Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları Soruları

4
1. 1. Toprağın yapısını inceleyerek hangi tarım ürününün bu
toprakta daha iyi yetişeceğini açıklar.
II. Asit, baz, tuz, metal ve ametal gibi maddelerin yapısını
inceleyerek ne tür tepkime vereceğini açıklar.
III. Zehirli olan zakkum bitkisindeki karbon temelli bileşikle-
rin yapısını inceler.
Yukarıda verilen çalışmalar ile,
a-Organik kimya 3
b-Analitik kimya
c-Anorganik kimya
kimyanın çalışma alanlarının eşleştirilmesi hangi seçe-
nekte doğru verilmiştir?
A) I-a
11-b
III-c
D) 1-C
SARMAL TEST
11-a
Ill-b
B) 1-C
ll-b
III-a/
E) 1-b
11-c
III-a
C) I-a
11-c
Il-b
3. 1.
11
1
C
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
4 1. 1. Toprağın yapısını inceleyerek hangi tarım ürününün bu toprakta daha iyi yetişeceğini açıklar. II. Asit, baz, tuz, metal ve ametal gibi maddelerin yapısını inceleyerek ne tür tepkime vereceğini açıklar. III. Zehirli olan zakkum bitkisindeki karbon temelli bileşikle- rin yapısını inceler. Yukarıda verilen çalışmalar ile, a-Organik kimya 3 b-Analitik kimya c-Anorganik kimya kimyanın çalışma alanlarının eşleştirilmesi hangi seçe- nekte doğru verilmiştir? A) I-a 11-b III-c D) 1-C SARMAL TEST 11-a Ill-b B) 1-C ll-b III-a/ E) 1-b 11-c III-a C) I-a 11-c Il-b 3. 1. 11 1 C
maddesi-
Yalnız III
ci olarak
setilsa-
hidro-
nda bir
zellik-
erden
nyası
Orbital Yayınları
Orbital Yayınlar
10.
Organik madde
80
60
40
20
0
Protein
Yağ
Su
Inorganik madde
Protein
Su
Mineral
Yumurta beyazı
Yumurta sarısı
Yağ
Bir yumurta örneği incelenerek nitel ve nicel analizi yapıl-
mıştır. Bu analiz sonuçları yukarıdaki şekilde besin değeri
tablosu olarak verilmiştir.
Mineral
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Bu analiz işlemleri analitik kimya ve biyokimya alanı-
nın çalışma konusudur.
B) Yumurta, büyük oranda sudan oluşur.
C) Inorganik madde oranı yumurta beyazında daha faz-
ladır.
D) Yağ oranı yumurta sarısında daha fazladır.
E) Yumurta beyazında oranı en az olan proteindir.
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
maddesi- Yalnız III ci olarak setilsa- hidro- nda bir zellik- erden nyası Orbital Yayınları Orbital Yayınlar 10. Organik madde 80 60 40 20 0 Protein Yağ Su Inorganik madde Protein Su Mineral Yumurta beyazı Yumurta sarısı Yağ Bir yumurta örneği incelenerek nitel ve nicel analizi yapıl- mıştır. Bu analiz sonuçları yukarıdaki şekilde besin değeri tablosu olarak verilmiştir. Mineral Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Bu analiz işlemleri analitik kimya ve biyokimya alanı- nın çalışma konusudur. B) Yumurta, büyük oranda sudan oluşur. C) Inorganik madde oranı yumurta beyazında daha faz- ladır. D) Yağ oranı yumurta sarısında daha fazladır. E) Yumurta beyazında oranı en az olan proteindir.
sa
k
mavyayin.com
bilgilerini veren öğretmen, öğrencilerine bilgilerin
yanında yer alan kutuları doğru (D) veya yanlış (Y)
olarak doldurmalarını istiyor.
Sorular uygun olarak cevaplandığında aşağıdaki
seçeneklerden hangisine ulaşılır?
B) D, D, Y*
A) D, D, D
ve bazı
Toprakta bulunması gereken
elementtir.
D) D, Y, D
14. Meslek seçimi ve tercih edilecek bölüm kişiden
kişiye ya da kişinin ilgi alanları ve yeteneklerine göre
değişkenlik gösterir. Doğru meslek seçiminin temeli
bireyin ilgi, ihtiyaç ve kişisel özelliklerine uygun
mesleği bulması ile oluşur.
