Bilim Felsefesi Soruları

14. Bir bilim insanı bazı vitamin karışımlarının kullanımının
kanser tedavisinde yararlı olduğu varsayımını ileri sürü-
yor. Fakat yıllar boyunca yaptığı çalışmalar, kullandığı
vitamin karışımlarının tedavi sürecinde herhangi bir ya-
rarı olduğunu göstermiyor. Bu durumda, söz konusu
araştırmacının varsayımına sahip çıkmaya devam etme-
sinin bilimsel çalışmalarının devamı için bir motivasyon
gerekçesi olabilir. Ancak bilgisel gerekçesinin oluşma-
dığı kesindir.
Bu parçaya göre bir varsayımın bilgisel gerekçesi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nesnel olarak sınanabilmesi
B) Herkesin doğru kabul etmesi
C) Hiçbir kuşku ve çelişki içermemesi
D) Mevcut bilimsel bilgilerle tutarlı olması
E) Karşılaşılan problemi çözmesi
DENEME - 18
110
Felsefe
Bilim Felsefesi
14. Bir bilim insanı bazı vitamin karışımlarının kullanımının kanser tedavisinde yararlı olduğu varsayımını ileri sürü- yor. Fakat yıllar boyunca yaptığı çalışmalar, kullandığı vitamin karışımlarının tedavi sürecinde herhangi bir ya- rarı olduğunu göstermiyor. Bu durumda, söz konusu araştırmacının varsayımına sahip çıkmaya devam etme- sinin bilimsel çalışmalarının devamı için bir motivasyon gerekçesi olabilir. Ancak bilgisel gerekçesinin oluşma- dığı kesindir. Bu parçaya göre bir varsayımın bilgisel gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Nesnel olarak sınanabilmesi B) Herkesin doğru kabul etmesi C) Hiçbir kuşku ve çelişki içermemesi D) Mevcut bilimsel bilgilerle tutarlı olması E) Karşılaşılan problemi çözmesi DENEME - 18 110
11. Bilim felsefesi, bilimin doğasını, kapsamını, sinırlarını,
yöntemini, bilimsel bilginin yapisını ve özelliklerini, bi-
limsel kuram ile gerçeklik arasındaki ilişkiyi felsefi bir
tavırla araştırır. Bilimsel felsefe ise bilimin yöntemini
kullanarak felsefeyi bilimsel hâle getirmek ister,
Buna göre bilim felsefesi için, aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
SINUE
A) Bilimin, sınır ve kapsamını araştırmak
B) Felsefenin yönetimini deney ve gözlem yapmak
C) Bilimler üzerine düşünüp yorum yapmak
D) Bilimlerden çıkan sonuçları sorgulamak
E) Bilimsel bilginin yapısını eleştirmek
Felsefe
Bilim Felsefesi
11. Bilim felsefesi, bilimin doğasını, kapsamını, sinırlarını, yöntemini, bilimsel bilginin yapisını ve özelliklerini, bi- limsel kuram ile gerçeklik arasındaki ilişkiyi felsefi bir tavırla araştırır. Bilimsel felsefe ise bilimin yöntemini kullanarak felsefeyi bilimsel hâle getirmek ister, Buna göre bilim felsefesi için, aşağıdakilerden hangisi söylenemez? SINUE A) Bilimin, sınır ve kapsamını araştırmak B) Felsefenin yönetimini deney ve gözlem yapmak C) Bilimler üzerine düşünüp yorum yapmak D) Bilimlerden çıkan sonuçları sorgulamak E) Bilimsel bilginin yapısını eleştirmek
"Ben yanılmış olabilirim ve sen haklı olabilirsin. Ortak bir
çaba sonucunda belki doğruluğa biraz daha yaklaşabiliriz."
Popper'ın bu özdeyişi, bilginin en çok hangi yönü ile
ilgilidir?
