Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

12. Niçin roman okunur? Bizim buna verecek cevabimiz dur: Esasen roman yazmak ne için ise roman okumak onun içindir. Romanlar ah

12. Niçin roman okunur? Bizim buna verecek cevabimiz
dur: Esasen roman yazmak ne için ise roman okumak
onun içindir. Romanlar ahlakı düzeltmek için yazılmıyor
muydu? O hålde ahlakı düzeltmek için okunur. Şunu da
söyleyelim: Roman okuyan halkın bir kısmı ok

12. Niçin roman okunur? Bizim buna verecek cevabimiz dur: Esasen roman yazmak ne için ise roman okumak onun içindir. Romanlar ahlakı düzeltmek için yazılmıyor muydu? O hålde ahlakı düzeltmek için okunur. Şunu da söyleyelim: Roman okuyan halkın bir kısmı okuyarak lenir. Bir kısmı uyanır. Bir kısmı da insanlığın iyi hareket lerine örnek olan olay kahramanlarını taklide çalışır Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi so lenemez? A) Ek fill alarak yüklem olan adıl vardır. B) Kişi zamiri iyelik eki almıştır. C) Soru zamiri cümleye soru anlamı katmamıştır. D) İşaret zamirine yer verilmiştir. E) Tamlayanı zamir olan isim tamlaması vardır.