıdır. D) Güzel olan ve gerçek olan aynı şeydir. E) Sanat güzelliğini görmek için eğitilmiş olmak ge- rekir.
. "Sanatçı kimdir?" Sanatçı insandır. Ancak sanatçı-
yı diğer insanlardan ayıran çizgi, sanatçının duyma
üstünlüğü ve objeyi algılama gücüne sahip olması-
dır. İçerikten ziyade biçim ve biçimsel bakıştır. Sa-
natçının yaptığı ortaya koyduğu eser diğer insan-
larla karşılaşır. İşte bu eser, karşılaştığı insanlarda
haz yaratabiliyorsa o zaman estetik de ortaya çık-
mış demektir.
Parçaya göre sanatçıyı diğer insanlardan ayıran
özellik aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Sanatçı toplumsal faydayı temel alır.
B) Sanatçı yaratıcı hayal gücünü kullanır.
C) Sanatçı eserlerinde doğruyu amaçlar.
D) Sanatçı kültürden etkilenir.
E) Sanatçı hayatı kolaylaştırmak ister.
Felsefe
Sanat Felsefesi
. "Sanatçı kimdir?" Sanatçı insandır. Ancak sanatçı- yı diğer insanlardan ayıran çizgi, sanatçının duyma üstünlüğü ve objeyi algılama gücüne sahip olması- dır. İçerikten ziyade biçim ve biçimsel bakıştır. Sa- natçının yaptığı ortaya koyduğu eser diğer insan- larla karşılaşır. İşte bu eser, karşılaştığı insanlarda haz yaratabiliyorsa o zaman estetik de ortaya çık- mış demektir. Parçaya göre sanatçıyı diğer insanlardan ayıran özellik aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) Sanatçı toplumsal faydayı temel alır. B) Sanatçı yaratıcı hayal gücünü kullanır. C) Sanatçı eserlerinde doğruyu amaçlar. D) Sanatçı kültürden etkilenir. E) Sanatçı hayatı kolaylaştırmak ister.
yansıtır. Platon bu türden bir sanatı ve sanatçıyı küçümser.
Gerçek sanat, insanı idealar dünyasıyla buluşturabilmelidir.
15. Platon'a göre sanatçı doğada bulunanları eserleriyle
18.
Platon'un sanatçıyı küçümsemesinin temel nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sanatçıların özgür olmaması
B) Sanatçıların taklidin taklidini yapması
C) Sanatçıların doğayı eserine birebir aktaramaması
D) Sanatçıların toplumsal koşullardan etkilenerek eserlerini
oluşturmalari
E) Sanatçıların, insanları eğitme amacı ile eserlerini
yapmalari
Felsefe
Sanat Felsefesi
yansıtır. Platon bu türden bir sanatı ve sanatçıyı küçümser. Gerçek sanat, insanı idealar dünyasıyla buluşturabilmelidir. 15. Platon'a göre sanatçı doğada bulunanları eserleriyle 18. Platon'un sanatçıyı küçümsemesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Sanatçıların özgür olmaması B) Sanatçıların taklidin taklidini yapması C) Sanatçıların doğayı eserine birebir aktaramaması D) Sanatçıların toplumsal koşullardan etkilenerek eserlerini oluşturmalari E) Sanatçıların, insanları eğitme amacı ile eserlerini yapmalari
Mermer, pürüzsüz ve parlak bir taş olması
bakımından hoşumuza gider. Aynı şekilde
fildişinden yapılmış bir sandığın görme ve
dokunma duyumuza hoş gelen birtakım özel-
liklerinin olduğu muhakkaktır. Ama bir heykeli
veya fildişi sandığı güzel olarak değerlen-
dirmemizi sağlayan değerler, onların malze-
melerinden ileri gelen değerleri değildir. Bir
sanat eserinin parçalarının veya kısımlarının
birbiriyle ilişkisi veya onun bütünsel örgütlen-
mesidir.
Parçaya göre sanat eserini özel kılan aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
oo
AY Gerçekliğe kazandırdığı farklı anlamlar
B) Doğal olandan daha kusursuz olması
C) Benzersiz olması
(D) Biçimsel açıdan uyuma sahip olması
E) Bir amaç doğrultusunda yapılmaması
Felsefe
Sanat Felsefesi
Mermer, pürüzsüz ve parlak bir taş olması bakımından hoşumuza gider. Aynı şekilde fildişinden yapılmış bir sandığın görme ve dokunma duyumuza hoş gelen birtakım özel- liklerinin olduğu muhakkaktır. Ama bir heykeli veya fildişi sandığı güzel olarak değerlen- dirmemizi sağlayan değerler, onların malze- melerinden ileri gelen değerleri değildir. Bir sanat eserinin parçalarının veya kısımlarının birbiriyle ilişkisi veya onun bütünsel örgütlen- mesidir. Parçaya göre sanat eserini özel kılan aşa- ğıdakilerden hangisidir? oo AY Gerçekliğe kazandırdığı farklı anlamlar B) Doğal olandan daha kusursuz olması C) Benzersiz olması (D) Biçimsel açıdan uyuma sahip olması E) Bir amaç doğrultusunda yapılmaması
2.
