Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Kepler Yasaları Soruları

IW3IO
9. Dünya'da okyanuslarda meydana gelen gel-git
olayı Ay'ın çekim etkisiyle gerçekleşirken Güneş'in
çekim etkisiyle gel-git olayı gerçekleşmez.
Bu durumun nedeni,
1. Ay'ın kütlesinin Güneş'inkinden küçük olması
II. Ay'ın Dünya'ya uzaklığının Güneş'e göre
daha kısa olması
III. Ay'ın Dünya'ya uyguladığı çekim kuvvetinin
şiddeti, Güneş'in uyguladığından büyük
olması
yargılarından hangileri ile açıklanabilir? Dev
A) Yalnız I
D) I ve II
TEST 15
B) Yalnız II
A) Yer çekimi ivmesi
B) Dünya'nın yarıçapı
C) Yalnız III
E) II ve III
10. Dünya'nın kütlesi aşağıdaki niceliklerden han-
gisinin bulunmasından sonra hesaplanabilmiş
olmalıdır?
Fizik
Kepler Yasaları
IW3IO 9. Dünya'da okyanuslarda meydana gelen gel-git olayı Ay'ın çekim etkisiyle gerçekleşirken Güneş'in çekim etkisiyle gel-git olayı gerçekleşmez. Bu durumun nedeni, 1. Ay'ın kütlesinin Güneş'inkinden küçük olması II. Ay'ın Dünya'ya uzaklığının Güneş'e göre daha kısa olması III. Ay'ın Dünya'ya uyguladığı çekim kuvvetinin şiddeti, Güneş'in uyguladığından büyük olması yargılarından hangileri ile açıklanabilir? Dev A) Yalnız I D) I ve II TEST 15 B) Yalnız II A) Yer çekimi ivmesi B) Dünya'nın yarıçapı C) Yalnız III E) II ve III 10. Dünya'nın kütlesi aşağıdaki niceliklerden han- gisinin bulunmasından sonra hesaplanabilmiş olmalıdır?
3. Kütleleri 4m ve 9m olan gezegenlerin kütle merkezleri ara-
sındaki uzaklık d kadardır.
4m
A) 1/1/2
d
Buna göre, 4m kütleli gezegenin merkezinden kaç d
uzaklıkta çekim ivmesi sıfırdır?
2/5
9m
C)
35
D)=1/12 E) ³/5
Fizik
Kepler Yasaları
3. Kütleleri 4m ve 9m olan gezegenlerin kütle merkezleri ara- sındaki uzaklık d kadardır. 4m A) 1/1/2 d Buna göre, 4m kütleli gezegenin merkezinden kaç d uzaklıkta çekim ivmesi sıfırdır? 2/5 9m C) 35 D)=1/12 E) ³/5
. Dünya çevresinde şekildeki yörüngelerde dolanan X,
Y, Z uydularının hızları sırasıyla vx, Vy, Vz; kütleleri mx,
my, m₂ dir.
Y
A) Vx < Vy < Vz
C) Vx < Vy = Vz
Dünya
Vz
mx > my > m₂ olduğuna göre; vx, Vy, Vz arasında-
ki büyüklük ilişkisi nedir?
Z
E) Vz<Vy < Vx
B) Vz< Vx = Vy
D) Vx = Vy < Vz
Fizik
Kepler Yasaları
. Dünya çevresinde şekildeki yörüngelerde dolanan X, Y, Z uydularının hızları sırasıyla vx, Vy, Vz; kütleleri mx, my, m₂ dir. Y A) Vx < Vy < Vz C) Vx < Vy = Vz Dünya Vz mx > my > m₂ olduğuna göre; vx, Vy, Vz arasında- ki büyüklük ilişkisi nedir? Z E) Vz<Vy < Vx B) Vz< Vx = Vy D) Vx = Vy < Vz
le Çekim Kuvveti ve Kepler Kanunları
u-
in
et
3 ÖRNEK SORU
R yarıçaplı Dünya'dan 2R ve 3R
uzaklıktaki X ve Y noktalarında bu-
lunan astronotların kütleleri sırasıy-
la mỵ, m、, ağırlıkları ise Gx ve Gy
dir.
Gx16 olduğuna göre,
Gy
5
oranı kaçtır?
