Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

12. Pazara çıkan bir kişi elma tezgâhinın üzerindeki elmalardan birkaçını inceledikten sonra, diğer elmaların da bu incele- diği elmalar gibi olması gerektiğine karar vererek satıcıyla pazarlığa giriş

12. Pazara çıkan bir kişi elma tezgâhinın üzerindeki elmalardan
birkaçını inceledikten sonra, diğer elmaların da bu incele-
diği elmalar gibi olması gerektiğine karar vererek satıcıyla
pazarlığa girişir. Peki, bu akıl yürütme, geçerli bir akıl yü-
rütme mi

12. Pazara çıkan bir kişi elma tezgâhinın üzerindeki elmalardan birkaçını inceledikten sonra, diğer elmaların da bu incele- diği elmalar gibi olması gerektiğine karar vererek satıcıyla pazarlığa girişir. Peki, bu akıl yürütme, geçerli bir akıl yü- rütme midir? Aslında hayır. Çünkü eve geldiğinde kesekâ- ğıdında, beklediğine uymayan biçimsiz veya çürük bir el- mayla karşılaşma ihtimali çok yüksektir. Bu durum doğada gözlem yapan bilim insanının başına da gelebilir. Örneğin her gün doğuyor diye Güneş'in yarın da kesinlikle doğa- cağının bir garantisi var mıdır? Bu örneği savunan filozofun, pozitivist bilim anlayışı- nın kullandığı tümevarımsal yöntemde karşı çıktığı te- mel ölçüt, aşağıdakilerden hangisidir? A) Açıklanabilirlik B) Yöntemlilik C) Uygulanabilirlik D) Doğrulanabilirlik E) Sınanabilirlik MORE YAYIN