Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

12 Osmanlı olarak gördüğüne E) Yöneticilerin, sosyal devlet anlayışına işlerlik kazandırdıklarına 4. Hun boylarının herbiri bir

12
Osmanlı
olarak gördüğüne
E) Yöneticilerin, sosyal devlet anlayışına işlerlik
kazandırdıklarına
4. Hun boylarının herbiri bir bölgede yayılırlar. Sulak
ve otlak yerleri gezerler. Solda (Doğu'da) ve sağda
(Batı'da) dört büyük prenslikle idare edilirler. 2

12 Osmanlı olarak gördüğüne E) Yöneticilerin, sosyal devlet anlayışına işlerlik kazandırdıklarına 4. Hun boylarının herbiri bir bölgede yayılırlar. Sulak ve otlak yerleri gezerler. Solda (Doğu'da) ve sağda (Batı'da) dört büyük prenslikle idare edilirler. 24 bü- yük başkan 10.000, 1000 ve 100'lükler için birer ko- mutan tayin ederler. Bünyelerinde küçük prensler, maliyeciler ve büyük komutanlar da bulunur. Hunlarla ilgili olarak; Fedaratif bir devlet anlayışı ile idare edilmiş ol- duğuna, II. Hiyerarşik bir yapılanmaya sahip olduğuna, III. Temel geçim kaynaklarının hayvancılığa daya- li olduğuna, yargılarından hangisine ulaşılabilir? A) Yalnız III (S) S B) I ve II ve III C) I ve III E) I, II ve III Diğer Sayfaya Geçiniz.