Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

12. Kalsiyum (Ca²+) ve magnezyum (Mg2+) iyonları suda sertliğe neden olur. Su kalite kontrol laboratuvarında çalışan bir kimyage

12. Kalsiyum (Ca²+) ve magnezyum (Mg2+) iyonları suda
sertliğe neden olur. Su kalite kontrol laboratuvarında
çalışan bir kimyager, şehir şebeke suyundan her gün
belirli aralıklarla su örnekleri alarak suyun sertlik anali-
zini yapmaktadır.
Laboratuvarda ça

12. Kalsiyum (Ca²+) ve magnezyum (Mg2+) iyonları suda sertliğe neden olur. Su kalite kontrol laboratuvarında çalışan bir kimyager, şehir şebeke suyundan her gün belirli aralıklarla su örnekleri alarak suyun sertlik anali- zini yapmaktadır. Laboratuvarda çalışan kimyagerin yaptığı sertlik analizi hangi kimya disiplini ile ilgilidir? A) Anorganik kimya B) Fizikokimya -C) Biyokimya D) Analitik kimya E Organik kimya