A) 1
M
2012-LYS
B) 1,5
ÇÖZÜM
mx
my
C) 1,8
2R
TYT-
D) 3,6
3R
E) 5,4
Fizik
Kepler Yasaları
le Çekim Kuvveti ve Kepler Kanunları u- in et 3 ÖRNEK SORU R yarıçaplı Dünya'dan 2R ve 3R uzaklıktaki X ve Y noktalarında bu- lunan astronotların kütleleri sırasıy- la mỵ, m、, ağırlıkları ise Gx ve Gy dir. Gx16 olduğuna göre, Gy 5 oranı kaçtır? A) 1 M 2012-LYS B) 1,5 ÇÖZÜM mx my C) 1,8 2R TYT- D) 3,6 3R E) 5,4
ANLATIM FÖYÜ
eti ve Kepler Kanunları
1 ÖRNEK SORU
Aralarında d kadar uzaklık bu-
lunan 5M ve M kütleli gezegen-
ler birbirlerine kütle çekim kuv-
veti uyguluyor.
Buna göre;
D) II ve III
ÇÖZÜM
200
unulud
B) Yalnız II
5M
1. Birbirlerini eşit büyüklükteki kuvvetle çeker ya da iterler.
II.
d uzaklığı 2d olsaydı, çekim kuvveti dörtte bir değerinde
olurdu.
III. Cismin birisinin kütlesi iki kat büyüklükte olsaydı, çekim
kuvveti de iki kat büyük olurdu.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
FÖY
26
M
E) I, II ve III
M
exep hid nisto p
nebniğihtige levvul
mixleg ninep
3
C) I ve II
Fizik
Kepler Yasaları
ANLATIM FÖYÜ eti ve Kepler Kanunları 1 ÖRNEK SORU Aralarında d kadar uzaklık bu- lunan 5M ve M kütleli gezegen- ler birbirlerine kütle çekim kuv- veti uyguluyor. Buna göre; D) II ve III ÇÖZÜM 200 unulud B) Yalnız II 5M 1. Birbirlerini eşit büyüklükteki kuvvetle çeker ya da iterler. II. d uzaklığı 2d olsaydı, çekim kuvveti dörtte bir değerinde olurdu. III. Cismin birisinin kütlesi iki kat büyüklükte olsaydı, çekim kuvveti de iki kat büyük olurdu. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I FÖY 26 M E) I, II ve III M exep hid nisto p nebniğihtige levvul mixleg ninep 3 C) I ve II
11. Dünya'nın Güneş etrafında eksen eğikliğiyle dolanmasına bağlı olarak Ekvator dışındaki yerlerde
gece-gündüz süresi yıl içinde değişiklik gösterir. Örneğin 21 Aralık tarihinde Kuzey Yarım Küre'de
en uzun gece yaşanırken 21 Haziran tarihinde Güney Yarım Küre'de en uzun gece yaşanır.
Aşağıdaki modelde K, L ve M şehirlerinin Dünya üzerindeki konumları gösterilmiştir.
Bu şehirlerde yaşayan üç arkadaş arasında 21 Haziran tarihindeki gece-gündüz süreleri hakkında
aşağıdaki konuşma geçmiştir.
A)
Selim: Benim yaşadığım şehirde bu tarihten itibaren gece süreleri uzamaya başlıyor.
Ahu: Benim yaşadığım şehirde en uzun gece yaşanıyor.
Buket:Benim yaşadığım şehirdeki gündüz süresi Ahu'nun yaşadığı şehirdekinden uzun, Selim'in
yaşadığı şehirdekinden kısadır.
Buna göre Selim, Ahu ve Buket'in yaşadığı şehirler aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleş-
tirilmiştir?
