Tamlamalar Soruları

6.
Test - 2
Belirtili ve zincirleme isim tamlamalarında tamianan-tamia-
yandan önce söylenebilir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya örnek
olabilecek bir kullanım vardır?
A) Bir süre sesi çıkmayınca çocuğun, kadın telaşla telefona
sarıldı.
B) Binanın denize bakan tarafını rüzgârı kesen kargılıklar
kuşatıyordu.
C) Adam, kendi işlerine o kadar dalmıştı ki oğlunun söyle-
diklerini duymuyordu bile.
D) Küçük çocuk sokağa çıkmak için kapının önünde, anne-
sinin kapıyı açmasını bekliyordu.
E) Kimin bir sıkıntısı varsa mutlaka ona gider, genellikle de
rahatlamış olarak dönerdi.
9.
7. (1) Türkçe, bugün yaşayan dillerin en yaşlılarından biridir.
(II) Bu dil, tarih derinliği yanında mekânca da geniş bir
coğrafyaya sahiptir. (III) Türkler, bu geniş tarih ve coğrafya
Kamouluklarında yer
Lise Türkçe
Tamlamalar
6. Test - 2 Belirtili ve zincirleme isim tamlamalarında tamianan-tamia- yandan önce söylenebilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya örnek olabilecek bir kullanım vardır? A) Bir süre sesi çıkmayınca çocuğun, kadın telaşla telefona sarıldı. B) Binanın denize bakan tarafını rüzgârı kesen kargılıklar kuşatıyordu. C) Adam, kendi işlerine o kadar dalmıştı ki oğlunun söyle- diklerini duymuyordu bile. D) Küçük çocuk sokağa çıkmak için kapının önünde, anne- sinin kapıyı açmasını bekliyordu. E) Kimin bir sıkıntısı varsa mutlaka ona gider, genellikle de rahatlamış olarak dönerdi. 9. 7. (1) Türkçe, bugün yaşayan dillerin en yaşlılarından biridir. (II) Bu dil, tarih derinliği yanında mekânca da geniş bir coğrafyaya sahiptir. (III) Türkler, bu geniş tarih ve coğrafya Kamouluklarında yer
9. Bilim insanları kepek sorununa çözüm sunmak için
11
mantarların insan bağışıklık sistemi ile iletişimde
|||
kullandıkları oksilipin adlı kimyasalı baskılayacak
IV
formüller üzerinde duruyor
V
Parçada altı çizili tamlamalardan hangisi tür bakımın-
dan farklıdır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Tamlamalar
9. Bilim insanları kepek sorununa çözüm sunmak için 11 mantarların insan bağışıklık sistemi ile iletişimde ||| kullandıkları oksilipin adlı kimyasalı baskılayacak IV formüller üzerinde duruyor V Parçada altı çizili tamlamalardan hangisi tür bakımın- dan farklıdır? A) I B) II C) III D) IV E) V
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla
ad tamlaması vardır?
A Hayat bu kadar kısayken ve her şey
avucumuzun içinden kayıp giderken, mutluluk
hepimizin hakkı olmalı, hepimizin...
Evrensel değerleri benimseyen bireyler,
toplumsal ilerlemenin de öncüsüdürler.
B)
C) Hayata bakış açısı dar bir pencereden ibaret
olanlar bencil olur.
D)
E) Çay bardağını masaya bırakıp yan odadaki
seslere kulak kesildi.
Fırtınalı bir gecede otobüsten inip şehrin dar
sokaklarında ilerlemeye başladı.
