Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

12. S 14. Tek pervaneli halikopterlerde şekildeki büyük A per- vanesi kaldırma kuvveti oluşturur. B pervanesi A pervanesi Heliko

12. S
14. Tek pervaneli halikopterlerde şekildeki büyük A per-
vanesi kaldırma kuvveti oluşturur.
B pervanesi
A pervanesi
Helikopterin ağırlığını dengeleyebilmek için A per-
vanesinin belirli yüksek hızlarda döndürülmesi gere-
kir. Helikopterde A pervanesi

12. S 14. Tek pervaneli halikopterlerde şekildeki büyük A per- vanesi kaldırma kuvveti oluşturur. B pervanesi A pervanesi Helikopterin ağırlığını dengeleyebilmek için A per- vanesinin belirli yüksek hızlarda döndürülmesi gere- kir. Helikopterde A pervanesinin dönme düzlemine dik düzlemde dönebilen bir B pervanesi daha bulun- maktadır. Buna göre; 1. B pervanesi döndürülmezse helikopter hava- lanırken gövdesi A pervanesinin tersi yönünde dönmeye başlar. II. B pervanesinin görevi helikopter gövdesinin dönmesini engellemek ve helikoptere yön ver- mektir. III. A ve B pervanelerinin açısal momentumları aynı yönlüdür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) II ve III C) I ve III D) I ve II E) I, II ve III 15.