Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları Soruları

4
1. 1. Toprağın yapısını inceleyerek hangi tarım ürününün bu
toprakta daha iyi yetişeceğini açıklar.
II. Asit, baz, tuz, metal ve ametal gibi maddelerin yapısını
inceleyerek ne tür tepkime vereceğini açıklar.
III. Zehirli olan zakkum bitkisindeki karbon temelli bileşikle-
rin yapısını inceler.
Yukarıda verilen çalışmalar ile,
a-Organik kimya 3
b-Analitik kimya
c-Anorganik kimya
kimyanın çalışma alanlarının eşleştirilmesi hangi seçe-
nekte doğru verilmiştir?
A) I-a
11-b
III-c
D) 1-C
SARMAL TEST
11-a
Ill-b
B) 1-C
ll-b
III-a/
E) 1-b
11-c
III-a
C) I-a
11-c
Il-b
3. 1.
11
1
C
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
4 1. 1. Toprağın yapısını inceleyerek hangi tarım ürününün bu toprakta daha iyi yetişeceğini açıklar. II. Asit, baz, tuz, metal ve ametal gibi maddelerin yapısını inceleyerek ne tür tepkime vereceğini açıklar. III. Zehirli olan zakkum bitkisindeki karbon temelli bileşikle- rin yapısını inceler. Yukarıda verilen çalışmalar ile, a-Organik kimya 3 b-Analitik kimya c-Anorganik kimya kimyanın çalışma alanlarının eşleştirilmesi hangi seçe- nekte doğru verilmiştir? A) I-a 11-b III-c D) 1-C SARMAL TEST 11-a Ill-b B) 1-C ll-b III-a/ E) 1-b 11-c III-a C) I-a 11-c Il-b 3. 1. 11 1 C
maddesi-
Yalnız III
ci olarak
setilsa-
hidro-
nda bir
zellik-
erden
nyası
Orbital Yayınları
Orbital Yayınlar
10.
Organik madde
80
60
40
20
0
Protein
Yağ
Su
Inorganik madde
Protein
Su
Mineral
Yumurta beyazı
Yumurta sarısı
Yağ
Bir yumurta örneği incelenerek nitel ve nicel analizi yapıl-
mıştır. Bu analiz sonuçları yukarıdaki şekilde besin değeri
tablosu olarak verilmiştir.
Mineral
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Bu analiz işlemleri analitik kimya ve biyokimya alanı-
nın çalışma konusudur.
B) Yumurta, büyük oranda sudan oluşur.
C) Inorganik madde oranı yumurta beyazında daha faz-
ladır.
D) Yağ oranı yumurta sarısında daha fazladır.
E) Yumurta beyazında oranı en az olan proteindir.
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
maddesi- Yalnız III ci olarak setilsa- hidro- nda bir zellik- erden nyası Orbital Yayınları Orbital Yayınlar 10. Organik madde 80 60 40 20 0 Protein Yağ Su Inorganik madde Protein Su Mineral Yumurta beyazı Yumurta sarısı Yağ Bir yumurta örneği incelenerek nitel ve nicel analizi yapıl- mıştır. Bu analiz sonuçları yukarıdaki şekilde besin değeri tablosu olarak verilmiştir. Mineral Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Bu analiz işlemleri analitik kimya ve biyokimya alanı- nın çalışma konusudur. B) Yumurta, büyük oranda sudan oluşur. C) Inorganik madde oranı yumurta beyazında daha faz- ladır. D) Yağ oranı yumurta sarısında daha fazladır. E) Yumurta beyazında oranı en az olan proteindir.
1. XO, bileşiğindeki elementlerin kütlece birleşme oranı
3
mx
m
= 'tür.
Eşit kütlede alınan X ve O₂'nin tam verimli tepkimesinden
15 gram XO elde edilirken bir miktar madde artmıştır.
2
3
Artan maddenin olmaması için ortama hangi maddeden
kaç gram eklenmelidir?
A) 4,5 gram O₂
B) 4,5 gram X
C) 5 gram X
D) 9 gram X
E) 9 gram 02
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
1. XO, bileşiğindeki elementlerin kütlece birleşme oranı 3 mx m = 'tür. Eşit kütlede alınan X ve O₂'nin tam verimli tepkimesinden 15 gram XO elde edilirken bir miktar madde artmıştır. 2 3 Artan maddenin olmaması için ortama hangi maddeden kaç gram eklenmelidir? A) 4,5 gram O₂ B) 4,5 gram X C) 5 gram X D) 9 gram X E) 9 gram 02
12. Kalsiyum (Ca²+) ve magnezyum (Mg2+) iyonları suda
sertliğe neden olur. Su kalite kontrol laboratuvarında
çalışan bir kimyager, şehir şebeke suyundan her gün
belirli aralıklarla su örnekleri alarak suyun sertlik anali-
zini yapmaktadır.