A) Kaynağıyla
B) Sınırlarıyla
C) İşleviyle
D) Ögeleriyle
E) Değeriyle
Felsefe
Bilim Felsefesi
"Ben yanılmış olabilirim ve sen haklı olabilirsin. Ortak bir çaba sonucunda belki doğruluğa biraz daha yaklaşabiliriz." Popper'ın bu özdeyişi, bilginin en çok hangi yönü ile ilgilidir? A) Kaynağıyla B) Sınırlarıyla C) İşleviyle D) Ögeleriyle E) Değeriyle
15. Diyelim ki, çocuğumuza okulda öğretildiği gibi,
suyun 100 santigrad derecesinde kaynadığının
bilimsel bir yasa olduğuna inanmakla işe başlıyoruz.
Orier
Bu-
1. Bu
araci
ulan-
Doğrulayıcı durumlar ne denli çok olursa olsun,
bunu kanıtlamaya yetmez, ama geçerli olmadığı
durumları arayarak, bunu sınayabiliriz. (...) Hayal
gücümüzü yeterince işletirsek, çok geçmeden,
suyun kapalı kaplarda 100 santigrad derecede
kaynamadığını keşfederiz.
Bu açıklama, aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
A) Platon'un idea kavramıyla
B) T. Kuhn'un paradigma kavramıyla
Heisenberg'in belirsizlik ilkesiyle
D) Reihenbach'ın doğrulanabilik ilkesiyle
E)) K. Popper'ın yanlışlanabilirlik ilkesiyle
Felsefe
Bilim Felsefesi
15. Diyelim ki, çocuğumuza okulda öğretildiği gibi, suyun 100 santigrad derecesinde kaynadığının bilimsel bir yasa olduğuna inanmakla işe başlıyoruz. Orier Bu- 1. Bu araci ulan- Doğrulayıcı durumlar ne denli çok olursa olsun, bunu kanıtlamaya yetmez, ama geçerli olmadığı durumları arayarak, bunu sınayabiliriz. (...) Hayal gücümüzü yeterince işletirsek, çok geçmeden, suyun kapalı kaplarda 100 santigrad derecede kaynamadığını keşfederiz. Bu açıklama, aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A) Platon'un idea kavramıyla B) T. Kuhn'un paradigma kavramıyla Heisenberg'in belirsizlik ilkesiyle D) Reihenbach'ın doğrulanabilik ilkesiyle E)) K. Popper'ın yanlışlanabilirlik ilkesiyle
13) “Ben yanılmış olabilirim ve sen haklı olabilirsin ve ortak çaba sonucunda belki doğruluğa biraz daha yaklaşabiliriz." (K. Poper)
Bilimsel bilgilerin doğruluğu konusunda böyle düşünen Karl Poper, aşağıdaki yargılardan hangisinin doğruluğunu destekler?
A) Her bilimsel kuram aksi iddia edilinceye kadar
doğrudur.
B) Deney ve gözlem yoluyla ispatlanmış bir bilimsel bilginin doğruluğu asla değişmez.
C) Bilimsel doğruların kesinliği zamanla değişmez
D) Bilimsel önermelerin doğruluğunun ölçütü akıl
değil olgulardan
E) İnsan yanıldığı için doğru bilgiye asla ulaşılamaz.
Felsefe
Bilim Felsefesi
13) “Ben yanılmış olabilirim ve sen haklı olabilirsin ve ortak çaba sonucunda belki doğruluğa biraz daha yaklaşabiliriz." (K. Poper) Bilimsel bilgilerin doğruluğu konusunda böyle düşünen Karl Poper, aşağıdaki yargılardan hangisinin doğruluğunu destekler? A) Her bilimsel kuram aksi iddia edilinceye kadar doğrudur. B) Deney ve gözlem yoluyla ispatlanmış bir bilimsel bilginin doğruluğu asla değişmez. C) Bilimsel doğruların kesinliği zamanla değişmez D) Bilimsel önermelerin doğruluğunun ölçütü akıl değil olgulardan E) İnsan yanıldığı için doğru bilgiye asla ulaşılamaz.
13, M. Planck fizik öğrenimi için üniversiteye başvur-
duğunda (Newton mekaniğinin egemen olduğu kla-
sik fizik dönemi) dönemin büyük fizikçisi Helmhotz
"Fizik biliminde artık yapılacak fazla bir şey kalma-
mıştır, ilerlemeye açık başka bir bilim dalını seçsen
daha iyi olur." demiştir. Ama Planek fizik biliminde
okuyarak XX. yüzyıl başlarında klasik fiziği sarsan
enerji ve radyasyon üzerindeki çalışmalarıyla kuan-
tum teorisinin temellerini atan bir devrimci olmuştur.