A) 5
E) Y, Y, Y
C) D, Y, Y
Naz, kendine uygun meslekte kararsız kaldığı için
kariyer testi uygulaması yapıyor ve mesleki eğilim
haritası sonucu kimya mühendisliğine karar veriyor.
Naz akademik olarak öğrenim hayatını bitirdiğinde,
1. Boya Endüstrisi II. Tekstil Endüstrisi III. jlaç Endüstris
IV. Petrokimya
V. Gübre Endüstrisi
alanlarından kaç tanesinde görev alabilir?
B) 4
C) 3
D) 2
E) 1
O
AY
16..
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
sa k mavyayin.com bilgilerini veren öğretmen, öğrencilerine bilgilerin yanında yer alan kutuları doğru (D) veya yanlış (Y) olarak doldurmalarını istiyor. Sorular uygun olarak cevaplandığında aşağıdaki seçeneklerden hangisine ulaşılır? B) D, D, Y* A) D, D, D ve bazı Toprakta bulunması gereken elementtir. D) D, Y, D 14. Meslek seçimi ve tercih edilecek bölüm kişiden kişiye ya da kişinin ilgi alanları ve yeteneklerine göre değişkenlik gösterir. Doğru meslek seçiminin temeli bireyin ilgi, ihtiyaç ve kişisel özelliklerine uygun mesleği bulması ile oluşur. A) 5 E) Y, Y, Y C) D, Y, Y Naz, kendine uygun meslekte kararsız kaldığı için kariyer testi uygulaması yapıyor ve mesleki eğilim haritası sonucu kimya mühendisliğine karar veriyor. Naz akademik olarak öğrenim hayatını bitirdiğinde, 1. Boya Endüstrisi II. Tekstil Endüstrisi III. jlaç Endüstris IV. Petrokimya V. Gübre Endüstrisi alanlarından kaç tanesinde görev alabilir? B) 4 C) 3 D) 2 E) 1 O AY 16..
1. XO, bileşiğindeki elementlerin kütlece birleşme oranı
3
mx
m
= 'tür.
Eşit kütlede alınan X ve O₂'nin tam verimli tepkimesinden
15 gram XO elde edilirken bir miktar madde artmıştır.
2
3
Artan maddenin olmaması için ortama hangi maddeden
kaç gram eklenmelidir?
A) 4,5 gram O₂
B) 4,5 gram X
C) 5 gram X
D) 9 gram X
E) 9 gram 02
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
1. XO, bileşiğindeki elementlerin kütlece birleşme oranı 3 mx m = 'tür. Eşit kütlede alınan X ve O₂'nin tam verimli tepkimesinden 15 gram XO elde edilirken bir miktar madde artmıştır. 2 3 Artan maddenin olmaması için ortama hangi maddeden kaç gram eklenmelidir? A) 4,5 gram O₂ B) 4,5 gram X C) 5 gram X D) 9 gram X E) 9 gram 02
I. Petrolden çeşitli maden üretimi - Petrokimya
II. Volumetrik analiz - Fizikokimya
III. Nükleer kimya - Organik alt ana disiplinidir.
Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangileri
doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
E) II ve III
C) I ve II
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
I. Petrolden çeşitli maden üretimi - Petrokimya II. Volumetrik analiz - Fizikokimya III. Nükleer kimya - Organik alt ana disiplinidir. Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II E) II ve III C) I ve II
ni
30.
kalarak, kimya konusu ile ilgill Blly,
düzeylerine uygun biçimde, çeşitli yöntemlerle kazandıran, kimya
eğitim veren kişidir.
ITT.
V
Çalışma Alanı
Su Arıtım Tesisi
Hafif ve dayanıklı alaşım tasarlama
Kimya ile ilgili hedeflenen davranışları öğrenciye kazandırma
İlaç üretimi
Gübre fabrikası
sabırlı ve gözlem verilerini
bütünleştirebilir olmalıdır.