Laboratuvarda çalışan kimyagerin yaptığı sertlik
analizi hangi kimya disiplini ile ilgilidir?
A) Anorganik kimya
B) Fizikokimya
-C) Biyokimya
D) Analitik kimya
E Organik kimya
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
12. Kalsiyum (Ca²+) ve magnezyum (Mg2+) iyonları suda sertliğe neden olur. Su kalite kontrol laboratuvarında çalışan bir kimyager, şehir şebeke suyundan her gün belirli aralıklarla su örnekleri alarak suyun sertlik anali- zini yapmaktadır. Laboratuvarda çalışan kimyagerin yaptığı sertlik analizi hangi kimya disiplini ile ilgilidir? A) Anorganik kimya B) Fizikokimya -C) Biyokimya D) Analitik kimya E Organik kimya
ODEV
A
Biyokimyayı kullanan meslek gruplarını ve bunların çalışma alanlarını araştıralım. Edindiğimiz bil-
gilerle afiş ya da poster hazırlayalım.
Afiş- -Poster Çalışması
sında yer alan maddeleri ve canlı bün-
yesinde gerçekleşen kimyasal olaylan
inceler.
Polimer Kimyası
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
ODEV A Biyokimyayı kullanan meslek gruplarını ve bunların çalışma alanlarını araştıralım. Edindiğimiz bil- gilerle afiş ya da poster hazırlayalım. Afiş- -Poster Çalışması sında yer alan maddeleri ve canlı bün- yesinde gerçekleşen kimyasal olaylan inceler. Polimer Kimyası
10 Organik kimya ile ilgili proje hazırlayan bir öğrencinin
hazırladığı proje konuları içerisinde aşağıdakilerden
hangisinin yer alması beklenmez?
A) Minerallerin özellikleri
B) Boyaların eldesi
C) Plastiklerin eldesi
D) Patlayıcıların özellikleri
E) Hlaçların özellikleri
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
10 Organik kimya ile ilgili proje hazırlayan bir öğrencinin hazırladığı proje konuları içerisinde aşağıdakilerden hangisinin yer alması beklenmez? A) Minerallerin özellikleri B) Boyaların eldesi C) Plastiklerin eldesi D) Patlayıcıların özellikleri E) Hlaçların özellikleri
inorganik
doğal
1. Patlayıcı maddeler
II. Petrol ve petrol ürünleri
Kauçuk
+ yopon
Yukarıdaki maddelerden hangilerinin üretim
polimer kimyasının ilgi alanına girer?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
1. Su arıtma tesisi
11. Boya fabrikası
7
III. Petrol rafinerisi+
W. Hazır gıda üretim tesisi
Yukarıda verilen alanların hangilerinde k
ile ilgili eğitim alan bireylerin çalışması b
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
inorganik doğal 1. Patlayıcı maddeler II. Petrol ve petrol ürünleri Kauçuk + yopon Yukarıdaki maddelerden hangilerinin üretim polimer kimyasının ilgi alanına girer? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III 1. Su arıtma tesisi 11. Boya fabrikası 7 III. Petrol rafinerisi+ W. Hazır gıda üretim tesisi Yukarıda verilen alanların hangilerinde k ile ilgili eğitim alan bireylerin çalışması b
5.
Aşağıda kimya alanları ile ilgili verilen örneklerden hangisi
yanlıştır?
A)
Kimya Alanı
Biyokimya
B Fizikokimya
Organik kimya
D) Analitik kimya
E)
Anorganik
kimya
Örnek
Kandaki şeker seviye-
sinin tespiti
Çok sayıda küçük mo-
lekülden büyük molekül
eldesi
Boya üretimi
Maddenin nitel ve nicel
analizleri
Oksit ve mineral mad-
delerinin yapısı
Hi polimer
H Endustri
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
5. Aşağıda kimya alanları ile ilgili verilen örneklerden hangisi yanlıştır? A) Kimya Alanı Biyokimya B Fizikokimya Organik kimya D) Analitik kimya E) Anorganik kimya Örnek Kandaki şeker seviye- sinin tespiti Çok sayıda küçük mo- lekülden büyük molekül eldesi Boya üretimi Maddenin nitel ve nicel analizleri Oksit ve mineral mad- delerinin yapısı Hi polimer H Endustri
MYA BILIMI
4. H₂O + FeSO-H₂SO + FO
Kibris Zaç yağı
Taşı
TEST 5
Kibris taşının ısıtılması ve zaç yağı eldesi sim-
yacılar için kullanılan bir yöntemdir.
Simyacılar bu maddeyi aşağıda verilen
yöntemlerin hangisinde kullanılmamıştır?