TYT TÜRKÇE SORU BANKASI
214
Lise Türkçe
Tamlamalar
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla ad tamlaması vardır? A Hayat bu kadar kısayken ve her şey avucumuzun içinden kayıp giderken, mutluluk hepimizin hakkı olmalı, hepimizin... Evrensel değerleri benimseyen bireyler, toplumsal ilerlemenin de öncüsüdürler. B) C) Hayata bakış açısı dar bir pencereden ibaret olanlar bencil olur. D) E) Çay bardağını masaya bırakıp yan odadaki seslere kulak kesildi. Fırtınalı bir gecede otobüsten inip şehrin dar sokaklarında ilerlemeye başladı. TYT TÜRKÇE SORU BANKASI 214
13. Nazar boncuklarıyla bezenmiş zeytin ağaçlarının
1
||
arasında Cunda. Tarihî Rum evlerinin ve sakin sahillerin
arkasında zeytinlikler buranın baş tacı olarak geniş
yer kaplıyor. Varoluşu insanlık tarihiyle başladığı
IV
kabul edilen zeytin, adanın yazgısını belirlemiş âdeta.
V
Türkçe
Bu parçadaki numaralanmış bölümlerden hangisi
sifat tamlamasıdır?
A) I
B) II
C) II
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Tamlamalar
13. Nazar boncuklarıyla bezenmiş zeytin ağaçlarının 1 || arasında Cunda. Tarihî Rum evlerinin ve sakin sahillerin arkasında zeytinlikler buranın baş tacı olarak geniş yer kaplıyor. Varoluşu insanlık tarihiyle başladığı IV kabul edilen zeytin, adanın yazgısını belirlemiş âdeta. V Türkçe Bu parçadaki numaralanmış bölümlerden hangisi sifat tamlamasıdır? A) I B) II C) II D) IV E) V
Ankara'nın gecekondu mahallelerinde geçti çocukluğum.
Her gün topumuzu kesmek isteyen yaşlı bir kadın, evlerinin
önünde oynuyoruz diye bizi kovalayan ihtiyar bir amca, on-
ları her seferinde peşimizden koşturan biz çocuklar... Yaşa-
dığım sokak lüks bir yer değildi. Kimsenin zengin olduğu da
söylenemezdi zaten. Zengin olsa o mahallede işi olmazdı.
Ancak dışarıdan nasıl görünür bilmem ama en güzel çocuk-
luk yıllarımı o mahallede geçirdiğimi söylersem yalan olmaz.
Bu parçayla ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan
hangisi vanlıştır?
Sıfatla nitelenmiş ad tamlaması vardır.
B) Tamlayanı düşmüş isim tamlaması vardır.
&
Tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş isim tamlaması
vardır.
D) Birden çok sıfat tamlaması bulunmaktadır.
E) Zincirleme isim tamlaması kullanılmıştır.
Lise Türkçe
Tamlamalar
Ankara'nın gecekondu mahallelerinde geçti çocukluğum. Her gün topumuzu kesmek isteyen yaşlı bir kadın, evlerinin önünde oynuyoruz diye bizi kovalayan ihtiyar bir amca, on- ları her seferinde peşimizden koşturan biz çocuklar... Yaşa- dığım sokak lüks bir yer değildi. Kimsenin zengin olduğu da söylenemezdi zaten. Zengin olsa o mahallede işi olmazdı. Ancak dışarıdan nasıl görünür bilmem ama en güzel çocuk- luk yıllarımı o mahallede geçirdiğimi söylersem yalan olmaz. Bu parçayla ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi vanlıştır? Sıfatla nitelenmiş ad tamlaması vardır. B) Tamlayanı düşmüş isim tamlaması vardır. & Tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş isim tamlaması vardır. D) Birden çok sıfat tamlaması bulunmaktadır. E) Zincirleme isim tamlaması kullanılmıştır.
Çok gecekonduyu yıkmaya
başladılar.
D) Yemyeşil doğanın ortasında her şeyden uzak-
lastik.
E) Ülkemizde okuryazar oranının artması sevindi-
rici.
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kurallı birleşik
sifat yoktur?
A) Kıyısı duvarlı taş yola bir süre yürüdük.
B) Beş odali evlerini nasıl ısıtacaklarını düşünü-
yordu.
C) Bu ülkenin aydın, yurtsever gençlere ihtiyacı
var.
D) Üç kuruşluk filmlere dünyanın parasını ödüyo-
ruz.
tüne
E) Tarık Akan, gözleri yeşil bir delikanlının da öte-
sindeydi.
