Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Tamlamalar Soruları

6.
Test - 2
Belirtili ve zincirleme isim tamlamalarında tamianan-tamia-
yandan önce söylenebilir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya örnek
olabilecek bir kullanım vardır?
A) Bir süre sesi çıkmayınca çocuğun, kadın telaşla telefona
sarıldı.
B) Binanın denize bakan tarafını rüzgârı kesen kargılıklar
kuşatıyordu.
C) Adam, kendi işlerine o kadar dalmıştı ki oğlunun söyle-
diklerini duymuyordu bile.
D) Küçük çocuk sokağa çıkmak için kapının önünde, anne-
sinin kapıyı açmasını bekliyordu.
E) Kimin bir sıkıntısı varsa mutlaka ona gider, genellikle de
rahatlamış olarak dönerdi.
9.
7. (1) Türkçe, bugün yaşayan dillerin en yaşlılarından biridir.
(II) Bu dil, tarih derinliği yanında mekânca da geniş bir
coğrafyaya sahiptir. (III) Türkler, bu geniş tarih ve coğrafya
Kamouluklarında yer
Lise Türkçe
Tamlamalar
6. Test - 2 Belirtili ve zincirleme isim tamlamalarında tamianan-tamia- yandan önce söylenebilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya örnek olabilecek bir kullanım vardır? A) Bir süre sesi çıkmayınca çocuğun, kadın telaşla telefona sarıldı. B) Binanın denize bakan tarafını rüzgârı kesen kargılıklar kuşatıyordu. C) Adam, kendi işlerine o kadar dalmıştı ki oğlunun söyle- diklerini duymuyordu bile. D) Küçük çocuk sokağa çıkmak için kapının önünde, anne- sinin kapıyı açmasını bekliyordu. E) Kimin bir sıkıntısı varsa mutlaka ona gider, genellikle de rahatlamış olarak dönerdi. 9. 7. (1) Türkçe, bugün yaşayan dillerin en yaşlılarından biridir. (II) Bu dil, tarih derinliği yanında mekânca da geniş bir coğrafyaya sahiptir. (III) Türkler, bu geniş tarih ve coğrafya Kamouluklarında yer
9. Bilim insanları kepek sorununa çözüm sunmak için
11
mantarların insan bağışıklık sistemi ile iletişimde
|||
kullandıkları oksilipin adlı kimyasalı baskılayacak
IV
formüller üzerinde duruyor
V
Parçada altı çizili tamlamalardan hangisi tür bakımın-
dan farklıdır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Tamlamalar
9. Bilim insanları kepek sorununa çözüm sunmak için 11 mantarların insan bağışıklık sistemi ile iletişimde ||| kullandıkları oksilipin adlı kimyasalı baskılayacak IV formüller üzerinde duruyor V Parçada altı çizili tamlamalardan hangisi tür bakımın- dan farklıdır? A) I B) II C) III D) IV E) V
20 Bir sineğe binmiş içimden bavalanan soğuk toz baharatım
Tadıma karışıyor sonbaharın beyaz ceketli martilan
Kayıtsızım kente akın eden şehvete karşı
Gözlerimde masmavi iki kurşun yarası
Vahşi hayvanların parçaladığı yüzümle yatıyorum
Çocuğum
Okuldan kaçtım
Kara tahtada unuttum coğrafyamı
Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?
ZAFER YAYINLARI
A) kişi iyelik ve ayrılma durum eki almış sözcük kulla-
nılmıştır.
B) Zincirleme isim tamlamasına yer verilmiştir.
C) Tamlananı sifat tarafından nitelenmiş belirtili isim
tamlaması vardır.
D) Belirtisiz isim tamlaması kullanılmıştır.