Bu paragraftaki açıklama, bilime farklı yaklaşım-
lardan hangisinin görüşüne bir kanıt olabilir?
A) Mantıkçı pozitivizmin
B) Etkinlik olarak biliminin
C) Klasik bilim anlayışının
D) Bilimsel felsefenin
E) Skolastik bilim görüşünün
Aaiulaylar
olsun
ürfen
Felsefe
Bilim Felsefesi
13, M. Planck fizik öğrenimi için üniversiteye başvur- duğunda (Newton mekaniğinin egemen olduğu kla- sik fizik dönemi) dönemin büyük fizikçisi Helmhotz "Fizik biliminde artık yapılacak fazla bir şey kalma- mıştır, ilerlemeye açık başka bir bilim dalını seçsen daha iyi olur." demiştir. Ama Planek fizik biliminde okuyarak XX. yüzyıl başlarında klasik fiziği sarsan enerji ve radyasyon üzerindeki çalışmalarıyla kuan- tum teorisinin temellerini atan bir devrimci olmuştur. Bu paragraftaki açıklama, bilime farklı yaklaşım- lardan hangisinin görüşüne bir kanıt olabilir? A) Mantıkçı pozitivizmin B) Etkinlik olarak biliminin C) Klasik bilim anlayışının D) Bilimsel felsefenin E) Skolastik bilim görüşünün Aaiulaylar olsun ürfen
Bilimsel bilgi deneysel çalışmalar ile birlikte olağanüstü
sonuçlara ulaşmıştır. Canlı organizmaları kopyalama,
uzaya araç gönderme, kalp nakli yapma gibi uygulama-
lar bu gelişmenin boyutlarını göstermektedir. Artık gü-
nümüzde bilim, gün geçtikçe yeni aşamalara, ufuklara
ve gelişmelere ulaşmaktadır. Bilimin sunduğu bilgilerle
dünyamızı yeni icatlar, araçlar ve değişmelerle kuşat-
maktadır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilgi
için doğrudur?
A) Birikimsel olarak ilerleyerek yeni açılımlar getirdiği
B) Teknik bilgi sayesinde ortaya çıkmıştır.
C) Kendi içinde mantıksal bir tutarlılığa sahip olduğu
D) Sonuçlarının insanlığın mutluluğuna katkıda bulun-
duğu
E Nesnel bilgilerin herkes için aynı sonuçlar doğurduğu
Felsefe
Bilim Felsefesi
Bilimsel bilgi deneysel çalışmalar ile birlikte olağanüstü sonuçlara ulaşmıştır. Canlı organizmaları kopyalama, uzaya araç gönderme, kalp nakli yapma gibi uygulama- lar bu gelişmenin boyutlarını göstermektedir. Artık gü- nümüzde bilim, gün geçtikçe yeni aşamalara, ufuklara ve gelişmelere ulaşmaktadır. Bilimin sunduğu bilgilerle dünyamızı yeni icatlar, araçlar ve değişmelerle kuşat- maktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilgi için doğrudur? A) Birikimsel olarak ilerleyerek yeni açılımlar getirdiği B) Teknik bilgi sayesinde ortaya çıkmıştır. C) Kendi içinde mantıksal bir tutarlılığa sahip olduğu D) Sonuçlarının insanlığın mutluluğuna katkıda bulun- duğu E Nesnel bilgilerin herkes için aynı sonuçlar doğurduğu
12. Pazara çıkan bir kişi elma tezgâhinın üzerindeki elmalardan
birkaçını inceledikten sonra, diğer elmaların da bu incele-
diği elmalar gibi olması gerektiğine karar vererek satıcıyla
pazarlığa girişir. Peki, bu akıl yürütme, geçerli bir akıl yü-
rütme midir? Aslında hayır. Çünkü eve geldiğinde kesekâ-
ğıdında, beklediğine uymayan biçimsiz veya çürük bir el-
mayla karşılaşma ihtimali çok yüksektir. Bu durum doğada
gözlem yapan bilim insanının başına da gelebilir. Örneğin
her gün doğuyor diye Güneş'in yarın da kesinlikle doğa-
cağının bir garantisi var mıdır?