Meslek
Kimyager
Metalurji Mühendisi
Kimya Mühendisi
Eczacı
Kimya Öğretmeni
Yukarıda kimya bilimiyle ilgili meslek dalları ve çalışma alanları verilmiştir.
Buna göre, çalışma alanı - meslek eşleştirmelerinden hangilerinde hata yapılmıştır?
Avell
C) III ve V
D) IV
Eve
3
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
ni 30. kalarak, kimya konusu ile ilgill Blly, düzeylerine uygun biçimde, çeşitli yöntemlerle kazandıran, kimya eğitim veren kişidir. ITT. V Çalışma Alanı Su Arıtım Tesisi Hafif ve dayanıklı alaşım tasarlama Kimya ile ilgili hedeflenen davranışları öğrenciye kazandırma İlaç üretimi Gübre fabrikası sabırlı ve gözlem verilerini bütünleştirebilir olmalıdır. Meslek Kimyager Metalurji Mühendisi Kimya Mühendisi Eczacı Kimya Öğretmeni Yukarıda kimya bilimiyle ilgili meslek dalları ve çalışma alanları verilmiştir. Buna göre, çalışma alanı - meslek eşleştirmelerinden hangilerinde hata yapılmıştır? Avell C) III ve V D) IV Eve 3
e IV
eliştir-
ardan
erden
A
Tarama Testi - I
Test 13
Bir öğrenci okulunda düzenlenen bilim şenliğinde fil-
lerin diş macunu olarak adlandırılan gösteri deneyini
yapacaktır. Bu öğrenci yapacağı gösteri deneyini an-
latan bir de döviz hazırlamış ve dövizin üzerine aşa-
ğıdaki açıklamayı yazmıştır.
dir.
%50'lik hidrojen peroksit ile sıvı deterjan birbiri ile ka-
rışarak reaksiyona girmesi sonucunda oluşan oksijen
gazı köpüklü olarak çıkmaktadır. Normal şartlar al-
tında bu reaksiyonun tamamlanması saatler sürmek-
tedir. Ancak reaksiyona potasyum iyodür katalizörü
eklendiğinde işlem birkaç saniyede gerçekleşmekte-
1. Bölüm
A) Fizikokimya
C) Organik kimya
ALS
Bu anlatılan gösteri deneyinde potasyum iyodü-
rün kullanılmasının sebebini araştırmak, kimya
alt disiplinlerinden hangisinin uğraş alanına
girer?
B) Analitik kimya
D) Polimer kimyası
E) Endüstriyel kimya
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
e IV eliştir- ardan erden A Tarama Testi - I Test 13 Bir öğrenci okulunda düzenlenen bilim şenliğinde fil- lerin diş macunu olarak adlandırılan gösteri deneyini yapacaktır. Bu öğrenci yapacağı gösteri deneyini an- latan bir de döviz hazırlamış ve dövizin üzerine aşa- ğıdaki açıklamayı yazmıştır. dir. %50'lik hidrojen peroksit ile sıvı deterjan birbiri ile ka- rışarak reaksiyona girmesi sonucunda oluşan oksijen gazı köpüklü olarak çıkmaktadır. Normal şartlar al- tında bu reaksiyonun tamamlanması saatler sürmek- tedir. Ancak reaksiyona potasyum iyodür katalizörü eklendiğinde işlem birkaç saniyede gerçekleşmekte- 1. Bölüm A) Fizikokimya C) Organik kimya ALS Bu anlatılan gösteri deneyinde potasyum iyodü- rün kullanılmasının sebebini araştırmak, kimya alt disiplinlerinden hangisinin uğraş alanına girer? B) Analitik kimya D) Polimer kimyası E) Endüstriyel kimya
3. 1. Bakteriler yok olma oranı
II. Uygulandığı besinler
III. Uygulanma sıcaklığı
Yukarıdakilerden hangileri pastörizasyon ve UHT iş-
lemlerinin farkları arasında yer alır?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
3. 1. Bakteriler yok olma oranı II. Uygulandığı besinler III. Uygulanma sıcaklığı Yukarıdakilerden hangileri pastörizasyon ve UHT iş- lemlerinin farkları arasında yer alır? A) Yalnız II B) Yalnız III D) I ve III C) I ve II E) II ve III
12. Kalsiyum (Ca²+) ve magnezyum (Mg2+) iyonları suda
sertliğe neden olur. Su kalite kontrol laboratuvarında
çalışan bir kimyager, şehir şebeke suyundan her gün
belirli aralıklarla su örnekleri alarak suyun sertlik anali-
zini yapmaktadır.