E) Sifat tamlaması biçiminde yapılmış birleşik yapılı isim
vardır.
duyduğu
zeri birç
bireysel
alındığın
bile gire
size kin
çıysanı
Bu par
göre a
A) sab
B) yet
C bir
Duz
EX-yil
24. Ne ka
okus
dedic
teme
Lise Türkçe
Tamlamalar
20 Bir sineğe binmiş içimden bavalanan soğuk toz baharatım Tadıma karışıyor sonbaharın beyaz ceketli martilan Kayıtsızım kente akın eden şehvete karşı Gözlerimde masmavi iki kurşun yarası Vahşi hayvanların parçaladığı yüzümle yatıyorum Çocuğum Okuldan kaçtım Kara tahtada unuttum coğrafyamı Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene- mez? ZAFER YAYINLARI A) kişi iyelik ve ayrılma durum eki almış sözcük kulla- nılmıştır. B) Zincirleme isim tamlamasına yer verilmiştir. C) Tamlananı sifat tarafından nitelenmiş belirtili isim tamlaması vardır. D) Belirtisiz isim tamlaması kullanılmıştır. E) Sifat tamlaması biçiminde yapılmış birleşik yapılı isim vardır. duyduğu zeri birç bireysel alındığın bile gire size kin çıysanı Bu par göre a A) sab B) yet C bir Duz EX-yil 24. Ne ka okus dedic teme
tamlayan
tamlanan iyelik
eki
(isim tamlaması)
Örnek. 4
lgede.
Bu kasaba ilginç olaylar ile gündeme gelmişti.
tamlayan tamlanan
(sifat tamlaması)
Balkona çıktı. Evinin karşısında, çaprazında uzun uzun binalar
vardı. Binaların ardında dağların ve yeşilliğin olduğunu biliyordu
ama görmüyordu. Nereden geldiğini bilmediği bir leylak kokusu
duyumsadı. O koku onda bazı hatıraları canlandırdı.
Bu parçada aşağıda verilenlerden hangisi yoktur?
A) Sifat tamlaması
B) Belirtili isim tamlaması
C) Sifat grubuyla nitelenmiş belirtisiz isim tamlaması
D) Tamlayan ile tamlanan arasına sifat girmiş isim tamlaması
E) Birden fazla tamlananı olan isim tamlaması
Çözüm
He
V
la
Lise Türkçe
Tamlamalar
tamlayan tamlanan iyelik eki (isim tamlaması) Örnek. 4 lgede. Bu kasaba ilginç olaylar ile gündeme gelmişti. tamlayan tamlanan (sifat tamlaması) Balkona çıktı. Evinin karşısında, çaprazında uzun uzun binalar vardı. Binaların ardında dağların ve yeşilliğin olduğunu biliyordu ama görmüyordu. Nereden geldiğini bilmediği bir leylak kokusu duyumsadı. O koku onda bazı hatıraları canlandırdı. Bu parçada aşağıda verilenlerden hangisi yoktur? A) Sifat tamlaması B) Belirtili isim tamlaması C) Sifat grubuyla nitelenmiş belirtisiz isim tamlaması D) Tamlayan ile tamlanan arasına sifat girmiş isim tamlaması E) Birden fazla tamlananı olan isim tamlaması Çözüm He V la
ari
ru
el
Kola
CÜMLENİN ÖGELERİ
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması grubu
özne görevinde kullanılmıştır?
Bir müzisyen, hikâyenin başkişisiydi.
B) Romanın kahramanını çok ilginç buldum.
G
Kara tren, düdüğünü öttüre öttüre istasyona girdi.
D) Konağın eşiği ayrık otlarının istilasına uğramıştı.
E) Dedem, zamanlar her sabah spor yapardı.
neliel
Lise Türkçe
Tamlamalar
ari ru el Kola CÜMLENİN ÖGELERİ 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması grubu özne görevinde kullanılmıştır? Bir müzisyen, hikâyenin başkişisiydi. B) Romanın kahramanını çok ilginç buldum. G Kara tren, düdüğünü öttüre öttüre istasyona girdi. D) Konağın eşiği ayrık otlarının istilasına uğramıştı. E) Dedem, zamanlar her sabah spor yapardı. neliel
2. Aşağıdaki cümlenin hangisinde altı çizili
söz grubunun özelliği yanlış verilmiştir?
as
A) Bu mavi gömlek sana daha çok yakıştı.