Bu örneği savunan filozofun, pozitivist bilim anlayışı-
nın kullandığı tümevarımsal yöntemde karşı çıktığı te-
mel ölçüt, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Açıklanabilirlik
B) Yöntemlilik
C) Uygulanabilirlik
D) Doğrulanabilirlik
E) Sınanabilirlik
MORE YAYIN
Felsefe
Bilim Felsefesi
12. Pazara çıkan bir kişi elma tezgâhinın üzerindeki elmalardan birkaçını inceledikten sonra, diğer elmaların da bu incele- diği elmalar gibi olması gerektiğine karar vererek satıcıyla pazarlığa girişir. Peki, bu akıl yürütme, geçerli bir akıl yü- rütme midir? Aslında hayır. Çünkü eve geldiğinde kesekâ- ğıdında, beklediğine uymayan biçimsiz veya çürük bir el- mayla karşılaşma ihtimali çok yüksektir. Bu durum doğada gözlem yapan bilim insanının başına da gelebilir. Örneğin her gün doğuyor diye Güneş'in yarın da kesinlikle doğa- cağının bir garantisi var mıdır? Bu örneği savunan filozofun, pozitivist bilim anlayışı- nın kullandığı tümevarımsal yöntemde karşı çıktığı te- mel ölçüt, aşağıdakilerden hangisidir? A) Açıklanabilirlik B) Yöntemlilik C) Uygulanabilirlik D) Doğrulanabilirlik E) Sınanabilirlik MORE YAYIN
ar var olmak için
ayı olmalars cda olmamalan da mümk
Bu parçaya göre, Farabl'nin "varlığın neliği" konusundaki
yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
sinir
A)
A) Varlik oluştur.
B)
B) Varlik varoluştur.
C) Varlik Teleadir.
D)
D) Varlikmaddedir.
E) Varlık madde ve ideadır.
12. 20. yüzyılın önemli felsefe akımlarından hermeneutik, insa-
hin söz ve eylemlerinin oluşturduğu ürün ve yapıların anla-
mina yönelik bir yorumlamadır. Gadamer ile felsefi bir akıma
dönüşen hermeneutik, hakikat arayışı olarak görülür. Her-
meneutik, felsefenin konusu ve problemlerini tarihsel-kültü-
rel gerçeklik ile olan bağlantısıyla ele alınmasını salık verir.
Hiçbir yöntemin yorumlayanın tarihselliğini aşamayacağını
belirten bu akım, felsefi metinleri anlama ve yorumlamanın
tarihsel boyutundan söz eder. Bir metnin anlamının yazarı-
nin düşündüğü boyutların ötesine geçtiğini ve içerdiği doğru
anlamı bulmanın mümkün olmadığını savunur.
Bu parçadan hareketle, Hermeneutik yaklaşımı ile ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Felsefi metinleri bütün yönleriyle açıkladığı
B) Felsefi metinleri çağın koşullarına göre değerlendirdiği
C) Felsefi metinleri anlamada pratik çözümler sunduğu
D) Felsefi metinlerden ön yargıdan uzak anlamlar çıkardığı
E) Felsefi metinleri günlük yaşama uyguladığı
BAŞARI TEKNİK YAYINLARI
Felsefe
Bilim Felsefesi
ar var olmak için ayı olmalars cda olmamalan da mümk Bu parçaya göre, Farabl'nin "varlığın neliği" konusundaki yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? sinir A) A) Varlik oluştur. B) B) Varlik varoluştur. C) Varlik Teleadir. D) D) Varlikmaddedir. E) Varlık madde ve ideadır. 12. 20. yüzyılın önemli felsefe akımlarından hermeneutik, insa- hin söz ve eylemlerinin oluşturduğu ürün ve yapıların anla- mina yönelik bir yorumlamadır. Gadamer ile felsefi bir akıma dönüşen hermeneutik, hakikat arayışı olarak görülür. Her- meneutik, felsefenin konusu ve problemlerini tarihsel-kültü- rel gerçeklik ile olan bağlantısıyla ele alınmasını salık verir. Hiçbir yöntemin yorumlayanın tarihselliğini aşamayacağını belirten bu akım, felsefi metinleri anlama ve yorumlamanın tarihsel boyutundan söz eder. Bir metnin anlamının yazarı- nin düşündüğü boyutların ötesine geçtiğini ve içerdiği doğru anlamı bulmanın mümkün olmadığını savunur. Bu parçadan hareketle, Hermeneutik yaklaşımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Felsefi metinleri bütün yönleriyle açıkladığı B) Felsefi metinleri çağın koşullarına göre değerlendirdiği C) Felsefi metinleri anlamada pratik çözümler sunduğu D) Felsefi metinlerden ön yargıdan uzak anlamlar çıkardığı E) Felsefi metinleri günlük yaşama uyguladığı BAŞARI TEKNİK YAYINLARI
15. Bilim insanlarının dünyada ya da evrendeki olayları
açıklamak için kullandıkları kuramlar ya da bilim-
sel yasalar çerçevesidir. Olguların açıklanmasında
önerdikleri bilimsel modellerdir. Örneğin, Darwin'in
evrim kuramı, Batlamyus'un yer merkezli evren ku-
ramı örnek olarak verilebilir.