A) Metal eldesinde
B) Saflaştırmada
C) Barut yapımında
D) Askeri alanda kale savunmasında
E) Dinamit yapımında
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
MYA BILIMI 4. H₂O + FeSO-H₂SO + FO Kibris Zaç yağı Taşı TEST 5 Kibris taşının ısıtılması ve zaç yağı eldesi sim- yacılar için kullanılan bir yöntemdir. Simyacılar bu maddeyi aşağıda verilen yöntemlerin hangisinde kullanılmamıştır? A) Metal eldesinde B) Saflaştırmada C) Barut yapımında D) Askeri alanda kale savunmasında E) Dinamit yapımında
8.
Bir üniversitede yüksek lisans yapan öğrencilerin tez
çalışmaları aşağıdaki gibidir.
Sefa: Elektrik enerjisi depolama sistemi olarak tüm krom
ve demir krom redoks akış bataryaları için elektrolit ve
elektrot geliştirilmesi
Salih: Yeni metotlar kullanılarak su örneklerinde kurşun
ve kobalt iyonlarının AAS (Atomik Absorbsiyon Spekt-
roskopisi) ile tayin edilmesi
Feyza: Bazı likenlerden izole edilen maddelerin fareler-
de oluşturulan ülser modelinde antiülser mekanizması-
nın araştırması
Buna göre, hangi öğrencilerin tez konusu kimyanın
alt disiplinlerinden fizikokimyanın ilgi alanındadır?
A) Yalnız Sefa
C) Sefa ve Salih
B) Yalnız Salih
D) Sefa ve Feyza
E) Salih ve Feyza
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
8. Bir üniversitede yüksek lisans yapan öğrencilerin tez çalışmaları aşağıdaki gibidir. Sefa: Elektrik enerjisi depolama sistemi olarak tüm krom ve demir krom redoks akış bataryaları için elektrolit ve elektrot geliştirilmesi Salih: Yeni metotlar kullanılarak su örneklerinde kurşun ve kobalt iyonlarının AAS (Atomik Absorbsiyon Spekt- roskopisi) ile tayin edilmesi Feyza: Bazı likenlerden izole edilen maddelerin fareler- de oluşturulan ülser modelinde antiülser mekanizması- nın araştırması Buna göre, hangi öğrencilerin tez konusu kimyanın alt disiplinlerinden fizikokimyanın ilgi alanındadır? A) Yalnız Sefa C) Sefa ve Salih B) Yalnız Salih D) Sefa ve Feyza E) Salih ve Feyza
m Kimyaya
4.
KİMYA BİLİMİ
ÜNİTE
01
Test 05
Uygarlıkların kimya bilimine sağladığı katkılarla ilgili
aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? X
A) Mezopotamyalılar; bitkisel ve hayvansal boyaları kullan-
mışlardır.
B) Çinliler, su banyosunu kullanmışlardır.
C) Hintler'in kimya bilimine katkısı olmamıştır.
D) Mısırlılar, mumyalama yapmışlardır.
E) İslam Uygarlığı, yeni maddeleri sentezlemişlerdir.
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
m Kimyaya 4. KİMYA BİLİMİ ÜNİTE 01 Test 05 Uygarlıkların kimya bilimine sağladığı katkılarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? X A) Mezopotamyalılar; bitkisel ve hayvansal boyaları kullan- mışlardır. B) Çinliler, su banyosunu kullanmışlardır. C) Hintler'in kimya bilimine katkısı olmamıştır. D) Mısırlılar, mumyalama yapmışlardır. E) İslam Uygarlığı, yeni maddeleri sentezlemişlerdir.
14.
8
Deneysel yöntemler kullanarak bitkilerden ilaç yapma
Kimyasal gübre üretimi
Petrolün damıtılması
Kozmetik ürünlerinin üretimi
Tutkal, yağlı boya üretimi
Yukarıdakilerden kaç tanesi çeşitli kimya disiplinle-
ri çalışma alanları içerisinde yer alabilir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
4.
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
14. 8 Deneysel yöntemler kullanarak bitkilerden ilaç yapma Kimyasal gübre üretimi Petrolün damıtılması Kozmetik ürünlerinin üretimi Tutkal, yağlı boya üretimi Yukarıdakilerden kaç tanesi çeşitli kimya disiplinle- ri çalışma alanları içerisinde yer alabilir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 4.
9. Aşağıdaki kimya disiplinlerinden hangisi karşısındaki
alanda çalışma gerçekleştirmez?
A) Analitik Kimya
B) Polimer Kimyası
C) Fizikokimya
D) Organik Kimya
E) Endüstriyel Kimya
Toprak analizi
Isıya dayanıklı plastik üretimi
Elektrikli araçlar için batarya
geliştirme
Minerallerin vücuttaki görevlerini
inceleme
Kimyasalların çevreye az zararlı
ve ucuz üretimi.