(Birden çok tamlayanı olan sifat tamla-
ması)
B) Bu sene hiç kesilmedi suyu köyümüzün.
(Tamlayanı ile tamlanan yer değiştirmiş be-
lirtili isim tamlaması)
C) Onların çoğu önümüzdeki yıl bu okulda
okuyacak. (Tamlayanı ve tamlananı zamir
olan isim tamlaması)
D) Yazarın öyküleri ve şiirleri çok güzel. (Bir-
den çok tamlayanı olan isim tamlaması)
E) Kitabın yırtık sayfasından dolayı olayın so-
nucunu öğrenemedim. (Tamlananı bir si-
fat tarafından nitelenen isim tamlaması)
Lise Türkçe
Tamlamalar
2. Aşağıdaki cümlenin hangisinde altı çizili söz grubunun özelliği yanlış verilmiştir? as A) Bu mavi gömlek sana daha çok yakıştı. (Birden çok tamlayanı olan sifat tamla- ması) B) Bu sene hiç kesilmedi suyu köyümüzün. (Tamlayanı ile tamlanan yer değiştirmiş be- lirtili isim tamlaması) C) Onların çoğu önümüzdeki yıl bu okulda okuyacak. (Tamlayanı ve tamlananı zamir olan isim tamlaması) D) Yazarın öyküleri ve şiirleri çok güzel. (Bir- den çok tamlayanı olan isim tamlaması) E) Kitabın yırtık sayfasından dolayı olayın so- nucunu öğrenemedim. (Tamlananı bir si- fat tarafından nitelenen isim tamlaması)
3. (1) Hiçbir şey konuşmadan bir saat kadar yürü-
dük. (II) Birkaç meyve ağacının arasına serpil-
miş beş on evden ibaret Beyobası'nı gördük.
(III) Biraz sonra da, ulu bir çınarın gölgesinde
yıkılıp dağılmaya bırakılmış boş bir su değir-
menini geçtik. (IV) Artık zeytinler bitmiş, çam
ormanları başlamıştı. (V) Gün işığı vurmayan,
gölgeli, loş bir boğaza iniyorduk.
Bu cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) I. cümlede, birden çok sifat tamlaması var-
dır.
B) II. cümlede, zincirleme ad takımı vardır.
C) III. cümlede, hem belirtili hem belirtisiz isim
tamlaması vardır.
DV cümlede, farklı türde tamlamalar kulla-
nılmıştır.
E) V. cümlede, isim ve sifat tamlaması vardır.
Lise Türkçe
Tamlamalar
3. (1) Hiçbir şey konuşmadan bir saat kadar yürü- dük. (II) Birkaç meyve ağacının arasına serpil- miş beş on evden ibaret Beyobası'nı gördük. (III) Biraz sonra da, ulu bir çınarın gölgesinde yıkılıp dağılmaya bırakılmış boş bir su değir- menini geçtik. (IV) Artık zeytinler bitmiş, çam ormanları başlamıştı. (V) Gün işığı vurmayan, gölgeli, loş bir boğaza iniyorduk. Bu cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) I. cümlede, birden çok sifat tamlaması var- dır. B) II. cümlede, zincirleme ad takımı vardır. C) III. cümlede, hem belirtili hem belirtisiz isim tamlaması vardır. DV cümlede, farklı türde tamlamalar kulla- nılmıştır. E) V. cümlede, isim ve sifat tamlaması vardır.
7. Otel odasında uyandığım zaman güneş ışığı
şeffaf perdelere vurmuştu bile. Hemen yatak-
tan firlayıp açık pencereye koştum. Gecenin
|||
karanlığında girip kirli yatağına yattığım bu
IV
Anadolu otel odalarının penceresinden bak-:
tiğim zaman göreceğim meçhul manzara me-
V
rakımı daha yatmadan uyandırmaya başlar.