D)
Selim
K
L
K
M
Ekvator
Ahu
M
M
M
L
L
Buket
L
K
M
K
Fizik
Kepler Yasaları
11. Dünya'nın Güneş etrafında eksen eğikliğiyle dolanmasına bağlı olarak Ekvator dışındaki yerlerde gece-gündüz süresi yıl içinde değişiklik gösterir. Örneğin 21 Aralık tarihinde Kuzey Yarım Küre'de en uzun gece yaşanırken 21 Haziran tarihinde Güney Yarım Küre'de en uzun gece yaşanır. Aşağıdaki modelde K, L ve M şehirlerinin Dünya üzerindeki konumları gösterilmiştir. Bu şehirlerde yaşayan üç arkadaş arasında 21 Haziran tarihindeki gece-gündüz süreleri hakkında aşağıdaki konuşma geçmiştir. A) Selim: Benim yaşadığım şehirde bu tarihten itibaren gece süreleri uzamaya başlıyor. Ahu: Benim yaşadığım şehirde en uzun gece yaşanıyor. Buket:Benim yaşadığım şehirdeki gündüz süresi Ahu'nun yaşadığı şehirdekinden uzun, Selim'in yaşadığı şehirdekinden kısadır. Buna göre Selim, Ahu ve Buket'in yaşadığı şehirler aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleş- tirilmiştir? D) Selim K L K M Ekvator Ahu M M M L L Buket L K M K
5.
Ay'ın Dünya etrafındaki hareketi ile ilgili,
I. Dünya'nın çekim kuvvetini merkezkaç kuvveti den-
geler.
II. Dünya etrafında dönerken çizgisel hız değişir.
III. Açısal momentumu korunur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnızl
D) II ve III
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Kepler Yasaları
5. Ay'ın Dünya etrafındaki hareketi ile ilgili, I. Dünya'nın çekim kuvvetini merkezkaç kuvveti den- geler. II. Dünya etrafında dönerken çizgisel hız değişir. III. Açısal momentumu korunur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnızl D) II ve III B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III
3. Aşağıdaki tabloda bazı gezegenlerin yüzeyindeki çekim
ivmeleri verilmiştir.
Gezegenler
Merkür
Dünya
Jüpiter
A) Yalnız I
Gezegenlerin yüzeylerine özdeş cisimler konuluyor.
Buna göre,
1. Cisimlerin ağırlıkları arasında GMerkür > GDünya > G Jüpiter
H. Cisimlerin gezegenlere uyguladıkları kütle çekim kuv-
vetleri arasında F> FD > FM ilişkisi vardır.
III. Cisimlerin kütleleri arasında m
= m Dünya
merkür
Çekim ivmesi (m/s²)
3,7
9,8
23,16
vardır.
veritenterinden hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
D) I ve il
E) II ve III
= m
C) Yalnız III
Jüpiter
M
Fizik
Kepler Yasaları
3. Aşağıdaki tabloda bazı gezegenlerin yüzeyindeki çekim ivmeleri verilmiştir. Gezegenler Merkür Dünya Jüpiter A) Yalnız I Gezegenlerin yüzeylerine özdeş cisimler konuluyor. Buna göre, 1. Cisimlerin ağırlıkları arasında GMerkür > GDünya > G Jüpiter H. Cisimlerin gezegenlere uyguladıkları kütle çekim kuv- vetleri arasında F> FD > FM ilişkisi vardır. III. Cisimlerin kütleleri arasında m = m Dünya merkür Çekim ivmesi (m/s²) 3,7 9,8 23,16 vardır. veritenterinden hangileri doğrudur? B) Yalnız II D) I ve il E) II ve III = m C) Yalnız III Jüpiter M
4. R yarıçaplı gezegenin yüzeyinde bulunan K cismi ile
gezegenin yüzeyine R uzaklıkta bulunan L cisminin ağır-
lıkları eşittir.
G.M.mk
22
R
K
C) 1
R
MK
Buna göre K ve L cisimlerinin kütleleri oranı
m
A)
01/12
B) 1/12
G.M.mu
4,p2
D) 2
A
kaçtır?
E) 4
Fizik
Kepler Yasaları
4. R yarıçaplı gezegenin yüzeyinde bulunan K cismi ile gezegenin yüzeyine R uzaklıkta bulunan L cisminin ağır- lıkları eşittir. G.M.mk 22 R K C) 1 R MK Buna göre K ve L cisimlerinin kütleleri oranı m A) 01/12 B) 1/12 G.M.mu 4,p2 D) 2 A kaçtır? E) 4
Othe
L
k
Dimya r yarıçaplı ve O merkezli bir küreye benzetilebilir.
X
•Y
r
4
SAB
Per
1²
Dünya
Bu durumda yerçekimi ivmesi, Dünya'nın merkezinden 2r
r
kadar uzaktaki X noktasında gx' 4
kadar uzaktaki Y nokta-
gx
sında gy olduğuna göre
gy
1
A).