BENIM HOCAM
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansımadan
Lise Türkçe
Tamlamalar
Çok gecekonduyu yıkmaya başladılar. D) Yemyeşil doğanın ortasında her şeyden uzak- lastik. E) Ülkemizde okuryazar oranının artması sevindi- rici. 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kurallı birleşik sifat yoktur? A) Kıyısı duvarlı taş yola bir süre yürüdük. B) Beş odali evlerini nasıl ısıtacaklarını düşünü- yordu. C) Bu ülkenin aydın, yurtsever gençlere ihtiyacı var. D) Üç kuruşluk filmlere dünyanın parasını ödüyo- ruz. tüne E) Tarık Akan, gözleri yeşil bir delikanlının da öte- sindeydi. BENIM HOCAM 15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansımadan
6.
Şiirin özgürlükçü ve gizemli birikim ve tecrübesinin
altyapısında edebî sanatların efsunlu iletişimi var-
dır.
Bu cümleyle ve onu oluşturan sözcüklerle ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Birleşik ad, sifat tamlamasının kaynaşması ile
oluşmuştur.
B) "edebî" sözcüğünde Türkçe olmayan bir ek kul-
lanılmıştır.
C) Birden fazla isimden isim yapan ek almış birden
fazla sözcük vardır.
D) Fiilden isim yapan eke yer verilmemiştir.
E) Birden fazla sözcükte tamlayan eki vardır.
9.
Lise Türkçe
Tamlamalar
6. Şiirin özgürlükçü ve gizemli birikim ve tecrübesinin altyapısında edebî sanatların efsunlu iletişimi var- dır. Bu cümleyle ve onu oluşturan sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Birleşik ad, sifat tamlamasının kaynaşması ile oluşmuştur. B) "edebî" sözcüğünde Türkçe olmayan bir ek kul- lanılmıştır. C) Birden fazla isimden isim yapan ek almış birden fazla sözcük vardır. D) Fiilden isim yapan eke yer verilmemiştir. E) Birden fazla sözcükte tamlayan eki vardır. 9.
16. Niyabet-i Saltanat, Büyük Divan'a (Divan-ı Saltanat)
porce
bağlı çalışan alt divandır. Bu makamı idare edene
naib-i sultan adı verilir. Naib-i sultan devlet idaresinde
||
vezirden sonra gelirdi. Önde gelen devlet adamları ve
|||
komutanlar arasından seçilirdi. Naibin görevi, hükümdar
ninsnu
pibe
GST A
Cinde ud
başkentte olmadığı zamanlarda ona vekâlet etmekti.
IV
V
igabub
Sultanın bütün yetkilerine sahipti.
Bu parçadaki numaralanmış sözlerle ilgili olarak
aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) Birinci söz, işaret sıfatıdır.
ubicB) İkinci söz, ad durum eki almış belirtisiz isim tam-
Aubulamasıdır. sio siene,
(00:02
C) Üçüncü sözde, bir tamlayan birden fazla tamlana-
ni belirtmiştir.
D) Dördüncü sözde, zaman zarfı görevinde kullanılan
öbek sifat tamlamasıdır.
E) Beşinci söz, işaret zamiridir.
sinbop volymenia
132
18
-Y²
-9.
Lise Türkçe
Tamlamalar
16. Niyabet-i Saltanat, Büyük Divan'a (Divan-ı Saltanat) porce bağlı çalışan alt divandır. Bu makamı idare edene naib-i sultan adı verilir. Naib-i sultan devlet idaresinde || vezirden sonra gelirdi. Önde gelen devlet adamları ve ||| komutanlar arasından seçilirdi. Naibin görevi, hükümdar ninsnu pibe GST A Cinde ud başkentte olmadığı zamanlarda ona vekâlet etmekti. IV V igabub Sultanın bütün yetkilerine sahipti. Bu parçadaki numaralanmış sözlerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) Birinci söz, işaret sıfatıdır. ubicB) İkinci söz, ad durum eki almış belirtisiz isim tam- Aubulamasıdır. sio siene, (00:02 C) Üçüncü sözde, bir tamlayan birden fazla tamlana- ni belirtmiştir. D) Dördüncü sözde, zaman zarfı görevinde kullanılan öbek sifat tamlamasıdır. E) Beşinci söz, işaret zamiridir. sinbop volymenia 132 18 -Y² -9.