Bu parçadaki altı çizili tamlamalardan han-
gisinin türü ötekilerden farklıdır?
A) 1.
B) II. C) III. D) IV.
E) V.
6
Lise Türkçe
Tamlamalar
7. Otel odasında uyandığım zaman güneş ışığı şeffaf perdelere vurmuştu bile. Hemen yatak- tan firlayıp açık pencereye koştum. Gecenin ||| karanlığında girip kirli yatağına yattığım bu IV Anadolu otel odalarının penceresinden bak-: tiğim zaman göreceğim meçhul manzara me- V rakımı daha yatmadan uyandırmaya başlar. Bu parçadaki altı çizili tamlamalardan han- gisinin türü ötekilerden farklıdır? A) 1. B) II. C) III. D) IV. E) V. 6
ar
I vell
den
m.
an-
r
8.
Bu parçadakı altı çizili söz öbeklerinden hangisi isim tam-
laması değildir?
B) II
C) III
casin
D) IV
E)V
Ad tam nalarında kimi zaman tamlanan olan sözcük düşebilir.
A gidaki cümlelerin hangisinde bu açıklamayı örnekleyen
ir kullanım vardır?
A) Nihat Sami, dil konusundaki görüşlerini ortaya koyarken ka-
rarlı ve cesur davranmıştır.
B) Herkes şair olamaz ama herkes herhangi bir konuyla ilgili
şiir yazabilir.
C) on turnuvalarda elde edilen başarı; senin, benim değil he-
imizin.
D) insanların yaptığı ayıbı, direkt yüzüne vurursanız bundan
çok alınır ve kırılırlar.
E) Doğa; herkese, özellikle acı çekenlere mutluluk sunmaya
hazırdır her zaman.
Yal
10. Asa
Pim
B)
C)
D)
E
Lise Türkçe
Tamlamalar
ar I vell den m. an- r 8. Bu parçadakı altı çizili söz öbeklerinden hangisi isim tam- laması değildir? B) II C) III casin D) IV E)V Ad tam nalarında kimi zaman tamlanan olan sözcük düşebilir. A gidaki cümlelerin hangisinde bu açıklamayı örnekleyen ir kullanım vardır? A) Nihat Sami, dil konusundaki görüşlerini ortaya koyarken ka- rarlı ve cesur davranmıştır. B) Herkes şair olamaz ama herkes herhangi bir konuyla ilgili şiir yazabilir. C) on turnuvalarda elde edilen başarı; senin, benim değil he- imizin. D) insanların yaptığı ayıbı, direkt yüzüne vurursanız bundan çok alınır ve kırılırlar. E) Doğa; herkese, özellikle acı çekenlere mutluluk sunmaya hazırdır her zaman. Yal 10. Asa Pim B) C) D) E
2.
1.
I ve IV
Dilimizin itibarını yerle bir eden bu durumlara
alıştık artık. (Kanıksama)
II. Hani tek dostun bendim, beni ne çabuk ardın-
da bıraktın! (Sitem)
III. Toplumumuz ne yazık ki sanata, sanatçıya
önem vermiyor. (Yakınma)
C) III
E) IV ve V
IV Tabletlerin yerini akıllı telefon alacak gibi görü-
nüyor. (Varsayım)
V. Dolgun maaş deyip de teklif ettiğin ücret bu
muydu? (Azımsama)
8. Evet, umut bir insanı ayakta
ama umutlarımı
izin
Numaralı cümlelerden hangisi, ayraç içindeki kav-
ramla ilişkilendirilemez?
A) I
B) II
C) II ve IV
DI
E) V
PALME
YAYINEVİ
5.