B) = 1/2
E) 64
64
8
R
#/m²
oranı kaçtır?
C) 1
Srem
ľ
Fizik
Kepler Yasaları
Othe L k Dimya r yarıçaplı ve O merkezli bir küreye benzetilebilir. X •Y r 4 SAB Per 1² Dünya Bu durumda yerçekimi ivmesi, Dünya'nın merkezinden 2r r kadar uzaktaki X noktasında gx' 4 kadar uzaktaki Y nokta- gx sında gy olduğuna göre gy 1 A). B) = 1/2 E) 64 64 8 R #/m² oranı kaçtır? C) 1 Srem ľ
nden geçen
ürken kütle-
birlikte kay-
S.X
Y
asin-
YINLARI
AYT Deneme Sınavı - 29
8. Güneş etrafında şekildeki eliptik yörüngede dolanan bir geze-
genin toplam enerjisi E, açısal momentumu L, gezegene et-
kiyen net kuvvet F dir.
K
L
Gezegen
Güneş
Buna göre, gezegen K noktasından L noktasına gider-
ken,
?
1.) E azalır.
II. L değişmez.
III. F nin büyüklüğü değişmez.
yargılarından hangileri doğrudur?
9.
Fizik
Kepler Yasaları
nden geçen ürken kütle- birlikte kay- S.X Y asin- YINLARI AYT Deneme Sınavı - 29 8. Güneş etrafında şekildeki eliptik yörüngede dolanan bir geze- genin toplam enerjisi E, açısal momentumu L, gezegene et- kiyen net kuvvet F dir. K L Gezegen Güneş Buna göre, gezegen K noktasından L noktasına gider- ken, ? 1.) E azalır. II. L değişmez. III. F nin büyüklüğü değişmez. yargılarından hangileri doğrudur? 9.
AYT / Fizik
etrafında şekildeki gibi eliptik yörüngede
bünya Güneş
hareket ederken Dünya, yörüngesi üzerindeki M ve N
konumlarında Güneş'e K ve L konumlarınkinden daha
yakındır.
N
S₂
Güneş
Dünya
M
Buna göre,
K'den L'ye gelme süresi M'den N'ye gelme süresine
eşitse S₁ ve S₂ alanları eşit olur.
Dünya'nın KL arasında ortalama sürati, MN
arasındakinden büyüktür.
K ve M noktalarında Dünya'nın toplam enerjisi,
eşittir.
21
yargılarından hangileri doğrudur?
Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
D
Bir öğrenci işığın çift yanıkta girişimi ile ilgili yaptığı
deneyde ekranda önce Şekil 1'deki deseni elde ediyor.
etki eden
üke
K
S₁
12. Kütle
parc
dön
kütl
füz
Bu
PALME
Fizik
Kepler Yasaları
AYT / Fizik etrafında şekildeki gibi eliptik yörüngede bünya Güneş hareket ederken Dünya, yörüngesi üzerindeki M ve N konumlarında Güneş'e K ve L konumlarınkinden daha yakındır. N S₂ Güneş Dünya M Buna göre, K'den L'ye gelme süresi M'den N'ye gelme süresine eşitse S₁ ve S₂ alanları eşit olur. Dünya'nın KL arasında ortalama sürati, MN arasındakinden büyüktür. K ve M noktalarında Dünya'nın toplam enerjisi, eşittir. 21 yargılarından hangileri doğrudur? Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III D Bir öğrenci işığın çift yanıkta girişimi ile ilgili yaptığı deneyde ekranda önce Şekil 1'deki deseni elde ediyor. etki eden üke K S₁ 12. Kütle parc dön kütl füz Bu PALME
8.
TG
R
Güneşin kütlesi M, yarıçapı re ve Güneş çevre-
sindeki periyodu T olan bir gezegenin kütlesi m,
yarıçapı r dir.
Gezegeni Güneş'e bağlayan yarıçapın ortala-
ma değeri R olduğuna göre T aşağıdakilerden
hangisine bağlıdır?