Laboratuvarda çalışan kimyagerin yaptığı sertlik
analizi hangi kimya disiplini ile ilgilidir?
A) Anorganik kimya
B) Fizikokimya
-C) Biyokimya
D) Analitik kimya
E Organik kimya
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
12. Kalsiyum (Ca²+) ve magnezyum (Mg2+) iyonları suda sertliğe neden olur. Su kalite kontrol laboratuvarında çalışan bir kimyager, şehir şebeke suyundan her gün belirli aralıklarla su örnekleri alarak suyun sertlik anali- zini yapmaktadır. Laboratuvarda çalışan kimyagerin yaptığı sertlik analizi hangi kimya disiplini ile ilgilidir? A) Anorganik kimya B) Fizikokimya -C) Biyokimya D) Analitik kimya E Organik kimya
ODEV
A
Biyokimyayı kullanan meslek gruplarını ve bunların çalışma alanlarını araştıralım. Edindiğimiz bil-
gilerle afiş ya da poster hazırlayalım.
Afiş- -Poster Çalışması
sında yer alan maddeleri ve canlı bün-
yesinde gerçekleşen kimyasal olaylan
inceler.
Polimer Kimyası
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
ODEV A Biyokimyayı kullanan meslek gruplarını ve bunların çalışma alanlarını araştıralım. Edindiğimiz bil- gilerle afiş ya da poster hazırlayalım. Afiş- -Poster Çalışması sında yer alan maddeleri ve canlı bün- yesinde gerçekleşen kimyasal olaylan inceler. Polimer Kimyası
8. Kimya disiplinlerinin yanlarında verilen alanlarıyla
ilgili olarak aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi
doğrudur?
B)
C)
D)
E)
A
TYT/Fen Bilimleri
Kimya disiplini
A) Analitik Kimya
Polimer
Kimyası
Biyokimya
Fizikokimya
Organik Kimya
Ilgi alanı
Kan ve idrar örneklerinin
vücuttaki etki mekanizmalarının
incelenmesi
Kan, su, idrar, toprak analizi
Minerallerin yapı ve özellikleri
Kimyasal tepkimelerdeki enerji
değişiminin incelenmesi
Çok sayıda küçük birimin
birbirine eklenmesiyle oluşan
büyük moleküllerin incelenmesi
A
C
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
8. Kimya disiplinlerinin yanlarında verilen alanlarıyla ilgili olarak aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? B) C) D) E) A TYT/Fen Bilimleri Kimya disiplini A) Analitik Kimya Polimer Kimyası Biyokimya Fizikokimya Organik Kimya Ilgi alanı Kan ve idrar örneklerinin vücuttaki etki mekanizmalarının incelenmesi Kan, su, idrar, toprak analizi Minerallerin yapı ve özellikleri Kimyasal tepkimelerdeki enerji değişiminin incelenmesi Çok sayıda küçük birimin birbirine eklenmesiyle oluşan büyük moleküllerin incelenmesi A C
Aşağıda kimya alt disiplinleri ve bu disiplinlerin bazı çalış-
ma alanları verilmiştir.
11.
III.
Alt Disiplin
Polimer
kimyası
Biyokimya
Analitik
kimya
Çalışma Alanı
Çok sıcak ve soğuk ortamlarda kullanıla-
bilecek otomobil lastiği geliştirmek
Kanın yapısını incelemek
Şehir içme sularının sertlik yönünden
analizini yapmak
Buna göre, hangi kimya alt disiplinlerinin çalışma
alanları doğru verilmiştir?
