Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

12. Periyodik sistemin 7A grubunda bulunan X, Y, Z atomlarının iyon yarıçapları tablodaki gibidir. İyon yarıçapı (pm) 135 185 27

12. Periyodik sistemin 7A grubunda bulunan X, Y, Z
atomlarının iyon yarıçapları tablodaki gibidir.
İyon yarıçapı (pm)
135
185
273
İyon
X > N
X™
Y
Buna göre, bu iyonların,Na ve 19K ile oluş-
turduğu iyonik bileşikler ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlı

12. Periyodik sistemin 7A grubunda bulunan X, Y, Z atomlarının iyon yarıçapları tablodaki gibidir. İyon yarıçapı (pm) 135 185 273 İyon X > N X™ Y Buna göre, bu iyonların,Na ve 19K ile oluş- turduğu iyonik bileşikler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Aynı koşullarda erime noktası en büyük olan NaX tir. B) K ile Z nin oluşturduğu bileşiğin iyonik karakteri en yüksektir. C) Aynı koşullarda KZ nin erime noktası KY den düşüktür. D) NaX oda koşullarında katı haldedir. E) KX in sulu çözeltisi elektrolittir.