A) Yalnız M
B) Yalnız m
C) m ve R
M
D) M ve R
20
E) rG, rve m
3
Fizik
Kepler Yasaları
8. TG R Güneşin kütlesi M, yarıçapı re ve Güneş çevre- sindeki periyodu T olan bir gezegenin kütlesi m, yarıçapı r dir. Gezegeni Güneş'e bağlayan yarıçapın ortala- ma değeri R olduğuna göre T aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? A) Yalnız M B) Yalnız m C) m ve R M D) M ve R 20 E) rG, rve m 3
2
GENELİ
AYT Deneme Sınavı (04
8.
e uzunluğunda esnemeyen ipin ucuna asılan m kütleli
cisim, denge konumundan a kadar açılarak K-L
noktaları arasında basit harmonik hareket yapmaya
zorlandığında periyodu T kadar oluyor.
a
m
K
Buna göre, m kütleli cismin periyodu; l, a ve m
niceliklerinden hangilerinin artmasıyla artar?
A) Yalnızl
B) Yalnız a
C) love a
vem
E) a ve m
De
D) e
9. Derinliği sabit bir dalga leonin
TE
T=2TC
B
10.
Fizik
Kepler Yasaları
2 GENELİ AYT Deneme Sınavı (04 8. e uzunluğunda esnemeyen ipin ucuna asılan m kütleli cisim, denge konumundan a kadar açılarak K-L noktaları arasında basit harmonik hareket yapmaya zorlandığında periyodu T kadar oluyor. a m K Buna göre, m kütleli cismin periyodu; l, a ve m niceliklerinden hangilerinin artmasıyla artar? A) Yalnızl B) Yalnız a C) love a vem E) a ve m De D) e 9. Derinliği sabit bir dalga leonin TE T=2TC B 10.
FİZİK
-Kütle Çekim Kuvveti -
er Kanunları
üğü
an-
dir.
ya-
iv.
04
gök
bir
AYT
2.
ADIM
4. Bir gezegenin yüzeyinde çekim ivmesi a kadardır. Çekim iv-
mesinin gezegen merkezinden itibaren uzaklığa bağlı değer-
leri tabloda verilmiştir.
Uzaklık
Çekim ivmesi
d
2d
2a/3
3d
a
4d
9a/16
5d
******
Buna göre;
I. Gezegenin yarıçapı 3d'du.
II. d uzaklığında çekim ivmesi a/3'tur.
III. 5d uzaklığında çekim ivmesi a/5'tir
yargılarından hangileri doğrudur?
B) ve II
A) Yalnız I
D) II ve IN
E) I, II ve III
C) I ve III
Fizik
Kepler Yasaları
FİZİK -Kütle Çekim Kuvveti - er Kanunları üğü an- dir. ya- iv. 04 gök bir AYT 2. ADIM 4. Bir gezegenin yüzeyinde çekim ivmesi a kadardır. Çekim iv- mesinin gezegen merkezinden itibaren uzaklığa bağlı değer- leri tabloda verilmiştir. Uzaklık Çekim ivmesi d 2d 2a/3 3d a 4d 9a/16 5d ****** Buna göre; I. Gezegenin yarıçapı 3d'du. II. d uzaklığında çekim ivmesi a/3'tur. III. 5d uzaklığında çekim ivmesi a/5'tir yargılarından hangileri doğrudur? B) ve II A) Yalnız I D) II ve IN E) I, II ve III C) I ve III
10. Güneş etrafında dolanan Dünya'nın yörüngesi, mer.
kezlerinden birinde Güneş olan elips şeklindedir.
Buna göre, Dünya'nın Güneş'in merkezine göre;
L: Açısal momentum,
Ï: Eylemsizlik momenti,
@ : Açısal hız,
V: çizgisel hız,✓
niceliklerinden hangileri sürekli değişir?
A) Yalnız L
B) Yalnız v
Lt, o ve v
E) L, I, ao ve v
7-E
9-D
6-B
8-B
C) [ve
10-0
Fizik
Kepler Yasaları
10. Güneş etrafında dolanan Dünya'nın yörüngesi, mer. kezlerinden birinde Güneş olan elips şeklindedir. Buna göre, Dünya'nın Güneş'in merkezine göre; L: Açısal momentum, Ï: Eylemsizlik momenti, @ : Açısal hız, V: çizgisel hız,✓ niceliklerinden hangileri sürekli değişir? A) Yalnız L B) Yalnız v Lt, o ve v E) L, I, ao ve v 7-E 9-D 6-B 8-B C) [ve 10-0