A) Yalnız II
BYalnız III
D) Ive th
C) I ve III
E) I, II ve II
6
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
Aşağıda kimya alt disiplinleri ve bu disiplinlerin bazı çalış- ma alanları verilmiştir. 11. III. Alt Disiplin Polimer kimyası Biyokimya Analitik kimya Çalışma Alanı Çok sıcak ve soğuk ortamlarda kullanıla- bilecek otomobil lastiği geliştirmek Kanın yapısını incelemek Şehir içme sularının sertlik yönünden analizini yapmak Buna göre, hangi kimya alt disiplinlerinin çalışma alanları doğru verilmiştir? A) Yalnız II BYalnız III D) Ive th C) I ve III E) I, II ve II 6
10 Organik kimya ile ilgili proje hazırlayan bir öğrencinin
hazırladığı proje konuları içerisinde aşağıdakilerden
hangisinin yer alması beklenmez?
A) Minerallerin özellikleri
B) Boyaların eldesi
C) Plastiklerin eldesi
D) Patlayıcıların özellikleri
E) Hlaçların özellikleri
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
10 Organik kimya ile ilgili proje hazırlayan bir öğrencinin hazırladığı proje konuları içerisinde aşağıdakilerden hangisinin yer alması beklenmez? A) Minerallerin özellikleri B) Boyaların eldesi C) Plastiklerin eldesi D) Patlayıcıların özellikleri E) Hlaçların özellikleri
Aşağıda kimyagerlerle ilgili verilen ifadeler "Doğru
(D)-Yanlış (Y)" olarak değerlendirilecektir.
İfade
X. Maddenin atom ve molekül yapısını inceler.
Kimya bilimi konularında ileri düzeyde eğitim
alır.
Kimya ile ilgili tesislerin tasarlanması, kurulması
ve işletilmesi alanlarında çalışır.
H.
111.
Buna göre, yukarıda yapılan değerlendirmelerden
hangileri hatalıdır?
A) Yalnız L
B) Yalnız II
D) II ve tit
D Y
C) Yalnız III
E) LIVE TIT
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
Aşağıda kimyagerlerle ilgili verilen ifadeler "Doğru (D)-Yanlış (Y)" olarak değerlendirilecektir. İfade X. Maddenin atom ve molekül yapısını inceler. Kimya bilimi konularında ileri düzeyde eğitim alır. Kimya ile ilgili tesislerin tasarlanması, kurulması ve işletilmesi alanlarında çalışır. H. 111. Buna göre, yukarıda yapılan değerlendirmelerden hangileri hatalıdır? A) Yalnız L B) Yalnız II D) II ve tit D Y C) Yalnız III E) LIVE TIT
16 Aşağıdaki tabloda çeşitli hücreler ve sahip olduğu hücresel
yapılar verilmiştir.
Hücresel yapılar
Hücre
duvarı
Merkezî \ ||
koful
Mito-
kondri
1
Var
Yok
Var
Bitki
hücresi
Var
Yok
Var
Var
11
Yok
Bakteri
hücresi
Var
Yok
Var
Yok
Var
Yok
Bu tabloda numaralandırılan yerlere gelmesi gerekenler
aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
Yok
Mantar
hücresi
Var
Var
Yok
Yok
Var
Yok
Yok
voir
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
16 Aşağıdaki tabloda çeşitli hücreler ve sahip olduğu hücresel yapılar verilmiştir. Hücresel yapılar Hücre duvarı Merkezî \ || koful Mito- kondri 1 Var Yok Var Bitki hücresi Var Yok Var Var 11 Yok Bakteri hücresi Var Yok Var Yok Var Yok Bu tabloda numaralandırılan yerlere gelmesi gerekenler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Yok Mantar hücresi Var Var Yok Yok Var Yok Yok voir
5.2. Çevre Kimyası
pepene neden olan
gal kullanmas
Öğretici Test - 1
4. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine
takmamas
papatulmas
plans kentleşmenin yaygınlaşması
olmaz?
A) Yapay gübreler
B) Organik çözücüler
Su arıtımı
D) Plastik atıklar
E) Deterjan kullanımı
1.
Yukandak
ması sonuc
A) Yalnız
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
5.2. Çevre Kimyası pepene neden olan gal kullanmas Öğretici Test - 1 4. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine takmamas papatulmas plans kentleşmenin yaygınlaşması olmaz? A) Yapay gübreler B) Organik çözücüler Su arıtımı D) Plastik atıklar E) Deterjan kullanımı 1. Yukandak ması sonuc A) Yalnız