Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

12. Şiirle resim arasında kimi ilişkiler bulunmakla birlik- te, iki sanatın kullandığı gereçler ve teknikler birbi- rinden farkl

12. Şiirle resim arasında kimi ilişkiler bulunmakla birlik-
te, iki sanatın kullandığı gereçler ve teknikler birbi-
rinden farklıdır. İşlevleri, sesler aracılığıyla hayaller
uyandırmak olan sözcükler, hiçbir zaman doğrudan
doğruya göze hitap eden renklerin

12. Şiirle resim arasında kimi ilişkiler bulunmakla birlik- te, iki sanatın kullandığı gereçler ve teknikler birbi- rinden farklıdır. İşlevleri, sesler aracılığıyla hayaller uyandırmak olan sözcükler, hiçbir zaman doğrudan doğruya göze hitap eden renklerin yerini tutamaz. Bu parçadan; I. Renklerin çağrışım gücünün sözcüklerden fazla olduğu II. Sanatların farklı malzemeler, araçlar kullandığı III. Resimde gerçekliğin şiirde kurmacanın öne çıktı- ģi yargılarından hangilerine ulaşılamaz? B) I ve III A) Yalnız I D) II ve III C) Yalnız II E) Yalnız III