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
9. Aşağıdaki kimya disiplinlerinden hangisi karşısındaki alanda çalışma gerçekleştirmez? A) Analitik Kimya B) Polimer Kimyası C) Fizikokimya D) Organik Kimya E) Endüstriyel Kimya Toprak analizi Isıya dayanıklı plastik üretimi Elektrikli araçlar için batarya geliştirme Minerallerin vücuttaki görevlerini inceleme Kimyasalların çevreye az zararlı ve ucuz üretimi.
4.
D
Biyokimya: Canlıların yapısında bulunan kim-
yasal maddeler ve kimyasal süreçlerini ince-
ler.
Anorganik kimya: Asit, baz, tuz, su ve mi-
neral gibi maddelerin özelliklerini ve tepkime-
lerini inceler.
Endüstri kimyası: Organik ve anorganik mad-
delerin üretimini inceler.
L>
Kimyanın alt disiplinleri ile ilgili yukarıda verilen ifa-
delerin başına sırayla doğru ise (D), yanlış ise (Y) ya-
zıldığında aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
A) D, Y, D
B) D, D, D
C) Y, D, D
DD, D, Y
E) Y, D, Y
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
4. D Biyokimya: Canlıların yapısında bulunan kim- yasal maddeler ve kimyasal süreçlerini ince- ler. Anorganik kimya: Asit, baz, tuz, su ve mi- neral gibi maddelerin özelliklerini ve tepkime- lerini inceler. Endüstri kimyası: Organik ve anorganik mad- delerin üretimini inceler. L> Kimyanın alt disiplinleri ile ilgili yukarıda verilen ifa- delerin başına sırayla doğru ise (D), yanlış ise (Y) ya- zıldığında aşağıdakilerden hangisi doğru olur? A) D, Y, D B) D, D, D C) Y, D, D DD, D, Y E) Y, D, Y
2.
Dolu
: Havanın içindeki su damlacıklarının çok soğuk hava ile karşılaşıp aniden donması sonucu buz parçalan
hâlinde yeryüzüne ulaşması.
Kırağı: Soğuk günlerin gecelerinde havadaki su buharının yeryüzündeki toprak ve bitki gibi yüzeyler üzerinde kristal-
ler oluşturması.
Yağmur: Su buharının yükseklere çıktıkça soğuk hava ile karşılaşıp yoğuşarak su damlaları hâlinde yere düşmesi.
Aşağıda 25°C sınıf ortamındaki deney düzeneğinde içerisinde bir miktar su bulunan cam kabın üzeri şeffaf naylon
poşet ile kapatılmıştır. Poşet üzerine sıcaklığı 0°C olan buz parçası yerleştirilmiştir.
Buz
0°C
Su
35°C
Şeffaf naylon
poşet
→Cam kap
D) Kırağı ve yağmur
C) Dolu ve kırağı
Bir süre sonra cam kap içerisinde yukarıda açıklamaları verilen hava olaylarından hangileri gözlenir?
B) Yalnız dolu
A) Yalnız yağmur
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
2. Dolu : Havanın içindeki su damlacıklarının çok soğuk hava ile karşılaşıp aniden donması sonucu buz parçalan hâlinde yeryüzüne ulaşması. Kırağı: Soğuk günlerin gecelerinde havadaki su buharının yeryüzündeki toprak ve bitki gibi yüzeyler üzerinde kristal- ler oluşturması. Yağmur: Su buharının yükseklere çıktıkça soğuk hava ile karşılaşıp yoğuşarak su damlaları hâlinde yere düşmesi. Aşağıda 25°C sınıf ortamındaki deney düzeneğinde içerisinde bir miktar su bulunan cam kabın üzeri şeffaf naylon poşet ile kapatılmıştır. Poşet üzerine sıcaklığı 0°C olan buz parçası yerleştirilmiştir. Buz 0°C Su 35°C Şeffaf naylon poşet →Cam kap D) Kırağı ve yağmur C) Dolu ve kırağı Bir süre sonra cam kap içerisinde yukarıda açıklamaları verilen hava olaylarından hangileri gözlenir? B) Yalnız dolu A) Yalnız yağmur
7
Test 2
6
Kimya mühendisi aşağıdaki fabrikaların
hangisinde çalışması durumunda mesleğini
yapmış olamaz?
A) Kâğıt fabrikası
B) Boya fabrikası
C) Deterjan fabrikası
D) Gübre fabrikası
E) Çay fabrikası
Kandaki şeker oranının tespiti ve
yorumlanması
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
7 Test 2 6 Kimya mühendisi aşağıdaki fabrikaların hangisinde çalışması durumunda mesleğini yapmış olamaz? A) Kâğıt fabrikası B) Boya fabrikası C) Deterjan fabrikası D) Gübre fabrikası E) Çay fabrikası Kandaki şeker oranının tespiti ve yorumlanması