Lise Türkçe
Tamlamalar
2. 1. I ve IV Dilimizin itibarını yerle bir eden bu durumlara alıştık artık. (Kanıksama) II. Hani tek dostun bendim, beni ne çabuk ardın- da bıraktın! (Sitem) III. Toplumumuz ne yazık ki sanata, sanatçıya önem vermiyor. (Yakınma) C) III E) IV ve V IV Tabletlerin yerini akıllı telefon alacak gibi görü- nüyor. (Varsayım) V. Dolgun maaş deyip de teklif ettiğin ücret bu muydu? (Azımsama) 8. Evet, umut bir insanı ayakta ama umutlarımı izin Numaralı cümlelerden hangisi, ayraç içindeki kav- ramla ilişkilendirilemez? A) I B) II C) II ve IV DI E) V PALME YAYINEVİ 5.
"Al kalemi eline ey çocuk
Yeşilin ve mavinin şiirini yeniden yaz."
(Adnan YÜCEL)
Yukarıdaki dizelerde bulunan adlarla ilgili
yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A İyelik eki almış adlar vardır.
B
İlgi hal eki almış iki ad vardır.
Belirtili ad tamlaması vardır.
DZincirleme ad tamlaması vardır.
Bir adın iki tamlayanı bulunmaktadır.
Lise Türkçe
Tamlamalar
"Al kalemi eline ey çocuk Yeşilin ve mavinin şiirini yeniden yaz." (Adnan YÜCEL) Yukarıdaki dizelerde bulunan adlarla ilgili yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır? A İyelik eki almış adlar vardır. B İlgi hal eki almış iki ad vardır. Belirtili ad tamlaması vardır. DZincirleme ad tamlaması vardır. Bir adın iki tamlayanı bulunmaktadır.
6.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması
yoktur?
A) Son yıllarda dünya nüfusunda bir duraklama ol-
maya başladı.
B) Son günlerde Avrupa, Suriyeli mültecilere kapı-
larını kapadı.
C) Suyun önemini ancak susuz kalan insan anlar-
mış.
D) Önümüzdeki dönemde, insanların çoğu bu konu-
ya kafa yoracak.
E) Çevre kirliliğinin sonuçları ne yazık ki o kadar iyi
durumda gözükmüyor.
www.isemkitap.com
9.
Lise Türkçe
Tamlamalar
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması yoktur? A) Son yıllarda dünya nüfusunda bir duraklama ol- maya başladı. B) Son günlerde Avrupa, Suriyeli mültecilere kapı- larını kapadı. C) Suyun önemini ancak susuz kalan insan anlar- mış. D) Önümüzdeki dönemde, insanların çoğu bu konu- ya kafa yoracak. E) Çevre kirliliğinin sonuçları ne yazık ki o kadar iyi durumda gözükmüyor. www.isemkitap.com 9.
18. Bugün kendim için bir şey yapmak istedim ve birkaç
ilginç süs eşyası şatın aldım.
Bu cümledeki altı çizili tamlamayla ilgili olarak;
1. tamlayanının niteleme ve belirtme sıfatından
oluştuğu,
II. tamlananının bir belirtisiz isim tamlaması oldu-
gu,
III. türünün bir belirtisiz isim tamlaması olduğu
ifadelerinden hangileri söylenebilir?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) I've III
C) I ve II
E) II ve III
Lise Türkçe
Tamlamalar
18. Bugün kendim için bir şey yapmak istedim ve birkaç ilginç süs eşyası şatın aldım. Bu cümledeki altı çizili tamlamayla ilgili olarak; 1. tamlayanının niteleme ve belirtme sıfatından oluştuğu, II. tamlananının bir belirtisiz isim tamlaması oldu- gu, III. türünün bir belirtisiz isim tamlaması olduğu ifadelerinden hangileri söylenebilir? B) Yalnız II A) Yalnız I D) I've III C) I ve II E) II ve III
5.
1. Savaşlar ağızlarından mı çıkar ejderhaların
11. Sis perdesinin ardındaydı çocukluk iksiri
III. Ocü kahkahası gibiydi gülün nefesi
IV. Gelincik çiçeğiydi ölümsüz ruhum
V. Annem ki babamın ürkek ülkesi
Numaralanmış dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi soy
lenemez?