Kant'a göre estetik denen şey sanat üzerine felsefi düşün-
meden ibarettir. Estetik duyarlilik ve onun "a priori formlar"ı
olan uzay ve zamanla ilgili felsefe alanıdır. Ancak Kant'ta
kelime bugünkü anlamında, yani güzellik duygusu, zevk
ve genel olarak sanat üzerinde felsefi düşünme anlamında
da kullanılır.Sanat üzerinde düşünmek her şeyden önce
güzel dediğimiz bu özel değerin anlamını aydınlığa kavuş-
turmaktır.
Kant bu parçada verilen görüşlerinde estetiğin aşağı-
daki özelliklerinden hangisini vurgulamaktadır?
A) İnsan ürünü olan her şeyi sorgulaması
B) Doğal güzellikleri önemsememesi
C) Güzellik kavramini sorgulaması
D) Sanat eserlerinin güzelliğini ön plana alması
E) Güzelliği hiçbir alan ile sınırlandırmaması
Felsefe
Sanat Felsefesi
2. Kant'a göre estetik denen şey sanat üzerine felsefi düşün- meden ibarettir. Estetik duyarlilik ve onun "a priori formlar"ı olan uzay ve zamanla ilgili felsefe alanıdır. Ancak Kant'ta kelime bugünkü anlamında, yani güzellik duygusu, zevk ve genel olarak sanat üzerinde felsefi düşünme anlamında da kullanılır.Sanat üzerinde düşünmek her şeyden önce güzel dediğimiz bu özel değerin anlamını aydınlığa kavuş- turmaktır. Kant bu parçada verilen görüşlerinde estetiğin aşağı- daki özelliklerinden hangisini vurgulamaktadır? A) İnsan ürünü olan her şeyi sorgulaması B) Doğal güzellikleri önemsememesi C) Güzellik kavramini sorgulaması D) Sanat eserlerinin güzelliğini ön plana alması E) Güzelliği hiçbir alan ile sınırlandırmaması
A
Deneme - 0
15. Insan sadece felsefe tarihi okuyarak felsefe yapmış olmaz.
Felsefe tarihi okumak ayrı şeydir, felsefe yapmak ayrı şey-
dir. Okullarda, kitaplarda öğretilen şey felsefe tarihidir, fel-
sefe değil. Descartes bunu dedi, Hegel şöyle yaptı, şu şu-
nu dedi gibi şeyleri bilmek felsefe tarihini bilmek demek de-
ğildir. Oysa felsefe iki gerçekten üçüncüsünü çıkarabilmek-
tir. Descartes'ın "Düşünüyorum, o hâlde varım" sözünü ez-
berlediğimizde değil, bundan yeni bir şey çıkardığımızda fel
sefe yapmış oluruz. Nasıl ki her konservatuvar mezunu mü-
zisyen, her güzel sanatlar okuyan ressam, her matematik li-
sansı yapan matematikçi değilse, her felsefe tarihi okuyan da
felsefe yapmış
olmaz.
Bu parça, felsefe yapmada aşağıdakilerden hangisinin
önemini vurgulamaktadır?
A) Objektif düşünmenin
B) Analitik düşünmenin
C) Sentezci düşünmenin
D) Bilimsel düşünmenin
E) Eleştirel düşünmenin
Felsefe
Sanat Felsefesi
A Deneme - 0 15. Insan sadece felsefe tarihi okuyarak felsefe yapmış olmaz. Felsefe tarihi okumak ayrı şeydir, felsefe yapmak ayrı şey- dir. Okullarda, kitaplarda öğretilen şey felsefe tarihidir, fel- sefe değil. Descartes bunu dedi, Hegel şöyle yaptı, şu şu- nu dedi gibi şeyleri bilmek felsefe tarihini bilmek demek de- ğildir. Oysa felsefe iki gerçekten üçüncüsünü çıkarabilmek- tir. Descartes'ın "Düşünüyorum, o hâlde varım" sözünü ez- berlediğimizde değil, bundan yeni bir şey çıkardığımızda fel sefe yapmış oluruz. Nasıl ki her konservatuvar mezunu mü- zisyen, her güzel sanatlar okuyan ressam, her matematik li- sansı yapan matematikçi değilse, her felsefe tarihi okuyan da felsefe yapmış olmaz. Bu parça, felsefe yapmada aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır? A) Objektif düşünmenin B) Analitik düşünmenin C) Sentezci düşünmenin D) Bilimsel düşünmenin E) Eleştirel düşünmenin
