Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

12. Su ekosistemlerindeki canlıların yaşam koşullarının belir- lenmesinde suyun; sıcaklığı, endüstri ve yerleşimlere ya- kınlığı

12. Su ekosistemlerindeki canlıların yaşam koşullarının belir-
lenmesinde suyun; sıcaklığı, endüstri ve yerleşimlere ya-
kınlığı, çözünmüş madde oranı ve durgun ya da hareketli
oluşu olumlu veya olumsuz etki yapar.
Buna göre, Sapanca Gölü'nün aşağıdaki dur

12. Su ekosistemlerindeki canlıların yaşam koşullarının belir- lenmesinde suyun; sıcaklığı, endüstri ve yerleşimlere ya- kınlığı, çözünmüş madde oranı ve durgun ya da hareketli oluşu olumlu veya olumsuz etki yapar. Buna göre, Sapanca Gölü'nün aşağıdaki durumlardan hangisi ekosistemi üzerinde diğerlerine göre farklı et- kisi bulunmaktadır? A) Sanayi atıklarının göl sularına bırakılması B) Havzasındaki tarım alanlarında zirai mücadelenin ya- pılması C) Gideğeniyle Marmara Denizi'ne akıntısının bulunması D) Beslendiği akarsuların tarımda sulamada kullanılması E) Kıyı şeridinde yerleşimler ve turizm işletmelerinin açıl- masi