Bu parçada tanımı yapılan bilim kavramı aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) Teori
B) Deney
C) Varsayım
D) Paradigma
E) Yasa
Felsefe
Bilim Felsefesi
15. Bilim insanlarının dünyada ya da evrendeki olayları açıklamak için kullandıkları kuramlar ya da bilim- sel yasalar çerçevesidir. Olguların açıklanmasında önerdikleri bilimsel modellerdir. Örneğin, Darwin'in evrim kuramı, Batlamyus'un yer merkezli evren ku- ramı örnek olarak verilebilir. Bu parçada tanımı yapılan bilim kavramı aşağı- dakilerden hangisidir? A) Teori B) Deney C) Varsayım D) Paradigma E) Yasa
gi kavram us
C) Metafizik
B) Değişim
A) Arkhe
E) Doğa
D) Paradigmi
15. Popper'a göre “Bütün kuğular beyazdır” önermesi
doğrulayabilmek için dünyadaki bütün kuğuları bularol
gözlemlemek ve beyaz olduklarını ispatlamak gerekir
Bunu başarmak çok güçtür. Bunun yerine, bir tane si-
yah kuğu bulunursa ,"Bütün kuğular beyazdır” önerme-
si geçerliliğini kaybetmiş olur.
Parçaya göre, Popper' in açıklamak istediği yöntem
aşağıdakilerden hangisidir?
A Analoji
By Doğal gözlem
Yanlışlanabilirlik
(D) Paradigma
E) Hipotez
Diğer sayfaya geçiniz
Felsefe
Bilim Felsefesi
gi kavram us C) Metafizik B) Değişim A) Arkhe E) Doğa D) Paradigmi 15. Popper'a göre “Bütün kuğular beyazdır” önermesi doğrulayabilmek için dünyadaki bütün kuğuları bularol gözlemlemek ve beyaz olduklarını ispatlamak gerekir Bunu başarmak çok güçtür. Bunun yerine, bir tane si- yah kuğu bulunursa ,"Bütün kuğular beyazdır” önerme- si geçerliliğini kaybetmiş olur. Parçaya göre, Popper' in açıklamak istediği yöntem aşağıdakilerden hangisidir? A Analoji By Doğal gözlem Yanlışlanabilirlik (D) Paradigma E) Hipotez Diğer sayfaya geçiniz
C
12. Bilim yaşamla iç içe olduğundan insan yaşamının
konforunu arttırabildiği gibi insan için bir yıkım aracı
da olabilir. Örneğin; bilimsel çalışmalar sonucu geliş-
tirilen röntgen cihazı, bir hastalığın tedavisinde fayda
sağladığı gibi yanlış ya da gereksiz kullanımı yüzün-
den alınan radyasyon da ciddi bir hastalığı başlata-
bilir.
Bu parça aşağıdakilerden hangisini vurgulamak-
tadır?