9.
Arılar tarafından salgılanan balmumundan yapılan
petekler, bal, polen ve larvaları depolamak için kul-
lanılır. Binlerce yıldır, petek altıgen araştırılmış ve
hayranlık uyandırmıştır. Bugün petek yapıları, ha-
vacılık ve uzay endüstrisi de dahil olmak üzere çok
sayıda mühendislik ve bilimsel uygulamaya sahiptir.
Bu parçayla ilgili olarak;
I. Ad tamlamasının kaynaşması yoluyla oluşan
birleşik ad vardır.?
II. Fiilimsi eki almış birden fazla sözcük kullanıl-
mıştır.
III. Ayrılma durum eki almış sözcüklere örnek bulu
nabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
'S
A) I
ny
12. Aşağın
cük s
A) B
B)
D
E
Lise Türkçe
Tamlamalar
9. Arılar tarafından salgılanan balmumundan yapılan petekler, bal, polen ve larvaları depolamak için kul- lanılır. Binlerce yıldır, petek altıgen araştırılmış ve hayranlık uyandırmıştır. Bugün petek yapıları, ha- vacılık ve uzay endüstrisi de dahil olmak üzere çok sayıda mühendislik ve bilimsel uygulamaya sahiptir. Bu parçayla ilgili olarak; I. Ad tamlamasının kaynaşması yoluyla oluşan birleşik ad vardır.? II. Fiilimsi eki almış birden fazla sözcük kullanıl- mıştır. III. Ayrılma durum eki almış sözcüklere örnek bulu nabilir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III 'S A) I ny 12. Aşağın cük s A) B B) D E
aki-
SIX-
15. Aşağıdaki şablonda soru işaretli yere metinde bulunan
sözcük türlerinden veya söz öbeklerinden biri yazılacaktır.
DENEME 2
AYINEVİ
Il av I
Niteleme
sifati
-anelycios amplesme
İsim
?
Durgun bir sudurdistand
aslında deniz ki
çocukların acemi
oltalarını denedikleri
kuytu bin iskelenin
tahtaları altına yazdığım
ayrılık şiirini okudukça
dalgalanır.
Zarf-140
Tuloy henBo & Fiil reneri
outf
49
Buna göre soru işaretli yere aşağıdakilerden hangisi
getirilemez?
A) Bağlaç
B) Zamir
C) Belirtme sıfatı
D) Arasına sifat girmiş belirtili isim tamlaması
ki
E) Yönelme eki almış bir isim
burgun bir
Jahtala
su
Lise Türkçe
Tamlamalar
aki- SIX- 15. Aşağıdaki şablonda soru işaretli yere metinde bulunan sözcük türlerinden veya söz öbeklerinden biri yazılacaktır. DENEME 2 AYINEVİ Il av I Niteleme sifati -anelycios amplesme İsim ? Durgun bir sudurdistand aslında deniz ki çocukların acemi oltalarını denedikleri kuytu bin iskelenin tahtaları altına yazdığım ayrılık şiirini okudukça dalgalanır. Zarf-140 Tuloy henBo & Fiil reneri outf 49 Buna göre soru işaretli yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A) Bağlaç B) Zamir C) Belirtme sıfatı D) Arasına sifat girmiş belirtili isim tamlaması ki E) Yönelme eki almış bir isim burgun bir Jahtala su
Örnek 11:
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı ve tamlana-
nı zamir olan bir isim tamlaması vardır?
A) Bunların hepsini almak zorunda değiliz.
B) Cocuklardan birkaçı bahçede oynuyor.
C) Herkesin kendine özgü bir konuşma tarzı vardır.
D) Kimsenin kimseye yardım edemeyeceği bir gündü.
E) Hangi yollardan geçtiğimi şimdi hatırlamıyorum.