A)dizede belirtili ad tamlamasının tamlayani e tamaran
yer değiştirmiştir.
B) II. dizede zincirleme ad tamlaması vardır
C) III. dizede birden farta belirtisiz ad tamlaması vardır.
D) IV. dizede Hem ad hem sifat tamlaması vardır
E) V. dizede tamlayanı ile tamlananı arasina sifat girmiş be
tili ad tamlaması vardır.
Lise Türkçe
Tamlamalar
5. 1. Savaşlar ağızlarından mı çıkar ejderhaların 11. Sis perdesinin ardındaydı çocukluk iksiri III. Ocü kahkahası gibiydi gülün nefesi IV. Gelincik çiçeğiydi ölümsüz ruhum V. Annem ki babamın ürkek ülkesi Numaralanmış dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi soy lenemez? A)dizede belirtili ad tamlamasının tamlayani e tamaran yer değiştirmiştir. B) II. dizede zincirleme ad tamlaması vardır C) III. dizede birden farta belirtisiz ad tamlaması vardır. D) IV. dizede Hem ad hem sifat tamlaması vardır E) V. dizede tamlayanı ile tamlananı arasina sifat girmiş be tili ad tamlaması vardır.
TELEGRAM
E) 5
4. Onlarca dairenin penceresinden badem çiçe-
11
ğinin mis kokusu girer. Eskisi gibi mi olacak o
evler? Ne diyor bu kadın? İçlerinden sıcak pi-
lav ve soğan kokusu yayılacak mı? Beyimin
IV
en sevdiği çiçek Beybeğendi. Oğlanlarımın da.
Hem şimdi gelecek onlar.
Bu parçadaki altı çizili tamlamalardan hangi-
si, tür bakımından ötekilerden farklıdır?
A) I B) II C) III
D) IV EV
15. Elindeki biletleri sıktığını fark edince sevinçle
cebine koydu. Her sene yapardı bunu. Altı ço-
de kedisine vilhası bileti alırdı,
Lise Türkçe
Tamlamalar
TELEGRAM E) 5 4. Onlarca dairenin penceresinden badem çiçe- 11 ğinin mis kokusu girer. Eskisi gibi mi olacak o evler? Ne diyor bu kadın? İçlerinden sıcak pi- lav ve soğan kokusu yayılacak mı? Beyimin IV en sevdiği çiçek Beybeğendi. Oğlanlarımın da. Hem şimdi gelecek onlar. Bu parçadaki altı çizili tamlamalardan hangi- si, tür bakımından ötekilerden farklıdır? A) I B) II C) III D) IV EV 15. Elindeki biletleri sıktığını fark edince sevinçle cebine koydu. Her sene yapardı bunu. Altı ço- de kedisine vilhası bileti alırdı,
bir
iği
e
2.
Kimi sifat tamlamalarında adla sıfatın yeri değiştirilip
ada üçüncü tekil şahıs iyelik eki getirilerek birleşik sıfat
oluşturulur.
elmüs
Aşağıdakilerin hangisinde bu yolla oluşturulmuş
birleşik sıfat vardır?
A) Bu gece sancısı var yüreğimin
B) Çözüldü ruhumun kirli buzları
C) Benim aşkım uymaz öyle her saza
D) Rengârenk çiçekler açar gönlümde
E) Kanadı kırık kuş merhamet ister
(8
(3
YAYIN DENİZİ
Lise Türkçe
Tamlamalar
bir iği e 2. Kimi sifat tamlamalarında adla sıfatın yeri değiştirilip ada üçüncü tekil şahıs iyelik eki getirilerek birleşik sıfat oluşturulur. elmüs Aşağıdakilerin hangisinde bu yolla oluşturulmuş birleşik sıfat vardır? A) Bu gece sancısı var yüreğimin B) Çözüldü ruhumun kirli buzları C) Benim aşkım uymaz öyle her saza D) Rengârenk çiçekler açar gönlümde E) Kanadı kırık kuş merhamet ister (8 (3 YAYIN DENİZİ