Test 33
3. Sanat eseriyle ilgili,
I. Objektiftir.
II. Evrenseldir.
III. Maddi kaygıya dayanır.
IV. Yaratıcılık gerektirir.
yargılarından hangileri doğrudur?
C) Ive II
E) I, Il ve IV
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve IV
Felsefe
Sanat Felsefesi
Test 33 3. Sanat eseriyle ilgili, I. Objektiftir. II. Evrenseldir. III. Maddi kaygıya dayanır. IV. Yaratıcılık gerektirir. yargılarından hangileri doğrudur? C) Ive II E) I, Il ve IV A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve IV
12. İnsanın en belirgin özelliği, yaşadığı çevreyi sanatla
değiştirip dönüştürebilmesidir. Özellikle de Türk sa-
natçısı bu dönüşümü gerçekleştirirken ortaya çıkan
şeylerin doğada çiğ ve çirkin durmaması için dai-
ma doğal temalar seçmiştir. Kullandığı malzemeler
çoğunlukla ahşap, taş ve tuğladır. İç mekân çoğun-
lukla çiçekli çini bezemeler ile canlı hâle getirilmiştir.
Bu yüzden Türk sanatçısı doğayı tahrip ederek de-
ğil, taklit ederek sanat üretme yolunu seçmiştir.
A
Buna göre parçada sözü edilen Türk sanatçısı-
en
nin,
1.
Mimesis
II. Oyun
u-
III. Yaratma
kavramlarından hangilerine daha yakın olduğu
söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) Il ve III
CAP
Felsefe
Sanat Felsefesi
12. İnsanın en belirgin özelliği, yaşadığı çevreyi sanatla değiştirip dönüştürebilmesidir. Özellikle de Türk sa- natçısı bu dönüşümü gerçekleştirirken ortaya çıkan şeylerin doğada çiğ ve çirkin durmaması için dai- ma doğal temalar seçmiştir. Kullandığı malzemeler çoğunlukla ahşap, taş ve tuğladır. İç mekân çoğun- lukla çiçekli çini bezemeler ile canlı hâle getirilmiştir. Bu yüzden Türk sanatçısı doğayı tahrip ederek de- ğil, taklit ederek sanat üretme yolunu seçmiştir. A Buna göre parçada sözü edilen Türk sanatçısı- en nin, 1. Mimesis II. Oyun u- III. Yaratma kavramlarından hangilerine daha yakın olduğu söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) Il ve III CAP
33. Walter Benjamin mekanik yeniden üretimin, bütün bir
çağa damgasını vurmasına bağlı olarak sanatın bütün
sahiciliğini kaybettiğini söyler. Ona göre özgün bir sanat
eseri, her yeniden üretimiyle birlikte, "aura"sından hep
bir şeyler daha yitirir. Bundan ötürü kültür bir bütün
olarak meta üretim endüstrisine dönüşür, buna bağlı
olarak da kültür ürünleri şeyleşir.
Bu parçada kullanılan “aura" kavramı, sanat eserinin
hangi özelliğini dile getirmektedir?
A) Evrenselliğini
B) Yaratıcılık gerektirdiğini
C) Kalıcı olmasını
D) Estetik kaygıyla bağını
E) Biricikliğini
Felsefe
Sanat Felsefesi
33. Walter Benjamin mekanik yeniden üretimin, bütün bir çağa damgasını vurmasına bağlı olarak sanatın bütün sahiciliğini kaybettiğini söyler. Ona göre özgün bir sanat eseri, her yeniden üretimiyle birlikte, "aura"sından hep bir şeyler daha yitirir. Bundan ötürü kültür bir bütün olarak meta üretim endüstrisine dönüşür, buna bağlı olarak da kültür ürünleri şeyleşir. Bu parçada kullanılan “aura" kavramı, sanat eserinin hangi özelliğini dile getirmektedir? A) Evrenselliğini B) Yaratıcılık gerektirdiğini C) Kalıcı olmasını D) Estetik kaygıyla bağını E) Biricikliğini