Lise Türkçe
Tamlamalar
Örnek 11: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı ve tamlana- nı zamir olan bir isim tamlaması vardır? A) Bunların hepsini almak zorunda değiliz. B) Cocuklardan birkaçı bahçede oynuyor. C) Herkesin kendine özgü bir konuşma tarzı vardır. D) Kimsenin kimseye yardım edemeyeceği bir gündü. E) Hangi yollardan geçtiğimi şimdi hatırlamıyorum.
Weme ve
fatları
4.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem niteleme hem
belirtme sıfatı almış bir isim kullanılmamıştır?
A) Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerle!
Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle
BY Hâlim, açık denizde düdük çalan bir gemi
Kim duyar ötelerden haber veren bestemi
C) Nerede o has ekmek bir kuruşa okkasi
Nerede o ağız tadı, eski reçel hokkasi
D) Gecekondu yapısı, bir üfürüklük eser
Elbet beklenen rüzgâr bir gün kıbleden eser
E) Zamanın olmadığı diyar acaba nasıl
Kesiksiz bir an mıdır, bundan sonraki fasil
1th
Lise Türkçe
Tamlamalar
Weme ve fatları 4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem niteleme hem belirtme sıfatı almış bir isim kullanılmamıştır? A) Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerle! Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle BY Hâlim, açık denizde düdük çalan bir gemi Kim duyar ötelerden haber veren bestemi C) Nerede o has ekmek bir kuruşa okkasi Nerede o ağız tadı, eski reçel hokkasi D) Gecekondu yapısı, bir üfürüklük eser Elbet beklenen rüzgâr bir gün kıbleden eser E) Zamanın olmadığı diyar acaba nasıl Kesiksiz bir an mıdır, bundan sonraki fasil 1th
ğı ağalık
C) ir insan, mutluluğu yakalamak istiyorsa bu-
pon kendi gayretine bağlı olduğunu bilmelidir.
Kalay ustalan, el emeği göz nuru işlerini çarşı-
larda bergiliyor.
E Bahçedeki vişne ağacını bahar gelince buda-
maya karar verdiler.
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, ek
eylem almış zincirleme isim tamlamasıdır?
A) Şehrin en büyük alışveriş merkezine gitmesi-
ne rağmen yine aradığını bulamamıştı.
B) Onu her zaman derinden etkilemeyi başaran
şey, bu şairin şiirlerinin derinliğiydi.
C) Osmanlı, 1299-1922 yılları arasında varlığını
sürdürmüş çok uluslu bir Türk devletidir.
D) Kafa yorulmadan yapılan okumanın kişiye kat-
tığı pek bir şey yoktur.
E) Belirli bir akrabalık sistemi içinde kişiye düşen
yerin her kültürde farklı olduğu anlaşılıyordu
2. Cümlede vurgulanmak istenen öge yükleme vak
Lise Türkçe
Tamlamalar
ğı ağalık C) ir insan, mutluluğu yakalamak istiyorsa bu- pon kendi gayretine bağlı olduğunu bilmelidir. Kalay ustalan, el emeği göz nuru işlerini çarşı- larda bergiliyor. E Bahçedeki vişne ağacını bahar gelince buda- maya karar verdiler. 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, ek eylem almış zincirleme isim tamlamasıdır? A) Şehrin en büyük alışveriş merkezine gitmesi- ne rağmen yine aradığını bulamamıştı. B) Onu her zaman derinden etkilemeyi başaran şey, bu şairin şiirlerinin derinliğiydi. C) Osmanlı, 1299-1922 yılları arasında varlığını sürdürmüş çok uluslu bir Türk devletidir. D) Kafa yorulmadan yapılan okumanın kişiye kat- tığı pek bir şey yoktur. E) Belirli bir akrabalık sistemi içinde kişiye düşen yerin her kültürde farklı olduğu anlaşılıyordu 2. Cümlede vurgulanmak istenen öge yükleme vak
20 Bir sineğe binmiş içimden bavalanan soğuk toz baharatım
Tadıma karışıyor sonbaharın beyaz ceketli martilan
Kayıtsızım kente akın eden şehvete karşı
Gözlerimde masmavi iki kurşun yarası
Vahşi hayvanların parçaladığı yüzümle yatıyorum
Çocuğum
Okuldan kaçtım
Kara tahtada unuttum coğrafyamı
Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?