AT Bilimsel yöntemi
BY Bilimsel teoriyi
c) Bilimin değerini
D) Bilimsel gözlemleri
E) Bilime farklı yaklaşımları
Felsefe
Bilim Felsefesi
C 12. Bilim yaşamla iç içe olduğundan insan yaşamının konforunu arttırabildiği gibi insan için bir yıkım aracı da olabilir. Örneğin; bilimsel çalışmalar sonucu geliş- tirilen röntgen cihazı, bir hastalığın tedavisinde fayda sağladığı gibi yanlış ya da gereksiz kullanımı yüzün- den alınan radyasyon da ciddi bir hastalığı başlata- bilir. Bu parça aşağıdakilerden hangisini vurgulamak- tadır? AT Bilimsel yöntemi BY Bilimsel teoriyi c) Bilimin değerini D) Bilimsel gözlemleri E) Bilime farklı yaklaşımları
Akıl yürütme işlemi bir kanıtlamadır, akıl yürütmede ön-
cülerin doğru kabul edilmesi sonucu zorunlu kılar. İn-
sanlar düşünürken, bir çıkarım yaparken bazı yöntemler
kullanırlar. Bu yöntemler, aslında bilimsel düşünme yön-
temleridir. Örneğin, sonucun öncüllerden zorunlu çıktığı
bir akıl yürütme formu vardır. Bu form yeni bilgi vermez,
daha çok bilgileri çözücü ve açığa çıkarıcı özelliği ile ge-
nelden özele veya genelden genele gider.
Parçada bahsedilen kavram aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) Tümdengelim
B) Tümevarım
C) Anoloji
D) Temellendirme
ET Gerçeklik
o YAYINDA TEK
Felsefe
Bilim Felsefesi
Akıl yürütme işlemi bir kanıtlamadır, akıl yürütmede ön- cülerin doğru kabul edilmesi sonucu zorunlu kılar. İn- sanlar düşünürken, bir çıkarım yaparken bazı yöntemler kullanırlar. Bu yöntemler, aslında bilimsel düşünme yön- temleridir. Örneğin, sonucun öncüllerden zorunlu çıktığı bir akıl yürütme formu vardır. Bu form yeni bilgi vermez, daha çok bilgileri çözücü ve açığa çıkarıcı özelliği ile ge- nelden özele veya genelden genele gider. Parçada bahsedilen kavram aşağıdakilerden hangi- sidir? A) Tümdengelim B) Tümevarım C) Anoloji D) Temellendirme ET Gerçeklik o YAYINDA TEK
Hegel'e göre, başlangıçta sadece Geist yani mutlak ruh
vardır. Bu, varlığın tez aşamasıdır. Geist kendini tanımak
ister ve kendisini açar, dışa vurur. Böylece kendisine
yabancılaşarak kendisini doğada gerçekleştirir. Bu, varlığın
antitez aşamasıdır. Ancak gerçeklik kazanan Geist,
özgürlüğünü yitirmiştir. Geist, tekrar özgürlüğünü
kazanmak için önce tek tek insanda; sonra sırasıyla aile,
toplum ve devlette ortaya çıkarak özgürlüğüne kavuşur.
Geist; en yüksek aşamada kendisini sanat, din ve
felsefede gerçekleştirir.

Hegel'in bu parçada yer alan görüşleri aşağıdaki
felsefi akımlardan hangisiyle paralellik gösterir?

A Materyalizm
B) Nihilizm
C) Realizm
D) Fenomenoloji
E) İdealizm
Felsefe
Bilim Felsefesi
Hegel'e göre, başlangıçta sadece Geist yani mutlak ruh vardır. Bu, varlığın tez aşamasıdır. Geist kendini tanımak ister ve kendisini açar, dışa vurur. Böylece kendisine yabancılaşarak kendisini doğada gerçekleştirir. Bu, varlığın antitez aşamasıdır. Ancak gerçeklik kazanan Geist, özgürlüğünü yitirmiştir. Geist, tekrar özgürlüğünü kazanmak için önce tek tek insanda; sonra sırasıyla aile, toplum ve devlette ortaya çıkarak özgürlüğüne kavuşur. Geist; en yüksek aşamada kendisini sanat, din ve felsefede gerçekleştirir. Hegel'in bu parçada yer alan görüşleri aşağıdaki felsefi akımlardan hangisiyle paralellik gösterir? A Materyalizm B) Nihilizm C) Realizm D) Fenomenoloji E) İdealizm
gu
tu
ne
tolustur urton yopaduo duygular
uni 15. Bilimi, bir ürün ya da sonuç olarak değil, bir etkinlik
kurulmupla
olarak gören Toulmin; bilimin yine de yalnızca, bilim
insanlarının merak ve araştırma güdüleri ile açıkla-
namayacağını savunur. Ona göre bilimsel etkinlik,
otto
tarihsel ve sosyal ihtiyaçlar ve koşullara bağlı olarak
seyreder. Hatta bu değişkenlerle ortaya çıkan sorun-
dayanan ların aşılması, bilimsel uğraşın itkisidir.
Bu paragrafa göre Toulmin'in, bilimsel faaliyete
yüklediği işlev aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaşamı anlamlandırmak
5), Olay ve olguları açıklamak
C) İnsanı değerli hale getirmek
D) Problemleri çözmek
E) Gizemleri açıklamak
Sanata
eser
Alidir
in
n
cuyle
de 12
a
Diğer sayfaya geçiniz.
Felsefe
Bilim Felsefesi
gu tu ne tolustur urton yopaduo duygular uni 15. Bilimi, bir ürün ya da sonuç olarak değil, bir etkinlik kurulmupla olarak gören Toulmin; bilimin yine de yalnızca, bilim insanlarının merak ve araştırma güdüleri ile açıkla- namayacağını savunur. Ona göre bilimsel etkinlik, otto tarihsel ve sosyal ihtiyaçlar ve koşullara bağlı olarak seyreder. Hatta bu değişkenlerle ortaya çıkan sorun- dayanan ların aşılması, bilimsel uğraşın itkisidir. Bu paragrafa göre Toulmin'in, bilimsel faaliyete yüklediği işlev aşağıdakilerden hangisidir? A) Yaşamı anlamlandırmak 5), Olay ve olguları açıklamak C) İnsanı değerli hale getirmek D) Problemleri çözmek E) Gizemleri açıklamak Sanata eser Alidir in n cuyle de 12 a Diğer sayfaya geçiniz.
12. Pa
azara çıkan bir kişi elma tezgâhının üzerindeki elmalardan
hirkacını inceledikten sonra, diğer elmaların da bu incele-
diči elmalar gibi olması gerektiğine karar vererek satıcıyla
nazarlığa girişir. Peki, bu akıl yürütme, geçerli bir akıl yü-
rütme midir? Aslında hayır. Çünkü eve geldiğinde kesekâ-
äidinda, beklediğine uymayan biçimsiz veya çürük bir el-
mayla karşılaşma ihtimali çok yüksektir. Bu durum doğada
gözlem yapan bilim insanının başına da gelebilir. Örneğin
her gün doğuyor diye Güneş'in yarın da kesinlikle doğa-
cağının bir garantisi var mıdır?
Bu örneği savunan filozofun, pozitivist bilim anlayışı-
nin kullandığı tümevarımsal yöntemde karşı çıktığı te-
mel ölçüt, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Açıklanabilirlik
Y Uygulanabilirlik
BXYöntemlilik
D) Doğrulanabilirlik
E) Sinanabilirlik
Felsefe
Bilim Felsefesi
12. Pa azara çıkan bir kişi elma tezgâhının üzerindeki elmalardan hirkacını inceledikten sonra, diğer elmaların da bu incele- diči elmalar gibi olması gerektiğine karar vererek satıcıyla nazarlığa girişir. Peki, bu akıl yürütme, geçerli bir akıl yü- rütme midir? Aslında hayır. Çünkü eve geldiğinde kesekâ- äidinda, beklediğine uymayan biçimsiz veya çürük bir el- mayla karşılaşma ihtimali çok yüksektir. Bu durum doğada gözlem yapan bilim insanının başına da gelebilir. Örneğin her gün doğuyor diye Güneş'in yarın da kesinlikle doğa- cağının bir garantisi var mıdır? Bu örneği savunan filozofun, pozitivist bilim anlayışı- nin kullandığı tümevarımsal yöntemde karşı çıktığı te- mel ölçüt, aşağıdakilerden hangisidir? A) Açıklanabilirlik Y Uygulanabilirlik BXYöntemlilik D) Doğrulanabilirlik E) Sinanabilirlik