ZAFER YAYINLARI
A) kişi iyelik ve ayrılma durum eki almış sözcük kulla-
nılmıştır.
B) Zincirleme isim tamlamasına yer verilmiştir.
C) Tamlananı sifat tarafından nitelenmiş belirtili isim
tamlaması vardır.
D) Belirtisiz isim tamlaması kullanılmıştır.
E) Sifat tamlaması biçiminde yapılmış birleşik yapılı isim
vardır.
duyduğu
zeri birç
bireysel
alındığın
bile gire
size kin
çıysanı
Bu par
göre a
A) sab
B) yet
C bir
Duz
EX-yil
24. Ne ka
okus
dedic
teme
Lise Türkçe
Tamlamalar
20 Bir sineğe binmiş içimden bavalanan soğuk toz baharatım Tadıma karışıyor sonbaharın beyaz ceketli martilan Kayıtsızım kente akın eden şehvete karşı Gözlerimde masmavi iki kurşun yarası Vahşi hayvanların parçaladığı yüzümle yatıyorum Çocuğum Okuldan kaçtım Kara tahtada unuttum coğrafyamı Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene- mez? ZAFER YAYINLARI A) kişi iyelik ve ayrılma durum eki almış sözcük kulla- nılmıştır. B) Zincirleme isim tamlamasına yer verilmiştir. C) Tamlananı sifat tarafından nitelenmiş belirtili isim tamlaması vardır. D) Belirtisiz isim tamlaması kullanılmıştır. E) Sifat tamlaması biçiminde yapılmış birleşik yapılı isim vardır. duyduğu zeri birç bireysel alındığın bile gire size kin çıysanı Bu par göre a A) sab B) yet C bir Duz EX-yil 24. Ne ka okus dedic teme
14. (1) Perdeleri aço dünyasına girelim mavinin. II) Bu-
lutsuz gökyüzü rengi hakim orada. (III) Çocukluk
şenlikleri, kuş cıvıltıları avuç içi kadar göky
visi için. (IV) Uçsuz bucaksız bir mucizedir bu mavi.
(M) Bir de peygamber çiçeği mavisi vardır ki renkli
bir bahar aydınlığı saçar etrafina.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde belirtili
isim tamlaması vardır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
$ SUPARA
1
Lise Türkçe
Tamlamalar
14. (1) Perdeleri aço dünyasına girelim mavinin. II) Bu- lutsuz gökyüzü rengi hakim orada. (III) Çocukluk şenlikleri, kuş cıvıltıları avuç içi kadar göky visi için. (IV) Uçsuz bucaksız bir mucizedir bu mavi. (M) Bir de peygamber çiçeği mavisi vardır ki renkli bir bahar aydınlığı saçar etrafina. Numaralanmış cümlelerin hangisinde belirtili isim tamlaması vardır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. $ SUPARA 1
12. "Baş" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde
isim olarak kullanılmiştir?
A) Baş görevimiz etrafı temiz tutmak ve düzeni
sağlamaktı.
B) Baş düşmanımız olan cehaletle savaşmalıyız.
Beni etkileyen baş faktör yalnızlıktır.
D)
Kötülüğün başıdır bu adam, diyordu herkes.
E) Oyunun baş aktörü çekimlere geç geliyor, sürekli.
220
Lise Türkçe
Tamlamalar
12. "Baş" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim olarak kullanılmiştir? A) Baş görevimiz etrafı temiz tutmak ve düzeni sağlamaktı. B) Baş düşmanımız olan cehaletle savaşmalıyız. Beni etkileyen baş faktör yalnızlıktır. D) Kötülüğün başıdır bu adam, diyordu herkes. E) Oyunun baş aktörü çekimlere geç geliyor, sürekli. 220